<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Psykologspesialist / psykolog Psykiatrisk klinikk, Avdeling spesialisert psykosebehandling

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon44 Presentasjon av stillingen:
Psykiatrisk klinikk er ein av fem klinikkar i Divisjon Psykisk Helsevern. Avdeling spesialisert psykosebehandling (ASP) inneheld fem døgnseksjonar og har også tilknytta poliklinikk. Seksjon Kompleks rehabilitering Sandviken (KRS) driv spesialisert døgnrehabilitering av personar med psykose i kombinasjon med andre omfattande problem,
og har også to behandlingsplassar for personar med utviklingshemming og alvorleg psykisk liding. Pasientane vert søkt inn fra DPS eller andre einingar i spesialisthelsetenesta, og vert oftast rehabilitert til tilrettelagt bustad. KRS har spesialist i psykiatri og to stillingar for psykologspesialistar, og har i tillegg legar i spesialisering. Seksjonen oppnår gode resultat.

ASP samarbeider med Bergen Psychosis Research Group, og forsking er ein viktig del av verksemda, og avdelinga har høg fagleg kompetanse og eit godt arbeidsmiljø. ASP inkludert KRS er godkjend for tvungent psykisk helsevern og godkjend sengepost praksis for spesialiteten i klinisk vaksenpsykologi.

ASP har for tida ledig fast 100% fast stilling som psykologspesialist/psykolog. Stillinga er knytt til seksjon kompleks rehabilitering Sandviken.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing og behandling av enkeltpasientar
 • Rettleiing til personal i døgnseksjon og i tilrettelagte bustader i samband med utskriving
 • Tverrfagleg samarbeid med Habiliteringsavdelinga for vaksne

Kvalifikasjonar

 • Psykologspesialist/psykolog
 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring med behandling av personar med psykoseliding

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlege eigenskapar

 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Engasjement for faget og interesse for pasientgruppa
 • Fleksibilitet
 • Interesse for arbeid med komplekse problem

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige vilkår
 • Forskingsmiljø og fagleg fordjuping
 • Eit godt fagmiljø
 • Ei sterk psykologgruppe med faste møtepunkt for nettverksbygging og faglig utvikling

Kontaktinformasjon

Margaret Mary Strand, Ass. avdelingssjef Spesialisert psykosebehandling, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Rune A. kroken, Avdelingssjef Spesialisert psykosebehandling, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Sandviksleitet 1
5036 Bergen

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon44 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 29.10.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som deltar aktivt i omstillingen av samfunnet og industrien for
24.11.2020 Skien
På vegne av et av våre datterselskaper søker vi en faglig sterk og proaktiv anleggsleder som kan lede prosjekter innen stål og
24.11.2020 Oslo
Eiqon AS har ca. 140 betongarbeidere og ca. 300 håndverkere som jobber på ulike konstruksjoner og som samlet tilfører oss
24.11.2020 Hele Norge
Vi søker nå etter en person med forkjærlighet for HMS-faget til stillingen som HMS-koordinator for EIQON AS avd. Råbygg.    Vår råbyggsavdeling utfører
24.11.2020 Hele Norge
På vegne av et av våre datterselskaper søker vi en fremoverlent og dyktig prosjektleder som kan lede prosjekter eller en egen prosjektportefølje innen stål og betong.
24.11.2020 Oslo
Avdeling Bekkensten er en omsorgsbolig i regi av Stendi Heimta som yter heldøgns tjenester til 19 brukere med psykisk utviklingshemming.
24.11.2020 Oslo
Er du glad i faget ditt og ønsker en stilling i et stort og solid selskap? Da kan Bravida være
24.11.2020 Stavanger
I forbindelse med ambisjoner om videre vekst søker vi etter en Serviceleder til vår avdeling i Kristiansand. Avdelingen har 65
24.11.2020 Kristiansand
Vis alle 18.343 ledige stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Les mer om Psykiatrisk klinikk, Avdeling spesialisert psykosebehandling

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon44 Presentasjon av stillingen:
Psykiatrisk klinikk er ein av fem klinikkar i Divisjon Psykisk Helsevern. Avdeling spesialisert psykosebehandling (ASP) inneheld fem døgnseksjonar og har også tilknytta poliklinikk. Seksjon Kompleks rehabilitering Sandviken (KRS) driv spesialisert døgnrehabilitering av personar med psykose i kombinasjon med andre omfattande problem,
og har også to behandlingsplassar for personar med utviklingshemming og alvorleg psykisk liding. Pasientane vert søkt inn fra DPS eller andre einingar i spesialisthelsetenesta, og vert oftast rehabilitert til tilrettelagt bustad. KRS har spesialist i psykiatri og to stillingar for psykologspesialistar, og har i tillegg legar i spesialisering. Seksjonen oppnår gode resultat.

ASP samarbeider med Bergen Psychosis Research Group, og forsking er ein viktig del av verksemda, og avdelinga har høg fagleg kompetanse og eit godt arbeidsmiljø. ASP inkludert KRS er godkjend for tvungent psykisk helsevern og godkjend sengepost praksis for spesialiteten i klinisk vaksenpsykologi.

ASP har for tida ledig fast 100% fast stilling som psykologspesialist/psykolog. Stillinga er knytt til seksjon kompleks rehabilitering Sandviken.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing og behandling av enkeltpasientar
 • Rettleiing til personal i døgnseksjon og i tilrettelagte bustader i samband med utskriving
 • Tverrfagleg samarbeid med Habiliteringsavdelinga for vaksne

Kvalifikasjonar

 • Psykologspesialist/psykolog
 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring med behandling av personar med psykoseliding

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlege eigenskapar

 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Engasjement for faget og interesse for pasientgruppa
 • Fleksibilitet
 • Interesse for arbeid med komplekse problem

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige vilkår
 • Forskingsmiljø og fagleg fordjuping
 • Eit godt fagmiljø
 • Ei sterk psykologgruppe med faste møtepunkt for nettverksbygging og faglig utvikling

Kontaktinformasjon

Margaret Mary Strand, Ass. avdelingssjef Spesialisert psykosebehandling, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Rune A. kroken, Avdelingssjef Spesialisert psykosebehandling, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Sandviksleitet 1
5036 Bergen

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon44 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 29.10.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Facta om Psykiatrisk klinikk, Avdeling spesialisert psykosebehandling