<  
>  
Ledig stilling

Sykepleier/ spesialsykepleier barnepalliativt team Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Søknadsfrist : 19.08.2020

Helsedirektoratet publiserte i 2016 en nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge uavhengig av diagnose. Der står det at enhver barneavdeling bør etablere et tverrfaglig barnepalliativt team. Barne- og ungdomsklinikken planlegger oppstart av et tverrfaglig barnepalliativt team bestående av 2 sykepleiere, lege, BUP og spesialpedagog, høsten 2020. Teamet skal ikke overta behandlingsansvaret for det enkelte barnet, men bistå med råd og kompetanse og ha et tett samarbeid med Avansert hjemmesykehus for barn, sengepost, nyfødt, poliklinikk og andre fagpersoner.

Arbeidsoppgaver
 •  Bistå i å identifisere barn som faller inn under definisjonen for barnepalliasjon
 •  Bistå i å organisere tverrfaglige møter rundt pasienten og deres familie
 •  Ha noe ambulant virksomhet
 •  Være tilgjengelig for råd og veiledning, bistå med koordinering rundt enkelt pasienter
 •  Sørge for oppfølging av familien etter dødsfall
 •  Undervisning og kompetansebygging
 •  Utarbeide prosedyrer og behandlingsforløp
 •  Samhandle med kommunene
 •  Delta aktivt i det regionale nettverket
Kvalifikasjoner
 •  Erfaring fra pediatri og/ eller palliasjon, ønskelig med videreutdanning innen for et av områdene
 •  Evnen til å arbeide i team og reflektere over praksis
 •  Være en pådriver for implementering av ny kunnskap i klinikken
 •  Erfaring med kunnskapsformidling
Personlige egenskaper
 •  Ansvarsbevisst
 • Strukturert
 •  Fleksibel
 •  Pasient og familieorientert
 •  Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 •  Endringsvilje
 •  Gode samarbeidsevner 
 •  Åpen for nye utfordinger 
Vi tilbyr
 •  Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 •   Mulighet til å påvirke faglig retning til et spennende fagfelt
 •  Delta på aktuelle kurs og fagdager
 •  Jobbe tverrfaglig 
 •  Veiledning 
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus er blant landets største barneavdelinger med et barnebefolkningsgrunnlag på 125.000 og drøyt 300 ansatte. BUK dekker de fleste fagområder innen pediatri og har gruppe 1-status.Klinikken har egen forskningsavdeling, en avdeling for stab- og kontortjenester, samt seks kliniske avdelinger samlet i ett bygg: nyfødtintensiv, barn og ungdom som inkluderer barnemottak, sengepost, barneovervåkning og hjemmesykehus, poliklinikk for barn og ungdom, habilitering av barn og unge, barn og unges psykiske helse og avdeling for leger.

Klinikken er organisert som et komplett og moderne barne- og ungdomssenter med aldersgrense 18 år. Fag- og kompetanseutvikling er prioriterte områder. Klinikken har etablert regelmessig simuleringstrening i akuttsituasjoner (SIM) for alt helsepersonell på døgnpostene.

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Helsedirektoratet publiserte i 2016 en nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge uavhengig av diagnose. Der står det at enhver barneavdeling bør etablere et tverrfaglig barnepalliativt team. Barne- og ungdomsklinikken planlegger oppstart av et tverrfaglig barnepalliativt team bestående av 2 sykepleiere, lege, BUP og spesialpedagog, høsten 2020. Teamet skal ikke overta behandlingsansvaret for det enkelte barnet, men bistå med råd og kompetanse og ha et tett samarbeid med Avansert hjemmesykehus for barn, sengepost, nyfødt, poliklinikk og andre fagpersoner.

Arbeidsoppgaver
 •  Bistå i å identifisere barn som faller inn under definisjonen for barnepalliasjon
 •  Bistå i å organisere tverrfaglige møter rundt pasienten og deres familie
 •  Ha noe ambulant virksomhet
 •  Være tilgjengelig for råd og veiledning, bistå med koordinering rundt enkelt pasienter
 •  Sørge for oppfølging av familien etter dødsfall
 •  Undervisning og kompetansebygging
 •  Utarbeide prosedyrer og behandlingsforløp
 •  Samhandle med kommunene
 •  Delta aktivt i det regionale nettverket
Kvalifikasjoner
 •  Erfaring fra pediatri og/ eller palliasjon, ønskelig med videreutdanning innen for et av områdene
 •  Evnen til å arbeide i team og reflektere over praksis
 •  Være en pådriver for implementering av ny kunnskap i klinikken
 •  Erfaring med kunnskapsformidling
Personlige egenskaper
 •  Ansvarsbevisst
 • Strukturert
 •  Fleksibel
 •  Pasient og familieorientert
 •  Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 •  Endringsvilje
 •  Gode samarbeidsevner 
 •  Åpen for nye utfordinger 
Vi tilbyr
 •  Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 •   Mulighet til å påvirke faglig retning til et spennende fagfelt
 •  Delta på aktuelle kurs og fagdager
 •  Jobbe tverrfaglig 
 •  Veiledning 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 19.08.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 03
  2020
  11 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 04
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 05
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 06
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 07
  2020
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 09
  2020
  22 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 10
  2020
  14 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
50 ledige stillinger
Internship / Praktikanter