<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Har du erfaring med bruk av åpne kilder? Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Innsats, Skatteetaten

Verden og samfunnet endrer seg i rask takt. Økt internasjonalisering, digitalisering og ny teknologi gir rom for nye forretningsmodeller og tilpasninger. Skatteetaten er opptatt av å arbeide risiko- og kunnskapsbasert, endre seg i takt med omverden og være en organisasjon for fremtiden.
 
Avdeling Innsikt skal følge med på trender, ny teknologi og nye forretningsmodeller, og skal gjennom sine analyser bidra til at etaten får gode beslutningsgrunnlag knyttet til nye risikoområder. Arbeidet støttes av analytikere, data scientists og eksperter innenfor bruk av åpne kilder (OSINT). Det er dette miljøet vi nå skal styrke. Vi søker to medarbeidere som skal kunne innhente data fra internett/åpne kilder (OSINT) og ha god kunnskap om hvordan internett og teknologien rundt fungerer. Det forutsettes at du kan bruke de mest effektive verktøyene og metodene for å gjøre dette. Du vil være del av et miljø som vil få bestillinger fra andre fagmiljø i Skatteetaten, men du må også evne å kunne foreslå prosjekter selv. Enten du har jobbet som datajournalist/gravejournalist eller har kompetanse innenfor webutvikling, programmering og lignende, tenker vi denne stillingen kan være relevant for deg.
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video inntil videre.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • følge med på utviklingen i hvordan næringslivet bruker ny teknologi, blant annet ved bruk av programvare som kombinerer internett, PC og mobiltelefon, betalingsløsninger på internett og apper på mobiltelefon
 • evne til og interesse for å kartlegge aktører på internett opp mot ulike systemer og andre relevante fakta
 • utvikle nye løsninger og verktøy for å innhente og strukturere informasjon fra åpne kilder (webteknologi)
 • ha kunnskap om ny teknologi/nye verktøy og raskt kunne lære seg disse
 • innhente data fra åpne kilder på internett og gjøre data/kunnskap tilgjengelig for relevante fagmiljøer i Skatteetaten
 • samarbeide med kolleger fra andre fagfelt for å finne nye muligheter til å automatisere oppgaver og informasjonsinnhenting

 
Kvalifikasjoner
 • 3 – 4-årig teknologisk utdanning fra universitet/høyskole, f.eks IT, webutvikling, Informatikk og data analyse
 • relevant erfaring kan i enkelte tilfeller oppveie for krav til utdanning
 • kompetanse innen programmeringsspråk Python, Javascript og lignende
 • god forståelse av webteknologier og frontend-programmering eller lignende
 • interesse og erfaring fra utvikling samt evne til å utnytte dette til informasjonsinnhenting og analysearbeid
 • god formidlingsevne på et klart norsk språk, både skriftlig og muntlig
 • må ha gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • for tilsetting som seniorrådgiver kreves relevant erfaring/fagkunnskap
 • nyutdannede oppfordres til å søke

   
Personlige egenskaper
 
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • ha evne til å arbeide selvstendig, men også i team
 • er nysgjerrig, initiativrik og nytenkende
 • interesse for teknologi og evne til raskt å tilegne deg ny teknologi
 • kunne strukturere og videreformidle informasjonen på en profesjonell og kvalitativ måte         
 
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 500 000 til kr 650 000 eller som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600 000 til kr 800 000, avhengig av kvalifikasjoner.
 De første seks månedene regnes som prøvetid.

 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Du har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg
12.11.2020 Oslo
Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som vesentlig forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter gjennom bruk
19.11.2020 Trondheim
CGI er et av verdens ledende selskaper innen IT- og forretningsutvikling. Med overkant av 77.000 ansatte på 400 lokasjoner i
08.07.2020 Bergen
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt
23.09.2020 Målselv
Stendi Region Nord satser på barnevern og ruster oss for fremtiden. Vi søker etter ytterligere en leder innen barnevern i regionen,
28.10.2020 Målselv
Vi søker etter ny avdelingssjef til vår prosjektavdeling innen rør i Bergen. Avdelingen er endel av et svært viktig satsningsområde på
03.11.2020 Bergen
Selskapet har gjennom et stort skogprosjekt utviklet nye metoder og rutiner for planlegging, bestilling og oppfølging av linjeryddingen.  I driftsorganisasjonen
10.11.2020 Kristiansand
The augmented reality (AR) has been around for more than a decade but it is only recently that has spread
18.11.2020 Oslo
Vis alle 18.791 ledige stillinger

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Innsats, Skatteetaten

Verden og samfunnet endrer seg i rask takt. Økt internasjonalisering, digitalisering og ny teknologi gir rom for nye forretningsmodeller og tilpasninger. Skatteetaten er opptatt av å arbeide risiko- og kunnskapsbasert, endre seg i takt med omverden og være en organisasjon for fremtiden.
 
Avdeling Innsikt skal følge med på trender, ny teknologi og nye forretningsmodeller, og skal gjennom sine analyser bidra til at etaten får gode beslutningsgrunnlag knyttet til nye risikoområder. Arbeidet støttes av analytikere, data scientists og eksperter innenfor bruk av åpne kilder (OSINT). Det er dette miljøet vi nå skal styrke. Vi søker to medarbeidere som skal kunne innhente data fra internett/åpne kilder (OSINT) og ha god kunnskap om hvordan internett og teknologien rundt fungerer. Det forutsettes at du kan bruke de mest effektive verktøyene og metodene for å gjøre dette. Du vil være del av et miljø som vil få bestillinger fra andre fagmiljø i Skatteetaten, men du må også evne å kunne foreslå prosjekter selv. Enten du har jobbet som datajournalist/gravejournalist eller har kompetanse innenfor webutvikling, programmering og lignende, tenker vi denne stillingen kan være relevant for deg.
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video inntil videre.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • følge med på utviklingen i hvordan næringslivet bruker ny teknologi, blant annet ved bruk av programvare som kombinerer internett, PC og mobiltelefon, betalingsløsninger på internett og apper på mobiltelefon
 • evne til og interesse for å kartlegge aktører på internett opp mot ulike systemer og andre relevante fakta
 • utvikle nye løsninger og verktøy for å innhente og strukturere informasjon fra åpne kilder (webteknologi)
 • ha kunnskap om ny teknologi/nye verktøy og raskt kunne lære seg disse
 • innhente data fra åpne kilder på internett og gjøre data/kunnskap tilgjengelig for relevante fagmiljøer i Skatteetaten
 • samarbeide med kolleger fra andre fagfelt for å finne nye muligheter til å automatisere oppgaver og informasjonsinnhenting

 
Kvalifikasjoner
 • 3 – 4-årig teknologisk utdanning fra universitet/høyskole, f.eks IT, webutvikling, Informatikk og data analyse
 • relevant erfaring kan i enkelte tilfeller oppveie for krav til utdanning
 • kompetanse innen programmeringsspråk Python, Javascript og lignende
 • god forståelse av webteknologier og frontend-programmering eller lignende
 • interesse og erfaring fra utvikling samt evne til å utnytte dette til informasjonsinnhenting og analysearbeid
 • god formidlingsevne på et klart norsk språk, både skriftlig og muntlig
 • må ha gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • for tilsetting som seniorrådgiver kreves relevant erfaring/fagkunnskap
 • nyutdannede oppfordres til å søke

   
Personlige egenskaper
 
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • ha evne til å arbeide selvstendig, men også i team
 • er nysgjerrig, initiativrik og nytenkende
 • interesse for teknologi og evne til raskt å tilegne deg ny teknologi
 • kunne strukturere og videreformidle informasjonen på en profesjonell og kvalitativ måte         
 
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 500 000 til kr 650 000 eller som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600 000 til kr 800 000, avhengig av kvalifikasjoner.
 De første seks månedene regnes som prøvetid.

 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 24
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 25
  2020
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Facta om Skatteetaten