<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Er du nytenkende/kreativ og har god forståelse av skatte- og avgiftsrett? Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Innsats, Skatteetaten

Verden og samfunnet endrer seg i rask takt. Økt internasjonalisering, digitalisering og ny teknologi gir rom for nye forretningsmodeller og tilpasninger. Skatteetaten er opptatt av å arbeide risiko- og kunnskapsbasert, endre seg i takt med omverden og være en organisasjon for fremtiden.
 
Avdeling Innsikt skal følge med på trender, ny teknologi, nye forretningsmodeller og skal gjennom sine analyser bidra til at divisjonen og etaten får gode beslutningsgrunnlag knyttet til nye risikoområder. Dette arbeidet skal støttes av analytikere, data scientists og eksperter innenfor bruk av åpne kilder (OSINT). Som jurist i Innsikt må du ha evne til raskt å sette seg inn i nye områder som kan representere eventuelle utfordringer knyttet til regelverket og mulig risiko for manglende etterlevelse av dette. Det er viktig i denne rollen å strukturere og videreformidle informasjon effektivt og pedagogisk, slik at dette gir gode beslutningsgrunnlag for etatens ressursbruk. Vi legger vekt på høy gjennomførings- og leveranseevne.
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video inntil videre.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver
 •   vurdere om identifiserte områder og trender utfordrer dagens skatte- og avgiftsregelverk
 • følge med på utviklingen i hvordan næringslivet endrer seg, herunder bruk av ny teknologi og utvikling av nye forretningsmodeller
 • vurdere endringer i samfunnet opp mot dagens skatte- og avgiftsregelverk og komme med forslag til tiltak
 • bidra inn i utredninger og analyser av identifiserte områder
 • holde foredrag og presentasjoner internt og eksternt
 • samarbeide med kolleger fra andre fagfelt
   
Kvalifikasjoner
 
 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • fordel med erfaring innen norsk bedriftsbeskatning, internasjonal skatt, merverdiavgift og/eller særavgift
 • fordel med erfaring fra å kvalitetssikre juridiske vurderinger
 • gode juridiske kvalifikasjoner og akademiske resultater blir vektlagt
 • meget god skriftlig framstillingsevne
 • fordel med relevant erfaring fra offentlig forvaltning eller næringslivet
Personlige egenskaper
 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
 • er initiativrik og nytenkende
 • interesse for teknologi og evne til raskt å tilegne deg kunnskap om ny teknologi
 • strategisk tankesett, se de store linjene
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • ha evne til å jobbe i team, men også selvstendig

Noe reisevirksomhet må påregnes
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er av Norges beste pensjonsordninger

 

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413), fra kr 500 000 til kr 650 000 eller som seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 600 000 til kr 800 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Du har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg
12.11.2020 Oslo
Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som vesentlig forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter gjennom bruk
19.11.2020 Trondheim
CGI er et av verdens ledende selskaper innen IT- og forretningsutvikling. Med overkant av 77.000 ansatte på 400 lokasjoner i
08.07.2020 Bergen
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt
23.09.2020 Målselv
Stendi Region Nord satser på barnevern og ruster oss for fremtiden. Vi søker etter ytterligere en leder innen barnevern i regionen,
28.10.2020 Målselv
Vi søker etter ny avdelingssjef til vår prosjektavdeling innen rør i Bergen. Avdelingen er endel av et svært viktig satsningsområde på
03.11.2020 Bergen
Selskapet har gjennom et stort skogprosjekt utviklet nye metoder og rutiner for planlegging, bestilling og oppfølging av linjeryddingen.  I driftsorganisasjonen
10.11.2020 Kristiansand
The augmented reality (AR) has been around for more than a decade but it is only recently that has spread
18.11.2020 Oslo
Vis alle 18.282 ledige stillinger

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Innsats, Skatteetaten

Verden og samfunnet endrer seg i rask takt. Økt internasjonalisering, digitalisering og ny teknologi gir rom for nye forretningsmodeller og tilpasninger. Skatteetaten er opptatt av å arbeide risiko- og kunnskapsbasert, endre seg i takt med omverden og være en organisasjon for fremtiden.
 
Avdeling Innsikt skal følge med på trender, ny teknologi, nye forretningsmodeller og skal gjennom sine analyser bidra til at divisjonen og etaten får gode beslutningsgrunnlag knyttet til nye risikoområder. Dette arbeidet skal støttes av analytikere, data scientists og eksperter innenfor bruk av åpne kilder (OSINT). Som jurist i Innsikt må du ha evne til raskt å sette seg inn i nye områder som kan representere eventuelle utfordringer knyttet til regelverket og mulig risiko for manglende etterlevelse av dette. Det er viktig i denne rollen å strukturere og videreformidle informasjon effektivt og pedagogisk, slik at dette gir gode beslutningsgrunnlag for etatens ressursbruk. Vi legger vekt på høy gjennomførings- og leveranseevne.
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video inntil videre.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver
 •   vurdere om identifiserte områder og trender utfordrer dagens skatte- og avgiftsregelverk
 • følge med på utviklingen i hvordan næringslivet endrer seg, herunder bruk av ny teknologi og utvikling av nye forretningsmodeller
 • vurdere endringer i samfunnet opp mot dagens skatte- og avgiftsregelverk og komme med forslag til tiltak
 • bidra inn i utredninger og analyser av identifiserte områder
 • holde foredrag og presentasjoner internt og eksternt
 • samarbeide med kolleger fra andre fagfelt
   
Kvalifikasjoner
 
 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • fordel med erfaring innen norsk bedriftsbeskatning, internasjonal skatt, merverdiavgift og/eller særavgift
 • fordel med erfaring fra å kvalitetssikre juridiske vurderinger
 • gode juridiske kvalifikasjoner og akademiske resultater blir vektlagt
 • meget god skriftlig framstillingsevne
 • fordel med relevant erfaring fra offentlig forvaltning eller næringslivet
Personlige egenskaper
 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
 • er initiativrik og nytenkende
 • interesse for teknologi og evne til raskt å tilegne deg kunnskap om ny teknologi
 • strategisk tankesett, se de store linjene
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • ha evne til å jobbe i team, men også selvstendig

Noe reisevirksomhet må påregnes
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er av Norges beste pensjonsordninger

 

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413), fra kr 500 000 til kr 650 000 eller som seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 600 000 til kr 800 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Jus

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 24
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 25
  2020
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Facta om Skatteetaten