<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Postdoktor - tre-års heltidsengasjement Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om avdelingen og stillingen

Stillingen er plassert i Gruppe for arbeidspsykologi (GAP). Vi forsker på hvordan psykologiske, sosiale og organisatoriske sider ved arbeidet påvirker helsen. Gruppen er tverrfaglig sammensatt med vitenskapelig kompetanse innen psykologi, epidemiologi og sosiologi.

Forskningsprosjektet «Effekter av Arbeidstilsynets virkemiddelbruk i hjemmetjenesten»:

Hensikten med prosjektet er å få kunnskap om i hvilken grad Arbeidstilsynets virkemidler bidrar til økt etterlevelse av arbeidsmiljølovgivningen, og derigjennom forebygger arbeidsrelaterte helseplager og sykefravær.

Studien har et longitudinelt klyngerandomisert kontrollert design, som er et svært godt utgangspunkt for å kunne påvise årsakssammenhenger. Vi vil ha data klare for analyser før utgangen av dette året. Studiens protokoll er publisert i

Arbeidstilsynet er ekstern samarbeidspartner og økonomisk bidragsyter. Den som tilsettes vil utføre sin forskning i nært samarbeid med de øvrige forskerne i prosjektet.

Du kan også lese mer om studien her: og .

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for datainnsamling og tilrettelegging av data for analyser
 • Planlegging og gjennomføring av data-analyser
 • Publisering av forskningsresultater i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter
 • Populærvitenskapelig forskningsformidling
Kvalifikasjonskrav
 • Doktorgradskompetanse i psykologi, epidemiologi, sosiologi eller et annet sosial- og helsefag relevant for feltet psykososialt arbeidsmiljø
 • Dokumenterbar og solid erfaring med kvantitative forskningsmetoder og statistikkprogrammer, fortrinnsvis gjennom publiserte vitenskapelige artikler
 • Flytende kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner :

 • Erfaring med intervensjonsforskning eller eksperimentelle studiedesign
 • Kjennskap til eller erfaring med prosessevalueringer
 • Erfaring med å rekruttere studiedeltagere og datainnsamling
 • Erfaring med forskningsformidling til myndigheter og partene i arbeidslivet
 • Erfaring med forskning på psykososiale arbeidsmiljøfaktorer
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Evne til å ta initiativ
 • Evne til faglig samarbeid
 • Interesse for arbeidsmiljøfeltet

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr

Vi kan tilby selvstendige og varierte arbeidsoppgaver i et hyggelig, uformelt og inkluderende arbeidsmiljø, og med pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse.

Stillingen er en midlertidig heltidsstilling som lønnes etter Statens regulativ som postdoktor.

 • Stillingen som postdoktor (kode 1352), lønnes fra 523.200,- til 583.900,-

Lønnsplasseringen er avhengig av utdanning og kvalifikasjoner. Det innbetales 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I STAMI er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Søkere som har nedsatt funksjonsevne gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan brukes til statistikkformål i samsvar med kravene i personvernforordningen artikkel 13 og 14. Vi ønsker å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Ytterligere informasjon om Statens arbeidsmiljøinstitutt finnes på våre nettsider:

Generelle opplysninger

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Gruppe for arbeidspsykologi:

Ytterligere informasjon om STAMI og GAP finnes på vår nettside:

Tiltredelse: 2. januar 2021 eller etter avtale
Søknadsfrist: 15. november 2020

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen". Vennligst bruk "vitnemålsportalen".

Arbeidsmiljø og STAMIs forskning

Hva handler arbeidsmiljø egentlig om?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=88sEejS_zSw

Se annonsen og søk på stillingen

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi Heimta er en institusjon som retter seg mot miljøterapeutiske tiltak for mennesker med sammensatte utfordringer. Tiltakene er hjemlet i
30.11.2020 Lillehammer
Om utrykningstjenesten:  Stendi startet sin utrykningstjeneste i februar 2018, og har allerede ansvar for nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Nå
26.10.2020 Flere steder
Me har ledigÅrdal kommune har fått midlar til ei stilling som miljøterapeut som skal ha særleg fokus på førebyggande arbeid
29.11.2020 Årdal
Me har ledigÅrdal kommune har fått midlar til ei stilling som miljøvaktmeister knytta mot brukarar som av ulike grunnar har
29.11.2020 Årdal
Stendi avdeling Høvik søker våken nattevakt til 69% stilling.
27.11.2020 Bærum
Stendi har ledig en fast helg- stilling ved avdeling Høvik, Bærum. Stillingen er på 29,58 %, bestående av arbeid hver
27.11.2020 Bærum
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter er et sykehjem med 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i
22.10.2020 Asker
Vi trenger 2 nattevakter i fast stilling, samt tilkallingsvikarer i langvakter (12 timer) og medlever vakter (døgn), hvor det er
26.11.2020 Ringsaker
Vis alle 20.391 ledige stillinger

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet på arbeidsmiljø- og helseområdet. STAMI er en underliggende etat av Arbeids- og sosialdepartementet. STAMIs visjon er at norsk arbeidsliv skal være i stand til å forebygge sykdom og fremme god helse og skape verdier gjennom å utvikle bærekraftige arbeidsmiljøer. STAMIs virksomhet omfatter forskning og utredning, undervisning, rådgivning og kommunikasjon.

Vi tilbyr en spennende og utviklende arbeidsplass med ca. 120 ansatte, hvorav halvparten har eller er i ferd med å avlegge dr.grad. STAMI-forskere har på 2000-tallet publisert ca. 900 vitenskapelige publikasjoner. STAMI ligger sentralt plassert i grønne omgivelser ved Majorstuen i Oslo.

Les mer om Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Stillingsbeskrivelse

Om avdelingen og stillingen

Stillingen er plassert i Gruppe for arbeidspsykologi (GAP). Vi forsker på hvordan psykologiske, sosiale og organisatoriske sider ved arbeidet påvirker helsen. Gruppen er tverrfaglig sammensatt med vitenskapelig kompetanse innen psykologi, epidemiologi og sosiologi.

Forskningsprosjektet «Effekter av Arbeidstilsynets virkemiddelbruk i hjemmetjenesten»:

Hensikten med prosjektet er å få kunnskap om i hvilken grad Arbeidstilsynets virkemidler bidrar til økt etterlevelse av arbeidsmiljølovgivningen, og derigjennom forebygger arbeidsrelaterte helseplager og sykefravær.

Studien har et longitudinelt klyngerandomisert kontrollert design, som er et svært godt utgangspunkt for å kunne påvise årsakssammenhenger. Vi vil ha data klare for analyser før utgangen av dette året. Studiens protokoll er publisert i

Arbeidstilsynet er ekstern samarbeidspartner og økonomisk bidragsyter. Den som tilsettes vil utføre sin forskning i nært samarbeid med de øvrige forskerne i prosjektet.

Du kan også lese mer om studien her: og .

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for datainnsamling og tilrettelegging av data for analyser
 • Planlegging og gjennomføring av data-analyser
 • Publisering av forskningsresultater i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter
 • Populærvitenskapelig forskningsformidling
Kvalifikasjonskrav
 • Doktorgradskompetanse i psykologi, epidemiologi, sosiologi eller et annet sosial- og helsefag relevant for feltet psykososialt arbeidsmiljø
 • Dokumenterbar og solid erfaring med kvantitative forskningsmetoder og statistikkprogrammer, fortrinnsvis gjennom publiserte vitenskapelige artikler
 • Flytende kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner :

 • Erfaring med intervensjonsforskning eller eksperimentelle studiedesign
 • Kjennskap til eller erfaring med prosessevalueringer
 • Erfaring med å rekruttere studiedeltagere og datainnsamling
 • Erfaring med forskningsformidling til myndigheter og partene i arbeidslivet
 • Erfaring med forskning på psykososiale arbeidsmiljøfaktorer
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Evne til å ta initiativ
 • Evne til faglig samarbeid
 • Interesse for arbeidsmiljøfeltet

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr

Vi kan tilby selvstendige og varierte arbeidsoppgaver i et hyggelig, uformelt og inkluderende arbeidsmiljø, og med pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse.

Stillingen er en midlertidig heltidsstilling som lønnes etter Statens regulativ som postdoktor.

 • Stillingen som postdoktor (kode 1352), lønnes fra 523.200,- til 583.900,-

Lønnsplasseringen er avhengig av utdanning og kvalifikasjoner. Det innbetales 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I STAMI er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Søkere som har nedsatt funksjonsevne gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan brukes til statistikkformål i samsvar med kravene i personvernforordningen artikkel 13 og 14. Vi ønsker å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Ytterligere informasjon om Statens arbeidsmiljøinstitutt finnes på våre nettsider:

Generelle opplysninger

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Gruppe for arbeidspsykologi:

Ytterligere informasjon om STAMI og GAP finnes på vår nettside:

Tiltredelse: 2. januar 2021 eller etter avtale
Søknadsfrist: 15. november 2020

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen". Vennligst bruk "vitnemålsportalen".

Arbeidsmiljø og STAMIs forskning

Hva handler arbeidsmiljø egentlig om?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=88sEejS_zSw

Se annonsen og søk på stillingen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 03
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Facta om Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)