<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Vil du bli vår nye psykologspesialist? BUPA Kongsberg BUP, Vestre Viken

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon7 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon74 Presentasjon av stillingen:

BUP Kongsberg har til sammen 16 fagstillinger, og vel 11 700 barn og unge i sitt opptaksområde. Poliklinikken ivaretar lokalsykehusfunksjonene innen psykisk helsevern for barn og unge i Kongsberg sykehus sitt opptaksområde. Lokalsykehusområdet består av kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Øvre Eiker og Sigdal.

Poliklinikken er en seksjon i barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUPA.

I poliklinikken vektlegges det at den enkelte medarbeider skal få mulighet til faglig fordypning og utvikling slik at oppdatert kunnskap om diagnostisering og om virksomme behandlingsstrategier og --metoder opparbeides og vedlikeholdes. I tillegg til behandling er utredning, diagnostisering og samarbeid, konsultasjon og veiledning i forhold til kommunale instanser viktige arbeidsområder. Vi er opptatte av de utfordringer som ligger i å utforme et godt allmennpsykiatrisk tilbud til barn og unge i vårt lokalsykehusområde.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er knyttet til almen-psykiatrisk team, og favner vidt mht aldersspenn og vanskeområder hos pasientene
 • Bidra i videreutvikling av tjenestetilbudet for aldersgruppen 0-6
 • veiledning av psykologer i spesialisering
 • Som spesialist vil du ansvar for diagnostikk og behandlingsplanlegging, og vil måtte ivareta dette i tverrfaglig team
 • Utstrakt samarbeid med barnas foreldre og nære omsorgsgivere
 • Samarbeid med kommunale- og andre aktuelle instanser

Kvalifikasjoner

 • Godkjent psykolog, med klinisk spesialitet
 • Bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Politiattest må foreligge ved ansettelse
 • Førerkort for personbil

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en spesialist med romslighet og god evne til å ivareta både pasienter og kollegaer
 • Faglig engasjement og interesse for faglig utvikling
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og løsningsorientering
 • Stor arbeidskapasitet
 • Selvstendighet, samt god evne til struktur og egenorganisering
 • God systemforståelse
 • Evne til å fokusere på barnet og barnets behov, samtidig som man jobber med foreldrene
 • Evne til å sluttføre oppgaver
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø preget av ivaretagelse og lagånd.
 • Varierte arbeidsoppgaver i aktivt tverrfaglig miljø der du også vil få mulighet til klinisk fordypning/subspesialisering i deler av stillingen
 • En arbeidsplass med travle medarbeidere som rapporterer stort arbeidspress og god trivsel, der vi legger stor vekt på internt samarbeid og kollegastøtte.
 • Lønn og tiltredelse etter gjeldende overenskomster
 • Gode velferdsordninger -- bl.a. personalhytter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon

Inger Hildrum, Teamleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Marit Steigre, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Klems gate 11
3613 Kongsberg

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Vestre Viken

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon74 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.12.2020 Søknadsfrist: 01.11.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
09.01.2019 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Trondheim
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Bergen
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Stavanger
Hvem søker vi? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er krevende,
23.01.2020 Trondheim
Hvem søker vi? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er krevende,
23.01.2020 Stavanger
Karabin er ledende i Norge på forbedring. Hvert år dokumenterer vi en milliard kroner i resultater for våre oppdragsgivere.  
18.02.2020 Oslo
Karabin er blant landets mest spennende arbeidsplasser for konsulenter – og fagfolk som vil bli konsulent. Vi tilbyr spennende oppdrag,
18.02.2020 Oslo
Vis alle 20.095 ledige stillinger

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Se mer på www.vestreviken.no

Les mer om BUPA Kongsberg BUP, Vestre Viken

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon7 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon74 Presentasjon av stillingen:

BUP Kongsberg har til sammen 16 fagstillinger, og vel 11 700 barn og unge i sitt opptaksområde. Poliklinikken ivaretar lokalsykehusfunksjonene innen psykisk helsevern for barn og unge i Kongsberg sykehus sitt opptaksområde. Lokalsykehusområdet består av kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Øvre Eiker og Sigdal.

Poliklinikken er en seksjon i barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUPA.

I poliklinikken vektlegges det at den enkelte medarbeider skal få mulighet til faglig fordypning og utvikling slik at oppdatert kunnskap om diagnostisering og om virksomme behandlingsstrategier og --metoder opparbeides og vedlikeholdes. I tillegg til behandling er utredning, diagnostisering og samarbeid, konsultasjon og veiledning i forhold til kommunale instanser viktige arbeidsområder. Vi er opptatte av de utfordringer som ligger i å utforme et godt allmennpsykiatrisk tilbud til barn og unge i vårt lokalsykehusområde.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er knyttet til almen-psykiatrisk team, og favner vidt mht aldersspenn og vanskeområder hos pasientene
 • Bidra i videreutvikling av tjenestetilbudet for aldersgruppen 0-6
 • veiledning av psykologer i spesialisering
 • Som spesialist vil du ansvar for diagnostikk og behandlingsplanlegging, og vil måtte ivareta dette i tverrfaglig team
 • Utstrakt samarbeid med barnas foreldre og nære omsorgsgivere
 • Samarbeid med kommunale- og andre aktuelle instanser

Kvalifikasjoner

 • Godkjent psykolog, med klinisk spesialitet
 • Bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Politiattest må foreligge ved ansettelse
 • Førerkort for personbil

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en spesialist med romslighet og god evne til å ivareta både pasienter og kollegaer
 • Faglig engasjement og interesse for faglig utvikling
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og løsningsorientering
 • Stor arbeidskapasitet
 • Selvstendighet, samt god evne til struktur og egenorganisering
 • God systemforståelse
 • Evne til å fokusere på barnet og barnets behov, samtidig som man jobber med foreldrene
 • Evne til å sluttføre oppgaver
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø preget av ivaretagelse og lagånd.
 • Varierte arbeidsoppgaver i aktivt tverrfaglig miljø der du også vil få mulighet til klinisk fordypning/subspesialisering i deler av stillingen
 • En arbeidsplass med travle medarbeidere som rapporterer stort arbeidspress og god trivsel, der vi legger stor vekt på internt samarbeid og kollegastøtte.
 • Lønn og tiltredelse etter gjeldende overenskomster
 • Gode velferdsordninger -- bl.a. personalhytter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon

Inger Hildrum, Teamleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Marit Steigre, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Klems gate 11
3613 Kongsberg

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Vestre Viken

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon74 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.12.2020 Søknadsfrist: 01.11.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Facta om BUPA Kongsberg BUP, Vestre Viken