<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Ledig stilling

Miljøpartiet De Grønne søker kontoransvarlig Miljøpartiet De Grønne

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Vil du være med på å styrke en bevegelse som skal endre Norge til det bedre for mennesker og miljø?

Vi søker en selvstendig person som kan lede arbeidet med å skape landets beste arbeidsplass i en fast stilling i 100% som kontoransvarlig for Miljøpartiet De Grønne.

Som kontoransvarlig vil du ha ansvar for den daglige støtten til våre ansatte, inkludert daglig drift av partikontoret og andre arbeidssteder. Kjerneoppgaver er å sørge for en profesjonell førstelinje og utvikling av rutiner og verktøy innen HR.

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Være med og utvikle et godt arbeidsmiljø for alle ansatte, gjennom rutiner, verktøy og samlinger.
 • Ansvar for sikkerhet og daglig drift av kontorlokaler og utstyr for ansatte
 • Lede arbeidet med å utvikle og drifte et system for førstelinje (CRM) for henvendelser fra velgere og partiorganisasjon
 • Planlegging og organisering av interne møter
 • Bistå i rekrutteringsprosesser og onboarding av nyansatte
 • Bidra til andre viktige prosjekter og partiaktiviteter

Arbeidsoppgavene vil medføre noe kvelds- og helgearbeid.

DU BØR:

 • Ha erfaring fra organisasjonsliv og administrativt arbeid, gjerne med oppgaver og ansvar innen HR.
 • Kunne lede prosjekter og delegere oppgaver til kolleger.
 • Være strategisk og operativ - evner å se både det store bildet og detaljer.
 • Være en initiativrik kulturbygger og selvstendig problemløser.
 • Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Miljøpartiet De Grønne har norsk som arbeidsspråk.

Personlig egnethet med vekt på varme og samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Du må ikke være medlem av Miljøpartiet De Grønne, men må være lojal mot partiets verdigrunnlag.

Søknader vurderes fortløpende, søk i dag!

Tiltredelse: Etter avtale, ønskelig med oppstart så fort som mulig.

Arbeidssted er Hausmannsgate 19 i Oslo. Årlig lønn ved ansettelse er pr dags dato kr. 477 000 for 100% stilling, med justering i mai hvert år.

Søknad med CV sendes til Logg inn for å se kontaktinformasjon. Søknader vil bli vurdert fortløpende. For nærmere informasjon om stillingen, kontakt organisasjonssjef Ragnhild Sjyvollen på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon eller e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Du kan også kontakte tillitsvalgt Hans Joar Høiby-Hansen hvis du lurer på hvordan det er å jobbe for De Grønne. Han kan nås på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon eller på e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon.Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Stillingsbeskrivelse: Stendi respiratorteam trenger trygge og fleksible sykepleier til våre hjemmeteam. Du liker å jobbe alene, men samtidig samarbeide med andre. Du er vant til å håndtere ulike situasjoner. Du har et godt klinisk blikk, og ønsker å holde deg faglig oppdatert. Vi vil at Stendi sin visjon og verdier skal prege alt vårt arbeid for å gi best mulig tjenester.   Arbeidsoppgaver: Dine arbeidsoppgaver vil bestå av praktisk og personlig helsehjelp til barn og voksne med ulike utfordringer. Yte omsorg slik at klienter med ulike somatiske og psykososiale utfordringer og medisinsk teknisk utstyr kan bo hjemme Kontinuerlig observasjon og vurdering av klientenes helsetilstand.           Legemiddelhåndtering.            Du får mulighet til å jobbe i team med ett tverrfaglig miljø.         Kommunikasjon og veiledning av pårørende/ foreldre.    Kvalifikasjoner: ·         Sykepleier/vernepleier          Politiattest uten anmerkninger.                                               Er fleksibel, selvstendig, pålitelig, tålmodig og positiv som person.                    Personlig egnethet vil bli vektlagt.                   Basale IT kunnskaper.                  Førerkort klasse B      Vi kan tilby:                     Fast ansettelse i 100% og 83% og engasjement/vikar.  Turnus med langvakter og arbeid hver 3. helg.  God opplæring.                   Kurs og fagdager.               Personlig og faglig utvikling.                 Tariffavtale.     Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. 
18.09.2020 Vestfold og Telemark
Statnett forvalter kritisk infrastruktur. Det nordiske kraftsystemet gjennomgår omfattende endringer og forbedringer, noe som gir økt kompleksitet. Dette gir spennende utfordringer innen utnyttelse av maskinlæring, automatisering og data science. Statnett har stort fokus på å bygge grunnmuren som støtter opp under fremtidens kraftsystem, deriblant satses det mye på systemarkitektur, informasjonsarkitektur, datakvalitet, big data og prosessering av store datamengder, og ikke minst informasjonssikkerhet.   Økt andel fornybar og distribuert kraftproduksjon, enorme datamengder og raskere utvikling av ny teknologi skaper både utfordringer og muligheter. I tillegg blir samfunnet stadig mer avhengig av strøm, noe som også skjerper kravene til Statnett. Vi må derfor, i enda større grad, jobbe på tvers av fagretninger og ta i bruk innovative løsninger for å utvikle, drifte og beskytte fremtidens digitale kraftsystem.  Vi er veldig engasjerte i og opptatt av utviklingen til våre traineer. Mange tidligere traineer har opparbeidet seg spennende karrièrer hos oss etter endt periode, både innenfor lederstillinger og spennende fagstillinger. Nå retter vi fokus mot deg, og ser frem til å sammen kunne bygge en karrière hos Statnett! Hva kan du forvente hos oss? Du får utfordrende arbeidsoppgaver innenfor flere deler av organisasjonen, som gir en unik mulighet for faglig utvikling og et tverrfaglig samt sosialt nettverk Programmet går over 18 måneder, fordelt på 3 terminer i ulike enheter og divisjoner Du kan bygge breddekompetanse og forståelse, eller spisskompetanse innenfor et smalere område, enten det er en fagkarriere eller en lederkarriere du har i sikte Vi har vi både åpne og styrte løp for våre traineer Som trainee deltar du på gruppebaserte kursmoduler som bidrar til personlig utvikling Det er mulighet for utveksling i Sverige og Danmark, og for noen kan også en av terminene gjennomføres på et av våre kontorsteder utenfor Oslo  Hvem er du? Du er på siste året av studiet, eller har nylig fullført din mastergrad Du kan vise til gode akademiske resultater Vi søker dyktige og engasjerte kandidater med utdanningsbakgrunn fra teknologiske fag, matematikk/statistikk e.l. slik som: elkraft, energi og miljø, ind.øk, og bygg/prosjektledelse i sin fagkrets Programmeringskompetanse er en fordel Du formulerer deg meget godt på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig Som trainee i Statnett vil du trives dersom du: Ønsker å bygge en fremtidsrettet kompetanse og karrière hos en viktig samfunnsaktør Tar initiativ og tør å utfordre  Ser verdien i Statnett sin samfunnsrolle   Er nysgjerrig og lærevillig Praktisk informasjon vedrørende rekrutteringsprosessen: Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til en rekrutteringsdag/assessment Center hos Statnett i Oslo 26 oktober. Vi forbeholder oss retten til å kunne gjøre endringer på opplegg og tidsplan i forhold til den til enhver tid gjeldende anbefaling fra FHI mht Covid 19. Praktisk informasjon rundt dette blir sendt til valgte kandidateretter at søknadsfristen har gått ut. Kandidatene som kommer videre fra denne dagen vil bli kalt inn til 2. gangsintervju hos Statnett i Oslo kort tid etter dette.  Søkere må benytte vår elektroniske søknadsportal. Kun søknader som inneholder CV og vitnemål/karakterutskrifter vil bli vurdert. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. 
10.09.2020 Oslo
Vi ser etter deg som har et sterkt ønske om å utvikle deg innen salg til privatmarkedet. Vi selger høykvalitetsprodukter for et sunt og rent innemiljø og finner frem til gode løsninger for våre kunder. Vi ønsker at du liker å sette deg mål og jobber systematisk for å oppnå resultater, er selvdreven og viljesterk, er entusiastisk og utadvendt, er ærlig og opptatt av god moral og etikk                                                                                                                                                        Søkere må ha førerkort, disponere bil og snakke flytende norsk.            Vi tilbyr grundig opplæring, løpende oppfølging og coaching, gode utviklings- og karrieremuligheter, et levende og energisk arbeidsmiljø, svært gode inntektsmuligheter og garantilønn i oppstarten, pensjons- og forsikringsordning                     
14.09.2020 Asker
Tolletaten er ein etat i spennande utvikling og med mange igangverande endrings- og utviklingsprosessar. Etaten er i ferd med å ferdigstille ein omfattande omorganiseringsprosess. Den nye organiseringa skal mellom anna bidra til meir effektiv ressursutnytting, likebehandling og auka fagleg og teknologisk utviklingskraft. Analyseavdelinga består av to seksjonar, éin i Bergen og éin i Oslo.Seksjonen i Bergen skal sikre divisjonen sitt fagansvar for informasjonsinnhenting og bidra til eit målretta førebyggjande arbeid innanfor vareførselsområdet. I samarbeid med brukardialogavdelinga skal seksjonen ha kontakt med andre myndigheiter og relevante aktørar i næringslivet for å kartleggje og samordne kunnskap om behov og tiltak i den førebyggjande verksemda. Som seksjonsleiar vil du ha eit heilskapleg ansvar for å leie eininga i Bergen administrativt og fagleg. Seksjonen disponerer om lag åtte årsverk. Du rapporterer til avdelingsdirektøren i analyseavdelinga og inngår i leiargruppa i avdelinga.   Sentrale arbeidsoppgåver: utvikle innhenting og bearbeiding av informasjon som metode i førebyggjande kontekst bidra i arbeidet med brukarundersøkingar, både når det gjeld utarbeiding, resultatanalyse og forslag til tiltak bruke etterretningsbaserte metodar for å bidra til at andre einingar i divisjonen har eit kunnskapsbasert grunnlag for rettleiing og førebyggjande arbeid  ha fag-, personal- og resultatansvar Undervisnings- og foredragsoppgåver inngår i stillinga, og du må rekne med at det blir litt reising.   Kvalifikasjonskrav: bachelorgrad innanfor det relevante fagområdet. Bestått fordjupingsnivå på kompetansesenteret til tolletaten og svært god realkompetanse kan erstatte kravet om bachelorgrad. relevant leiarerfaring. Det er ein fordel om dette er innanfor fagområdet.   Det er ønskjeleg med: erfaring frå arbeid med budsjett- og resultatansvar gode samarbeidsevner erfaring frå utviklings- og digitaliseringsarbeid   Leiarplakaten til Tolletaten kommuniserer leiingsprinsipp som er retningsgivande for leiarane våre. Som leiar i tolletaten er det nødvendig at du løftar blikket, er rollemodell og bidreg til verdiskapande samfunnsvern ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Vidare er det viktig at du har høg integritet og evne til å skape eit godt arbeidsmiljø i tillegg til å vere mål-, resultat- og utviklingsorientert.   Vi tilbyr: eit godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidarar gode høve til utvikling i ein viktig samfunnsetat lønn som seksjonssjef, kr 750 000–850 000. For særleg godt kvalifiserte søkjarar kan høgare lønn vurderast. gode pensjons-, forsikrings- og låneordningar i Statens pensjonskasse fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstida arbeidsstad sentralt i Bergen   Vareførselsdivisjonen skal leggje til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer for næringslivet og privatpersonar. Divisjonen skal jobbe både med førebygging og kontroll for å sikre optimal etterleving. Vareførselsdivisjonen består av ein utviklingsstab, ein styringsstab og fem avdelingar: analyse-, brukardialog-, oppfølgings-, klassifiserings- og regelavdelinga. Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidatar. Du må kunne sikkerheitsklarerast for «hemmeleg» og levere uttømmande politiattest ved tilbod om tilsetjing.              Inkluderande arbeidsliv og mangfald I tolletaten er vi opptekne av mangfald. Vi jobbar for eit inkluderande arbeidsliv og oppfordrar kvalifiserte kandidatar til å søkje, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.  Vi bidreg i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringa sitt mål om at 5 prosent av faste nytilsetjingar i staten skal vere personar med funksjonsnedsetjing og kandidatar som av ulike årsaker ikkje kan dokumentere ein samanhengande yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, prøver vi å oppfylle dette så langt det lèt seg gjere. Vi gjer merksam på at opplysningar om funksjonsnedsetjing, innvandrarbakgrunn eller hol i CV-en kan bli brukte til statistikkformål. Nærmare informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte divisjonsdirektør Ivar Sletten på tlf. 900 16 295. For meir info om å jobbe i Tolletaten, sjå toll.no/jobb.
17.09.2020 Bergen
Vil du være med på å forme brukerorienterte tjenester til tollere, næringslivet og innbyggere? Tolletaten gjennomfører en omfattende modernisering med digitale løsninger for å møte morgendagens utfordringer. I den sammenheng har etaten etablert et digitaliseringsprogram som både erstatter gamle løsninger og etablerer IT-løsninger på helt nye områder. Vi skal etablere nye digitale og brukervennlige kanaler mot næringslivet, private og offentlige myndigheter. Målet er å støtte næringslivets behov for en effektiv vareførsel og like konkurransevilkår og gjøre det «lett å gjøre rett» for våre brukere. Vi søker etter en funksjonell løsningsarkitekt som kan være med å definere og videreutvikle brukerorienterte tjenester til interne og eksterne brukere. Hos oss vil du få jobbe med blant annet behovskartlegging, tjenestedesign og produktutvikling og samarbeide tett med produkteiere og fagpersoner. Du vil være den som omformer behovene til modeller og spesifikasjoner til utviklerne. Er du opptatt av fag, kvalitet og utvikling, kan du her spille en sentral rolle i et av de mest spennende programmene i offentlig sektor. IT-utviklingen i etaten skjer gjennom en smidig gjennomføringsmodell med kontinuerlige leveranser og høy grad av brukerorientering. Vi benytter teknikker som lar brukerne komme tett på designprosessen, slik som designsprint, design thinking og brukertesting. Utvikling gjøres av tverrfaglige leveranseteamteam som består av utviklere, arkitekter, driftere, produkteiere og andre domeneeksperter. Du vil tilhøre et team, samtidig som du inngår i et tverrgående arkitekturteam og fagnettverk.   Hos oss vil du:  delta i alle faser fra konsept til forvaltning  ha mulighet for å veksle mellom å jobbe overordnet med funksjonelle målbilder og mer detaljert inn i utviklingsteam  jobbe tett med produkteiere og fagressurser med å avdekke behov og utvikle idéer og konsepter  inngå i et sterkt tverrfaglig miljø med fokus å gi brukerne våre størst mulig nytteverdi  bruke din kompetanse til å utforme fremtidsrettede tjenester som adresserer vårt samfunnsoppdrag    Vi ser etter deg som:   evner å forstå og kommunisere abstrakte konsepter og strukturer  trives med å drive prosesser metodisk  er åpen, kreativ og fremoverlent og kan være en god sparringspartner for virksomheten  evne til å sette deg inn i nye fagområder, regelverk og arbeidsprosesser  kan kommunisere både med teknologer, virksomhetens beslutningstakere og sluttbrukere  liker utfordringene i å forene juridiske krav og god brukeropplevelse trives med høyt aktivitetsnivå og ambisiøse leveransekrav    Kvalifikasjoner:  fullført relevant mastergrad. Bachelorgrad og lang relevant erfaring kan kompensere for kravet om mastergrad.  minimum fem års relevant erfaring bred erfaring med behovskartlegging, tjenestedesign, prosessmodellering og kravspesifisering i smidige gjennomføringsmodeller  god teknisk forståelse; har deltatt i utviklingsprosjekter og har erfaring med utbredte arkitekturmønstre kunnskap om brukersentrert utforming, brukskvalitet, personvern- og informasjonssikkerhetskrav  meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk  gjerne erfaring med å utforme informasjonsarkitektur og informasjonsmodellering gjerne erfaring innenfor etterretning og dataanalyseområdet   Vi tilbyr:  lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver, 682 200 - 826 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   mulighet til faglig utvikling og kursing utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø med mulighet for å gjøre en forskjell godt kollegialt og sosialt miljø  gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  gode arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden. Stillingen er plassert i digitaliseringsavdelingen i Tolletatens IT-divisjon. Avdelingen er nyetablert og skal være et fagmiljø innenfor arkitektur og digitalisering som samarbeider tett med forretningssiden om den digitale virksomhetsutviklingen av etaten. Inkluderende arbeidsliv og mangfoldI Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.  Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.  Nærmere opplysninger om de aktuelle arbeidsområdene kan du få ved henvendelse til avdelingsdirektør Annette Ommundsen tlf. 970 36 245 (aomm@toll.no)
17.09.2020 Oslo
Vil du være med på å forme hvordan teknologi kan understøtte Tolletatens samfunnsoppdrag? Tolletaten gjennomfører en omfattende modernisering med digitale løsninger for å møte morgendagens utfordringer. I den sammenheng har etaten etablert et digitaliseringsprogram som både erstatter gamle løsninger og etablerer IT-løsninger på helt nye områder. Vi skal etablere nye digitale og brukervennlige kanaler mot næringslivet, private og offentlige myndigheter. Målet er å støtte næringslivets behov for en effektiv vareførsel og like konkurransevilkår og gjøre det «lett å gjøre rett» for våre brukere. Vi søker etter en ledende utvikler/ teknisk arkitekt som kan bidra til å forme hvordan vi best skal utnytte teknologi til å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi ser etter deg som vil jobbe i et miljø hvor det skjer mye på en gang i høyt tempo. Som ledende utvikler/ arkitekt vil du ha en ledende rolle i å gjøre de riktige løsningsvalgene for etaten. Er du opptatt av fag, kvalitet og utvikling, kan du her spille en sentral rolle i et av de mest spennende programmene i offentlig sektor. IT-utviklingen i etaten skjer gjennom en smidig gjennomføringsmodell med kontinuerlige leveranser i tverrfaglige leveranseteam. Teamene består av utviklere, arkitekter, driftere, produkteiere og andre domeneeksperter. Du vil tilhøre et av teamene og samtidig inngå i et tverrgående arkitekturteam og fagnettverk. Egenutvikling skjer på en moderne Java-plattform som vi prøver å holde oppdatert med det som skjer – om du trenger noen tekniske stikkord kan vi nevne asynkrone og hendelsesbaserte løsninger, CI/CD, REST, JavaScript-baserte mikro-frontends, og rammeverk som React, Spring Boot, Openshift og Hadoop.   Hos oss vil du: inngå i et tverrfaglig miljø som jobber sammen for å gi brukerne våre størst mulig nytteverdi delta aktivt i utviklingsaktiviteter fra idé til innføring ha mulighet til å påvirke fremtidige teknologivalg og arkitektur også ha mulighet til å veksle mellom å jobbe overordnet med referansearkitektur og tekniske målbilder og inn i prosjekt- eller forvaltningsteam ha en jobb som betyr nnoe   Vi ser etter deg som: trives der det skjer i en hverdag fylt av teknologi og stort digitaliseringspotensiale har en evne til å forstå tekniske problemstillinger, virksomhetens behov og brukernes perspektiver har svært gode samarbeidsevner og kan føre konstruktiv dialog med teknologer, beslutningstakere og brukere vil ta et helhetlig ansvar og arbeide metodisk for å oppnå resultater er fremoverlent og kan lede og få med deg andre er sulten på å lære ny teknologi og vurdere hvordan teknologien kan bidra til å løse samfunnsoppdraget   Kvalifikasjoner: høyere relevant utdannelse, minimum bachelorgrad minst 5 års erfaring som teknisk løsningsarkitekt, ledende utvikler eller tilsvarende erfaring som utvikler på en moderne, Java-basert utviklingsplattform god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk bred erfaring fra smidig utvikling og tverrfaglige team   Vi tilbyr: lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver, 673 800 - 837 200 kr per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. mulighet til faglig utvikling og kursing utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø med mulighet til å påvirke Tolletatens fremtidige teknologivalg godt kollegialt og sosialt miljø gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse gode arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden.   Stillingen er plassert i digitaliseringsavdelingen i Tolletatens IT-divisjon. Avdelingen er nyetablert og skal være et fagmiljø innenfor arkitektur og digitalisering som samarbeider tett med forretningssiden om den digitale virksomhetsutviklingen av etaten. Inkluderende arbeidsliv og mangfoldI Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.  Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.  For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Annette Ommundsen på tlf. 970 36 245 (aomm@toll.no) eller seniorrådgiver Lars Reed på tlf. 928 69 722 (lars.reed@toll.no). For mer info om å jobbe hos oss, se toll.no/jobb.
17.09.2020 Oslo
Integrasjon, Statnett Vil du ha utfordrende og meningsfylte utvikleroppgaver? Vil du være en del av et stabilt og godt arbeidsmiljø? Vil du legge til rette for en fullelektrisk framtid? Da bør du lese videre:) Vi ser etter deg som vil være med å utvikle nyskapende og kreative løsninger. I tillegg til å være med på utviklingen, vil du ha et tydelig eierskap til våre samfunnskritiske systemer. I Statnett er vi nå i gang med å etablere utviklingsplattform (PaaS) som vil være fundamentet for utvikling i Statnett de kommende årene. Her har vi som mål å benytte de nyeste teknologiene og ligge i forkant av utviklingen. Fremtiden er elektrisk og potensialet er enormt. Nå ser vi etter utviklere som ønsker å være med på å etablere en PaaS for Statnett. Teamet vil organiseres med en miks av både unge og erfarne ressurser. Vil du være en del av dette? Da har vi skikkelig lyst til å høre fra deg! Ansvarsområder og oppgaver Utvikle Kubernetes-plattformen videre Sikre at vi har gode verktøy tilgjengelig for CI/CD og utnytter de til det fulle Forbedre overvåkning av eksisterende systemer og applikasjoner for å sikre god utnyttelse av plattformen Automatisere tilgjengeliggjøring av data fra kraftsystemet for sanntidsbruk og analyseformål Forbedre sikkerheten i infrastruktur og applikasjoner Utvikle rammeverk for å støtte bruk av automatisk deploy og konfigurering Bygge kompetanse på infrastrukturutvikling internt Inngå i utviklingsteam for å dele kunnskap, fange opp behov og vedlikeholde programmeringsferdighetene Kvalifikasjoner Høyere teknologisk utdanning, helst på masternivå, eventuelt bachelornivå og relevant erfaring Arbeidserfaring som plattformutvikler, infrastrukturutvikler eller programvareutvikler. Nyutdannede oppfordres også til å søke Behersker norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. For norsk, minimum B2 nivå Ønskede kvalifikasjoner Du har erfaring med kontainerapplikasjoner og teknologier som Kubernetes og Docker Du har erfaring med applikasjoner for strømmedata, vi benytter Kafka Du liker å automatisere oppgaver og har erfaring fra CI/CD-teknologier Du vet hvilke krav som skal settes til Cloud native applikasjoner Du har visualisert metrikker i Grafana eller lignende verktøy Du har erfaring fra utvikling og kontinuerlige leveranser Du har et ønske om å bygge en god plattform som lett kan tilpasses nye behov Du kjenner til infrastruktur som kode og automatisering i skyplattformer Erfaring med implementering av sikkerhetstiltak er et pluss Du har interesse for og ønske om å lære om kraftsystemet Vi tilbyr Du blir del av en enhet som er ansvarlig for utvikling av systemer og applikasjoner for ett mer digitalisert kraftsystem. Vi jobber tett sammen, og vi deler kunnskap Enheten kjennetegnes av kompetente og humørfylte medarbeidere Du blir sentral i arbeidet med å endre driften av kraftsystemet til en mer automatisert hverdag Du får være med på å ta i bruk ny teknologi, samt for å tilrettelegge for å utnytte data i våre beslutninger Vi behandler søknader fortløpende.
17.09.2020 Oslo
Systemutvikling og Porteføljer, Statnett Statnett har satt en klar digital ambisjon. Vi skal sikre nok kraftforsyning til at klimamålene om nullutslipp nås. Strømnettet skal i årene fremover gjennom en enorm opprustning,og bruk av data og kunstig intelligens er nødvendig i fremtidens kraftsystem. Da er det viktig at teknologien bak som infrastruktur, nettverk, automatisering er toppmoderne. Dette handler ikke bare om økonomiske besparelser, men også bærekraft. Dette kan du bli med på, for Statnett skal nå bygge et eget softwarehus. Vi lager egen software i dag, og har som mål å ansette 50 utviklere i løpet av to år. Denne stillingen er en av disse!Les mer om det her Vi ser etter en strukturert senior prosjektleder med erfaring fra smidig utvikling og arbeid i produktteam. Du er fremoverlent, har god gjennomføringsevne og tar utfordringen med å drive et prosjekt fra tidlig fase til produksjons-satt løsning. Du stiller krav og er tydelig i kommunikasjon og dialog uten å skremme noen fra deg. Den viktigste jobben gjør du mot forretning og gevinsteier der du viser evne til å lytte og kommunisere. Du foretrekker smidig gjennomføring, og kombinerer det med beste praksis for prosjektstyring. Vi behandler søknader fortløpende. Arbeidsoppgaver Ansvar for å planlegge og gjennomføre IT-utviklingsprosjekter Ressursstyring og organisering innenfor prosjektet Støtte behovsanalyser og løsnings vurderinger Bistå i eller lede anskaffelser Kontrakts-oppfølging, kostnadsanalyser, risikovurderinger Oppfølging av egne prosjektressurser, inkl. utviklingsteam og leverandører Rapportering Prioritering og oppfølging av endringer Overordnet testledelse Kvalifikasjoner Utdannet innen Informatikk/data eller annen relevant utdannelse Erfaring og kompetanse på planlegging og ledelse av prosjekt og utviklings- og tverrfaglige team Erfaring med smidig gjennomføring Erfaring med endringsledelse God kompetanse i prosjekt – og utviklingsmetodikk Generell arbeidserfaring innen IT, og god teknisk forståelse Erfaring fra gjennomføring av anskaffelser, kontrakts- og leverandøroppfølging Kunnskap/erfaring fra energibransjen og internasjonal erfaring vil være en fordel God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (Nivå C1) og engelsk, tilpasset målgruppe (ledelse, brukere, utviklere) Vi håndterer samfunnskritisk infrastruktur og det er ett krav om at du må kunne sikkerhetsklareres Om deg Du skal jobbe mot både IT og forretningssiden, så vi er opptatt av at du er utadvendt og kan snakke godt med folk uavhengig av faglig bakgrunn Du liker og lykkes med å jobbe i grensesnittet mellom teknologi og virksomhet Du forstår raskt komplekse problemstillinger og evner å strukturere store informasjonsmengder Du våger å tenke nytt om hva som er mulig innenfor de gitte rammene Du er ambisiøs og ønsker å bidra inn i et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø Du deler vår visjon om at kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen til suksess Du ønsker å bidra til den digitale transformasjonen av Statnett Om oss Du blir del av en avdeling som er ansvarlig for utvikling av systemer og applikasjoner for et mer digitalisert kraftsystem. Vi jobber tett sammen, og vi deler kunnskap. Avdelingen kjennetegnes av kompetente, humørfylte og løsningsorienterte medarbeidere. Du blir sentral i arbeidet med å endre kraftsystemet til en mer digitalisert hverdag. Du får være med på å ta i bruk ny teknologi, samt for å tilrettelegge for å utnytte data i våre beslutninger, Statnett bygger, eier og driver det sentrale strømnettet, og vi passer på at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon, slik at du har strøm i kontakten året rundt. Vi prioriterer effektivisering og digitalisering av måten vi jobber på.
17.09.2020 Oslo
Vis alle 23.084 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med på å styrke en bevegelse som skal endre Norge til det bedre for mennesker og miljø?

Vi søker en selvstendig person som kan lede arbeidet med å skape landets beste arbeidsplass i en fast stilling i 100% som kontoransvarlig for Miljøpartiet De Grønne.

Som kontoransvarlig vil du ha ansvar for den daglige støtten til våre ansatte, inkludert daglig drift av partikontoret og andre arbeidssteder. Kjerneoppgaver er å sørge for en profesjonell førstelinje og utvikling av rutiner og verktøy innen HR.

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Være med og utvikle et godt arbeidsmiljø for alle ansatte, gjennom rutiner, verktøy og samlinger.
 • Ansvar for sikkerhet og daglig drift av kontorlokaler og utstyr for ansatte
 • Lede arbeidet med å utvikle og drifte et system for førstelinje (CRM) for henvendelser fra velgere og partiorganisasjon
 • Planlegging og organisering av interne møter
 • Bistå i rekrutteringsprosesser og onboarding av nyansatte
 • Bidra til andre viktige prosjekter og partiaktiviteter

Arbeidsoppgavene vil medføre noe kvelds- og helgearbeid.

DU BØR:

 • Ha erfaring fra organisasjonsliv og administrativt arbeid, gjerne med oppgaver og ansvar innen HR.
 • Kunne lede prosjekter og delegere oppgaver til kolleger.
 • Være strategisk og operativ - evner å se både det store bildet og detaljer.
 • Være en initiativrik kulturbygger og selvstendig problemløser.
 • Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Miljøpartiet De Grønne har norsk som arbeidsspråk.

Personlig egnethet med vekt på varme og samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Du må ikke være medlem av Miljøpartiet De Grønne, men må være lojal mot partiets verdigrunnlag.

Søknader vurderes fortløpende, søk i dag!

Tiltredelse: Etter avtale, ønskelig med oppstart så fort som mulig.

Arbeidssted er Hausmannsgate 19 i Oslo. Årlig lønn ved ansettelse er pr dags dato kr. 477 000 for 100% stilling, med justering i mai hvert år.

Søknad med CV sendes til Logg inn for å se kontaktinformasjon. Søknader vil bli vurdert fortløpende. For nærmere informasjon om stillingen, kontakt organisasjonssjef Ragnhild Sjyvollen på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon eller e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Du kan også kontakte tillitsvalgt Hans Joar Høiby-Hansen hvis du lurer på hvordan det er å jobbe for De Grønne. Han kan nås på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon eller på e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon.Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter