<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Senior Prosjektleder - digital utvikling Statnett

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Systemutvikling og Porteføljer, Statnett

Statnett har satt en klar digital ambisjon. Vi skal sikre nok kraftforsyning til at klimamålene om nullutslipp nås. Strømnettet skal i årene fremover gjennom en enorm opprustning,og bruk av data og kunstig intelligens er nødvendig i fremtidens kraftsystem. Da er det viktig at teknologien bak som infrastruktur, nettverk, automatisering er toppmoderne. Dette handler ikke bare om økonomiske besparelser, men også bærekraft. Dette kan du bli med på, for Statnett skal nå bygge et eget softwarehus. Vi lager egen software i dag, og har som mål å ansette 50 utviklere i løpet av to år. Denne stillingen er en av disse!
Les mer om det her

Vi ser etter en strukturert senior prosjektleder med erfaring fra smidig utvikling og arbeid i produktteam. Du er fremoverlent, har god gjennomføringsevne og tar utfordringen med å drive et prosjekt fra tidlig fase til produksjons-satt løsning. Du stiller krav og er tydelig i kommunikasjon og dialog uten å skremme noen fra deg. Den viktigste jobben gjør du mot forretning og gevinsteier der du viser evne til å lytte og kommunisere. Du foretrekker smidig gjennomføring, og kombinerer det med beste praksis for prosjektstyring.

Vi behandler søknader fortløpende.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for å planlegge og gjennomføre IT-utviklingsprosjekter
 • Ressursstyring og organisering innenfor prosjektet
 • Støtte behovsanalyser og løsnings vurderinger
 • Bistå i eller lede anskaffelser
 • Kontrakts-oppfølging, kostnadsanalyser, risikovurderinger
 • Oppfølging av egne prosjektressurser, inkl. utviklingsteam og leverandører
 • Rapportering
 • Prioritering og oppfølging av endringer
 • Overordnet testledelse
Kvalifikasjoner
 • Utdannet innen Informatikk/data eller annen relevant utdannelse
 • Erfaring og kompetanse på planlegging og ledelse av prosjekt og utviklings- og tverrfaglige team
 • Erfaring med smidig gjennomføring
 • Erfaring med endringsledelse
 • God kompetanse i prosjekt – og utviklingsmetodikk
 • Generell arbeidserfaring innen IT, og god teknisk forståelse
 • Erfaring fra gjennomføring av anskaffelser, kontrakts- og leverandøroppfølging
 • Kunnskap/erfaring fra energibransjen og internasjonal erfaring vil være en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (Nivå C1) og engelsk, tilpasset målgruppe (ledelse, brukere, utviklere)
 • Vi håndterer samfunnskritisk infrastruktur og det er ett krav om at du må kunne sikkerhetsklareres
Om deg
 • Du skal jobbe mot både IT og forretningssiden, så vi er opptatt av at du er utadvendt og kan snakke godt med folk uavhengig av faglig bakgrunn
 • Du liker og lykkes med å jobbe i grensesnittet mellom teknologi og virksomhet
 • Du forstår raskt komplekse problemstillinger og evner å strukturere store informasjonsmengder
 • Du våger å tenke nytt om hva som er mulig innenfor de gitte rammene
 • Du er ambisiøs og ønsker å bidra inn i et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø
 • Du deler vår visjon om at kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen til suksess
 • Du ønsker å bidra til den digitale transformasjonen av Statnett
Om oss
 • Du blir del av en avdeling som er ansvarlig for utvikling av systemer og applikasjoner for et mer digitalisert kraftsystem. Vi jobber tett sammen, og vi deler kunnskap.
 • Avdelingen kjennetegnes av kompetente, humørfylte og løsningsorienterte medarbeidere.
 • Du blir sentral i arbeidet med å endre kraftsystemet til en mer digitalisert hverdag.
 • Du får være med på å ta i bruk ny teknologi, samt for å tilrettelegge for å utnytte data i våre beslutninger,
 • Statnett bygger, eier og driver det sentrale strømnettet, og vi passer på at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon, slik at du har strøm i kontakten året rundt. Vi prioriterer effektivisering og digitalisering av måten vi jobber på.
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi Heimta er en institusjon som retter seg mot miljøterapeutiske tiltak for mennesker med sammensatte utfordringer. Tiltakene er hjemlet i
30.11.2020 Lillehammer
Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som vesentlig forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter gjennom bruk
30.11.2020 Trondheim
Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som vesentlig forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter gjennom bruk
30.11.2020 Trondheim
Om utrykningstjenesten:  Stendi startet sin utrykningstjeneste i februar 2018, og har allerede ansvar for nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Nå
26.10.2020 Flere steder
Me har ledigÅrdal kommune har fått midlar til ei stilling som miljøterapeut som skal ha særleg fokus på førebyggande arbeid
29.11.2020 Årdal
Me har ledigÅrdal kommune har fått midlar til ei stilling som miljøvaktmeister knytta mot brukarar som av ulike grunnar har
29.11.2020 Årdal
Stendi avdeling Høvik søker våken nattevakt til 69% stilling.
27.11.2020 Bærum
Stendi har ledig en fast helg- stilling ved avdeling Høvik, Bærum. Stillingen er på 29,58 %, bestående av arbeid hver
27.11.2020 Bærum
Vis alle 19.581 ledige stillinger

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

 Hvorfor velge å jobbe i Statnett:

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

 Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett

Stillingsbeskrivelse

Systemutvikling og Porteføljer, Statnett

Statnett har satt en klar digital ambisjon. Vi skal sikre nok kraftforsyning til at klimamålene om nullutslipp nås. Strømnettet skal i årene fremover gjennom en enorm opprustning,og bruk av data og kunstig intelligens er nødvendig i fremtidens kraftsystem. Da er det viktig at teknologien bak som infrastruktur, nettverk, automatisering er toppmoderne. Dette handler ikke bare om økonomiske besparelser, men også bærekraft. Dette kan du bli med på, for Statnett skal nå bygge et eget softwarehus. Vi lager egen software i dag, og har som mål å ansette 50 utviklere i løpet av to år. Denne stillingen er en av disse!
Les mer om det her

Vi ser etter en strukturert senior prosjektleder med erfaring fra smidig utvikling og arbeid i produktteam. Du er fremoverlent, har god gjennomføringsevne og tar utfordringen med å drive et prosjekt fra tidlig fase til produksjons-satt løsning. Du stiller krav og er tydelig i kommunikasjon og dialog uten å skremme noen fra deg. Den viktigste jobben gjør du mot forretning og gevinsteier der du viser evne til å lytte og kommunisere. Du foretrekker smidig gjennomføring, og kombinerer det med beste praksis for prosjektstyring.

Vi behandler søknader fortløpende.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for å planlegge og gjennomføre IT-utviklingsprosjekter
 • Ressursstyring og organisering innenfor prosjektet
 • Støtte behovsanalyser og løsnings vurderinger
 • Bistå i eller lede anskaffelser
 • Kontrakts-oppfølging, kostnadsanalyser, risikovurderinger
 • Oppfølging av egne prosjektressurser, inkl. utviklingsteam og leverandører
 • Rapportering
 • Prioritering og oppfølging av endringer
 • Overordnet testledelse
Kvalifikasjoner
 • Utdannet innen Informatikk/data eller annen relevant utdannelse
 • Erfaring og kompetanse på planlegging og ledelse av prosjekt og utviklings- og tverrfaglige team
 • Erfaring med smidig gjennomføring
 • Erfaring med endringsledelse
 • God kompetanse i prosjekt – og utviklingsmetodikk
 • Generell arbeidserfaring innen IT, og god teknisk forståelse
 • Erfaring fra gjennomføring av anskaffelser, kontrakts- og leverandøroppfølging
 • Kunnskap/erfaring fra energibransjen og internasjonal erfaring vil være en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (Nivå C1) og engelsk, tilpasset målgruppe (ledelse, brukere, utviklere)
 • Vi håndterer samfunnskritisk infrastruktur og det er ett krav om at du må kunne sikkerhetsklareres
Om deg
 • Du skal jobbe mot både IT og forretningssiden, så vi er opptatt av at du er utadvendt og kan snakke godt med folk uavhengig av faglig bakgrunn
 • Du liker og lykkes med å jobbe i grensesnittet mellom teknologi og virksomhet
 • Du forstår raskt komplekse problemstillinger og evner å strukturere store informasjonsmengder
 • Du våger å tenke nytt om hva som er mulig innenfor de gitte rammene
 • Du er ambisiøs og ønsker å bidra inn i et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø
 • Du deler vår visjon om at kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen til suksess
 • Du ønsker å bidra til den digitale transformasjonen av Statnett
Om oss
 • Du blir del av en avdeling som er ansvarlig for utvikling av systemer og applikasjoner for et mer digitalisert kraftsystem. Vi jobber tett sammen, og vi deler kunnskap.
 • Avdelingen kjennetegnes av kompetente, humørfylte og løsningsorienterte medarbeidere.
 • Du blir sentral i arbeidet med å endre kraftsystemet til en mer digitalisert hverdag.
 • Du får være med på å ta i bruk ny teknologi, samt for å tilrettelegge for å utnytte data i våre beslutninger,
 • Statnett bygger, eier og driver det sentrale strømnettet, og vi passer på at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon, slik at du har strøm i kontakten året rundt. Vi prioriterer effektivisering og digitalisering av måten vi jobber på.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 02
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 06
  2020
  4 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
4 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 • Antall internships: 20
 • Antall internships: 6 (flere)
Lærlinger
Facta om Statnett