<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Kraftsystemanalytiker Statnett

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Statnett har ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling og drift av kraftsystemet. Kraftsystemplanlegging i divisjon Teknologi og utvikling har konsernansvar for tekniske kraftsystemanalyser og samfunnsøkonomiske investeringsanalyser. I tett samarbeid med andre fagmiljø i Statnett finner vi fram til gode langsiktige løsninger for kraftsystemet, som vi formidler gjennom konseptvalgutredninger og analyserapporter. Underlaget er viktige innspill til ledelsen og myndighetene og danner et fundament for selskapets beslutninger og investeringer.

Kraftsystemplanlegging består i dag av ca. 50 medarbeidere fordelt på fem avdelinger. Vi ønsker å styrke vår analysekapasitet og har nå en ledige stilling i avdeling for Systemanalyse. Avdelingen har fagansvaret for tekniske kraftsystemanalyser. Videre utvikler og forvalter vi kraftsystemmodell og verktøy innenfor vårt fagområde.

Vi ønsker å være et ledende miljø på tekniske kraftsystemanalyser, og kan tilby interessante og utfordrende oppgaver i et godt og uformelt arbeidsmiljø. Avdelingen har en sentral rolle i vårt arbeid med å tilrettelegge for det fullelektriske samfunnet, og det er derfor viktig med langsiktighet i analysene slik at vi klarer å være i forkant med utviklingen av nettet. Statnett har et veletablert analysemiljø som legger til rette for faglig og personlig utvikling. Oppgavene fordrer særlig et tett samarbeid med andre fagområder og utbyggingsprosjekter i Statnett.

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter en analytiker/senioranalytiker/fagspesialist som vil jobbe med kraftsystemanalyser og modellutvikling. 

 • Lede eventuelt bidra  i konseptvalgutredninger
 • Bidra til de systemtekniske løsningsvalgene i Statnetts utbyggingsprosjekter
 • Videreutvikle Statnetts modeller og metoder for kraftsystemtekniske analyser
 • Lede eller bidra i avdelingens øvrige analyseoppgaver
Kvalifikasjoner
 • PhD, MSc eller tilsvarende innen elkraftteknikk eller relaterte fagområder med gode akademiske resultater
 • Helhetlig forståelse av kraftsystemet og kraftmarkedet
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra kraftsystemanalyse og modellutvikling er en fordel
 • Erfaring med programmering er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Kan jobbe med sammensatte og utfordrende oppgaver
 • Arbeider analytisk, strukturert og selvstendig
 • Samarbeidsorientert, initiativrik og ønsker å bidra til utvikling av det faglige miljøet

 

Arbeidssted

Oslo eller Alta
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Høyanger
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Sunndal
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Kvinnherad
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Haugesund
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Årdal
Hydro Rolled Products is a leading manufacturer of advanced rolled aluminium products, with 100 years of experience. We supply around
02.12.2020 Flere steder
I Multiconsult Vest har vi kontorer på Nesttun, på Stord og på Voss. I Nesttunbrekka er vi i overkant av
02.12.2020 Bergen
Vi søker etter ingeniørgeolog for tilknytning til vårt kontor i Sandvika. Fagmiljøet ingeniørgeologi i Norconsult består av 9 personer knyttet til Trondheimskontoret,
02.12.2020 Bærum
Vis alle 20.063 ledige stillinger

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

 Hvorfor velge å jobbe i Statnett:

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett

Stillingsbeskrivelse

Statnett har ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling og drift av kraftsystemet. Kraftsystemplanlegging i divisjon Teknologi og utvikling har konsernansvar for tekniske kraftsystemanalyser og samfunnsøkonomiske investeringsanalyser. I tett samarbeid med andre fagmiljø i Statnett finner vi fram til gode langsiktige løsninger for kraftsystemet, som vi formidler gjennom konseptvalgutredninger og analyserapporter. Underlaget er viktige innspill til ledelsen og myndighetene og danner et fundament for selskapets beslutninger og investeringer.

Kraftsystemplanlegging består i dag av ca. 50 medarbeidere fordelt på fem avdelinger. Vi ønsker å styrke vår analysekapasitet og har nå en ledige stilling i avdeling for Systemanalyse. Avdelingen har fagansvaret for tekniske kraftsystemanalyser. Videre utvikler og forvalter vi kraftsystemmodell og verktøy innenfor vårt fagområde.

Vi ønsker å være et ledende miljø på tekniske kraftsystemanalyser, og kan tilby interessante og utfordrende oppgaver i et godt og uformelt arbeidsmiljø. Avdelingen har en sentral rolle i vårt arbeid med å tilrettelegge for det fullelektriske samfunnet, og det er derfor viktig med langsiktighet i analysene slik at vi klarer å være i forkant med utviklingen av nettet. Statnett har et veletablert analysemiljø som legger til rette for faglig og personlig utvikling. Oppgavene fordrer særlig et tett samarbeid med andre fagområder og utbyggingsprosjekter i Statnett.

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter en analytiker/senioranalytiker/fagspesialist som vil jobbe med kraftsystemanalyser og modellutvikling. 

 • Lede eventuelt bidra  i konseptvalgutredninger
 • Bidra til de systemtekniske løsningsvalgene i Statnetts utbyggingsprosjekter
 • Videreutvikle Statnetts modeller og metoder for kraftsystemtekniske analyser
 • Lede eller bidra i avdelingens øvrige analyseoppgaver
Kvalifikasjoner
 • PhD, MSc eller tilsvarende innen elkraftteknikk eller relaterte fagområder med gode akademiske resultater
 • Helhetlig forståelse av kraftsystemet og kraftmarkedet
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra kraftsystemanalyse og modellutvikling er en fordel
 • Erfaring med programmering er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Kan jobbe med sammensatte og utfordrende oppgaver
 • Arbeider analytisk, strukturert og selvstendig
 • Samarbeidsorientert, initiativrik og ønsker å bidra til utvikling av det faglige miljøet

 

Arbeidssted

Oslo eller Alta

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 02
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 06
  2020
  4 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 09
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
4 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 • Antall internships: 20
 • Antall internships: 6 (flere)
Lærlinger
Facta om Statnett