<  
>  
Ledig stilling

Rektor Lye ungdomsskule Time kommune

Søknadsfrist : 23.08.2020

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon63 Presentasjon av stillingen:

Me søker ein rektor som er engasjert og har kompetanse om læring, samarbeid og utvikling. Du har analysekompetanse og strategiar for å kunna leia prosessar til det beste for elevane. Ditt fokus er på overordna nivå, og saman med assisterande rektor legg du til rette for prosessar og leiing av lærarane si læring og utvikling. Rektor er einingsleiar og har med det også personal og økonomiansvaret på skulen.

Skulen ligg sentralt på Lye ca 6 kilometer frå Bryne. Det er ca 85 elevar frå 8.-10. klassetrinn med 16 tilsette. Landskapet i nærområdet innbyr til gode moglegheiter for læring og aktivitetar også i friluft. På Lye ungdomsskule er lokalmiljøet opptekne av skulen sin, engasjerer seg og deltek aktivt i samhandling med skulen.
Skulane i Time er del av Jærskulen, eit interkommunalt samarbeid om skuleutvikling saman med Hå, Klepp og Gjesdal. Lye ungdomsskule er i leiarnettverk saman med Frøyland ungdomsskule, Vigrestad storskule og Varhaug ungdomsskule. Alle skulane utformar planar der dei set utviklingsmål ut frå analysar av læringsmiljøet og læringsresultat.

Lye ungdomsskule sitt utviklingsområde har tittelen «Alle elevane ved Lye ungdomsskule har lærelyst». Målet er at elevane skal vera medverkande i vurdering av eige arbeid, dei skal oppleva ei undervisning som er praktisk og dei skal oppleva framgang i si læring.
Den digitale satsinga i Time kommune medfører at alle elevane på Lye ungdomsskule har kvar sitt læringsbrett (iPad). Det vert gjeve kompetanseheving knytt til dette i kollegiet, og er del av fokus i vidare utviklingsarbeid.

Som rektor har du:

 • Ansvar for elevane sine læringsresultat og læringsmiljø
 • Ansvar for at skulen sitt samfunnsoppdrag vert innfridd
 • Ansvar for at skulen fungerer godt som organisasjon, og som del av overordna system
 • Ansvar for at det skjer utvikling og endring i takt med endringar internt og eksternt
 • Eit avklart forhold til eiga leiarrolle og leiarskap.

Kvalifikasjonar

Rektor skal vera ein fagperson med pedagogisk utdanning som har jobba mykje med og i skule. Me ser etter ein leiar med som er utviklingsorientert, har god relasjonskompetanse, gode samarbeidsevner og som har innsikt og forståing for administrative oppgåver som mellom anna økonomi, personaloppfølging og lovverk. Du har mot til å meina og du kan leia eit motivert kollegium vidare. Det er ønskeleg med vidareutdanning i leiing, eller at du tek leiarutdanning innan to år dersom du ikkje har dette som del av utdanninga.

Personlege eigenskapar

 • Evna å leia strategisk, leia utviklings- og endringsprosessar og leiing av kompetanseutvikling
 • Tilstrekkeleg god fagkompetanse og legitimitet
 • Evna å bygga eit profesjonsfelleskap, samarbeid og kultur. Vera inspirator og konfliktløysar
 • Evna å vera tydeleg, demokratisk og sjølvstendig, trygg og modig.
 • Evna å tilpassa eige leiarskap til eigen personlegdom, eigne føresetnadar, styrkar og svakheiter

Me tilbyr

Ein utfordrande jobb med gode utviklingsmoglegheiter i eit godt arbeidsmiljø. Du vil vera del av eit dyktig leiarkollegium i Time, og del av spanande leiarnettverk i Jærskulen. Det er tett kontakt med fagstab skule og nettverkssamarbeid som støtte og utvikling for deg som leiar. Det vert kravd politiattest for tilsetting i stillinga.

Kontaktinformasjon

Pamela Sudmann, Skulesjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Kvartsvegen 5A 4340 Bryne

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Time Kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon63 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 23.08.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Stendi søker tilkallingsvikarer til vår avdeling for psykisk omsorg, og barnevern i Bø i Vesterålen - er DU vår nye kollega? Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen? Vi søker deg som har et brennede engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere! Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse.  Kvalifikasjoner som ønskes er: * helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning, eller annen relevant utdanning og erfaring. * Helsefaglig kompetanse innenfor psykiatri og omsorg er ønskelig * Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel * Førerkort kl. B er et krav * Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening  Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsetter beboer til å mestre en selvstendig og positiv tilværelse.   Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus. I full stilling innebærer det 3 døgn arbeid -7 døgn fri - 4 døgn arbeid -7 døgn fri. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, veiledning og oppfølging- og en fleksibel og variert arbeidsdag. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder Kjersti Falch Jakobsen, tlf: 97148258.
19.06.2019 Bø i Nordland
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen?. Vi søker deg som har et brennende engasjement for mennesker og ikke er redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere!. Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Kvalifikasjoner  3 årig høyskoleutdanning Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel Førerkort kl. B er et krav Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv tilværelse. Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus som innebærer 3 døgn jobb, 7 døgn fri, 4 døgn jobb, 7 døgn fri. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, veiledning og oppfølging – og en fleksibel og variert arbeidsdag. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder: Inga Hjelseth, telefon 901 56 067
17.03.2020 Troms og Finnmark
Vil du være med og utvikle nyskapende og kreative løsninger som sikrer Norges strømforsyning? Da bør du lese videre! I driften av kraftsystemet samler vi inn store mengder data. I Statnett får du muligheten til å jobbe med disse dataene så vi kan løse samfunnsoppdraget vårt på en mer effektiv måte. Nå ser vi etter utviklere som ønsker å være med på å bygge opp fagmiljøet vårt. Utviklingsteamene våre vil organiseres med en miks av både unge og erfarne ressurser. I tillegg til å være med på utviklingen, vil du få et tydelig eierskap til våre samfunnskritiske systemer. Du vil inngå i data science-avdelingen, og støtte data scientistene og kraftsystemeksperter i å utvikle og produksjonssette modeller i driftskritiske systemer. Avdelingen er representert i Oslo og Trondheim. Vil du være en del av dette? Da har vi lyst til å høre fra deg! Ansvarsområder og oppgaver Utvikle applikasjoner for overvåkning, drift og balansering av strømnettet Samarbeide med kolleger på tvers av disipliner om å finne nye muligheter for automatisering av oppgaver Utvikle applikasjoner for automatisering av driftsoppgaver knyttet til strømnettet Tilgjengeliggjøre data for applikasjonsutvikling internt Teste ut ny teknologi for å forbedre applikasjoner og utviklingsmetodikk Dele kunnskap med kolleger Kvalifikasjoner Du har høyere teknologisk utdanning, helst på masternivå, eventuelt bachelornivå og relevant erfaring Du har arbeidserfaring som Pythonutvikler eller er nyutdannet og har erfaring med bruk av Python under studiene Du behersker norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Norsk må du beherske på minimum nivå B2 Ønskede kvalifikasjoner Du har interesse for og ønske om å lære om kraftsystemet Du samarbeider godt med fagfolk og brukere på tvers av organisasjonen Du utvikler applikasjoner som er stabile, sikre og enkle å videreutvikle og drifte Du tar ansvar for helheten til systemene du utvikler, ved å aktivt følge opp brukernes behov og utfordre ønsker og eksisterende prioritering Du vektlegger kontinuerlig læring og forbedring av utviklingsarbeidet Erfarne utviklere bør ha god kjennskap til med moderne metodikk som TDD, konteinere og CI/CD. Vi oppfordrer både erfarne og nyutdannede til å søke. Om oss Data Science-avdelingen består i dag av ca. 10 personer med variert ekspertise, basert på en felles interesse for Python og kraftsystemet. Vi har kompetanse innen bl.a maskinlæring, matematikk, optimering og kraftsystemanalyser. Vi ønsker nå å styrke utviklingskompetansen i utvalgte prosjekter ytterligere. I avdelingen legger vi til rette for å kunne jobbe tett sammen og dele kunnskap, både internt og eksternt. Vi utfordrer og forbedrer kontinuerlig måten vi jobber på. Du blir del av et stabilt og godt arbeidsmiljø, hvor du får jobbe med utfordrende og meningsfylte utvikleroppgaver samtidig som du legger til rette for elektrifisering av samfunnet. Vårt overordnede mål er å bidra til at Statnett utnytter data til å ta gode beslutninger. Vi behandler søknader fortløpende. 
22.06.2020 Oslo, Trondheim
Stendi AS er Nordens største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens behov innenfor områdene barnevern, barne- og voksenpsykiatri, rus og utviklingshemming. Er du den vi leter etter? Vi søker etter personer som har et ønske om å utgjøre en stor forskjell for våre brukere. Her hos oss bor det seks mennesker med ulik grad av utviklingshemming og psykiske lidelser som har behov for trygge ansatte rundt seg. Vi som jobber her bistår våre brukere med meget tett oppfølging og veiledning i det daglige. Du må kunne jobbe systematisk, ha gode samarbeidsevner og sette beboeren i fokus. Erfaring fra arbeid rundt HOTL kapittel 9, utviklingshemming og psykiatri er en fordel.    Vi søker vikarer til både døgnvakter og 12-timers vakter. Kvalifikasjoner:  Både høyskoleutdannede, fagskoleutdannede og ufaglærte vil være aktuelle. Personlig egnethet blir vektlagt ·         Førerkort klasse B Du:  Er trygg i deg selv og evner å sette grenser og se løsninger i utfordrende situasjoner Har evne til å jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak Er positiv og engasjert Er reflektert med evne til å tenke selvstendig Har stå-på-vilje og kan gi av deg selv Bidrar til et godt arbeidsmiljø Bør ha erfaring med utfordrende atferd Vi tilbyr:  Fleksibel arbeidstid Gode pensjonsordninger og konkurransedyktige betingelser Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø En spennende arbeidshverdag! Det kreves politiattest ihht. gjeldende lovverk. Det er kun søknader gjennom Karrierestart eller mail som blir vurdert. Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. 
04.08.2020 Lier
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen. Vi søker deg som har et engasjement for mennesker og tar utfordringer på strak arm. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere!. Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team.   Kvalifikasjoner: Sykepleier / Vernepleier Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel Gode IT-kunnskaper Førerkort kl. B er et krav Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv tilværelse.   Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus som innebærer 3 døgn jobb, 7 døgn fri, 4 døgn jobb, 7 døgn fri. Alternativ turnus med 7 døgn jobb og 14 døgn fri kan også være aktuelt. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid.   Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke for å opprettholde balansen i den medisinskfaglige personalgruppen. Vi tilbyr lønn etter tariff – og en fleksibel og variert arbeidsdag.   Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder: Stein Håvard Torvanger  Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. 
04.08.2020 Øygarden
AF er i vekst og behovene for flere dyktige medarbeidere kan melde seg til kommende prosjekter over hele landet.Du kjennetegnes av å være kvalitets- og ansvarsbevisst, nysgjerrig og har stor arbeidskapasitet. AF Gruppen er opptatt av høy arbeidsglede og det er viktig at alle ansatte bidrar til et positivt arbeidsmiljø. En viktig forutsetning er at du, som oss, har en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk.Hos AF kan du bli en del av et godt arbeidsmiljø som preges av høy trivsel og stolthet. Vi tilbyr spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. AF har konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram. Registrer din CV på www.afgruppen.no/karriere og husk å legge ved attester og vitnemål. Vi ber deg om å svare på et par spørsmål slik at vi bedre kan få en forståelse av hvilket forretningsområde du er interessert i og hvilken bakgrunn du har.  Så vil vi ta kontakt når behovet skulle melde seg.
23.11.2018 Norge
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
09.01.2019 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
26.02.2019 Trondheim
Vis alle 17.962 ledige stillinger

"Me skal gjera kvarandre gode" er leveregelen for oss som jobbar i Time kommune.
Me bruker innovasjon for å utvikla og forbetra tenestene i lag med brukarane. Time kommune skal vera ein trygg og framtidsretta kommune for innbyggarar, besøkande og næringsliv. Time kommune har ca. 18 900 innbyggarar og ligg midt på Jæren, med Bryne som regionssenter og haldeplass for Jærbanen.

Time kommune er opptatt av mangfald og me oppmodar derfor alle som er kvalifiserte til å søka hos oss, uansett alder, kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Me gjer merksam på at opplysningar om søkaren kan verta offentleggjort, sjølv om ein har bede om å bli unntatt offentlegheit. Søkar vil verta varsla før offentleggjering.

Les mer om Time kommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon63 Presentasjon av stillingen:

Me søker ein rektor som er engasjert og har kompetanse om læring, samarbeid og utvikling. Du har analysekompetanse og strategiar for å kunna leia prosessar til det beste for elevane. Ditt fokus er på overordna nivå, og saman med assisterande rektor legg du til rette for prosessar og leiing av lærarane si læring og utvikling. Rektor er einingsleiar og har med det også personal og økonomiansvaret på skulen.

Skulen ligg sentralt på Lye ca 6 kilometer frå Bryne. Det er ca 85 elevar frå 8.-10. klassetrinn med 16 tilsette. Landskapet i nærområdet innbyr til gode moglegheiter for læring og aktivitetar også i friluft. På Lye ungdomsskule er lokalmiljøet opptekne av skulen sin, engasjerer seg og deltek aktivt i samhandling med skulen.
Skulane i Time er del av Jærskulen, eit interkommunalt samarbeid om skuleutvikling saman med Hå, Klepp og Gjesdal. Lye ungdomsskule er i leiarnettverk saman med Frøyland ungdomsskule, Vigrestad storskule og Varhaug ungdomsskule. Alle skulane utformar planar der dei set utviklingsmål ut frå analysar av læringsmiljøet og læringsresultat.

Lye ungdomsskule sitt utviklingsområde har tittelen «Alle elevane ved Lye ungdomsskule har lærelyst». Målet er at elevane skal vera medverkande i vurdering av eige arbeid, dei skal oppleva ei undervisning som er praktisk og dei skal oppleva framgang i si læring.
Den digitale satsinga i Time kommune medfører at alle elevane på Lye ungdomsskule har kvar sitt læringsbrett (iPad). Det vert gjeve kompetanseheving knytt til dette i kollegiet, og er del av fokus i vidare utviklingsarbeid.

Som rektor har du:

 • Ansvar for elevane sine læringsresultat og læringsmiljø
 • Ansvar for at skulen sitt samfunnsoppdrag vert innfridd
 • Ansvar for at skulen fungerer godt som organisasjon, og som del av overordna system
 • Ansvar for at det skjer utvikling og endring i takt med endringar internt og eksternt
 • Eit avklart forhold til eiga leiarrolle og leiarskap.

Kvalifikasjonar

Rektor skal vera ein fagperson med pedagogisk utdanning som har jobba mykje med og i skule. Me ser etter ein leiar med som er utviklingsorientert, har god relasjonskompetanse, gode samarbeidsevner og som har innsikt og forståing for administrative oppgåver som mellom anna økonomi, personaloppfølging og lovverk. Du har mot til å meina og du kan leia eit motivert kollegium vidare. Det er ønskeleg med vidareutdanning i leiing, eller at du tek leiarutdanning innan to år dersom du ikkje har dette som del av utdanninga.

Personlege eigenskapar

 • Evna å leia strategisk, leia utviklings- og endringsprosessar og leiing av kompetanseutvikling
 • Tilstrekkeleg god fagkompetanse og legitimitet
 • Evna å bygga eit profesjonsfelleskap, samarbeid og kultur. Vera inspirator og konfliktløysar
 • Evna å vera tydeleg, demokratisk og sjølvstendig, trygg og modig.
 • Evna å tilpassa eige leiarskap til eigen personlegdom, eigne føresetnadar, styrkar og svakheiter

Me tilbyr

Ein utfordrande jobb med gode utviklingsmoglegheiter i eit godt arbeidsmiljø. Du vil vera del av eit dyktig leiarkollegium i Time, og del av spanande leiarnettverk i Jærskulen. Det er tett kontakt med fagstab skule og nettverkssamarbeid som støtte og utvikling for deg som leiar. Det vert kravd politiattest for tilsetting i stillinga.

Kontaktinformasjon

Pamela Sudmann, Skulesjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Kvartsvegen 5A 4340 Bryne

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Time Kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon63 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 23.08.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 23.08.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Time kommune