<  
>  
Ledig stilling

Vi ønsker oss flere utviklingsorienterte systemjurister! Skatteetaten

Søknadsfrist : 20.09.2020

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Vi er i stadig utvikling og skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, økt likebehandling samt økt faglig og teknologisk utviklingskraft. Vil du være med å bringe etaten videre?
 
Som medarbeider i juridisk stab i divisjon informasjonsforvaltning, skal du på vegne av divisjonsdirektøren bidra til å sikre ensartet og riktig rettsanvendelse i divisjonen, og til utviklingen av regelverk som sikrer en trygg og fremtidsrettet informasjonsforvaltning. Juridisk stab er divisjonens kontaktpunkt mot juridisk avdeling i direktoratet.
 
Vi er på jakt etter en engasjert og dyktig jurist, som har særlig interesse for krysningsfeltet mellom jus og IT. Staben har et utstrakt samarbeid med juridiske og IKT- og sikkerhetsfaglige miljøer internt og eksternt, og bidrar inn i en stor portefølje av utviklingsrelaterte oppdrag. Vi søker deg som har høy motivasjon for stillingen, og stor interesse for fagområdet. Stillingen gir svært gode muligheter til å jobbe tverrfaglig med spennende og utviklingsorienterte oppgaver av stor samfunnsmessig betydning.   

 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til  å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor og har ansvar for å sikre interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet. Informasjonsforvaltning er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Divisjonen består av rundt 350 ansatte.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Vi er i stadig utvikling og skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, økt likebehandling samt økt faglig og teknologisk utviklingskraft. Vil du være med å bringe etaten videre?
 
Som medarbeider i juridisk stab i divisjon informasjonsforvaltning, skal du på vegne av divisjonsdirektøren bidra til å sikre ensartet og riktig rettsanvendelse i divisjonen, og til utviklingen av regelverk som sikrer en trygg og fremtidsrettet informasjonsforvaltning. Juridisk stab er divisjonens kontaktpunkt mot juridisk avdeling i direktoratet.
 
Vi er på jakt etter en engasjert og dyktig jurist, som har særlig interesse for krysningsfeltet mellom jus og IT. Staben har et utstrakt samarbeid med juridiske og IKT- og sikkerhetsfaglige miljøer internt og eksternt, og bidrar inn i en stor portefølje av utviklingsrelaterte oppdrag. Vi søker deg som har høy motivasjon for stillingen, og stor interesse for fagområdet. Stillingen gir svært gode muligheter til å jobbe tverrfaglig med spennende og utviklingsorienterte oppgaver av stor samfunnsmessig betydning.   

 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Jus

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 20.09.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • SEP 20
    2020
    10 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
  • SEP 21
    2020
    3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
38 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Fakta om Skatteetaten