<  
>  
Ledig stilling

Sykepleier Medisinsk avdeling post E1, Sykehuset Innlandet

Søknadsfrist : 31.08.2020

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon8 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon42 Presentasjon av stillingen:

Medisinsk avdeling post E1 er en sengepost med 25 senger. Pasientgruppen er primært hjerte- og lungepasienter. Avdelingen har primærsykepleie. Vi jobber tverrfaglig og har nært samarbeid med andre avdelinger og kommunehelsetjenesten. Vi satser på faglig utvikling og et godt samarbeid. Avdelingen har egen fagdager i turnus.

Avdelingen har følgende stillinger ledig: Sykepleier 80 % fast stilling fra og med 01.10.2020.

Andre stillinger kan bli ledige, både faste og vikariater, ved interne opprykk.

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleier i medisinsk døgnpost.
 • Mottak, utredning, behandling, pleie og oppfølging av indremedisinske pasienter
 • Samhandling med kommunehelsetjenesten
 • Veiledning av studenter

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Engasjert
 • Strukturert
 • Positiv
 • Løsningsorientert
 • Takle en hektisk og utfordrende hverdag
 • Gode samarbeidsevner
 • God til å kommunisere med pasienter og pårørende
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Ved interne opprykk kan andre stillinger bli ledige.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til Offentlighetslova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Siw Storsveen, Avdelingssykepleier, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Kirkeveien 31
2409 Elverum

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sykehuset Innlandet HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon42 Stillingsprosent: 80% Fast Startdato: 01.10.2020 Søknadsfrist: 31.08.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen?. Vi søker deg som har et brennende engasjement for mennesker og ikke er redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere!. Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Kvalifikasjoner  3 årig høyskoleutdanning Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel Førerkort kl. B er et krav Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv tilværelse. Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus som innebærer 3 døgn jobb, 7 døgn fri, 4 døgn jobb, 7 døgn fri. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, veiledning og oppfølging – og en fleksibel og variert arbeidsdag. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder: Inga Hjelseth, telefon 901 56 067
17.03.2020 Troms og Finnmark
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen. Vi søker deg som har et engasjement for mennesker og tar utfordringer på strak arm. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere!. Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team.   Kvalifikasjoner: Sykepleier / Vernepleier Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel Gode IT-kunnskaper Førerkort kl. B er et krav Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv tilværelse.   Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus som innebærer 3 døgn jobb, 7 døgn fri, 4 døgn jobb, 7 døgn fri. Alternativ turnus med 7 døgn jobb og 14 døgn fri kan også være aktuelt. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid.   Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke for å opprettholde balansen i den medisinskfaglige personalgruppen. Vi tilbyr lønn etter tariff – og en fleksibel og variert arbeidsdag.   Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder: Stein Håvard Torvanger  Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. 
04.08.2020 Øygarden
Avdeling rus og avhengighet ( ARA ) er en del av divisjon psykisk helsevern, Ahus HF. ARA består av ni kliniske seksjoner (fem poliklinikker og fire døgnenheter). Alle seksjonene er regulert etter lov om spesialisthelsetjenester, og tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling av rus- og avhengighetslidelser. Seksjon Klosteret er en av avdelingens døgnenheter, og tilbyr avrusning fra alle typer rusmidler.  Seksjonen har 11 plasser.  Tjenestene vi tilbyr våre pasienter planlegges og gjennomføres i tett samarbeid og forståelse med pasienten, pasientens nære relasjoner og andre viktige medspillere. Vi er opptatt av at den behandlingen vi gir skal understøtte avdelingens HEI-visjon, hvor målet er at alle behandlingsforløp skal ha en Helhetlig tilnærming og mest mulig Enhetlig praksis. Videre at samtidige lidelser skal håndteres innenfor samme behandlingsforløp (Integrert behandling). Avdelingen har med bakgrunn i vår HEI-visjon utarbeidet en serviceerklæring med viktige prinsipper som skal være styrende for vår tjenestegjennomføring og -utvikling. Avdelingen har også fokus på forskning og har et velfungerende forskningsutvalg. Vårt mål er å gjennomføre klinikknær forskning som kan bidra til kunnskapsbasert utvikling av våre tjenester.  Arbeidsoppgaver Observasjon og oppfølging av pasienter Administrasjon av medikamenter Endringsarbeid , motivasjon og miljøterapeutiske tiltak Bidra til faglig endrings og utviklingsarbeid ved seksjonen  Kvalifikasjoner Høyskole Sykepleier / Vernepleier Ønskelig med kompetanse og erfaring knyttet til miljøterapeutisk arbeid, samt erfaring med pasienter som har psykisk og rus og avhengighetsproblem.  Personlige egenskaper Har ønske og interesse om å jobbe med pasienter med rus og psykisk lidelse Evne til å skape trygge relasjoner Være løsningsfokusert Liker å jobbe i team og samtidig kan jobbe selvstendig Tilpasningsdyktig Personlig egnethet vektlegges   Vi tilbyr Vi tilbyr spennende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter m.m  
03.08.2020 Lillestrøm
Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.Søker du en utfordring, der du får brukt alle dine egenskaper som sykepleier, - søk en stilling på Medisinsk sengeområde Kongsvinger.Medisinsk sengeområde har 29 senger klare for pasienter som kommer inn med behov for ø-hjelp. Vi jobber i team; hjerte, lunge, slag og endokrinologi. Vi har følgende stillinger ledig for sykepleiere:   100 % fast stilling 2x 80 % fast stilling 20 % fast stilling + 80% engasjement ut året med mulighet for forlengelse/fast 3x 20 % fast helgestilling Alle stillinger innebærer arbeid 2 av 6 helger i 3-delt helsefremmende turnus.   Alle søkere må søke elektronisk via systemet og aktuelle kandidater vil bli kontaktet og intervjuet fortløpende. Arbeidsoppgaver Sykepleiere som ansettes må være fysisk og mentalt skikket til pleie og stell av alle type pasienter på medisinsk sengeområde. Sykepleiere jobber både som teamledere og ute i avdeling.   Kvalifikasjoner Vi søker etter faglig sterke sykepleiere. Erfaring fra sykehus en fordel, men ikke et absolutt krav da opplæring vil bli gitt. Den som ansettes må være trygg på data som arbeidsverktøy. Alle nyansatte i AHUS må gjennomgå obligatorisk e-læringsprogram før de starter arbeidet. I tillegg har avdelingen eget opplæringsprogram. Personlige egenskaper Vi ønsker oss sykepleiere som liker mangfoldet, og at ingen vakt er like. Avdelingen holder et høyt tempo og den forventes at den ansatte liker dette og er god på prioritering. Vi er en avdeling der læringskurven aldri blir fullendt. Det er alltid noe å lære, og som ansatt må man søke informasjon fortløpende. Det er viktig at sykepleierne hos oss liker å samarbeide med andre, at de evner å lede team, og har evne til å kommunisere på en trygg måte med pasienter og pårørende. Det er essensielt at de som ansettes er lojal ovenfor lokale føringer, prosedyrer og forordninger. Søkere må beherske norsk, både skriftlig og muntlig.  Vi tilbyr Gratis parkering og gratis lading for el-biler. Vi tilbyr opplæring, samt lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
03.08.2020 Kongsvinger
Nevroklinikken ved Ahus er en del av medisinsk divisjon og har landets største opptaksområde innen fagfeltet nevrologi. Vi gir avansert og helhetlig diagnostikk, behandling og rehabilitering av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet Nevroklinikken består av to akutte sengeområder, en rehabiliteringsavdeling, et nevrofysiologisk labratorium, en poliklinikk og en enhet for forskning og utvikling. Seksjon for akutt slagbehandling holder til på et av sengeområdene og består av 29 senger, inkludert en observasjonsstue med 4 senger.   Arbeidsoppgaver Bistå i utarbeidelse av årlig strategi og handlingsplan for fagutvikling Tilrettelegge for kompetanseutvikling hos kollegaer innenfor fagområdet, både i praktiske ferdigheter og faktakunnskap. Veilede i bruk av elektronisk dokumentasjon og prosedyrer. Implementere kunnskapsbasert praksis for å understøtte kvalitet i sykepleietjenesten. Planlegge og gjennomføre undervisning til kollegaer, nyansatte og studenter. Samarbeide med tverrfaglig personell.   Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Erfaring fra arbeid med hjerneslagpasienter Ønskelig med erfaring fra arbeid som fagsykepleier og /eller høyere utdanning innen klinisk sykepleie/mastergrad.   Personlige egenskaper Målrettet, faglig engasjert og pålitelig Ha en positiv innstilling til endringer og nytenking. Like faglige utfordringer Det foregår en kontinuerlig utvikling i vår organisasjon Personlig egnethet vektlegges  Vi tilbyr Muligheter for personlig og faglig utvikling Vi er spesielt opptatt av trivsel og arbeidsmilø. Gode velferdsordninger for ansatte -hytter, billetter til reduserte priser, trimrom og bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei til Oslo.  
03.08.2020 Lørenskog
Stillingsbeskrivelse: Stendi respiratorteam trenger en trygg og fleksibel sykepleier til våre barneteam. Du liker å jobbe alene, men samtidig samarbeide med andre. Du er vant til å håndtere akutte situasjoner, men trives godt i å jobbe i hjemmet til familiene. Du har et godt klinisk blikk, og ønsker å holde deg faglig oppdatert. Vi vil at Stendi sin visjon og verdier skal prege alt vårt arbeid for å gi best mulig tjenester.   Arbeidsoppgaver: Dine arbeidsoppgaver vil bestå av praktisk og personlig helsehjelp til barn med ulike utfordringer som for eksempel behandlingsterapi og trakeostomi. Yte omsorg slik at barn med ulike somatiske og psykososiale utfordringer og medisinsk teknisk utstyr kan bo hjemme med familien sin. Kontinuerlig observasjon og vurdering av barnets helsetilstand.           Legemiddelhåndtering.            Du får mulighet til å jobbe i et team med ett tverrfaglig miljø.         Kommunikasjon og veiledning av pårørende/ foreldre.    Kvalifikasjoner: ·         Sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider.          Politiattest uten anmerkninger.                          Fordel å ha arbeidserfaring med barn, men dette er ingen krav.                         Er fleksibel, selvstendig, pålitelig, tålmodig og positiv som person.                    Personlig egnethet vil bli vektlagt.                   Basale IT kunnskaper.                  Førerkort klasse B er en fordel, men ikke et krav.     Vi kan tilby:                     Fast ansettelse i 83% stilling.  Turnus med langvakter og arbeid hver 3. helg.  God opplæring.                   Kurs og fagdager.               Personlig og faglig utvikling.                 Tariffavtale.  
03.08.2020 Asker
Om utrykningstjenesten:  Stendi startet sin utrykningstjeneste i februar 2018, og har allerede ansvar for nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Nå skal vi styrke teamet vårt med flere dyktige sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, ambulansefagarbeidere og/eller paramedics. Teamet består i dag av kompetente sykepleiere, spesialsykepleiere, vernepleiere, paramedics, ambulansepersonell og helsefagarbeidere. Tjenesten er bemannet av helsepersonell hele døgnet. Alarmsentralen vår ligger i Sandvika og betjener brukere i Asker og Bærum kommune. Alle transportmuligheter finnes like utenfor våre lokaler, og det er kun 12 minutters reisetid med tog til Oslo sentrum.   Se gjerne vår kortfilm om Utrykningstjenesten i Asker og Bærum som er laget i samarbeid med NHO, Telenor og Stendi: Klikk her Arbeidsoppgaver:  Du vil hovedsakelig reise ut på ulike utrykningsoppdrag når alarmen går. Ingen dager er like i denne tjenesten, og du vil møte på både små og store oppgaver i løpet av en arbeidsvakt. Det skal gjøres medisinske vurderinger, brukeren skal få den bistanden som trengs, og øvrige helseinstanser kontaktes om nødvendig. Videre vurderes brukerens status for bistandsbehov og om vedtak eventuelt bør endres. Faglig samhandling og dialog med kollegaer, og god ivaretakelse av den som trenger vår omsorg, står sentralt i ethvert oppdrag.     Om deg:  Vi ønsker oss helsepersonell som er faglig sterk. Du kan kommunisere tydelig og håndtere ulike medisinske behov på nøyaktig vis. Samtidig er du omsorgsfull og tålmodig. I vår tjeneste er det viktig å beholde roen i akutte situasjoner og gjennom en til tider hektisk arbeidsdag. Kanskje har du erfaring fra akuttmedisin eller liknende arbeid? Vi jobber som et team, og tror profesjonalitet og omtanke skaper gode relasjoner til brukere, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere. I Stendi er det gode muligheter for utvikling og kompetanseheving, og du får jobbe med kompetente og hyggelige kollegaer i et miljø som preges av våre verdier: Respekt, enkelthet, kunnskap og ansvar.   Kvalifikasjoner:  Helsefagarbeider, ambulansefagarbeider, sykepleier, vernepleier eller paramedic Må ha førerkort klasse B Må ha bestått norskkurs B2 Krav om politiattest Kjennskap til kommunikasjonssystemene Gerica og Profil er en fordel Personlige egenskaper:  Du har gode kommunikasjonsferdigheter Du motiveres av høyt tempo Du er løsningsorientert og evner å ta ansvar Du har gode holdninger og verdier Du er trygg, tydelig og omsorgsfull Du har evne til selvstendighet, så vel som samarbeid  Vi tilbyr:  Godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag Spennende arbeidssted i utvikling Gunstige pensjons- og forsikringsordninger Konkurransedyktig lønn Tiltredelse etter avtale     Øvrig:  Vikariat 6 mnd 100% med gode muligheter for forlengelse   Søknadsinformasjon Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med et godt fagmiljø. Vi håper at dette høres ut som en arbeidsplass for deg, og at du er nysgjerrig på å vite mer om oss. Vi ansetter forløpende, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet innen kort tid. Har du spørsmål om stillingen, må du gjerne ta kontakt med oss. Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. CV og søknad kan videresendes til andre avdelinger innad i Stendi Senior ved behov. Dersom du ikke ønsker videresending av din CV og søknad, bes dette informeres om i søknad.
28.07.2020 Oslo, Bærum, Asker
Dette er en flott mulighet for sykepleiere som ønsker å jobbe i Akuttmottaket på AHUS Nordbyhagen.Akuttmottakets ambisjon er å være nasjonalt ledende innenforakuttmedisin, og vi søker nå etter nye medarbeidere som vil være med å nå dette målet. Akuttmottaket er at aktivt sted som tar imot gjennomsnittlig 120 pasienter daglig. Vi betjener de fleste fagområder inkludert medisin, nevrologi, kirurgi og ortopedi. Som sykepleier hos oss vil du derfor raskt utvikle en stor breddekompetanse. Barn tas imot i eget barnemottak. Som sykepleier/spesialsykepleier i Akuttmottaket vil du møte akutt kritisk syke pasienter og deres pårørende.Akuttmottaket er en faglig utfordrende arbeidsplass med etgodt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer fra forskjellige yrkesgrupper. I Akuttmottaket har vi fem kompetansetrinn med tilhørende ansvar og roller. Basert på opplæring, erfaring og egnethet vil sykepleierne jobbe seg oppover denne kompetansestigen.Akuttmottaket trenger deg som har et ekte engasjement forakutt- og kritisk syke mennesker, som er ansvarsbevisst og som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Vi ønsker oss engasjerte kollegaer som liker å jobbe i et aktivt og tidvis hektisk miljø, og som kan være med å utvikle avdelingen videre.Vi har ledige vikariater og faste stillinger i størrelsesorden 80-100%. Vi ønsker at du presiserer hva du søker på.   ArbeidsoppgaverHovedoppgaven som sykepleier i Akuttmottaket er å ta imot, stabilisere og behandle øyeblikkelig-hjelp pasienter som kommer med ambulanse og/eller henvises fra primærhelsetjenesten. KvalifikasjonerOffentlig godkjent sykepleierTo års relevant erfaring som sykepleier ved oppstart. Personlige egenskaperAkuttmottaket trenger deg som har ekte engasjement for akutt-og kritisk syke mennesker. Du er ansvarsbevisst og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du jobber godt under press, har stor arbeidskapasitet og liker uforutsigbarhet. Du kan ta raske beslutninger, ser løsninger, er fleksibel og har evne til å arbeide selvstendig og i team. Du er trygg i deg selv som sykepleier, samtidig som du er bevisst på egne begrensninger og vet når du skal be om hjelp. Det er en fordel med gode datakunnskaper, gjerne erfaring med DIPS og Metavision.Personlig egnethet vektlegges høyt. Vi tilbyrFaglig utfordrende arbeidsoppgaverLang opplæringstid med egne kontaktpersonerEt inkluderende og godt arbeidsmiljøSentral beliggenhet, kort reisevei til OsloFagdager i avdelingen 2 ganger/år og egne vaktkoder med fagpåfyll i forkant av vakt.    
28.07.2020 Lørenskog
Vis alle 17.962 ledige stillinger

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Elverum-Hamar har rundt 1600 ansatte og behandler årlig 150 000 pasienter. Divisjonen er hovedsenter for øye, karkirurgi, urologi og mammae-endokrin kirurgi og har avdelinger i indremedisin, onkologi, akuttmedisin, ortopedi, gastrokirurgi, øre/nese/hals, bildediagnostikk, barn og ungdom, gynekologi og føde-barsel.

Les mer om Medisinsk avdeling post E1, Sykehuset Innlandet

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon8 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon42 Presentasjon av stillingen:

Medisinsk avdeling post E1 er en sengepost med 25 senger. Pasientgruppen er primært hjerte- og lungepasienter. Avdelingen har primærsykepleie. Vi jobber tverrfaglig og har nært samarbeid med andre avdelinger og kommunehelsetjenesten. Vi satser på faglig utvikling og et godt samarbeid. Avdelingen har egen fagdager i turnus.

Avdelingen har følgende stillinger ledig: Sykepleier 80 % fast stilling fra og med 01.10.2020.

Andre stillinger kan bli ledige, både faste og vikariater, ved interne opprykk.

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleier i medisinsk døgnpost.
 • Mottak, utredning, behandling, pleie og oppfølging av indremedisinske pasienter
 • Samhandling med kommunehelsetjenesten
 • Veiledning av studenter

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Engasjert
 • Strukturert
 • Positiv
 • Løsningsorientert
 • Takle en hektisk og utfordrende hverdag
 • Gode samarbeidsevner
 • God til å kommunisere med pasienter og pårørende
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Ved interne opprykk kan andre stillinger bli ledige.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til Offentlighetslova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Siw Storsveen, Avdelingssykepleier, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Kirkeveien 31
2409 Elverum

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sykehuset Innlandet HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon42 Stillingsprosent: 80% Fast Startdato: 01.10.2020 Søknadsfrist: 31.08.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 31.08.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Medisinsk avdeling post E1, Sykehuset Innlandet