<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Politioverbetjent - saksbehandler forebyggende arbeid i PST Øst politidistrikt Øst politidistrikt

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv


PST søker saksbehandler til forebyggende arbeid i en av våre seksjoner. Som saksbehandler i PST Øst skal du legge til rette for at funksjonen bidrar til å håndtere de alvorligste truslene mot landets sikkerhet lokalt, regionalt og nasjonalt .

Arbeidsdagen er preget av høyt tempo, godt arbeidsmiljø og høye faglige ambisjoner. Vi søker derfor en person som ønsker å bidra i et slikt miljø. Det skal være givende å jobbe i PST og det forventes at du bidrar til å utvikle arbeidsmiljøet i seksjonen med den kultur og de verdier PST ønsker.

Stillingen er faglig og administrativt underlagt seksjonsleder etterretning i PST Øst og for tiden stedsplassert ved vårt distriktskontor i Fredrikstad.

Endring i stillingsinnhold og organisatorisk tilhørighet over tid må påregnes.

Øst politidistrikt har en medarbeiderplatform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering av kandidater vil vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Søknad og prosess:
Søknadsbrev og CV sendes elektronisk via WebCruiter. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Bekreftede kopier av attester og vitnemål må da tas med. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres, må kandidater være villig til å gi personlige opplysninger om seg selv og sine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling knyttet til PSTs ansvarsområder
 • Operativ støtte ifm pågående saker/prioriteringer
 • Rådgivning og oppfølging av ansvarlige fagenheter i politiet
 • Foreslå og gjennomføre forebyggende tiltak knyttet til distriktenhetens portefølje
 • Delta i faste møter med relevante fagenheter og samarbeidsaktører
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt ved behov

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Bestått eksamen fra Politiskolen/ Politihøgskolen
 • God kjennskap til politiets organisering og PSTs samfunnsoppdrag
 • God kjennskap til relevante samarbeidende aktører og ha kunnskap om lovmessige muligheter og begrensninger i det forebyggende arbeidet
 • Må inneha, eller kunne godkjennes for operativ tjeneste/IP4
 • Den som ansettes må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. For å kunne sikkerhetsklareres, må kandidater være villige til å gi personlige opplysninger om seg selv og sine nærmeste
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41

Ønskelig:

 • Erfaring fra ulike deler av politiets virksomhet er en fordel
 • Erfaring og god kompetanse i bruken av politiets dataverktøy vektlegges
 • Utdanning og erfaring innen etterretning, analyse og etterforskning vektlegges
 • Gode engelskkunnskaper. Andre språk- og kulturkunnskaper er en fordel

Personlige egenskaper

 • Analytisk, strukturert og systematisk
 • God vurderings -- og beslutningsevne
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner, samt god evne til å bygge relasjoner
 • Høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Samfunnsorientert, både nasjonalt og internasjonalt
 • Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politioverbetjent (stillingskode 0287) i lønnstrinn 64 - 70 (fra kr 573 100 -- 640 200 brutto pr. år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)

Kontaktinformasjon

Hans Kristian Strøm , Fungerende seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjonMalin Gulli, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Gunnar Nilsens gate 25
1607 Fredrikstad

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Øst politidistrikt

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon72Stillingsprosent: 100%Fast stillingSøknadsfrist: 26.10.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi avdeling Høvik søker våken nattevakt til 69% stilling.
27.11.2020 Bærum
Stendi har ledig en fast helg- stilling ved avdeling Høvik, Bærum. Stillingen er på 29,58 %, bestående av arbeid hver
27.11.2020 Bærum
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter er et sykehjem med 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i
22.10.2020 Asker
Vi trenger 2 nattevakter i fast stilling, samt tilkallingsvikarer i langvakter (12 timer) og medlever vakter (døgn), hvor det er
26.11.2020 Ringsaker
Intility er i sterk vekst og søker flere dyktige medarbeidere til vår supportavdeling, Technical Services. Ønsker du å jobbe med
26.08.2020 Oslo
Vi er i sterk vekst og søker flere dyktige teknikere for å ivareta vår Device Management-plattform, som brukes av mer enn 35 000
08.09.2020 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
Systemutvikling og Porteføljer, Statnett Vil du legge til rette for en fullelektrisk framtid og bidra til at samfunnskritiske systemer alltid er
01.10.2020 Oslo
Vis alle 20.297 ledige stillinger

Øst politidistrikt er landets nest største med cirka 2000 medarbeidere som betjener i underkant av 740 000 innbyggere i 29 kommuner i Viken. Administrasjonsstedet i Øst politidistrikt ligger i Ski.

Særtrekk ved politidistriktet er at vi har landets tre største grenseoverganger; Oslo lufthavn, Svinesund og Ørje. Det genererer kriminalitet spesielt innenfor vinning og narkotika, samt utlendingsfeltet. Flere av landets største byer er også lokalisert i politidistriktet. Sammen med store tettsteder, store landbruksområder og lang kystlinje gir dette politidistriktet en tilsvarende bredde i oppgaveløsningen med redningsoppdrag, patruljetjeneste, etterforskning, oppgaver knyttet til grensen, samt sivile gjøremål og forvaltningsoppgaver m.m. Forebyggende arbeid er en hovedstrategi for politidistriktet. Vi kan derfor tilby en arbeidsplass med varierte og spennende utfordringer.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Hovedregel ved ansettelse i staten er seks måneders prøvetid, jf. statsansatteloven § 15, første ledd.

Les mer om Øst politidistrikt

Stillingsbeskrivelse


PST søker saksbehandler til forebyggende arbeid i en av våre seksjoner. Som saksbehandler i PST Øst skal du legge til rette for at funksjonen bidrar til å håndtere de alvorligste truslene mot landets sikkerhet lokalt, regionalt og nasjonalt .

Arbeidsdagen er preget av høyt tempo, godt arbeidsmiljø og høye faglige ambisjoner. Vi søker derfor en person som ønsker å bidra i et slikt miljø. Det skal være givende å jobbe i PST og det forventes at du bidrar til å utvikle arbeidsmiljøet i seksjonen med den kultur og de verdier PST ønsker.

Stillingen er faglig og administrativt underlagt seksjonsleder etterretning i PST Øst og for tiden stedsplassert ved vårt distriktskontor i Fredrikstad.

Endring i stillingsinnhold og organisatorisk tilhørighet over tid må påregnes.

Øst politidistrikt har en medarbeiderplatform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering av kandidater vil vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Søknad og prosess:
Søknadsbrev og CV sendes elektronisk via WebCruiter. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Bekreftede kopier av attester og vitnemål må da tas med. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres, må kandidater være villig til å gi personlige opplysninger om seg selv og sine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling knyttet til PSTs ansvarsområder
 • Operativ støtte ifm pågående saker/prioriteringer
 • Rådgivning og oppfølging av ansvarlige fagenheter i politiet
 • Foreslå og gjennomføre forebyggende tiltak knyttet til distriktenhetens portefølje
 • Delta i faste møter med relevante fagenheter og samarbeidsaktører
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt ved behov

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Bestått eksamen fra Politiskolen/ Politihøgskolen
 • God kjennskap til politiets organisering og PSTs samfunnsoppdrag
 • God kjennskap til relevante samarbeidende aktører og ha kunnskap om lovmessige muligheter og begrensninger i det forebyggende arbeidet
 • Må inneha, eller kunne godkjennes for operativ tjeneste/IP4
 • Den som ansettes må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. For å kunne sikkerhetsklareres, må kandidater være villige til å gi personlige opplysninger om seg selv og sine nærmeste
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41

Ønskelig:

 • Erfaring fra ulike deler av politiets virksomhet er en fordel
 • Erfaring og god kompetanse i bruken av politiets dataverktøy vektlegges
 • Utdanning og erfaring innen etterretning, analyse og etterforskning vektlegges
 • Gode engelskkunnskaper. Andre språk- og kulturkunnskaper er en fordel

Personlige egenskaper

 • Analytisk, strukturert og systematisk
 • God vurderings -- og beslutningsevne
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner, samt god evne til å bygge relasjoner
 • Høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Samfunnsorientert, både nasjonalt og internasjonalt
 • Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politioverbetjent (stillingskode 0287) i lønnstrinn 64 - 70 (fra kr 573 100 -- 640 200 brutto pr. år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)

Kontaktinformasjon

Hans Kristian Strøm , Fungerende seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjonMalin Gulli, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Gunnar Nilsens gate 25
1607 Fredrikstad

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Øst politidistrikt

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon72Stillingsprosent: 100%Fast stillingSøknadsfrist: 26.10.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 30
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 01
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 04
  2020
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST

Facta om Øst politidistrikt