<  
>  
Ledig stilling

Vernepleier med videreutdanning, fortrinnsvis master Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Søknadsfrist : 15.08.2020

Avdeling voksenhabilitering er organisert i Divisjon psykisk helsevern og gir spesialisthelsetjenester til mennesker over 18 år med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming. Vi yter både ambulante og polikliniske tjenester. Avdelingen har fokus på fagutvikling og forskning. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt og er organisert i 3 team bestående av leger psykologer og vernepleiere/ fysioterapeuter.

Er du interessert i faglige utfordringer og ønsker å arbeide i et tverrfaglig miljø med gode muligheter for faglig utvikling?
Vi er nå i behov av medarbeider med spesiell kompetanse innenfor området psykisk utviklingshemming og multifunksjonshemming med epilepsi/ASK eller psykisk helse.

Det er krav om fremleggelse av politiattest uten merknader for ansettelse i avdeling voksenhabilitering. Ansettelse kan gjøres med forbehold om at politiattest, ikke eldre enn tre måneder, kan vises til leder første arbeidsdag.

Arbeidsoppgaver
 • Intervenere direkte mot pasient, og mot samarbeidsinstanser i 1. og 2. linje, i et habiliteringsforløp.
 • Saksansvar/koordinering for oppfølging av pasienter
 • Helhetlig vurdering med kartlegging og igangsetting av aktuelle tiltak
 • Initiere og igangsette ansvarsgruppe og IP- prosesser
 • Holde kurs og undervisning for 1.linje
 • Deltakelse i fagutviklingsprosjekt
Kvalifikasjoner
 • Kunnskap om mennesker med psykisk utviklingshemming med ulike tilleggsvansker
 • Kjennskap til evidensbasert metodikk, og kunnskaper innenfor spesifikke områder nevnt over.
 • Kjennskap til relevant lovverk ved anvendelse av tvang og makt ovenfor personer med psykisk utviklingshemming.
 • Videreutdanning på Masternivå
 • Førerkort er en forutsetning 
Personlige egenskaper
 • Relevant utdanning.
 • Relevant erfaring.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team med andre faggrupper.
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner.
 • Fokus på høy faglighet og kunnskapsbasert metodikk.
Vi tilbyr
 • Et tverrfaglig miljø med kvalifiserte og engasjerte kollegaer.
 • Deltakelse i helseforetakets fokus og utvikling av voksenhabilitering som eget fagfelt.
 • Mulighet for videreutdanning/egen kompetanseheving og faglig utvikling etter nærmere avtale
 • Mulighet for deltakelse på relevante kurs.
 • Mulighet for deltakelse i aktuell forskning - og utviklingsarbeid ved avdelingen.
 • Fleksitidsordning og mulighet for avspasering.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Avdeling voksenhabilitering er organisert i Divisjon psykisk helsevern og gir spesialisthelsetjenester til mennesker over 18 år med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming. Vi yter både ambulante og polikliniske tjenester. Avdelingen har fokus på fagutvikling og forskning. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt og er organisert i 3 team bestående av leger psykologer og vernepleiere/ fysioterapeuter.

Er du interessert i faglige utfordringer og ønsker å arbeide i et tverrfaglig miljø med gode muligheter for faglig utvikling?
Vi er nå i behov av medarbeider med spesiell kompetanse innenfor området psykisk utviklingshemming og multifunksjonshemming med epilepsi/ASK eller psykisk helse.

Det er krav om fremleggelse av politiattest uten merknader for ansettelse i avdeling voksenhabilitering. Ansettelse kan gjøres med forbehold om at politiattest, ikke eldre enn tre måneder, kan vises til leder første arbeidsdag.

Arbeidsoppgaver
 • Intervenere direkte mot pasient, og mot samarbeidsinstanser i 1. og 2. linje, i et habiliteringsforløp.
 • Saksansvar/koordinering for oppfølging av pasienter
 • Helhetlig vurdering med kartlegging og igangsetting av aktuelle tiltak
 • Initiere og igangsette ansvarsgruppe og IP- prosesser
 • Holde kurs og undervisning for 1.linje
 • Deltakelse i fagutviklingsprosjekt
Kvalifikasjoner
 • Kunnskap om mennesker med psykisk utviklingshemming med ulike tilleggsvansker
 • Kjennskap til evidensbasert metodikk, og kunnskaper innenfor spesifikke områder nevnt over.
 • Kjennskap til relevant lovverk ved anvendelse av tvang og makt ovenfor personer med psykisk utviklingshemming.
 • Videreutdanning på Masternivå
 • Førerkort er en forutsetning 
Personlige egenskaper
 • Relevant utdanning.
 • Relevant erfaring.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team med andre faggrupper.
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner.
 • Fokus på høy faglighet og kunnskapsbasert metodikk.
Vi tilbyr
 • Et tverrfaglig miljø med kvalifiserte og engasjerte kollegaer.
 • Deltakelse i helseforetakets fokus og utvikling av voksenhabilitering som eget fagfelt.
 • Mulighet for videreutdanning/egen kompetanseheving og faglig utvikling etter nærmere avtale
 • Mulighet for deltakelse på relevante kurs.
 • Mulighet for deltakelse i aktuell forskning - og utviklingsarbeid ved avdelingen.
 • Fleksitidsordning og mulighet for avspasering.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 15.08.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 07
  2020
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 09
  2020
  22 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 10
  2020
  15 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 12
  2020
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 14
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
51 ledige stillinger
Internship / Praktikanter