<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

To seniorrådgivere/rådgivere til grensedivisjonens styringsstab Tolletaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten ferdigstilte 1. oktober en omfattende omorganiseringsprosess og etablerte grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Styringsstab har ansvar for overordnet styring og drift av grensedivisjonen innen virksomhetsstyring, HR og administrasjon. Dette innebærer å lede arbeidet med å planlegge og fastsette mål, samt rapportering. Staben har videre ansvar for å bruke informasjonen til læring og forbedring for å oppnå mer effektiv ressursbruk. Ansvar for en helhetlig ivaretakelse av divisjonens medarbeidere samt styrings- og støtteprosesser på HR området ligger også til staben, samt et ansvar for ivaretakelse av administrative driftsoppgaver på divisjonsnivå.

Styringsstaben ledes av en stabsleder og består av 16-18 årsverk. 

Vi nå søker to medarbeidere til staben for å løse oppgaver knyttet til planarbeid, budsjett, økonomistyring og rapportering. Du må regne med å bidra også på andre oppgaver innen styringsstabens arbeidsområde. 

 

Kvalifikasjonskrav:

 • fullført mastergrad. Bachelorgrad og/eller svært god realkompetanse innen økonomi og administrasjon kan erstatte kravet om mastergrad 
 • god kjennskap til statens avtaleverk knyttet til økonomi- og budsjettstyring
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

    
Vi ser etter deg som jobber selvstendig og er mål-, resultat- og utviklingsorientert. Alle som arbeider i styringsstaben må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, da staben skal være leverandør av tjenester til alle divisjonens enheter, og vil ha et spredt kontaktnett i divisjonen.

 

Vi kan tilby:

 • utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og mulighet for faglig utvikling
 • stilling som seniorrådgiver/rådgiver og lønn kr. 550 000 – 650 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • arbeidssted Moss

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.

 

Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab.

 

Inkludering og mangfold
I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Stina Smedsrud på telefon 995 03 714.

For ytterligere informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi Heimta er en institusjon som retter seg mot miljøterapeutiske tiltak for mennesker med sammensatte utfordringer. Tiltakene er hjemlet i
30.11.2020 Lillehammer
Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som vesentlig forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter gjennom bruk
30.11.2020 Trondheim
Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som vesentlig forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter gjennom bruk
30.11.2020 Trondheim
Om utrykningstjenesten:  Stendi startet sin utrykningstjeneste i februar 2018, og har allerede ansvar for nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Nå
26.10.2020 Flere steder
Me har ledigÅrdal kommune har fått midlar til ei stilling som miljøterapeut som skal ha særleg fokus på førebyggande arbeid
29.11.2020 Årdal
Me har ledigÅrdal kommune har fått midlar til ei stilling som miljøvaktmeister knytta mot brukarar som av ulike grunnar har
29.11.2020 Årdal
Stendi avdeling Høvik søker våken nattevakt til 69% stilling.
27.11.2020 Bærum
Stendi har ledig en fast helg- stilling ved avdeling Høvik, Bærum. Stillingen er på 29,58 %, bestående av arbeid hver
27.11.2020 Bærum
Vis alle 19.581 ledige stillinger
Les mer om Tolletaten

Stillingsbeskrivelse

Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten ferdigstilte 1. oktober en omfattende omorganiseringsprosess og etablerte grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Styringsstab har ansvar for overordnet styring og drift av grensedivisjonen innen virksomhetsstyring, HR og administrasjon. Dette innebærer å lede arbeidet med å planlegge og fastsette mål, samt rapportering. Staben har videre ansvar for å bruke informasjonen til læring og forbedring for å oppnå mer effektiv ressursbruk. Ansvar for en helhetlig ivaretakelse av divisjonens medarbeidere samt styrings- og støtteprosesser på HR området ligger også til staben, samt et ansvar for ivaretakelse av administrative driftsoppgaver på divisjonsnivå.

Styringsstaben ledes av en stabsleder og består av 16-18 årsverk. 

Vi nå søker to medarbeidere til staben for å løse oppgaver knyttet til planarbeid, budsjett, økonomistyring og rapportering. Du må regne med å bidra også på andre oppgaver innen styringsstabens arbeidsområde. 

 

Kvalifikasjonskrav:

 • fullført mastergrad. Bachelorgrad og/eller svært god realkompetanse innen økonomi og administrasjon kan erstatte kravet om mastergrad 
 • god kjennskap til statens avtaleverk knyttet til økonomi- og budsjettstyring
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

    
Vi ser etter deg som jobber selvstendig og er mål-, resultat- og utviklingsorientert. Alle som arbeider i styringsstaben må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, da staben skal være leverandør av tjenester til alle divisjonens enheter, og vil ha et spredt kontaktnett i divisjonen.

 

Vi kan tilby:

 • utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og mulighet for faglig utvikling
 • stilling som seniorrådgiver/rådgiver og lønn kr. 550 000 – 650 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • arbeidssted Moss

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.

 

Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab.

 

Inkludering og mangfold
I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Stina Smedsrud på telefon 995 03 714.

For ytterligere informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 04
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 08
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Facta om Tolletaten