<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Underdirektør informasjonsforvaltning Tolletaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Er du opptatt av god informasjonsflyt og ønsker en spennende lederstilling i en nyopprettet seksjon?
Tolletaten er i spennende utvikling, og i ferd med å ferdigstille en fullstendig omorganisering. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Etaten har store ambisjoner innenfor feltet informasjonsforvaltning, og som ny leder vil du være med å utvikle og implementere nødvendige tiltak.

Seksjon for informasjonsforvaltning er nyopprettet og får ansvaret for å utvikle og koordinere tjenester for effektiv informasjonshåndtering. Du vil få ansvaret for å lede seksjonen administrativt og faglig, med personalansvar for 17 medarbeidere fordelt på våre to lokaler i Oslo. Du vil være med å bygge opp og forme enhetene blant annet gjennom rekruttering og ulike tiltak for kompetanseutvikling slikt at etatens ambisjoner nås.

Stillingen rapporter til leder for fellestjenester og inngår i avdelingens ledergruppe.

 

Sentrale ansvarsområder:  

 • inspirere, motivere og lede kompetente medarbeidere
 • etablere et miljø for strategisk anvendelse av informasjon i etaten og bidra til at etatens prosesser har tilgang til relevant informasjon
 • sikre informasjonsflyten i de administrative løsningene og fellesplattformene i etaten
 • være en pådriver for å ta i bruk teknologi for å forbedre de administrative prosessene
 • bidra i arbeidet med å etablere prosesser for informasjonsforvaltning internt i etaten i forbindelse med digitaliseringsarbeidet 
 • forvalte og utvikle den administrative systemporteføljen for dokumentproduksjon og samhandling
 • forvalte og utvikle etatens arkiver, dokumentoppbevaring og generelle saksbehandlingsløsninger
 • lede etatens lagring og bruk av data til virksomhetsstyring
 • funksjonelle krav til systemløsningene Public 360, Office 365, andre dokumentproduksjonsverktøy samt etatens Altinn-anvendelse

Det forventes at du bidrar aktivt inn i avdelingens strategiske utvikling. 

 

Kvalifikasjonskrav: 

 • mastergrad innen relevant fagområde. Bachelorgrad kombinert med svært god realkompetanse kan erstatte kravet om mastergrad.
 • god kunnskap om og mer enn fem års erfaring fra informasjonsforvaltning
 • meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • ledererfaring fra relevant nivå og virksomhet

Ønskede kvalifikasjoner:

 • kjennskap til virksomhetsarkitektur og systemarkitektur (f.eks TOGAF-rammeverket)
 • erfaring med å arbeide i ulike prosjektroller som prosjektledelse, behovskartlegging og innføring og endring på standardapplikasjoner
 • erfaring med systemforvaltning
 • erfaring med produkteierskap som definert i SCRUM
 • erfaring med å sette sammen og lede tverrfaglige team

 

Som leder for informasjonsforvaltningsseksjonen er det nødvendig at du har:  

 • evne til å planlegge leveranseløp og prioritere oppstart som sikrer tidsmessig riktige leveranser 
 • evne til å utvikle, benytte, og få andre til å ta i bruk digitale samhandlingsverktøy
 • en utstrakt serviceorientering mot organisasjonen 
 • meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, med evne til å skape engasjement 
 • meget god organisasjons - og helhetsforståelse, kombinert med god prosessforståelse 
 • en systematisk arbeidsstil med stor arbeidskapasitet 

 

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være mål-, resultat- og utviklingsorientert.  

 

Vi tilbyr: 

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat 
 • stillingen lønnes som underdirektør, kr 750 000 – 900 000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden 
 • arbeidssted sentralt i Oslo sentrum 

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.  

 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte leder for fellestjenester, Semming Bråthen på telefon 90 59 91 54.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Aleris Agder i Lillesand holder til i moderne og funksjonelle lokaler, hvor pasientene skal føle seg i sentrum. Vi har
14.01.2021 Hele Agder
Aleris Agder i Lillesand holder til i moderne og funksjonelle lokaler, hvor pasientene skal føle seg i sentrum. Vi har
15.01.2021 Hele Agder
Ønsker du å bli en del av et fremoverlent og sosialt sterkt salgsmiljø, bør du lese videre!Hvem er vi:Falck Alarm
15.01.2021 Oslo
Ønsker du å bli en del av et fremoverlent og sosialt sterkt salgsmiljø, bør du lese videre!Hvem er vi:Falck Alarm
15.01.2021 Ålesund
Ønsker du å bli en del av et fremoverlent og sosialt sterkt salgsmiljø, bør du lese videre!Hvem er vi:Falck Alarm
15.01.2021 Bergen
Hvem er vi:Falck Alarm By Verisure tilbyr markedsledende alarmløsninger til privatbolig og bedrifter gjennom oppsøkende salg. Om du har salgserfaring
15.01.2021 Stavanger
Ønsker du å bli en del av et fremoverlent og sosialt sterkt salgsmiljø, bør du lese videre!Hvem er vi:Falck Alarm
15.01.2021 Trondheim
Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater. Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant
16.09.2013 Oslo
Vis alle 29.629 ledige stillinger

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Les mer om Tolletaten

Stillingsbeskrivelse

Er du opptatt av god informasjonsflyt og ønsker en spennende lederstilling i en nyopprettet seksjon?
Tolletaten er i spennende utvikling, og i ferd med å ferdigstille en fullstendig omorganisering. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Etaten har store ambisjoner innenfor feltet informasjonsforvaltning, og som ny leder vil du være med å utvikle og implementere nødvendige tiltak.

Seksjon for informasjonsforvaltning er nyopprettet og får ansvaret for å utvikle og koordinere tjenester for effektiv informasjonshåndtering. Du vil få ansvaret for å lede seksjonen administrativt og faglig, med personalansvar for 17 medarbeidere fordelt på våre to lokaler i Oslo. Du vil være med å bygge opp og forme enhetene blant annet gjennom rekruttering og ulike tiltak for kompetanseutvikling slikt at etatens ambisjoner nås.

Stillingen rapporter til leder for fellestjenester og inngår i avdelingens ledergruppe.

 

Sentrale ansvarsområder:  

 • inspirere, motivere og lede kompetente medarbeidere
 • etablere et miljø for strategisk anvendelse av informasjon i etaten og bidra til at etatens prosesser har tilgang til relevant informasjon
 • sikre informasjonsflyten i de administrative løsningene og fellesplattformene i etaten
 • være en pådriver for å ta i bruk teknologi for å forbedre de administrative prosessene
 • bidra i arbeidet med å etablere prosesser for informasjonsforvaltning internt i etaten i forbindelse med digitaliseringsarbeidet 
 • forvalte og utvikle den administrative systemporteføljen for dokumentproduksjon og samhandling
 • forvalte og utvikle etatens arkiver, dokumentoppbevaring og generelle saksbehandlingsløsninger
 • lede etatens lagring og bruk av data til virksomhetsstyring
 • funksjonelle krav til systemløsningene Public 360, Office 365, andre dokumentproduksjonsverktøy samt etatens Altinn-anvendelse

Det forventes at du bidrar aktivt inn i avdelingens strategiske utvikling. 

 

Kvalifikasjonskrav: 

 • mastergrad innen relevant fagområde. Bachelorgrad kombinert med svært god realkompetanse kan erstatte kravet om mastergrad.
 • god kunnskap om og mer enn fem års erfaring fra informasjonsforvaltning
 • meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • ledererfaring fra relevant nivå og virksomhet

Ønskede kvalifikasjoner:

 • kjennskap til virksomhetsarkitektur og systemarkitektur (f.eks TOGAF-rammeverket)
 • erfaring med å arbeide i ulike prosjektroller som prosjektledelse, behovskartlegging og innføring og endring på standardapplikasjoner
 • erfaring med systemforvaltning
 • erfaring med produkteierskap som definert i SCRUM
 • erfaring med å sette sammen og lede tverrfaglige team

 

Som leder for informasjonsforvaltningsseksjonen er det nødvendig at du har:  

 • evne til å planlegge leveranseløp og prioritere oppstart som sikrer tidsmessig riktige leveranser 
 • evne til å utvikle, benytte, og få andre til å ta i bruk digitale samhandlingsverktøy
 • en utstrakt serviceorientering mot organisasjonen 
 • meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, med evne til å skape engasjement 
 • meget god organisasjons - og helhetsforståelse, kombinert med god prosessforståelse 
 • en systematisk arbeidsstil med stor arbeidskapasitet 

 

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være mål-, resultat- og utviklingsorientert.  

 

Vi tilbyr: 

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat 
 • stillingen lønnes som underdirektør, kr 750 000 – 900 000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden 
 • arbeidssted sentralt i Oslo sentrum 

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.  

 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte leder for fellestjenester, Semming Bråthen på telefon 90 59 91 54.

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JAN 18
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST

Fakta om Tolletaten