<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Psykologspesialist/psykolog OBS-team

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Oppsøkende behandlingsteam Stavanger (OBS) har rundet 14 år -- og dermed det eldste oppsøkende behandlingsteam i landet. OBS er et tilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser eller hvor det foreligger mistanke om dette, og hvor ordinære/tradisjonelle oppfølging- og behandlingstilbud ikke fører frem til ønsket resultat. Målgruppen er fra 16 år og har tilleggsproblematikk som misbruk av rusmidler, svak boevne, sosial isolasjon, avvisning fra hjelpeapparatet og manglende utredning. OBS er et forpliktende samarbeid mellom Stavanger kommune og Helse Stavanger ved klinikk for rus og avhengighetsbehandling, og etterstreber å være tilstede i kritiske faser i behandlingskjeden. Personalgruppen ved OBS er stabil og erfaren og har spredt kjønns- og aldersfordeling. Teamet består i dag av sykepleiere, sosionomer, vernepleier, erfaringskonsulent, barnevernspedagog, merkantilt ansatt, overlege, og psykologspesialist.

Teamet arbeider etter FACT modellen (Flexible Assertive Community Treatment), og har som målsetning å utvikle dette tilbudet videre.

Trivselen i teamet er stor og personalgruppa svært stabil og vi ønsker nå å utvide det psykologfaglige tilbudet. Vi søker derfor en kreativ og uredd psykolog/psykologspesialist i 100 % fast stilling som vil være med i teamet.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendig behandlingsansvar som medfører utrednings-, behandlings-, og veiledningsansvar innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Både poliklinisk og ambulerende virksomhet inngår.
 • Du regnes som en ressurs i alle saker, også inn i enkeltsaker, og samarbeide godt både med kommune og øvrige deler av spesialisthelsetjenesten.
 • Faglig utvikling av tjenestetilbudet ved OBS.
 • Psykologfaglig undervisning og veiledning internt i avdelingen og hos våre samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

 • Psykolog med norsk autorisasjon og gyldig politiattest
 • Vi søker primært psykologspesialist eller kandidater i spesialiseringsforløp, men relevant erfaring kan kompensere for eventuell manglende utdanning.
 • Interesse for, og søker kompetanse innen ROP-faggeltet
 • Ønskelig med kompetanse innen utredning av ROP lidelser og integrert behandling av rus og psykisk lidelser.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Du er nysgjerrig, engasjert og løsningsorientert i både enkeltsaker og faglig utviklingsarbeid
 • Du utviser initiativ, fleksibilitet og kreativitet i møte med krevende saker
 • Du kan arbeide selvstendig og har samtidig gode samhandlingsevner
 • Du arbeider målrettet, er resultatorientert og evner å se langsiktig

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby deg et trygt, erfarent, stabilt og engasjert arbeidsmiljø
 • Spennende og varierende arbeidsoppgaver i et aktivit og endringsvillig ambulant team
 • Veiledning og tilrettelegging for spesialistutdannelse
 • Fleksibilitet, handlingsrom og medvirkning på å definere psykologrollen
 • Forankring til psykologgruppen i enheten
 • Gode muligheter til kompetanseutvikling
 • Et solid fagmiljø i tett samarbeid med forskningsmiljøet i KORFOR, som styrker behandlingstilbudet vi gir og bidrar til videreutvikling av teamet
 • En unik mulighet og posisjon for klinisk arbeid
 • Deltagelse i videreutviklingen av avdelingens behandlingstilbud
 • Inkluderende arbeidsliv, IA-bedrift
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Gode og varierte velferdstilbud, som blandt annet Bedriftsidrettslag og turgruppe
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • Mulighet for midlertidig bolig

Kontaktinformasjon

Ann-Kristin Strømme, Virksomhetsleder , Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Ann Cathrine Dalva Borge, Fagleder , Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Jens Hetland, Psykologspesialist , Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Lagårdsveien 784011 Stavanger

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Stavanger HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon81Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 02.11.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
09.01.2019 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Trondheim
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Bergen
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Stavanger
Hvem søker vi? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er krevende,
23.01.2020 Trondheim
Hvem søker vi? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er krevende,
23.01.2020 Stavanger
Karabin er ledende i Norge på forbedring. Hvert år dokumenterer vi en milliard kroner i resultater for våre oppdragsgivere.  
18.02.2020 Oslo
Karabin er blant landets mest spennende arbeidsplasser for konsulenter – og fagfolk som vil bli konsulent. Vi tilbyr spennende oppdrag,
18.02.2020 Oslo
Vis alle 20.037 ledige stillinger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Les mer om OBS-team

Stillingsbeskrivelse

Oppsøkende behandlingsteam Stavanger (OBS) har rundet 14 år -- og dermed det eldste oppsøkende behandlingsteam i landet. OBS er et tilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser eller hvor det foreligger mistanke om dette, og hvor ordinære/tradisjonelle oppfølging- og behandlingstilbud ikke fører frem til ønsket resultat. Målgruppen er fra 16 år og har tilleggsproblematikk som misbruk av rusmidler, svak boevne, sosial isolasjon, avvisning fra hjelpeapparatet og manglende utredning. OBS er et forpliktende samarbeid mellom Stavanger kommune og Helse Stavanger ved klinikk for rus og avhengighetsbehandling, og etterstreber å være tilstede i kritiske faser i behandlingskjeden. Personalgruppen ved OBS er stabil og erfaren og har spredt kjønns- og aldersfordeling. Teamet består i dag av sykepleiere, sosionomer, vernepleier, erfaringskonsulent, barnevernspedagog, merkantilt ansatt, overlege, og psykologspesialist.

Teamet arbeider etter FACT modellen (Flexible Assertive Community Treatment), og har som målsetning å utvikle dette tilbudet videre.

Trivselen i teamet er stor og personalgruppa svært stabil og vi ønsker nå å utvide det psykologfaglige tilbudet. Vi søker derfor en kreativ og uredd psykolog/psykologspesialist i 100 % fast stilling som vil være med i teamet.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendig behandlingsansvar som medfører utrednings-, behandlings-, og veiledningsansvar innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Både poliklinisk og ambulerende virksomhet inngår.
 • Du regnes som en ressurs i alle saker, også inn i enkeltsaker, og samarbeide godt både med kommune og øvrige deler av spesialisthelsetjenesten.
 • Faglig utvikling av tjenestetilbudet ved OBS.
 • Psykologfaglig undervisning og veiledning internt i avdelingen og hos våre samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

 • Psykolog med norsk autorisasjon og gyldig politiattest
 • Vi søker primært psykologspesialist eller kandidater i spesialiseringsforløp, men relevant erfaring kan kompensere for eventuell manglende utdanning.
 • Interesse for, og søker kompetanse innen ROP-faggeltet
 • Ønskelig med kompetanse innen utredning av ROP lidelser og integrert behandling av rus og psykisk lidelser.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Du er nysgjerrig, engasjert og løsningsorientert i både enkeltsaker og faglig utviklingsarbeid
 • Du utviser initiativ, fleksibilitet og kreativitet i møte med krevende saker
 • Du kan arbeide selvstendig og har samtidig gode samhandlingsevner
 • Du arbeider målrettet, er resultatorientert og evner å se langsiktig

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby deg et trygt, erfarent, stabilt og engasjert arbeidsmiljø
 • Spennende og varierende arbeidsoppgaver i et aktivit og endringsvillig ambulant team
 • Veiledning og tilrettelegging for spesialistutdannelse
 • Fleksibilitet, handlingsrom og medvirkning på å definere psykologrollen
 • Forankring til psykologgruppen i enheten
 • Gode muligheter til kompetanseutvikling
 • Et solid fagmiljø i tett samarbeid med forskningsmiljøet i KORFOR, som styrker behandlingstilbudet vi gir og bidrar til videreutvikling av teamet
 • En unik mulighet og posisjon for klinisk arbeid
 • Deltagelse i videreutviklingen av avdelingens behandlingstilbud
 • Inkluderende arbeidsliv, IA-bedrift
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Gode og varierte velferdstilbud, som blandt annet Bedriftsidrettslag og turgruppe
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • Mulighet for midlertidig bolig

Kontaktinformasjon

Ann-Kristin Strømme, Virksomhetsleder , Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Ann Cathrine Dalva Borge, Fagleder , Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Jens Hetland, Psykologspesialist , Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Lagårdsveien 784011 Stavanger

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Stavanger HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon81Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 02.11.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Facta om OBS-team