<  
>  
Ledig stilling

Seniorrådgiver HMS Statnett

Søknadsfrist : 17.08.2020

Er du en handlekraftig, strukturert og utadvendt lagspiller som ønsker å utvikle HMS-arbeidet i Statnett? Da er dette muligheten for deg! 
HMS-avdelingen i Statnett har hovedansvaret for arbeidet som skal sikre samsvar mellom selskapets styringssystem og forpliktelsene på HMS-området. Gjennom å gi støtte til linjeorganisasjonene, skal avdelingen også bidra til å skape etterlevelse og kontinuerlig forbedring i HMS-arbeidet på tvers av konsernet.

HMS-avdelingen har mange store og interessante oppgaver foran seg og søker nå etter en seniorrådgiver som kan bidra i arbeidet med å realisere selskapets ambisiøse HMS-målsetninger. 

Arbeidsoppgaver

Det søkes spesielt etter kandidater som kan ta det faglige ansvaret for systematisk forbedringsarbeid på følgende områder;

 • Kartlegging av arbeidsmiljørisiko
 • HMS-opplæring av ledere
 • Arbeid i høyden
 • Bruk av kjøretøy og ferdsel (vei og terreng)


I tillegg til å få det faglige ansvaret for de nevnte områder, vil du få mulighet til å delta i alle deler av et systematisk HMS-arbeid. Du vil også samarbeide tett med andre rådgivere i avdelingen og mot linjeorganisasjonene i Statnett der HMS skal operasjonaliseres.

Felles oppgaver

 • Bidra i arbeidet med utforming av mål og handlingsplaner for HMS
 • Gjennomføre tiltak rettet mot forbedring av Statnetts styringssystem for HMS, herunder utforming av prosesser og styrende dokumentasjon
 • Følge opp og gi støtte til linjenes arbeid med å etterleve styringssystemets HMS-krav og -retningslinjer
 • Bidra i arbeidet med å tilbakeføre, spre og følge opp læringspunkter og forbedringsforslag relatert til HMS fra linjene
 • Lede eller bidra i gjennomføring av gransking og undersøkelser av HMS-hendelser 
Kvalifikasjoner
 • Du kan vise til høyere utdanning med relevans og/eller bred erfaring med operativt og/systematisk HMS-arbeid
 • Du har god oversikt over HMS-lovgivningen
 • Du har kompetanse i arbeid med risikostyring og risikoanalyse
 • Du har ferdigheter og innsikt som kan utnyttes i digitaliseringen av HMS-arbeidet i organisasjonen
 • Du har god skriftlig og muntlig formidlingsevne
Personlige egenskaper
 • Du kan identifisere deg med selskapets verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet
 • Du har gode samarbeidsferdigheter
 • Du er strukturert og systematisk
 • Du har evne til å bygge gode relasjoner og skape tillit
 • Du er åpen og lyttende i egen fremtreden
 • Du har gjennomføringsevne og en fleksibel innstilling til å påta deg ulike oppgaver
Vi tilbyr
 • Vi setter Helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder kroner de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget at verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

  Arbeidssted: Trondheim eller Oslo 
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

 Hvorfor velge å jobbe i Statnett:

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett

Stillingsbeskrivelse

Er du en handlekraftig, strukturert og utadvendt lagspiller som ønsker å utvikle HMS-arbeidet i Statnett? Da er dette muligheten for deg! 
HMS-avdelingen i Statnett har hovedansvaret for arbeidet som skal sikre samsvar mellom selskapets styringssystem og forpliktelsene på HMS-området. Gjennom å gi støtte til linjeorganisasjonene, skal avdelingen også bidra til å skape etterlevelse og kontinuerlig forbedring i HMS-arbeidet på tvers av konsernet.

HMS-avdelingen har mange store og interessante oppgaver foran seg og søker nå etter en seniorrådgiver som kan bidra i arbeidet med å realisere selskapets ambisiøse HMS-målsetninger. 

Arbeidsoppgaver

Det søkes spesielt etter kandidater som kan ta det faglige ansvaret for systematisk forbedringsarbeid på følgende områder;

 • Kartlegging av arbeidsmiljørisiko
 • HMS-opplæring av ledere
 • Arbeid i høyden
 • Bruk av kjøretøy og ferdsel (vei og terreng)


I tillegg til å få det faglige ansvaret for de nevnte områder, vil du få mulighet til å delta i alle deler av et systematisk HMS-arbeid. Du vil også samarbeide tett med andre rådgivere i avdelingen og mot linjeorganisasjonene i Statnett der HMS skal operasjonaliseres.

Felles oppgaver

 • Bidra i arbeidet med utforming av mål og handlingsplaner for HMS
 • Gjennomføre tiltak rettet mot forbedring av Statnetts styringssystem for HMS, herunder utforming av prosesser og styrende dokumentasjon
 • Følge opp og gi støtte til linjenes arbeid med å etterleve styringssystemets HMS-krav og -retningslinjer
 • Bidra i arbeidet med å tilbakeføre, spre og følge opp læringspunkter og forbedringsforslag relatert til HMS fra linjene
 • Lede eller bidra i gjennomføring av gransking og undersøkelser av HMS-hendelser 
Kvalifikasjoner
 • Du kan vise til høyere utdanning med relevans og/eller bred erfaring med operativt og/systematisk HMS-arbeid
 • Du har god oversikt over HMS-lovgivningen
 • Du har kompetanse i arbeid med risikostyring og risikoanalyse
 • Du har ferdigheter og innsikt som kan utnyttes i digitaliseringen av HMS-arbeidet i organisasjonen
 • Du har god skriftlig og muntlig formidlingsevne
Personlige egenskaper
 • Du kan identifisere deg med selskapets verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet
 • Du har gode samarbeidsferdigheter
 • Du er strukturert og systematisk
 • Du har evne til å bygge gode relasjoner og skape tillit
 • Du er åpen og lyttende i egen fremtreden
 • Du har gjennomføringsevne og en fleksibel innstilling til å påta deg ulike oppgaver
Vi tilbyr
 • Vi setter Helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder kroner de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget at verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

  Arbeidssted: Trondheim eller Oslo 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 17.08.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 09
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 10
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
13 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger
Fakta om Statnett