<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Plattformutviklere analyseplattform Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

IT, Skatteetaten

Det er høyt aktivitetsnivå hos oss, så for å få løst oppgavene våre søker vi erfarne utviklere til våre plattformutviklingsteam.

Det pågår en omfattende modernisering av Skatteetatens IT-portefølje. Moderniseringen medfører etablering av en ny felles og helhetlig informasjonsplattform, som skal understøtte etatens økende informasjonsbehov som følge av stadig vekst i informasjonstilgang, behov for raskere tilgang på informasjon i mange ulike formater, strategisk endring til risikobasert tilnærming og modernisering av eksisterende datavarehus. Gjennom dette skal den nye informasjonsplattformen bidra til forbedret etterlevelse, forbedrede analyse- og etterretningsprosesser, beslutningsprosesser og produksjonsprosesser.

Plattformen benyttes av flere leveranseteam bestående av analytikere og data scientists med forskjellige bruksmønstre, og med et stort behov for kapasitet, tilgjengelighet, fleksibilitet og teknisk støtte i en dataplattform hvor god informasjonssikkerhet har høyeste prioritet.

Plattformen er etablert med kodebasert, kontainerisert infrastruktur basert på mikrotjeneste- og skyarkitektur, med støtte for mesh-prinsipper, og med "HashiStack" (HashiCorp Terraform, Vault, Consul, Nomad og Sentinel), Docker, VMware vSphere og som sentrale komponenter. GitLab og GitHub benyttes som livssyklusverktøy og til implementering av kontinuerlige leveransekjeder (CI/CD).

Selve dataplattformen består av MinIO objektlager med S3-protokoll, Hive Metastore som metadatalager og med NiFi til dataorkestrering. Presto benyttes som SQL-basert spørringsmotor. Neo4J benyttes som grafdatabase, som aksesseres fra Linkurious. HashiCorp Vagrant benyttes som portabelt utviklings- og testmiljø for dataplattformen.

Våre arbeidsoppgaver innebærer å legge til rette for effektiv utvikling og test av forretningsløsninger på plattformen. Dette gjør vi ved å tilby løsninger for arbeidsflyt og CI/CD for utviklere, med høy grad av automatisering, enkel tilgang til test- og utviklingsmiljøer, og etter hvert standardiserte løsningsmønstre og integrerte verktøy for databehandling.

Arbeidsoppgaver
 • videreutvikling av Informasjons og analyseplattform
 • være rådgiver og sparringspartner for utviklingsteam som bruker plattformen
 • bistå med kompetansebygging og prosjektstøtte
Kvalifikasjoner
 • yere utdannelse innen IT/ ingeniørfag, gjerne på mastergradsnivå
 • erfaring med utvikling, forvaltning, drift av kodebasert infrastruktur
 • god skriftlig og muntlige formidlingsevne på norsk
 • kjennskap til containerteknologi
 • fordel med erfaring med HashiCorp-produktene Vault, Consul, Terraform, Nomad, eller tilsvarende, ev. Kubernetes og Docker
 • fordel med erfaring med utvikling av CI/CD-pipelines, standardisering og automatisering
 • fordel med erfaring med GitLab som integrert arbeidsstøtte
 • ønskelig med erfaring med Go, Bash, Kotlin eller Python
 • ønskelig med erfaring med automatiseringsverktøy
 • ønskelig med erfaring med mikrotjenestebasert arkitektur
 • ønskelig med erfaring med og interesse for testing
 • ønskelig med erfaring med og interesse for teknisk overvåkning
Personlige egenskaper
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • pliktoppfyllende, resultatorientert og med evne til å jobbe selvstendig
 • strukturert med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter
 • nysgjerrig på nye teknologier, og nye måter å løse problemer på
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181), fra kr 630 000 – kr 860 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video inntil videre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vil du være med på å forme vår historie med dine personlige egenskaper, kompetanse og ambisjoner? Hydro har 35 000 ansatte
29.09.2020 Flere steder
Forretningsenhet Vest har kontorer på Nesttun i Bergen, på Stord og på Voss.I Nesttunbrekka er vi i overkant av 220
03.11.2020 Bergen
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Høyanger
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Sunndal
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Kvinnherad
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Haugesund
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2020 Årdal
Hydro Rolled Products is a leading manufacturer of advanced rolled aluminium products, with 100 years of experience. We supply around
02.12.2020 Flere steder
Vis alle 20.519 ledige stillinger

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

IT, Skatteetaten

Det er høyt aktivitetsnivå hos oss, så for å få løst oppgavene våre søker vi erfarne utviklere til våre plattformutviklingsteam.

Det pågår en omfattende modernisering av Skatteetatens IT-portefølje. Moderniseringen medfører etablering av en ny felles og helhetlig informasjonsplattform, som skal understøtte etatens økende informasjonsbehov som følge av stadig vekst i informasjonstilgang, behov for raskere tilgang på informasjon i mange ulike formater, strategisk endring til risikobasert tilnærming og modernisering av eksisterende datavarehus. Gjennom dette skal den nye informasjonsplattformen bidra til forbedret etterlevelse, forbedrede analyse- og etterretningsprosesser, beslutningsprosesser og produksjonsprosesser.

Plattformen benyttes av flere leveranseteam bestående av analytikere og data scientists med forskjellige bruksmønstre, og med et stort behov for kapasitet, tilgjengelighet, fleksibilitet og teknisk støtte i en dataplattform hvor god informasjonssikkerhet har høyeste prioritet.

Plattformen er etablert med kodebasert, kontainerisert infrastruktur basert på mikrotjeneste- og skyarkitektur, med støtte for mesh-prinsipper, og med "HashiStack" (HashiCorp Terraform, Vault, Consul, Nomad og Sentinel), Docker, VMware vSphere og som sentrale komponenter. GitLab og GitHub benyttes som livssyklusverktøy og til implementering av kontinuerlige leveransekjeder (CI/CD).

Selve dataplattformen består av MinIO objektlager med S3-protokoll, Hive Metastore som metadatalager og med NiFi til dataorkestrering. Presto benyttes som SQL-basert spørringsmotor. Neo4J benyttes som grafdatabase, som aksesseres fra Linkurious. HashiCorp Vagrant benyttes som portabelt utviklings- og testmiljø for dataplattformen.

Våre arbeidsoppgaver innebærer å legge til rette for effektiv utvikling og test av forretningsløsninger på plattformen. Dette gjør vi ved å tilby løsninger for arbeidsflyt og CI/CD for utviklere, med høy grad av automatisering, enkel tilgang til test- og utviklingsmiljøer, og etter hvert standardiserte løsningsmønstre og integrerte verktøy for databehandling.

Arbeidsoppgaver
 • videreutvikling av Informasjons og analyseplattform
 • være rådgiver og sparringspartner for utviklingsteam som bruker plattformen
 • bistå med kompetansebygging og prosjektstøtte
Kvalifikasjoner
 • yere utdannelse innen IT/ ingeniørfag, gjerne på mastergradsnivå
 • erfaring med utvikling, forvaltning, drift av kodebasert infrastruktur
 • god skriftlig og muntlige formidlingsevne på norsk
 • kjennskap til containerteknologi
 • fordel med erfaring med HashiCorp-produktene Vault, Consul, Terraform, Nomad, eller tilsvarende, ev. Kubernetes og Docker
 • fordel med erfaring med utvikling av CI/CD-pipelines, standardisering og automatisering
 • fordel med erfaring med GitLab som integrert arbeidsstøtte
 • ønskelig med erfaring med Go, Bash, Kotlin eller Python
 • ønskelig med erfaring med automatiseringsverktøy
 • ønskelig med erfaring med mikrotjenestebasert arkitektur
 • ønskelig med erfaring med og interesse for testing
 • ønskelig med erfaring med og interesse for teknisk overvåkning
Personlige egenskaper
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • pliktoppfyllende, resultatorientert og med evne til å jobbe selvstendig
 • strukturert med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter
 • nysgjerrig på nye teknologier, og nye måter å løse problemer på
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181), fra kr 630 000 – kr 860 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video inntil videre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 06
  2020
  40 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 08
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
15 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Facta om Skatteetaten