<  
>  
Ledig stilling

Er du vår nye prosjektleder? Opsahl Bolig

Søknadsfrist : 25.10.2020

Vi er på jakt etter en proaktiv prosjektleder med høy gjennomføringskraft som kan holde i hele byggeprosessen fra A til Å!

Vi i Opsahl Bolig er opptatt av å bygge gode og solide hjem til familier. Boligene våre kjennetegnes av høy kvalitet og godt faglig håndverk. Uansett størrelse på prosjektet ligger vår styrke i målet om å alltid ha fornøyde kunder. Med over 20 års erfaring er vi både faglig sterke og gode på å tilpasse boligene med praktiske løsninger slik at de dekker kundens behov i ulike faser i livet. Kjøper du et hus eller leilighet fra Opsahl Bolig får du en bolig ment å vare i generasjoner. Vi har i dag flere hundre boliger til utvikling.

Vi ønsker derfor å styrke selskapet med en initiativrik, selvgående og dyktig prosjektleder. Vi har som mål å levere kvalitet, yte service og skape verdier gjennom fornøyde kunder. Vi søker en person med kremmeregenskaper, gjerne med relevant erfaring fra bygg- og/eller entreprenørbransjen. Du vil få ansvar for hele gjennomføringsprosessen fra A-Å. Vi håndterer alt fra tomtekjøp og utvikling av nye boliger, til salg gjennom lokale og pålitelige eiendomsmeglere.

Stillingen er nyopprettet, og rapporterer til Bårdar Hopland som leder familie-/eneboligavdelingen i selskapet!

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter fra A-Å
 • Kundekontakt
 • Økonomi og budsjettansvar
 • Innkjøp/logistikk
 • HMS og KS
 • Kalkulasjon

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse innen bygg/økonomi
 • Erfaring fra prosjekt- og byggeledelse
 • Selvstendig og strukturert
 • Gode IT-kunnskaper og vant til å bruke elektroniske verktøy til drift og oppfølging av byggeprosjekter
 • Solid økonomiforståelse
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og proaktiv med god samarbeidsevne
 • Gjerne litt utålmodig i forhold til å iverksette tiltak, følge opp og ferdigstille
 • Kreativ og løsningsorientert i kombinasjon med å være kritisk og strukturert
 • Må like variasjon og ha god evne til å takle uforutsette situasjoner
 • Ansvarsfull og pålitelig
 • Engasjert

Dersom du blir en av oss kan vi tilby deg:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Humørfylte og faglig dyktige kollegaer
 • Felles trening og sosiale aktiviteter
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et solid og spennende selskap i vekst
 • Parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon
 • Kantineordning

Vil du bli med på videreutvikling av Opsahl Bolig, så hører vi gjerne fra deg snarest.
For nærmere informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med daglig leder Anders Opsahl tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, eller rekrutterer Lise Bekken tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Vi ber deg i henhold til GDPR, søke via søknadslink til Kvikkere Hoder AS, og ikke direkte på mail til oppgitte kontaktpersoner. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Søkere vil bli vurdert fortløpende og aktuelle kandidater blir kontaktet for samtale.
Adresse: Johan Scharffenbergsvei 91,0694 Oslo

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Vil du lede et viktig digitaliseringsprosjekt med høy samfunnsnytte? Vi søker etter prosjektledere som får ansvaret for å lede de nye digitaliseringsprosjektene som skal modernisere Skatteetatens virksomhet for oppfølging av finansiell virksomhet. Dette er ett av etatens viktigste moderniseringsinitiativ de neste årene, og sentrale miljøer fra både forretning og IT forener krefter for å gjennomføre dette løftet. Arbeidet vil skje i tett samarbeid med andre etater og finansnæringen. Globalisering og digitalisering har gitt Skatteetaten helt nye utfordringer i å følge opp finansiell virksomhet. For å sikre finansiering av velferdsstaten må det jobbes aktivt sammen med våre samarbeidspartnere i næringslivet og andre offentlige etater for å motvirke uthuling av fundamentet for beskatning. Prosjektleder vil være en viktig rådgiver for etatens toppledelse og ha en viktig rolle i dialogen med Finansdepartementet og andre offentlige myndigheter. Erfaring fra å jobbe opp mot toppledelse med avstemming og forankring av større endringer i oppgaveløsing er avgjørende for stillingen. Dessuten trenger du erfaring med smidig utvikling av løsninger bestående av både egenutvikling og standardsystemer, der erfaring med innføring av løsninger som treffer svært bredt er viktig. Hos oss får du et lederteam med høyt kompetente medarbeidere rundt deg. Skatteetaten har et stort og kontinuerlig utviklingsbehov for å fornye og modernisere virksomheten. Divisjon IT har et utviklingsmiljø på ca. 450 medarbeidere, ca. 100 spesialiserte ressurser innen prosjektledelse, endringsledelse, arkitektur og behovsarbeid. Det er ca. 40 tverrfaglige team i prosjekter og linjeorganisasjon for utvikling og forvaltning av IT-applikasjonene. Vi styrer all utvikling selv og bemanner ledende roller med interne ressurser, men kjøper inn ekstern bistand for å øke kapasiteten på de områdene der det er behov. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver rådgivning til toppledelsen i Skatteetaten fasilitere samhandlingsprosesser med andre offentlige etater og myndigheter utforme gjennomføringsstrategi, planlegge, bemanne og følge opp prosjektets leveranser rapportering til etatens ledelse og til Finansdepartementet lede prosjektet på daglig basis innenfor rammer satt av styringsgruppen Kvalifikasjoner høyere relevant utdanning på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet erfaring fra håndtering av juridiske problemstillinger erfaring fra utredninger, forretningsutvikling og større endringer i virksomheters oppgaveløsing erfaring fra prosjekter for egenutviklete fagsystemer basert på smidige prinsipper erfaring fra å lede prosjekter med komplekse beslutningsprosesser og interessenthåndtering gode kommunikasjonsferdigheter ønskelig med erfaring med arbeid fra finansiell virksomhet ønskelig med erfaring med innføring av systemløsninger som treffer mange sluttbrukere Personlige egenskaper evne til å forstå, forankre og videreformidle behov motiverende og samarbeidsorientert analytisk, mulighetssøkende og leveranseorientert Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingene lønnes som prosjektleder (kode 1113) fra kr 780 000 – kr 1 000 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har 6 måneders prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video inntil videre.
15.10.2020 Oslo
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten Vil du bidra til at Folkeregisteret som nasjonal felleskomponent lykkes i den digitale tidsalderen? Som leder for en gruppe med dyktige, utviklingsorienterte medarbeidere kan du være med å bringe oss framover i utviklingen av et moderne og innovativt Folkeregister. I forbindelse med at moderniseringsprosjekt for Folkeregister avsluttes til nyttår, skal vi rigge organisasjonen vår for å kunne ta over og videreutvikle det nye Folkeregisteret. I nyopprettet stab er det ledig stilling som underdirektør. Folkeregister i divisjon informasjonsforvaltning. Staben du skal lede vil være bærebjelken i å videreutvikle Folkeregisteret. Leder av stab vil rapportere til avdelingsdirektør for Folkeregisteret. Staben vil bestå av ca 10 personer. Folkeregisteret er inndelt i prosesser (saksbehandlingsprosesser) og produkter, med tilhørende roller. Stabsleder skal være med på å innføre prosess- og produktrammeverket for Folkeregisteret. Arbeidsoppgaver lede fagstab med ca 10 medarbeidere i grensesnittet mellom forretningsside og IT delta aktivt i organisering og videreutvikling av den nyopprettede stabens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning være drivende i å implementere prosess- og prosjektrammeverket og få den nye Forvaltningsorganisasjonen til å lykkes aktiv deltagelse i ledergruppen til Folkeregisteret stor grad av samspill med andre avdelinger i Informasjonsforvaltning, Skatteetaten for øvrig, samt eksternt    Kvalifikasjoner høyere relevant utdanning, på masternivå eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Utenlandske utdanninger og/eller grader må være godkjent av NOKUT erfaring med å lede fagpersoner i større, kompleks virksomhet, med dokumenterbare resultater forståelse for samfunnsutviklingen og potensialet for digitalisering og deling av data erfaring fra å lede endrings- og digitaliseringsprosesser i grensesnittet forretning – IT, eksempelvis ved å ha ledet et utviklingsmiljø fordel med erfaring fra det offentlige Personlige egenskaper gode samarbeidsevner gode kommunikasjonsevner analytisk god gjennomføringsevne evne å tenke langsiktig og helhetlig utviklingsorientert vise retning, inspirere og få med seg medarbeiderne Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 850 000 – kr 950 000, avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.     
15.10.2020 Oslo
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten ferdigstilte 1. oktober en omfattende omorganiseringsprosess og etablerte grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.  Fagstab har ansvar for å ivareta overordnet koordinering og utvikling av grensedivisjonens fagområder, herunder standardisering av praksis på tvers av kontroll- og transportformer. Fagstab har videre ansvar for å ivareta en helhetlig tilnærming til grensedivisjonens bruk og utvikling av felles - og spesialressurser. Det er fagstab som utøver divisjonens systemeieransvar. Fagstab ledes av en stabsleder og vil bestå av et tverrfaglig miljø med inntil 25 årsverk. Vi søker nå etter en koordinator for det maritime fagområdet, som skal bidra i arbeidet med å sikre harmonisering og kontinuerlig utvikling av rammeverk og metodebruk for tjenesteutøvelse på tvers av de geografiske områdene i divisjonen. Som koordinator vil du være divisjonsledelsens fremste rådgiver innenfor fagområdet, og bidra til nasjonal forvaltning og utvikling.   Sentrale arbeidsoppgaver: forvalte og utvikle styrende dokumenter, arbeidsprosesser og verktøybruk utarbeide situasjonsanalyser, planer og evalueringer delta i anskaffelser, prosjekt og arbeidsgrupper/utredninger samhandling med ulike samarbeidsaktører og de geografiske områdene i divisjonen saksbehandling innen avdelingens øvrige ansvarsområder Undervisnings- og foredragsoppgaver, samt noe reisevirksomhet ligger også til stillingen.   Kvalifikasjonskrav: bestått fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter bred operativ erfaring, med minst 5 års arbeidserfaring fra fagområdet, og svært god kjennskap til metoder og behov i varestrømmen dokumentert erfaring fra prosjekt- og/eller utredningsarbeid/utviklingsarbeid god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk det er ønskelig med erfaring fra risikovurderinger og utarbeidelse av styrende dokument              Personlige egenskaper: strukturert, effektiv og løsningsorientert gode kommunikasjons- og samarbeidsevner evne til å se helhet og sammenheng i det du gjør, inkludert å bidra i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid I tillegg blir du motivert av samfunnsoppdraget til etaten, og du identifiserer deg med de personalpolitiske verdiene våre ved å ha integritet, være mål-, resultat- og utviklingsorientert og inkluderende.   Vi kan tilby: utfordrende oppgaver, spennende fagmiljø og mulighet for faglig utvikling stilling som tolloverinspektør/seniorrådgiver og lønn kr. 500 000 – 650 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden arbeidssted Moss   Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.   Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab.    Inkludering og mangfold I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte stabsleder Dag Jørstad på telefon 905 58 270. For ytterligere informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb
15.10.2020 Moss
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten ferdigstilte 1. oktober en omfattende omorganiseringsprosess og etablerte grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft. Fagstab har ansvar for å ivareta overordnet koordinering og utvikling av grensedivisjonens fagområder, herunder standardisering av praksis på tvers av kontroll- og transportformer. Fagstab har videre ansvar for å ivareta en helhetlig tilnærming til grensedivisjonens bruk og utvikling av felles - og spesialressurser. Det er fagstab som utøver divisjonens systemeieransvar. Fagstab ledes av en stabsleder og vil bestå av et tverrfaglig miljø med inntil 25 årsverk. Vi søker nå etter en koordinator for fagområdet luftfart og post, som vil bidra i arbeidet med å sikre harmonisering og kontinuerlig utvikling av rammeverk og metodebruk for tjenesteutøvelse på tvers av de geografiske områdene i divisjonen. Som koordinator vil du være divisjonsledelsens fremste rådgiver innenfor fagområdet, og bidra til nasjonal forvaltning og utvikling.   Sentrale arbeidsoppgaver: forvalte og utvikle styrende dokumenter, arbeidsprosesser og verktøybruk utarbeide situasjonsanalyser, planer og evalueringer delta i anskaffelser, prosjekt og arbeidsgrupper/utredninger samhandling med ulike samarbeidsaktører og de geografiske områdene i divisjonen saksbehandling innen avdelingens øvrige ansvarsområder Undervisnings- og foredragsoppgaver, samt noe reisevirksomhet ligger også til stillingen.   Kvalifikasjonskrav: bestått fordypningsnivå på tolletatens kompetansesenter bred operativ erfaring, med minst 5 års arbeidserfaring fra fagområdet, og svært god kjennskap til metoder og behov i varestrømmen dokumentert erfaring fra prosjekt- og/eller utredningsarbeid/utviklingsarbeid god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk det er ønskelig med erfaring fra risikovurderinger og utarbeidelse av styrende dokument              Personlige egenskaper: strukturert, effektiv og løsningsorientert gode kommunikasjons- og samarbeidsevner evne til å se helhet og sammenheng i det du gjør, inkludert å bidra i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid I tillegg blir du motivert av samfunnsoppdraget til etaten, og du identifiserer deg med de personalpolitiske verdiene våre ved å ha integritet, være mål-, resultat- og utviklingsorientert og inkluderende.   Vi kan tilby: utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og mulighet for faglig utvikling stilling som tolloverinspektør/seniorrådgiver og lønn kr. 500 000 – 650 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden arbeidssted Moss   Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.  Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab.    Inkludering og mangfold I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte stabsleder Dag Jørstad på telefon 905 58 270. For ytterligere informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb
15.10.2020 Moss
Corporate Center in Hydro is mainly located at Vækerø and has around 260 employees within the areas of Finance, People & Safety, Legal and Compliance, Communication & Public Affairs and Corporate Development.Group Internal Audit & Investigations (GIAI) conducts risk-based audits within operations, compliance and integrity, manages Hydro’s whistleblower channel and performs and supports investigations over concerns raised. All entities in Hydro and the most significant partly owned entities are within scope. The GIAI consists of 17 members with main office in Oslo, a unit in Brazil and presence in the US. GIAI reports functionally to the Board Audit Committee (BAC) and administratively to the CFO.   We are looking for an experienced professional to join the team in Oslo and to lead the team of investigators. The successful candidate thrives in multi-cultural and cross-competence environments and integrates integrity, discretion and quality in every way of working. The candidate holds core competence within risk management, controlling, internal controls, governance and/or internal audit, in addition to investigations. The preferred candidate has strong communication and analytical skills and enjoys exploring new tools and ways of working.   We are offering an exciting opportunity to gain a broad understanding of Hydro’s value chain, through frequent travelling and close cooperation with senior management in the business areas.   Area of ResponsibilityAs Lead Investigator, the candidate will: Conduct and/or lead investigations and perform quality assurance on investigation activities Manage Hydro’s whistleblower channel, case management and reports filed  Ensure appropriate and consistent processing of incoming concerns Coordinate day-to-day activities within investigations and delegate alerts to appropriate functions Maintain and develop investigations methodology and tools Maintain and head internal bodies and networks supporting the handling and follow-up of concerns raised Prepare presentations and reports for senior management and BAC  Support the audit team in conducting assurance activities, developing risk assessments and the annual audit plan Assist in coordinating activities and information between GIAI and the business areas QualificationsTo thrive and succeed as Lead Investigator in Hydro, we believe the right candidate holds the following qualifications: Master’s degree (Finance, Accounting, Social Sciences, Audit, Law, Engineering) 3-5 years of experience with carrying out and managing investigations and handling whistleblower reports 3-5 years of experience with internal or external auditing, legal profession and/or as compliance officer Experienced within project management and/or team development Familiar with SAP and analytical tools, such as ACL, IDEA or similar audit software and enjoys exploring new digital tools supporting performance and communication Strong oral and written communication skills The ability to communicate difficult and sensitive issues in a structured and balanced way to all levels of the organization  Excellent command of written and spoken English Knowledge of Norwegian, Portuguese or Spanish is an advantage As a person, we believe you have a high level of integrity and that you are: Self-going, as well as strong in building interpersonal relationships and a team player Analytical, methodical and precise Detail oriented, but still able to see the big picture Conscientious and reliable Flexible and pragmatic Travel is expected. The candidate must be prepared to work both domestic and abroad. Hence, we are looking for candidates who are comfortable with working and travelling in an international environment. Additional information Please enclose a cover letter and copies of relevant academic transcripts, diplomas, certificates etc. Only applications received through our online system will be considered, not via e-mail.  As part of our recruitment process, we use Semac for background check.  Apply before: 11/01/2020 If you have any questions, please contact:  Hiring managerIngeborg Margrethe LiahjellPhone: (Norway +47) 95143874 RecruiterBirgitta SandenPhone:(Norway +47) 97031556
14.10.2020 Oslo
Karabin er ledende i Norge på forbedring. Hvert år dokumenterer vi en milliard kroner i resultater for våre oppdragsgivere.   Karabin søker prosjektledere som vil jobbe med offentlig endring!   God endringsledelse kan gi betydelige gevinster også i stat, kommune, fylke og direktorater. Hos Karabin får du jobbe med spennende oppdrag som program- og prosjektleder innen digital transformasjon og prosessutvikling. Du jobber i tett samarbeid med dyktige ansatte hos oppdragsgiver. Vi har en systematikk som fungerer, dyktige kolleger og en lønnsmodell som er ettertraktet også hos erfarne konsulenter.    
18.02.2020 Oslo
Position Description Synes du offentlig sektor er spennende og ønsker å jobbe i prosjekter med stor samfunnsnytte?Som prosjektleder i CGI kan du være med på digitaliseringen av offentlig sektor! Vi bidrar til å levere et komplett tjenestetilbud av løsningsleveranser innen design, utvikling og test til våre kunder. God prosjekt- og teamledelse er det som gjør at våre leveranser lykkes og gir våre kunder trygghet for at leveransene våre kommer til rett tid, avtalt kostnad og med god kvalitet. Vi er nå på jakt etter flere prosjektledere som vil bistå våre kunder med å oppnå vellykkede prosjekter.Din nye arbeidshverdag i stillingen:I CGI vil du jobbe med prosjektledelse av IT-prosjekter, estimering, planlegging, gjennomføring og oppfølging av ulike prosjekter, teams og løsninger. Arbeidsoppgavene inkluderer ledelse av utviklingsteam, og tett samarbeid med prosjekteiere og andre prosjektdeltakere. Du vil være en viktig sparringspartner for våre kunder ved strategiske spørsmål og teknologiske veivalg. Samtidig er du viktig for å sikre framdrift i prosjektet, og for kvalitetssikringen av våre leveranser. I tillegg til å arbeide med rådgivning og prosjektledelse for våre kunder, ønsker vi deg som vil bistå i videreutviklingen av vår prosjektmetodikk og faggruppe, samt delta i tilbudsarbeid ved behov.Den vi søker kjenner seg igjen i flere av følgende punkter:- høyere utdanning innen IT eller økonomi- minimum fem års erfaring som prosjektleder- erfaring fra IT-utviklingsprosjekter og helst fra prosjekter innen offentlig sektor- gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig (minimum nivå C)- sertifisering innen Prince2 Practitioner eller PMI og gjerne som Scrum master- kjennskap til smidig utvikling; som Scrum, Kanban, Devops og annen relevant metodikk- god IT- og forretningsforståelse med gode lederegenskaper- har konsulentgenet Skills Project Management What you can expect from us Build your career with us.It is an extraordinary time to be in business. As digital transformation continues to accelerate, CGI is at the center of this change—supporting our clients’ digital journeys and offering our professionals exciting career opportunities.At CGI, our success comes from the talent and commitment of our professionals. As one team, we share the challenges and rewards that come from growing our company, which reinforces our culture of ownership. All of our professionals benefit from the value we collectively create.Be part of building one of the largest independent technology and business services firms in the world.Learn more about CGI at www.cgi.com.No unsolicited agency referrals please.CGI is an equal opportunity employer.
07.10.2020 Oslo
Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som gjør hverdagen vesentlig enklere og bedre for helsepersonell og pasienter gjennom bruk av digitale helsetjenester?CheckWare er markedsleder og i sterk vekst i Norge og har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning.Våre løsninger gjør at pasientene kan delta digitalt i egen behandling og ta mer ansvar for egen helse. Kundene våre får dermed effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon. Det er et globalt behov for slike løsninger.CheckWare er nå anskaffet av alle helseregionene i Norge. Vi har rammeavtale med Helse Sør-Øst RHF innen psykisk helsevern og rusbehandling. I tillegg har vi avtaler, prosjekter, og pågående prosesser innen somatikk på helseforetaknivå, og CheckWare inngår i Helse Sør-Østs Digitale innbyggertjenester.Til å lede og gjennomføre våre leveranseprosjekter søker vi derfor deg som har naturlige lederevner, god gjennomføringsevne og kommersiell forståelse, er løsningsorientert og er nysgjerrig på kundens behov. Vi har et høyt tempo og du må være interessert i å trå til skikkelig for et offensivt selskap i et hurtigvoksende marked.Du vil få en viktig rolle i videreutviklingen av CheckWare og må kjenne deg igjen i våre verdier:Vi er dedikerte til våre kunder og kollegaer, er pålitelige og leverer kvalitet. Vi ønsker rett og slett å gå foran for å vise vei!Dine viktigste oppgaver blirLede våre leveranseprosjekter, og selv bistå i å konfigurere løsningen, til helseforetakene i Helse Sør-Øst i tråd med avtalt kvalitet, tid og kostnad. Det kan også bli aktuelt med prosjekter i resten av Norge og utenfor landets grenser. Du vil alltid lede mange prosjekter samtidig.Som leveranseansvarlig vil du få meget god kunnskap om kundenes behov og hvordan løsningen dekker disse behovene. Systematisk oppfølging av egne kunder, herunder mersalg og rådgivning for å avdekke nye behov som gir merverdi for kundene er derfor et vesentlig ansvar.Du vil raskt opparbeide deg innsikt i markedets behov og hvordan løsningen fungerer. En viktig oppgaver blir å bistå i salgs-, anbuds- og tilbudsarbeid med denne kunnskapen.Ønsket bakgrunn og kvalifikasjonerHøyere relevant utdannelse, minimum bachelor-nivåTverrfaglig profil og stor interesse i grensesnittet helse og programvareErfaring fra å lede og gjennomføre leveranseprosjekter av programvare til kunder, gjerne med Prince2-metodikk.Helhetlig forståelse for kundens behov, tekniske muligheter og hvordan dette skaper lønnsomhet for både kundene og CheckWareMeget gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på både norsk og engelskVære en relasjonsbygger av natur, entusiastisk, selvgående og mulighetsorientertRiktige personlige egenskaper kan oppveie manglende erfaring.Hvorfor oss?Vi gir deg en selvstendig rolle med gode muligheter for faglig og personlig utviklingDu får en unik mulighet til å jobbe med meningsfull programvare og framoverlente kunderVi er et kompetent, inkluderende og travelt arbeidsmiljø med tro på at fornøyde kollegaer og kunder er avgjørende for å oppnå gode resultaterVi er i en solid posisjon innen digitalisering av pasientoppfølging i Norge med spennende satsinger også internasjonaltKonkurransedyktige betingelser, pensjonsordninger og forsikringer er selvsagt inkludert.Arbeidssted er i Oslo, en del reiseaktivitet må påregnes. Kontaktperson er Frode Næss, Direktør leveranse og kundeoppfølging, tlf. 402 01 594 eller rekrutteringsrådgiver Robin Sørensen på tlf. 958 07 825.Søknad merket "Prosjektleder Digitale helsetjenester" sendes til jobb@checkware.com snarest og innen 27.oktober. Legg ved din CV og fortell hvorfor du ønsker denne utfordringen og hvorfor du er rett person til stillingen.Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke!Vi gleder oss til å høre fra deg! Adresse: 0010 Oslo
07.10.2020 Oslo
Vis alle 19.280 ledige stillinger

Opsahl Gruppen har 13 ansatte og er i sterk vekst. Opsahl Bolig er et selskap i Opsahl Gruppen. Opsahl Gruppen arbeider med utvikling av boliger, forvaltning og utvikling av næringseiendommer, samt merkevarer innen sport, fritid og miljø.

Les mer om Opsahl Bolig

Stillingsbeskrivelse

Vi er på jakt etter en proaktiv prosjektleder med høy gjennomføringskraft som kan holde i hele byggeprosessen fra A til Å!

Vi i Opsahl Bolig er opptatt av å bygge gode og solide hjem til familier. Boligene våre kjennetegnes av høy kvalitet og godt faglig håndverk. Uansett størrelse på prosjektet ligger vår styrke i målet om å alltid ha fornøyde kunder. Med over 20 års erfaring er vi både faglig sterke og gode på å tilpasse boligene med praktiske løsninger slik at de dekker kundens behov i ulike faser i livet. Kjøper du et hus eller leilighet fra Opsahl Bolig får du en bolig ment å vare i generasjoner. Vi har i dag flere hundre boliger til utvikling.

Vi ønsker derfor å styrke selskapet med en initiativrik, selvgående og dyktig prosjektleder. Vi har som mål å levere kvalitet, yte service og skape verdier gjennom fornøyde kunder. Vi søker en person med kremmeregenskaper, gjerne med relevant erfaring fra bygg- og/eller entreprenørbransjen. Du vil få ansvar for hele gjennomføringsprosessen fra A-Å. Vi håndterer alt fra tomtekjøp og utvikling av nye boliger, til salg gjennom lokale og pålitelige eiendomsmeglere.

Stillingen er nyopprettet, og rapporterer til Bårdar Hopland som leder familie-/eneboligavdelingen i selskapet!

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter fra A-Å
 • Kundekontakt
 • Økonomi og budsjettansvar
 • Innkjøp/logistikk
 • HMS og KS
 • Kalkulasjon

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse innen bygg/økonomi
 • Erfaring fra prosjekt- og byggeledelse
 • Selvstendig og strukturert
 • Gode IT-kunnskaper og vant til å bruke elektroniske verktøy til drift og oppfølging av byggeprosjekter
 • Solid økonomiforståelse
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og proaktiv med god samarbeidsevne
 • Gjerne litt utålmodig i forhold til å iverksette tiltak, følge opp og ferdigstille
 • Kreativ og løsningsorientert i kombinasjon med å være kritisk og strukturert
 • Må like variasjon og ha god evne til å takle uforutsette situasjoner
 • Ansvarsfull og pålitelig
 • Engasjert

Dersom du blir en av oss kan vi tilby deg:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Humørfylte og faglig dyktige kollegaer
 • Felles trening og sosiale aktiviteter
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et solid og spennende selskap i vekst
 • Parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon
 • Kantineordning

Vil du bli med på videreutvikling av Opsahl Bolig, så hører vi gjerne fra deg snarest.
For nærmere informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med daglig leder Anders Opsahl tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, eller rekrutterer Lise Bekken tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Vi ber deg i henhold til GDPR, søke via søknadslink til Kvikkere Hoder AS, og ikke direkte på mail til oppgitte kontaktpersoner. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Søkere vil bli vurdert fortløpende og aktuelle kandidater blir kontaktet for samtale.
Adresse: Johan Scharffenbergsvei 91,0694 Oslo

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 25.10.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 25
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Opsahl Bolig