<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

to faste stillinger som førsteamanuensis innen barnevern NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
This is NTNU

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI

Om stillingen

Vi har ledig to stillinger som førsteamanuensis i barnevern ved Institutt for sosialt arbeid.

Den som ansettes skal bidra inn i undervisning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå., og bidra til å styrke instituttets forskningsaktiviteter innen barnevernsområdet.

Forskningen bør være knyttet til barn og unge, barns perspektiv, og barn og familiers hverdagsliv.

Du rapporterer til instituttleder.

Arbeidsoppgaver
 • ansvar for undervisning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå
 • veiledning av bachelor-, mastergrads- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde
 • oppfølging og veiledning av studenter, og ferdighetstrening
 • forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved instituttet
 • initiere, skaffe eksternfinansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • fagadministrative oppgaver
 • eksamens- og sensurarbeid
 • videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning
 • bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet.
Kvalifikasjonskrav

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet barnevern i henhold til krav gjengitt i

Den som ansettes må ha faglig bakgrunn innen samfunnsvitenskapelig forskning om barnevernsarbeid. Det kreves kompetanse tilsvarende norsk doktorgrad. «Tilsvarende» vil si en utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. Søkere med bakgrunn i ulike vitenskapelig disipliner ønskes velkommen som søkere (for eksempel sosialt arbeid, sosiologi, psykologi, pedagogikk, helse), men det fordres en forskningsprofil i tråd med stillingsbeskrivelsen.

Dersom du kan dokumentere at du er i sluttfasen av din ph.d.-utdanning, kan søknaden din bli vurdert.

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Det forutsettes god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk (skandinavisk) og engelsk. Dersom du ikke behersker et skandinavisk språk, er det en forutsetning at du innen tre år kan vise kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk på linje med trinn tre i.

Ønskede kvalifikasjoner
 • søkere med undervisningserfaring fra universitets- og høgskolesektoren vil bli foretrukket
 • bachelorgrad og/eller mastergrad innen barnevern (barnevernspedagog), sosialt arbeid eller vernepleie
 • erfaring fra barnevernrelatert praksis
 • interesse for studentaktive læringsformer, læring i praksis, digitalisering og digitale verktøy i undervisning og forskning
 • interesse for kunnskapsutvikling knyttet til samer/urfolk
 • interesse for samfunnsvitenskapelig metode, særlig kvantitative metoder
Personlige egenskaper
 • selvstendig og ansvarsbevisst
 • har høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i
Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 523 200 - kr 655 400 per år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i , og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må?du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen .

Video: https://youtu.be/hWvFBFg6yCI

Om søknaden

Søknaden og beskrivelsen av de vitenskapelige arbeidene som skal legges til grunn for bedømmelsen skal foreligge på engelsk eller skandinavisk.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden?må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider)
 • en beskrivelse av de vitenskapelige/kunstneriske arbeider som?du anser mest betydningsfulle, og som?du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
 • en liste over?dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort
 • navn og adresse til?tre relevante referanser
 • forskningsplan
 • redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner
 • opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må?du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til . Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke .

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan?navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.??

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Riina Kiik, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-konsulent Renate Johansen, e-post: .

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: SU-490.

Søknadsfrist: 01.11.2020

Se annonsen og søk på stillingen

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Du har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg
12.11.2020 Oslo
Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som vesentlig forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter gjennom bruk
19.11.2020 Trondheim
CGI er et av verdens ledende selskaper innen IT- og forretningsutvikling. Med overkant av 77.000 ansatte på 400 lokasjoner i
08.07.2020 Bergen
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt
23.09.2020 Målselv
Stendi Region Nord satser på barnevern og ruster oss for fremtiden. Vi søker etter ytterligere en leder innen barnevern i regionen,
28.10.2020 Målselv
Vi søker etter ny avdelingssjef til vår prosjektavdeling innen rør i Bergen. Avdelingen er endel av et svært viktig satsningsområde på
03.11.2020 Bergen
Selskapet har gjennom et stort skogprosjekt utviklet nye metoder og rutiner for planlegging, bestilling og oppfølging av linjeryddingen.  I driftsorganisasjonen
10.11.2020 Kristiansand
The augmented reality (AR) has been around for more than a decade but it is only recently that has spread
18.11.2020 Oslo
Vis alle 18.282 ledige stillinger

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for sosialt arbeid

Vi er ett av de største sosialfaglige fagmiljøene i Norge, og våre studieprogrammer har høye søkertall. Instituttet arbeider med spørsmål knyttet til velferd, inkludering, integrering, levekår, barnevern, sosiale tjenester, funksjonshemming, mangfold og marginalisering - og vi er opptatt av å bedre situasjonen for grupper i samfunnet som faller utenfor. Institutt for sosialt arbeid er ett av sju institutter ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Les mer om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Stillingsbeskrivelse

This is NTNU

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI

Om stillingen

Vi har ledig to stillinger som førsteamanuensis i barnevern ved Institutt for sosialt arbeid.

Den som ansettes skal bidra inn i undervisning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå., og bidra til å styrke instituttets forskningsaktiviteter innen barnevernsområdet.

Forskningen bør være knyttet til barn og unge, barns perspektiv, og barn og familiers hverdagsliv.

Du rapporterer til instituttleder.

Arbeidsoppgaver
 • ansvar for undervisning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå
 • veiledning av bachelor-, mastergrads- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde
 • oppfølging og veiledning av studenter, og ferdighetstrening
 • forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved instituttet
 • initiere, skaffe eksternfinansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • fagadministrative oppgaver
 • eksamens- og sensurarbeid
 • videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning
 • bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet.
Kvalifikasjonskrav

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet barnevern i henhold til krav gjengitt i

Den som ansettes må ha faglig bakgrunn innen samfunnsvitenskapelig forskning om barnevernsarbeid. Det kreves kompetanse tilsvarende norsk doktorgrad. «Tilsvarende» vil si en utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. Søkere med bakgrunn i ulike vitenskapelig disipliner ønskes velkommen som søkere (for eksempel sosialt arbeid, sosiologi, psykologi, pedagogikk, helse), men det fordres en forskningsprofil i tråd med stillingsbeskrivelsen.

Dersom du kan dokumentere at du er i sluttfasen av din ph.d.-utdanning, kan søknaden din bli vurdert.

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Det forutsettes god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk (skandinavisk) og engelsk. Dersom du ikke behersker et skandinavisk språk, er det en forutsetning at du innen tre år kan vise kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk på linje med trinn tre i.

Ønskede kvalifikasjoner
 • søkere med undervisningserfaring fra universitets- og høgskolesektoren vil bli foretrukket
 • bachelorgrad og/eller mastergrad innen barnevern (barnevernspedagog), sosialt arbeid eller vernepleie
 • erfaring fra barnevernrelatert praksis
 • interesse for studentaktive læringsformer, læring i praksis, digitalisering og digitale verktøy i undervisning og forskning
 • interesse for kunnskapsutvikling knyttet til samer/urfolk
 • interesse for samfunnsvitenskapelig metode, særlig kvantitative metoder
Personlige egenskaper
 • selvstendig og ansvarsbevisst
 • har høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i
Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 523 200 - kr 655 400 per år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i , og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må?du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen .

Video: https://youtu.be/hWvFBFg6yCI

Om søknaden

Søknaden og beskrivelsen av de vitenskapelige arbeidene som skal legges til grunn for bedømmelsen skal foreligge på engelsk eller skandinavisk.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden?må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider)
 • en beskrivelse av de vitenskapelige/kunstneriske arbeider som?du anser mest betydningsfulle, og som?du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
 • en liste over?dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort
 • navn og adresse til?tre relevante referanser
 • forskningsplan
 • redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner
 • opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må?du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til . Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke .

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan?navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.??

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Riina Kiik, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-konsulent Renate Johansen, e-post: .

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: SU-490.

Søknadsfrist: 01.11.2020

Se annonsen og søk på stillingen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 24
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 25
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 27
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 29
  2020
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 30
  2020
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 01
  2020
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Facta om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet