<  
>  
Ledig stilling

100% fast stilling som vernepleier Lysehagan bolig, bydel Ullern

Søknadsfrist : 12.08.2020

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon99 Presentasjon av stillingen:

En av våre medarbeidere skal over i andre oppgaver i bydelen, og i den anledning søker vi etter en ny vernepleier.

Seksjon for bo- og dagtilbud består av ti tjenstesteder herunder samlokalisert boliger, institusjon og et aktivitetssenter, som gir tjenester etter vedtak om praktisk bistand og opplæring til personer med ulike psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser. Brukerne har et varierende bistandsbehov og arbeidsdagen vil bestå av å yte tjenester i henhold til gjeldende vedtak samt administrative oppgaver lagt til stillingen.

Lysehagan bolig er en samlokalisert bolig med fire leiligheter som gir døgnkontinuerlig tjenester til mennesker med autismespekterforstyrrelser og/eller utviklingshemming.

Tjenestemottakerene har et variende bistandsbehov og arbeidsdagen vil bestå av å yte tjenester i henhold til gjeldende vedtak. Det er tilknyttet ca. 18 årsverk til boligen. Boligen er ledet av avdelingsleder, i tillegg til boleder.

Lysehagan bruker lean som metode, med blant annet aktiv bruk av tavle på personal- og fagmøter hver uke. Du vil bli endel av et veletablert fagteam, med stort fokus på fagutvikling, anvendt atferdsanalyse og trivsel på jobb.

Arbeidsoppgaver

Yte tjenester etter gjeldende vedtak.

Stillingen innebærer for tiden selvstendig fagansvar for 2 beboere. Dette inkluderer utarbeidelse og oppfølging av fagadministrativt system (FAS) samt spesifikke tiltak som avtalestyring og dagsplansystemer, veiledning av personalgruppen, samarbeid med pårørende, spesialisthelsetjenesten og øvrige instanser.

Fagansvar innebærer rollen som tjenesteansvarlig knyttet til behovstyrt bemanning (BOB).

Ha ansvar for måloppnåelse og resultater i samarbeid med avdelingsleder og boleder.

Arbeid med vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap 9.

Andre oppgaver etter delegasjon

Kvalifikasjoner

Autorisert vernepleier, eventuelt annen lignende utdanning med kompetanse i læringspsykologi

Vi krever erfaring med brukergruppen.

Vi krever kunnskap om målrettet miljøarbeid (atferdsanalyse), gjerne med veiledningserfaring

Vi krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi krever gode dataferdigheter, fordel med kunnskap om Gerica.

Ønsker erfaring med arbeid etter Lov om helse- og omsorgstjenester, kap. 9

Vi krever fremleggelse av gyldig politiattest for å kunne tiltre stillingen

Personlige egenskaper

Du må være tydelig, målrettet og handlingsdyktig

Du må være selvstendig og resultatorientert

Du må kunne ta initiativ til utviklingsarbeid

Du må være faglig sterk og ha gode samarbeidsevner

Du må kunne arbeide selvstendig og ta avgjørelser innenfor gitte rammer

Du må være en god lagspiller og bidra til det allerede gode arbeidsmiljøet

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø med rom for veiledning og etisk refleksjon

Organisering etter BOB

Egen tilknyttet boleder som bidrar til løfte kvaliteten på tjenestetilbudet

Samarbeid i et tverrfaglig team i boligen, med ukentlig møtevirksomhet

Relevante kurs og kompetansehevende tiltak, mulighet for deltakelse ved NAFO

Gunstig turnus med for tiden arbeid hver 3. helg

Kort avstand til kollektivtransport

Personalrabatt ved Sats/Elixia

Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger

Lønnsramme 1813, Lønnstrinn 31-43 som for tiden går fra kr 457 200 til kr 561 600 i året. Turnustillegg kommer i tillegg.

Kontaktinformasjon

Martin Ekran, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Lysehagan 24
0383 Oslo

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon99 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.10.2020 Søknadsfrist: 12.08.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen?. Vi søker deg som har et brennende engasjement for mennesker og ikke er redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere!. Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Kvalifikasjoner  3 årig høyskoleutdanning Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel Førerkort kl. B er et krav Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv tilværelse. Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus som innebærer 3 døgn jobb, 7 døgn fri, 4 døgn jobb, 7 døgn fri. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, veiledning og oppfølging – og en fleksibel og variert arbeidsdag. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder: Inga Hjelseth, telefon 901 56 067
17.03.2020 Troms og Finnmark
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen. Vi søker deg som har et engasjement for mennesker og tar utfordringer på strak arm. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere!. Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team.   Kvalifikasjoner: Sykepleier / Vernepleier Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel Gode IT-kunnskaper Førerkort kl. B er et krav Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv tilværelse.   Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus som innebærer 3 døgn jobb, 7 døgn fri, 4 døgn jobb, 7 døgn fri. Alternativ turnus med 7 døgn jobb og 14 døgn fri kan også være aktuelt. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid.   Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke for å opprettholde balansen i den medisinskfaglige personalgruppen. Vi tilbyr lønn etter tariff – og en fleksibel og variert arbeidsdag.   Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder: Stein Håvard Torvanger  Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. 
04.08.2020 Øygarden
Avdeling rus og avhengighet ( ARA ) er en del av divisjon psykisk helsevern, Ahus HF. ARA består av ni kliniske seksjoner (fem poliklinikker og fire døgnenheter). Alle seksjonene er regulert etter lov om spesialisthelsetjenester, og tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling av rus- og avhengighetslidelser. Seksjon Klosteret er en av avdelingens døgnenheter, og tilbyr avrusning fra alle typer rusmidler.  Seksjonen har 11 plasser.  Tjenestene vi tilbyr våre pasienter planlegges og gjennomføres i tett samarbeid og forståelse med pasienten, pasientens nære relasjoner og andre viktige medspillere. Vi er opptatt av at den behandlingen vi gir skal understøtte avdelingens HEI-visjon, hvor målet er at alle behandlingsforløp skal ha en Helhetlig tilnærming og mest mulig Enhetlig praksis. Videre at samtidige lidelser skal håndteres innenfor samme behandlingsforløp (Integrert behandling). Avdelingen har med bakgrunn i vår HEI-visjon utarbeidet en serviceerklæring med viktige prinsipper som skal være styrende for vår tjenestegjennomføring og -utvikling. Avdelingen har også fokus på forskning og har et velfungerende forskningsutvalg. Vårt mål er å gjennomføre klinikknær forskning som kan bidra til kunnskapsbasert utvikling av våre tjenester.  Arbeidsoppgaver Observasjon og oppfølging av pasienter Administrasjon av medikamenter Endringsarbeid , motivasjon og miljøterapeutiske tiltak Bidra til faglig endrings og utviklingsarbeid ved seksjonen  Kvalifikasjoner Høyskole Sykepleier / Vernepleier Ønskelig med kompetanse og erfaring knyttet til miljøterapeutisk arbeid, samt erfaring med pasienter som har psykisk og rus og avhengighetsproblem.  Personlige egenskaper Har ønske og interesse om å jobbe med pasienter med rus og psykisk lidelse Evne til å skape trygge relasjoner Være løsningsfokusert Liker å jobbe i team og samtidig kan jobbe selvstendig Tilpasningsdyktig Personlig egnethet vektlegges   Vi tilbyr Vi tilbyr spennende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter m.m  
03.08.2020 Lillestrøm
Stillingsbeskrivelse: Stendi respiratorteam trenger en trygg og fleksibel sykepleier til våre barneteam. Du liker å jobbe alene, men samtidig samarbeide med andre. Du er vant til å håndtere akutte situasjoner, men trives godt i å jobbe i hjemmet til familiene. Du har et godt klinisk blikk, og ønsker å holde deg faglig oppdatert. Vi vil at Stendi sin visjon og verdier skal prege alt vårt arbeid for å gi best mulig tjenester.   Arbeidsoppgaver: Dine arbeidsoppgaver vil bestå av praktisk og personlig helsehjelp til barn med ulike utfordringer som for eksempel behandlingsterapi og trakeostomi. Yte omsorg slik at barn med ulike somatiske og psykososiale utfordringer og medisinsk teknisk utstyr kan bo hjemme med familien sin. Kontinuerlig observasjon og vurdering av barnets helsetilstand.           Legemiddelhåndtering.            Du får mulighet til å jobbe i et team med ett tverrfaglig miljø.         Kommunikasjon og veiledning av pårørende/ foreldre.    Kvalifikasjoner: ·         Sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider.          Politiattest uten anmerkninger.                          Fordel å ha arbeidserfaring med barn, men dette er ingen krav.                         Er fleksibel, selvstendig, pålitelig, tålmodig og positiv som person.                    Personlig egnethet vil bli vektlagt.                   Basale IT kunnskaper.                  Førerkort klasse B er en fordel, men ikke et krav.     Vi kan tilby:                     Fast ansettelse i 83% stilling.  Turnus med langvakter og arbeid hver 3. helg.  God opplæring.                   Kurs og fagdager.               Personlig og faglig utvikling.                 Tariffavtale.  
03.08.2020 Asker
Om utrykningstjenesten:  Stendi startet sin utrykningstjeneste i februar 2018, og har allerede ansvar for nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Nå skal vi styrke teamet vårt med flere dyktige sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, ambulansefagarbeidere og/eller paramedics. Teamet består i dag av kompetente sykepleiere, spesialsykepleiere, vernepleiere, paramedics, ambulansepersonell og helsefagarbeidere. Tjenesten er bemannet av helsepersonell hele døgnet. Alarmsentralen vår ligger i Sandvika og betjener brukere i Asker og Bærum kommune. Alle transportmuligheter finnes like utenfor våre lokaler, og det er kun 12 minutters reisetid med tog til Oslo sentrum.   Se gjerne vår kortfilm om Utrykningstjenesten i Asker og Bærum som er laget i samarbeid med NHO, Telenor og Stendi: Klikk her Arbeidsoppgaver:  Du vil hovedsakelig reise ut på ulike utrykningsoppdrag når alarmen går. Ingen dager er like i denne tjenesten, og du vil møte på både små og store oppgaver i løpet av en arbeidsvakt. Det skal gjøres medisinske vurderinger, brukeren skal få den bistanden som trengs, og øvrige helseinstanser kontaktes om nødvendig. Videre vurderes brukerens status for bistandsbehov og om vedtak eventuelt bør endres. Faglig samhandling og dialog med kollegaer, og god ivaretakelse av den som trenger vår omsorg, står sentralt i ethvert oppdrag.     Om deg:  Vi ønsker oss helsepersonell som er faglig sterk. Du kan kommunisere tydelig og håndtere ulike medisinske behov på nøyaktig vis. Samtidig er du omsorgsfull og tålmodig. I vår tjeneste er det viktig å beholde roen i akutte situasjoner og gjennom en til tider hektisk arbeidsdag. Kanskje har du erfaring fra akuttmedisin eller liknende arbeid? Vi jobber som et team, og tror profesjonalitet og omtanke skaper gode relasjoner til brukere, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere. I Stendi er det gode muligheter for utvikling og kompetanseheving, og du får jobbe med kompetente og hyggelige kollegaer i et miljø som preges av våre verdier: Respekt, enkelthet, kunnskap og ansvar.   Kvalifikasjoner:  Helsefagarbeider, ambulansefagarbeider, sykepleier, vernepleier eller paramedic Må ha førerkort klasse B Må ha bestått norskkurs B2 Krav om politiattest Kjennskap til kommunikasjonssystemene Gerica og Profil er en fordel Personlige egenskaper:  Du har gode kommunikasjonsferdigheter Du motiveres av høyt tempo Du er løsningsorientert og evner å ta ansvar Du har gode holdninger og verdier Du er trygg, tydelig og omsorgsfull Du har evne til selvstendighet, så vel som samarbeid  Vi tilbyr:  Godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag Spennende arbeidssted i utvikling Gunstige pensjons- og forsikringsordninger Konkurransedyktig lønn Tiltredelse etter avtale     Øvrig:  Vikariat 6 mnd 100% med gode muligheter for forlengelse   Søknadsinformasjon Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med et godt fagmiljø. Vi håper at dette høres ut som en arbeidsplass for deg, og at du er nysgjerrig på å vite mer om oss. Vi ansetter forløpende, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet innen kort tid. Har du spørsmål om stillingen, må du gjerne ta kontakt med oss. Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. CV og søknad kan videresendes til andre avdelinger innad i Stendi Senior ved behov. Dersom du ikke ønsker videresending av din CV og søknad, bes dette informeres om i søknad.
28.07.2020 Oslo, Bærum, Asker
Om utrykningstjenesten:  Stendi startet sin utrykningstjeneste i februar 2018, og har allerede ansvar for nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Nå skal vi styrke teamet vårt med flere dyktige sykepleiere, vernepleiere og/eller paramedics. Teamet består i dag av kompetente sykepleiere, spesialsykepleiere, vernepleiere, paramedics, ambulansepersonell og helsefagarbeidere. Tjenesten er bemannet av helsepersonell hele døgnet. Alarmsentralen vår ligger i Sandvika og betjener brukere i Asker og Bærum kommune. Alle transportmuligheter finnes like utenfor våre lokaler, og det er kun 12 minutters reisetid med tog til Oslo sentrum.   Se gjerne vår kortfilm om Utrykningstjenesten i Asker og Bærum som er laget i samarbeid med NHO, Telenor og Stendi: Klikk her Arbeidsoppgaver:  Du vil hovedsakelig reise ut på ulike utrykningsoppdrag når alarmen går. Ingen dager er like i denne tjenesten, og du vil møte på både små og store oppgaver i løpet av en arbeidsvakt. Det skal gjøres medisinske vurderinger, brukeren skal få den bistanden som trengs, og øvrige helseinstanser kontaktes om nødvendig. Videre vurderes brukerens status for bistandsbehov og om vedtak eventuelt bør endres. Faglig samhandling og dialog med kollegaer, og god ivaretakelse av den som trenger vår omsorg, står sentralt i ethvert oppdrag.     Om deg:  Vi ønsker oss helsepersonell som er faglig sterk. Du kan kommunisere tydelig og håndtere ulike medisinske behov på nøyaktig vis. Samtidig er du omsorgsfull og tålmodig. I vår tjeneste er det viktig å beholde roen i akutte situasjoner og gjennom en til tider hektisk arbeidsdag. Kanskje har du erfaring fra akuttmedisin eller liknende arbeid? Vi jobber som et team, og tror profesjonalitet og omtanke skaper gode relasjoner til brukere, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere. I Stendi er det gode muligheter for utvikling og kompetanseheving, og du får jobbe med kompetente og hyggelige kollegaer i et miljø som preges av våre verdier: Respekt, enkelthet, kunnskap og ansvar.   Kvalifikasjoner:  Sykepleier, vernepleier eller paramedic Må ha førerkort klasse B Må ha bestått norskkurs B2 Krav om politiattest Kjennskap til kommunikasjonssystemene Gerica og Profil er en fordel Personlige egenskaper:  Du har gode kommunikasjonsferdigheter Du motiveres av høyt tempo Du er løsningsorientert og evner å ta ansvar Du har gode holdninger og verdier Du er trygg, tydelig og omsorgsfull Du har evne til selvstendighet, så vel som samarbeid  Vi tilbyr:  Godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag Spennende arbeidssted i utvikling Gunstige pensjons- og forsikringsordninger Konkurransedyktig lønn Tiltredelse etter avtale     Øvrig:  Fast stilling 80%  Fast stilling 60 % Fast stilling natt 50 % og 75 %   Søknadsinformasjon Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med et godt fagmiljø. Vi håper at dette høres ut som en arbeidsplass for deg, og at du er nysgjerrig på å vite mer om oss. Vi ansetter forløpende, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet innen kort tid. Har du spørsmål om stillingen, må du gjerne ta kontakt med oss. Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. CV og søknad kan videresendes til andre avdelinger innad i Stendi Senior ved behov. Dersom du ikke ønsker videresending av din CV og søknad, bes dette informeres om i søknad.
27.07.2020 Oslo, Bærum, Asker
ARA Elvestad døgn, Akershus universitetssykehus HF Avdeling rus og avhengighet (ARA) er inndelt i fire poliklinikker og fire døgnseksjoner. Alle seksjoner er regulert av lov om spesialisthelsetjenester og tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Et hovedmål for ARA er å kunne tilby nyttige og virkningsfulle spesialisthelsetjenester til mennesker med rus- og avhengighetslidelser. Tjenestene skal planlegges og gjennomføres i tett samarbeid og forståelse med pasienten, pasientens nære relasjoner og andre viktige medspillere. ARA Elvestad døgn tilbyr utredning og behandling for pasienter over 18 år med rusproblematikk, ofte i kombinasjon med andre psykiske lidelser. Vi har en behandlingsenhet med 12 plasser og utredningsenhet med 6 plasser. Vår behandling kombinerer blant annet samtaleterapi, miljøterapi,  gruppeterapi, friluftsliv og fysisk aktivitet.Målet er å fasilitere endring av både rusmønster og livsstil. Vi er opptatt av å se enkeltmennesket for å gi behandling som er best mulig tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger. Vårt mål er å tilby pasientene erfaringer som fører til læring, mestring og utvikling på veien mot et rusfritt liv. Vi er også opptatt av at den behandlingen vi gir her hos oss skal understøtte avdelingens uttalte mål om at alle behandlingsforløp skal ha en Helhetlig tilnærming og mest mulig Enhetlig praksis. Videre at samtidige problemer skal ha en samtidig håndtering (Integrert behandling) (HEI). Avdelingen har utarbeidet en egen serviceerklæring som beskriver hva vi mener kjennetegner god pasientbehandling, og hvordan slik behandling skal gjennomføres. Vi søker fast 100 % sykepleier/vernepleier med funksjon som Teamleder ved ARA Elvestad døgn. Dagstilling (07.30 -15.30 hverdager) Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Sikre at pasientbehandlingen drives faglig forsvarlig og med høy etisk standard Sikre oppfølging og veiledning av personalet i teamet Sikre god kommunikasjon mellom miljøpersonalet, øvrige behandlere og seksjonsleder Bidra aktivt til at seksjonen når sine mål gjennom samarbeid og selvstendig arbeid  Kvalifikasjoner Relevant høyskoleutdanning Erfaring fra døgndrift  Relevant videreutdanning ønskelig Personlige egenskaper Gode leder- og samarbeidsegenskaper Trygg i sin kommunikasjon Evne til engasjere og inspirere Evnen til å kunne stå i og håndtere flere parallelle prosesser. Vi tilbyr Spennende arbeidsoppgaver i et fagfelt i vekst Faglig og personlig utvikling Gode velferdstilbud for ansatte, f. eks. hytteutleie, teaterbilletter m.m. Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
23.07.2020 Nes
Stendi Rogaland søker tilkallingsvikarer til våre barnevernsinstitusjoner. Vi søker deg som har et brennede engasjement for barn og unge, og som ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape relasjon med ungdommene! Stillingen krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, trygg, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse.  Kvalifikasjoner: Faglært og ufaglært. Faglært: Sosionom, Barnevernspedagog og Vernepleier er godkjente utdanninger Erfaring fra barnevernsinstitusjon er en fordel Erfaring fra arbeid med traumatiserte barn og unge er en fordel Førerkort kl. B er et krav Egenskaper: Vi søker målrettet og strukturerte miljøterapeuter/miljøarbeidere Du har gode samarbeidsevner og kan jobbe selvstendig Du har god skriftlig fremstillingsevne Du har ståpåvilje og ønsker å gjøre det lille ekstra. Personlig egnethet vil bli vektlagt Du bidrar til et godt arbeidsmiljø Du tåler psykiske utfordringer, ser mennesket bak atferden og er en trygg voksen Vi tilbyr: Medleverturnus, langvakter og våkne nattevakter Tarifflønn og pensjonsordning Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø Intern opplæring og kursing Gode muligheter for personlig og profesjonell vekst Det kreves politiattest ihht. til gjeldene lovverk. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte AvdelingslederLars Bergerengen, tlf: 48994050.InstitusjonslederHanne Egge, tlf: 40454705. Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. 
15.07.2020 Stavanger, Sola
Vis alle 17.962 ledige stillinger

I Bydel Ullern ønsker vi å bidra at våre innbyggere lever trygge og selvstendige liv gjennom et fremtidsrettet tjenestetilbud. Bydelen ligger vest i Oslo, med nærmere 680 årsverk og omlag 34000 innbyggere. I Bydel Ullern bryr vi oss om hverandre -- og vi tror ansatte som trives på jobben skaper bedre tjenester for bydelens beboere. Bydel Ullern ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og en jevn fordeling av kvinner og menn i alle stillingskategorier på alle nivåer. Personer med minoritetsspråklig bakgrunn oppfordres til å søke. Bydel Ullern legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Les mer om Lysehagan bolig, bydel Ullern

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon99 Presentasjon av stillingen:

En av våre medarbeidere skal over i andre oppgaver i bydelen, og i den anledning søker vi etter en ny vernepleier.

Seksjon for bo- og dagtilbud består av ti tjenstesteder herunder samlokalisert boliger, institusjon og et aktivitetssenter, som gir tjenester etter vedtak om praktisk bistand og opplæring til personer med ulike psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser. Brukerne har et varierende bistandsbehov og arbeidsdagen vil bestå av å yte tjenester i henhold til gjeldende vedtak samt administrative oppgaver lagt til stillingen.

Lysehagan bolig er en samlokalisert bolig med fire leiligheter som gir døgnkontinuerlig tjenester til mennesker med autismespekterforstyrrelser og/eller utviklingshemming.

Tjenestemottakerene har et variende bistandsbehov og arbeidsdagen vil bestå av å yte tjenester i henhold til gjeldende vedtak. Det er tilknyttet ca. 18 årsverk til boligen. Boligen er ledet av avdelingsleder, i tillegg til boleder.

Lysehagan bruker lean som metode, med blant annet aktiv bruk av tavle på personal- og fagmøter hver uke. Du vil bli endel av et veletablert fagteam, med stort fokus på fagutvikling, anvendt atferdsanalyse og trivsel på jobb.

Arbeidsoppgaver

Yte tjenester etter gjeldende vedtak.

Stillingen innebærer for tiden selvstendig fagansvar for 2 beboere. Dette inkluderer utarbeidelse og oppfølging av fagadministrativt system (FAS) samt spesifikke tiltak som avtalestyring og dagsplansystemer, veiledning av personalgruppen, samarbeid med pårørende, spesialisthelsetjenesten og øvrige instanser.

Fagansvar innebærer rollen som tjenesteansvarlig knyttet til behovstyrt bemanning (BOB).

Ha ansvar for måloppnåelse og resultater i samarbeid med avdelingsleder og boleder.

Arbeid med vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap 9.

Andre oppgaver etter delegasjon

Kvalifikasjoner

Autorisert vernepleier, eventuelt annen lignende utdanning med kompetanse i læringspsykologi

Vi krever erfaring med brukergruppen.

Vi krever kunnskap om målrettet miljøarbeid (atferdsanalyse), gjerne med veiledningserfaring

Vi krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi krever gode dataferdigheter, fordel med kunnskap om Gerica.

Ønsker erfaring med arbeid etter Lov om helse- og omsorgstjenester, kap. 9

Vi krever fremleggelse av gyldig politiattest for å kunne tiltre stillingen

Personlige egenskaper

Du må være tydelig, målrettet og handlingsdyktig

Du må være selvstendig og resultatorientert

Du må kunne ta initiativ til utviklingsarbeid

Du må være faglig sterk og ha gode samarbeidsevner

Du må kunne arbeide selvstendig og ta avgjørelser innenfor gitte rammer

Du må være en god lagspiller og bidra til det allerede gode arbeidsmiljøet

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø med rom for veiledning og etisk refleksjon

Organisering etter BOB

Egen tilknyttet boleder som bidrar til løfte kvaliteten på tjenestetilbudet

Samarbeid i et tverrfaglig team i boligen, med ukentlig møtevirksomhet

Relevante kurs og kompetansehevende tiltak, mulighet for deltakelse ved NAFO

Gunstig turnus med for tiden arbeid hver 3. helg

Kort avstand til kollektivtransport

Personalrabatt ved Sats/Elixia

Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger

Lønnsramme 1813, Lønnstrinn 31-43 som for tiden går fra kr 457 200 til kr 561 600 i året. Turnustillegg kommer i tillegg.

Kontaktinformasjon

Martin Ekran, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Lysehagan 24
0383 Oslo

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon99 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.10.2020 Søknadsfrist: 12.08.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 12.08.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • AUG 12
    2020
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Lysehagan bolig, bydel Ullern