<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Politibetjent 3-1, operativ forebygger Seksjon forebyggende og patrulje, tjenesteenhet Stjørdal Værnes lensmannsdistrikt, GDE Trondheim, Værnes/Fosen,  Trøndelag politidistrikt

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon27 Presentasjon av stillingen:

Geografisk driftsenhet Trondheim/ Værnes/ Fosen består av tjenesteenhetene Trondheim politistasjonsdistrikt, Værnes lensmannsdistrikt og Fosen lensmannsdistrikt. Diftsenheten består av ca . 300 medarbeidere. Tjenesteenhet Værnes lensmannsdistrikt har ansvaret for polititjenesten i kommunene Malvik, Frosta, Meråker, Selbu, Tydal og Stjørdal. Hovedsetet er stedsplassert i Stjørdal.

Tjenesteenheten består av ca. 75 medarbeidere, hvorav ca. 40 ansatte på seksjon forebyggende og patrulje. Vi kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø i moderne lokaler. Alderssammensetningen er spredt og kjønnssammensetningen er relativt jevn. Arbeidsoppgavene er spennende og varierte.

Det er ledig én fast stilling i 100% som operativ forebygger ved tjenesteenhet Værnes/ forebyggende- og patruljeseksjonen. Vi søker en motivert medabeider, som er samfunnsengasjert og som brenner for faget og som utgjør en forskjell for publikum.

Den som ansettes i stillingen, vil jobbe i et team bestående av fire politikontakter og en annen forebygger. Teamet ledes av seksjonsleder for Forebyggende og Patrulje ved tjenesteenheten.

Arbeidsoppgaver

 • Utfylle teamet av politikontakter og forebyggere og være en av spydspissene i det kriminalitetsforebyggende arbeidet ved tjenesteenheten
 • Arbeide proaktivt og oppsøkende mot grupper og miljø
 • Gjennomføre bekymrinngssamtaler og samarbeide med eksterne samarbeidspartnere
 • Operativt ansvar for u/18 - saker
 • Være en bidragsyter til kunnskapsoverføring til øvrige mannskaper
 • Være aktiv bidragsyter til det kunnskapsstyrte arbeidet - KUBA
 • Være en pådriver innenfor "politiet på nett"
 • Turnustjeneste

Kvalifikasjoner

 • Bestått Politi(høg)skole
 • Minimum IP4- godkjenning eller må kunne gjennomføre IP4- godkjenning
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk
 • Inneha god IKT- kunnskap- god kjennskap til politiets IKT- systemer

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Formal - og realkompetanse innenfor arbeid med barn og ungdom
 • Videreutdanning i kriminalitetsforebyggende politiarbeid
 • Annen relevant real- eller formalkompetanse, f.eks innen flerkulturelle samfunn
 • Erfaring fra- og interesse for å bruke sosiale medier i det kriminalitetsforebyggende arbeidet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i engelsk
 • Kunnskap i andre fremmedspråk vektlegges

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • God evne til kommunikasjon ( muntlig og skriftlig) og god evne til relasjonsbygging, spesielt mot barn og ungdom
 • Være helhetsorientert - forstå samspillet mellom det forebyggende perspektivet - politiarbeid på stedet og etterforskning
 • Være samfunnsorientert og ha forståelse for politiets samfunnsoppdrag
 • Kunne samhandle godt med egne ansatte og eksterne samarbeidspartnere
 • Være initiativrik og jobbe selvstendig, men også som en del av et team

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politibetjent 3-1, stillingskode 1461/1459/1457) alt. 8-10, ltr. 42-58, pr. tiden 397.100 - 513.600 brutto pr.år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no / for mer info)
 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette
 • Søknad og CV sendes elektronisk via link på denne siden. Relevante vitnemål og attester vedlegges søknaden

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Kontaktinformasjon

Arne Henrik Ulvin, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Værnesgata 21
7500 Stjørdal

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trøndelag politidistrikt

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon27 Stillingsprosent: 100% Fast stilling Søknadsfrist: 26.10.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Du har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg
12.11.2020 Oslo
Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som vesentlig forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter gjennom bruk
19.11.2020 Trondheim
CGI er et av verdens ledende selskaper innen IT- og forretningsutvikling. Med overkant av 77.000 ansatte på 400 lokasjoner i
08.07.2020 Bergen
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt
23.09.2020 Målselv
Stendi Region Nord satser på barnevern og ruster oss for fremtiden. Vi søker etter ytterligere en leder innen barnevern i regionen,
28.10.2020 Målselv
Vi søker etter ny avdelingssjef til vår prosjektavdeling innen rør i Bergen. Avdelingen er endel av et svært viktig satsningsområde på
03.11.2020 Bergen
Selskapet har gjennom et stort skogprosjekt utviklet nye metoder og rutiner for planlegging, bestilling og oppfølging av linjeryddingen.  I driftsorganisasjonen
10.11.2020 Kristiansand
The augmented reality (AR) has been around for more than a decade but it is only recently that has spread
18.11.2020 Oslo
Vis alle 18.282 ledige stillinger

Trøndelag politidistrikt dekker fylket Trøndelag, samt Bindal kommune i Nordland og strekker seg over 38 kommuner med et folketall på 465 000. Trøndelag politidistrikt er i overkant av 1000 ansatte og politimesteren og hans administrasjon har hovedsete i Trondheim sentrum - politihuset.

Les mer om Seksjon forebyggende og patrulje, tjenesteenhet Stjørdal Værnes lensmannsdistrikt, GDE Trondheim, Værnes/Fosen,  Trøndelag politidistrikt

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon27 Presentasjon av stillingen:

Geografisk driftsenhet Trondheim/ Værnes/ Fosen består av tjenesteenhetene Trondheim politistasjonsdistrikt, Værnes lensmannsdistrikt og Fosen lensmannsdistrikt. Diftsenheten består av ca . 300 medarbeidere. Tjenesteenhet Værnes lensmannsdistrikt har ansvaret for polititjenesten i kommunene Malvik, Frosta, Meråker, Selbu, Tydal og Stjørdal. Hovedsetet er stedsplassert i Stjørdal.

Tjenesteenheten består av ca. 75 medarbeidere, hvorav ca. 40 ansatte på seksjon forebyggende og patrulje. Vi kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø i moderne lokaler. Alderssammensetningen er spredt og kjønnssammensetningen er relativt jevn. Arbeidsoppgavene er spennende og varierte.

Det er ledig én fast stilling i 100% som operativ forebygger ved tjenesteenhet Værnes/ forebyggende- og patruljeseksjonen. Vi søker en motivert medabeider, som er samfunnsengasjert og som brenner for faget og som utgjør en forskjell for publikum.

Den som ansettes i stillingen, vil jobbe i et team bestående av fire politikontakter og en annen forebygger. Teamet ledes av seksjonsleder for Forebyggende og Patrulje ved tjenesteenheten.

Arbeidsoppgaver

 • Utfylle teamet av politikontakter og forebyggere og være en av spydspissene i det kriminalitetsforebyggende arbeidet ved tjenesteenheten
 • Arbeide proaktivt og oppsøkende mot grupper og miljø
 • Gjennomføre bekymrinngssamtaler og samarbeide med eksterne samarbeidspartnere
 • Operativt ansvar for u/18 - saker
 • Være en bidragsyter til kunnskapsoverføring til øvrige mannskaper
 • Være aktiv bidragsyter til det kunnskapsstyrte arbeidet - KUBA
 • Være en pådriver innenfor "politiet på nett"
 • Turnustjeneste

Kvalifikasjoner

 • Bestått Politi(høg)skole
 • Minimum IP4- godkjenning eller må kunne gjennomføre IP4- godkjenning
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk
 • Inneha god IKT- kunnskap- god kjennskap til politiets IKT- systemer

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Formal - og realkompetanse innenfor arbeid med barn og ungdom
 • Videreutdanning i kriminalitetsforebyggende politiarbeid
 • Annen relevant real- eller formalkompetanse, f.eks innen flerkulturelle samfunn
 • Erfaring fra- og interesse for å bruke sosiale medier i det kriminalitetsforebyggende arbeidet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i engelsk
 • Kunnskap i andre fremmedspråk vektlegges

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • God evne til kommunikasjon ( muntlig og skriftlig) og god evne til relasjonsbygging, spesielt mot barn og ungdom
 • Være helhetsorientert - forstå samspillet mellom det forebyggende perspektivet - politiarbeid på stedet og etterforskning
 • Være samfunnsorientert og ha forståelse for politiets samfunnsoppdrag
 • Kunne samhandle godt med egne ansatte og eksterne samarbeidspartnere
 • Være initiativrik og jobbe selvstendig, men også som en del av et team

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politibetjent 3-1, stillingskode 1461/1459/1457) alt. 8-10, ltr. 42-58, pr. tiden 397.100 - 513.600 brutto pr.år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no / for mer info)
 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette
 • Søknad og CV sendes elektronisk via link på denne siden. Relevante vitnemål og attester vedlegges søknaden

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Kontaktinformasjon

Arne Henrik Ulvin, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Værnesgata 21
7500 Stjørdal

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trøndelag politidistrikt

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon27 Stillingsprosent: 100% Fast stilling Søknadsfrist: 26.10.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Facta om Seksjon forebyggende og patrulje, tjenesteenhet Stjørdal Værnes lensmannsdistrikt, GDE Trondheim, Værnes/Fosen,  Trøndelag politidistrikt