<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Vil du lede Skatteetatens nyeste digitaliseringsprosjekt? Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vil du lede et viktig digitaliseringsprosjekt med høy samfunnsnytte?

Vi søker etter prosjektledere som får ansvaret for å lede de nye digitaliseringsprosjektene som skal modernisere Skatteetatens virksomhet for oppfølging av finansiell virksomhet. Dette er ett av etatens viktigste moderniseringsinitiativ de neste årene, og sentrale miljøer fra både forretning og IT forener krefter for å gjennomføre dette løftet. Arbeidet vil skje i tett samarbeid med andre etater og finansnæringen.

Globalisering og digitalisering har gitt Skatteetaten helt nye utfordringer i å følge opp finansiell virksomhet. For å sikre finansiering av velferdsstaten må det jobbes aktivt sammen med våre samarbeidspartnere i næringslivet og andre offentlige etater for å motvirke uthuling av fundamentet for beskatning.

Prosjektleder vil være en viktig rådgiver for etatens toppledelse og ha en viktig rolle i dialogen med Finansdepartementet og andre offentlige myndigheter. Erfaring fra å jobbe opp mot toppledelse med avstemming og forankring av større endringer i oppgaveløsing er avgjørende for stillingen. Dessuten trenger du erfaring med smidig utvikling av løsninger bestående av både egenutvikling og standardsystemer, der erfaring med innføring av løsninger som treffer svært bredt er viktig. Hos oss får du et lederteam med høyt kompetente medarbeidere rundt deg.

Skatteetaten har et stort og kontinuerlig utviklingsbehov for å fornye og modernisere virksomheten. Divisjon IT har et utviklingsmiljø på ca. 450 medarbeidere, ca. 100 spesialiserte ressurser innen prosjektledelse, endringsledelse, arkitektur og behovsarbeid. Det er ca. 40 tverrfaglige team i prosjekter og linjeorganisasjon for utvikling og forvaltning av IT-applikasjonene. Vi styrer all utvikling selv og bemanner ledende roller med interne ressurser, men kjøper inn ekstern bistand for å øke kapasiteten på de områdene der det er behov.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • rådgivning til toppledelsen i Skatteetaten
 • fasilitere samhandlingsprosesser med andre offentlige etater og myndigheter
 • utforme gjennomføringsstrategi, planlegge, bemanne og følge opp prosjektets leveranser
 • rapportering til etatens ledelse og til Finansdepartementet
 • lede prosjektet på daglig basis innenfor rammer satt av styringsgruppen
Kvalifikasjoner
 • høyere relevant utdanning på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • erfaring fra håndtering av juridiske problemstillinger
 • erfaring fra utredninger, forretningsutvikling og større endringer i virksomheters oppgaveløsing
 • erfaring fra prosjekter for egenutviklete fagsystemer basert på smidige prinsipper
 • erfaring fra å lede prosjekter med komplekse beslutningsprosesser og interessenthåndtering
 • gode kommunikasjonsferdigheter
 • ønskelig med erfaring med arbeid fra finansiell virksomhet
 • ønskelig med erfaring med innføring av systemløsninger som treffer mange sluttbrukere
Personlige egenskaper
 • evne til å forstå, forankre og videreformidle behov
 • motiverende og samarbeidsorientert
 • analytisk, mulighetssøkende og leveranseorientert
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingene lønnes som prosjektleder (kode 1113) fra kr 780 000 – kr 1 000 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video inntil videre.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi Heimta er en institusjon som retter seg mot miljøterapeutiske tiltak for mennesker med sammensatte utfordringer. Tiltakene er hjemlet i
30.11.2020 Lillehammer
Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som vesentlig forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter gjennom bruk
30.11.2020 Trondheim
Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som vesentlig forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter gjennom bruk
30.11.2020 Trondheim
Om utrykningstjenesten:  Stendi startet sin utrykningstjeneste i februar 2018, og har allerede ansvar for nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Nå
26.10.2020 Flere steder
Me har ledigÅrdal kommune har fått midlar til ei stilling som miljøterapeut som skal ha særleg fokus på førebyggande arbeid
29.11.2020 Årdal
Me har ledigÅrdal kommune har fått midlar til ei stilling som miljøvaktmeister knytta mot brukarar som av ulike grunnar har
29.11.2020 Årdal
Stendi avdeling Høvik søker våken nattevakt til 69% stilling.
27.11.2020 Bærum
Stendi har ledig en fast helg- stilling ved avdeling Høvik, Bærum. Stillingen er på 29,58 %, bestående av arbeid hver
27.11.2020 Bærum
Vis alle 19.581 ledige stillinger

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Vil du lede et viktig digitaliseringsprosjekt med høy samfunnsnytte?

Vi søker etter prosjektledere som får ansvaret for å lede de nye digitaliseringsprosjektene som skal modernisere Skatteetatens virksomhet for oppfølging av finansiell virksomhet. Dette er ett av etatens viktigste moderniseringsinitiativ de neste årene, og sentrale miljøer fra både forretning og IT forener krefter for å gjennomføre dette løftet. Arbeidet vil skje i tett samarbeid med andre etater og finansnæringen.

Globalisering og digitalisering har gitt Skatteetaten helt nye utfordringer i å følge opp finansiell virksomhet. For å sikre finansiering av velferdsstaten må det jobbes aktivt sammen med våre samarbeidspartnere i næringslivet og andre offentlige etater for å motvirke uthuling av fundamentet for beskatning.

Prosjektleder vil være en viktig rådgiver for etatens toppledelse og ha en viktig rolle i dialogen med Finansdepartementet og andre offentlige myndigheter. Erfaring fra å jobbe opp mot toppledelse med avstemming og forankring av større endringer i oppgaveløsing er avgjørende for stillingen. Dessuten trenger du erfaring med smidig utvikling av løsninger bestående av både egenutvikling og standardsystemer, der erfaring med innføring av løsninger som treffer svært bredt er viktig. Hos oss får du et lederteam med høyt kompetente medarbeidere rundt deg.

Skatteetaten har et stort og kontinuerlig utviklingsbehov for å fornye og modernisere virksomheten. Divisjon IT har et utviklingsmiljø på ca. 450 medarbeidere, ca. 100 spesialiserte ressurser innen prosjektledelse, endringsledelse, arkitektur og behovsarbeid. Det er ca. 40 tverrfaglige team i prosjekter og linjeorganisasjon for utvikling og forvaltning av IT-applikasjonene. Vi styrer all utvikling selv og bemanner ledende roller med interne ressurser, men kjøper inn ekstern bistand for å øke kapasiteten på de områdene der det er behov.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • rådgivning til toppledelsen i Skatteetaten
 • fasilitere samhandlingsprosesser med andre offentlige etater og myndigheter
 • utforme gjennomføringsstrategi, planlegge, bemanne og følge opp prosjektets leveranser
 • rapportering til etatens ledelse og til Finansdepartementet
 • lede prosjektet på daglig basis innenfor rammer satt av styringsgruppen
Kvalifikasjoner
 • høyere relevant utdanning på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • erfaring fra håndtering av juridiske problemstillinger
 • erfaring fra utredninger, forretningsutvikling og større endringer i virksomheters oppgaveløsing
 • erfaring fra prosjekter for egenutviklete fagsystemer basert på smidige prinsipper
 • erfaring fra å lede prosjekter med komplekse beslutningsprosesser og interessenthåndtering
 • gode kommunikasjonsferdigheter
 • ønskelig med erfaring med arbeid fra finansiell virksomhet
 • ønskelig med erfaring med innføring av systemløsninger som treffer mange sluttbrukere
Personlige egenskaper
 • evne til å forstå, forankre og videreformidle behov
 • motiverende og samarbeidsorientert
 • analytisk, mulighetssøkende og leveranseorientert
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingene lønnes som prosjektleder (kode 1113) fra kr 780 000 – kr 1 000 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video inntil videre.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 01
  2020
  5 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 02
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 06
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 08
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Facta om Skatteetaten