<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Vi søker psykiatrisk sykepleier i psykose poliklinikk - 100 % vikariat på dagtid DPS Øvre Romerike ØVRE Tidlig intervensjon og rehabilitering (TIRE), Akershus universitetssykehus

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon9 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon48 Presentasjon av stillingen:

Ønsker du en spennende og utfordrende jobb som behandler i et godt fagmiljø med fokus på trygg og sikker pasientbehandling og faglig utvikling av et psykoseteam i poliklinikk?
Da ønsker vi deg velkommen som søker.

Dette er en stilling der det er mulighet for fast ansettelse.

DPS Øvre Romerike består av 4 polikliniske seksjoner, Seksjon psykose, Almennpoliklinikken, Seksjon gruppeterapi (SFG) og Akutt- teamet, samt en døgnenhet med plass til 18 pasienter.

Totalt har DPS Øvre Romerike ca 100 ansatte og alle seksjoner er samlokalisert i et moderne bygg på Jessheim.
DPS Øvre Romerike ligger 10 minutters gange fra togstasjonen eller fem minutter med buss. 30 minutter med bil fra Oslo og 30 minutter fra Oslo Lufthavn. Romeriksåsene egner seg for friluftsliv sommer som vinter. Vårt opptaksområde fra 2021 er 5 kommuner på Øvre Romerike med ca. 102.000 innbyggere.

Vi har ledig vikariat som psykiatrisk sykepleier i 100 % stilling. Psykoseteamet utreder og behandler pasienter med mistanke om psykose, førstegangspsykose, tilbakevennende psykose og pasienter som har et kronisk forløp med psykose. Som psykiatrisk sykepleier er du en del av et tverrfaglig team med felles oppgaver som utredning og behandling av pasienter i poliklinikk. I psykoseteamet jobber 1 psykologspesialist, 3 psykologer, 3 overleger, 1 LIS lege ,3 psykiatriske sykepleiere og 1 sosionom.

Arbeidsoppgaver

 • Psykiatrisk sykepleier har et selvstendig behandleransvar for pasienter som har psykoselidelse, ROP lidelse eller Bipolar I, dette skjer i nært samarbeid med spesialist. Du vil også ha behandleransvar for pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern eller dømt til behandling men i nært samarbeid med TPH ansvarlig og spesialist.
 • Hovedarbeidsoppgaver er poliklinisk arbeid med utredning av pasienter ,samtalebehandling med psykoterapeutisk tilnærming som psykoedukasjon, kognitive teknikker, kognitiv terapi, motiverende intervju og mestringsorienterende fokus. Pasientens egne ønsker for behandling står sentralt.
 • Det er i tillegg andre arbeidsoppgaver knyttet til sykepleierens behandlende funksjon:
 • Psykiatrisk sykepleier har ansvar for gjennomføring av medikamentell behandling med intramuskulære injeksjoner i depotform.
 • Psykiatrisk sykepleier har ansvar for blodprøvetaking for pasienter i psykoseteamet ( nytt fra okt/nov 2020). Vi arrangerer pårørendekvelder x 2 pr år
 • Samarbeid med pårørende vektlegges og èn tilnærming er nettverksmøter/ Åpen dialog og psykoedukative en-familiegrupper.
 • I perioder deltar vi i forskningsprosjekter som medfører arbeidsoppgaver for sykepleiere.
 • Pasienter inviteres til behandling i gruppe med recoveryarbeid/ bedringsprosesser - IMR ( illness management recovery) som ledes av IMR terapeuter i teamet.
 • Fra høsten 2020 starter vi opp med Bipolargruppe.
 • Som behandler vil du ha et utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten og fastleger. Ambulering er en del av metodikken i psykoseteamet.
 • Du må ha førerkort i klasse B.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha kunnskap om helsemyndighetenes føringer og om lov- og forskriftsverk. Ha forståelse for spesialisthelsetjenestens oppdrag og rolle i behandlingsapparatet og kjennskap til relevante nasjonale retningslinjer.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra poliklinisk arbeid og erfaring fra målgruppen som beskrives.

Utdanningsretning

 • Spesialsykepleie

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Vi søker en psykiatrisk sykepleier som evner å arbeide selvstendig samtidig med at du er en del av et fagteam. Du må ta selvstendige avgjørelser og koordinere tiltak som er viktig for vår målgruppe, samtidig som du må ha god evne til samhandling innad i DPS, Ahus og 1. linjetjenesten.
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner, beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • DPS Øvre Romerike på Jessheim kan tilby et godt arbeidsmiljø.
 • Vi har fokus på fag og fagutvikling og arbeider tverrfaglig
 • Ukentlig felles internundervisning
 • Divisjon psykisk helsevern har en egen Forsknings- og utviklingsavdeling (FOU)
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.

Kontaktinformasjon

Kristin Andersen Landet, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Henrik Bullsvei 123 2052 Jessheim

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Akershus universitetssykehus HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon48 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 04.01.2021 Sluttdato: 31.08.2021 Søknadsfrist: 01.11.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi avdeling Høvik søker våken nattevakt til 69% stilling.
27.11.2020 Bærum
Stendi har ledig en fast helg- stilling ved avdeling Høvik, Bærum. Stillingen er på 29,58 %, bestående av arbeid hver
27.11.2020 Bærum
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter er et sykehjem med 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i
22.10.2020 Asker
Vi trenger 2 nattevakter i fast stilling, samt tilkallingsvikarer i langvakter (12 timer) og medlever vakter (døgn), hvor det er
26.11.2020 Ringsaker
Intility er i sterk vekst og søker flere dyktige medarbeidere til vår supportavdeling, Technical Services. Ønsker du å jobbe med
26.08.2020 Oslo
Vi er i sterk vekst og søker flere dyktige teknikere for å ivareta vår Device Management-plattform, som brukes av mer enn 35 000
08.09.2020 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
Systemutvikling og Porteføljer, Statnett Vil du legge til rette for en fullelektrisk framtid og bidra til at samfunnskritiske systemer alltid er
01.10.2020 Oslo
Vis alle 19.763 ledige stillinger

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær -- faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Les mer om ØVRE Tidlig intervensjon og rehabilitering (TIRE), Akershus universitetssykehus

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon9 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon48 Presentasjon av stillingen:

Ønsker du en spennende og utfordrende jobb som behandler i et godt fagmiljø med fokus på trygg og sikker pasientbehandling og faglig utvikling av et psykoseteam i poliklinikk?
Da ønsker vi deg velkommen som søker.

Dette er en stilling der det er mulighet for fast ansettelse.

DPS Øvre Romerike består av 4 polikliniske seksjoner, Seksjon psykose, Almennpoliklinikken, Seksjon gruppeterapi (SFG) og Akutt- teamet, samt en døgnenhet med plass til 18 pasienter.

Totalt har DPS Øvre Romerike ca 100 ansatte og alle seksjoner er samlokalisert i et moderne bygg på Jessheim.
DPS Øvre Romerike ligger 10 minutters gange fra togstasjonen eller fem minutter med buss. 30 minutter med bil fra Oslo og 30 minutter fra Oslo Lufthavn. Romeriksåsene egner seg for friluftsliv sommer som vinter. Vårt opptaksområde fra 2021 er 5 kommuner på Øvre Romerike med ca. 102.000 innbyggere.

Vi har ledig vikariat som psykiatrisk sykepleier i 100 % stilling. Psykoseteamet utreder og behandler pasienter med mistanke om psykose, førstegangspsykose, tilbakevennende psykose og pasienter som har et kronisk forløp med psykose. Som psykiatrisk sykepleier er du en del av et tverrfaglig team med felles oppgaver som utredning og behandling av pasienter i poliklinikk. I psykoseteamet jobber 1 psykologspesialist, 3 psykologer, 3 overleger, 1 LIS lege ,3 psykiatriske sykepleiere og 1 sosionom.

Arbeidsoppgaver

 • Psykiatrisk sykepleier har et selvstendig behandleransvar for pasienter som har psykoselidelse, ROP lidelse eller Bipolar I, dette skjer i nært samarbeid med spesialist. Du vil også ha behandleransvar for pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern eller dømt til behandling men i nært samarbeid med TPH ansvarlig og spesialist.
 • Hovedarbeidsoppgaver er poliklinisk arbeid med utredning av pasienter ,samtalebehandling med psykoterapeutisk tilnærming som psykoedukasjon, kognitive teknikker, kognitiv terapi, motiverende intervju og mestringsorienterende fokus. Pasientens egne ønsker for behandling står sentralt.
 • Det er i tillegg andre arbeidsoppgaver knyttet til sykepleierens behandlende funksjon:
 • Psykiatrisk sykepleier har ansvar for gjennomføring av medikamentell behandling med intramuskulære injeksjoner i depotform.
 • Psykiatrisk sykepleier har ansvar for blodprøvetaking for pasienter i psykoseteamet ( nytt fra okt/nov 2020). Vi arrangerer pårørendekvelder x 2 pr år
 • Samarbeid med pårørende vektlegges og èn tilnærming er nettverksmøter/ Åpen dialog og psykoedukative en-familiegrupper.
 • I perioder deltar vi i forskningsprosjekter som medfører arbeidsoppgaver for sykepleiere.
 • Pasienter inviteres til behandling i gruppe med recoveryarbeid/ bedringsprosesser - IMR ( illness management recovery) som ledes av IMR terapeuter i teamet.
 • Fra høsten 2020 starter vi opp med Bipolargruppe.
 • Som behandler vil du ha et utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten og fastleger. Ambulering er en del av metodikken i psykoseteamet.
 • Du må ha førerkort i klasse B.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha kunnskap om helsemyndighetenes føringer og om lov- og forskriftsverk. Ha forståelse for spesialisthelsetjenestens oppdrag og rolle i behandlingsapparatet og kjennskap til relevante nasjonale retningslinjer.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra poliklinisk arbeid og erfaring fra målgruppen som beskrives.

Utdanningsretning

 • Spesialsykepleie

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Vi søker en psykiatrisk sykepleier som evner å arbeide selvstendig samtidig med at du er en del av et fagteam. Du må ta selvstendige avgjørelser og koordinere tiltak som er viktig for vår målgruppe, samtidig som du må ha god evne til samhandling innad i DPS, Ahus og 1. linjetjenesten.
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner, beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • DPS Øvre Romerike på Jessheim kan tilby et godt arbeidsmiljø.
 • Vi har fokus på fag og fagutvikling og arbeider tverrfaglig
 • Ukentlig felles internundervisning
 • Divisjon psykisk helsevern har en egen Forsknings- og utviklingsavdeling (FOU)
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.

Kontaktinformasjon

Kristin Andersen Landet, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Henrik Bullsvei 123 2052 Jessheim

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Akershus universitetssykehus HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon48 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 04.01.2021 Sluttdato: 31.08.2021 Søknadsfrist: 01.11.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 04
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Facta om ØVRE Tidlig intervensjon og rehabilitering (TIRE), Akershus universitetssykehus