<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Kommunepsykolog/ psykologspesialist 100 % fast stilling Barn og familie, Sykkylven kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon12 Presentasjon av stillingen:

Vi har ledig 100 % fast stilling som kommunepsykolog for barn og unge (0-18 år) frå medio november 2020. Kommunen har hatt psykologtilbod sidan 2011, og tenesta er godt innarbeid i organisasjonen.

Arbeidsstad
Stillinga er organisert under barne- og familietenestene saman med helsestasjon, barnevernteneste, ppt, ergo-og fysioterapiteneste, flyktningteneste og frivilligsentral, og er samlokalisert med ppt.

Søknad
Sykkylven kommune nyttar elektronisk søknadsbehandling og ber difor om at du nyttar elektronisk søknad. Har du behov for hjelp til utfylling av søknaden, så ta gjerne kontakt med Servicetorget, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Vitnemål og attestar må leggast fram ved evt. intervju.

Ved tilsetting må det leggast fram politiattest av ny dato jf. helse- og omsorgstenestelova.

Arbeidsoppgåver

 • Lavterskel/korttidstilbod, individuelle konsultasjonar retta mot barn, ungdom og føresette
 • Systemarbeid og førebyggande verksemd/undervisning i skule og barnehage
 • Tverrfagleg samarbeid med andre kommunale tenester, samt spesialisthelseteneste
 • Veiledning til personale, samarbeidspartar, føresette

Kvalifikasjonar

 • Godkjent norsk autorisasjon som psykolog
 • Andre med aktuell kompetanse på master/spesialistnivå kan bli vurdert som aktuelle kandidatar
 • Det er ønskjeleg med erfaring frå arbeid med barn og unge
 • Må beherske norsk, både skriftleg og munnleg
 • Må ha førarkort og kunne disponere bil i tenesta

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og godt humør
 • Gode kommunikasjonsevner og engasjement for barn og unge
 • Evne til tverrfagleg samarbeid, til å vere løysingsorientert og kunne arbeide sjølvsendig og systematisk
 • Evne til å beherske tidvis høgt arbeidspress og kunne stå i krevjande situasjonar

Vi tilbyr

 • Veiledning og høve til kompetanseheving
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidarar
 • Tilsetting i samsvar med offentleg avtaleverk
 • Løn etter avtale/tariff
 • Obligatorisk tenestepensjonsordning
 • Gunstige låneordningar
 • Gode forsikringsordningar

Kontaktinformasjon

Linda Hovland, Einingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Barne- og familietenestene 6230 Sykkylven

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Sykkylven kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon12 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 08.11.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi Heimta er en institusjon som retter seg mot miljøterapeutiske tiltak for mennesker med sammensatte utfordringer. Tiltakene er hjemlet i
30.11.2020 Lillehammer
Om utrykningstjenesten:  Stendi startet sin utrykningstjeneste i februar 2018, og har allerede ansvar for nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Nå
26.10.2020 Flere steder
Me har ledigÅrdal kommune har fått midlar til ei stilling som miljøterapeut som skal ha særleg fokus på førebyggande arbeid
29.11.2020 Årdal
Me har ledigÅrdal kommune har fått midlar til ei stilling som miljøvaktmeister knytta mot brukarar som av ulike grunnar har
29.11.2020 Årdal
Stendi avdeling Høvik søker våken nattevakt til 69% stilling.
27.11.2020 Bærum
Stendi har ledig en fast helg- stilling ved avdeling Høvik, Bærum. Stillingen er på 29,58 %, bestående av arbeid hver
27.11.2020 Bærum
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter er et sykehjem med 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i
22.10.2020 Asker
Vi trenger 2 nattevakter i fast stilling, samt tilkallingsvikarer i langvakter (12 timer) og medlever vakter (døgn), hvor det er
26.11.2020 Ringsaker
Vis alle 20.391 ledige stillinger

Sykkylven ligg sentralt i hjartet av Sunnmørsalpane og har ca. 7 800 innbyggjarar. Sykkylven har eit godt utbygd barnehage- og utdanningstilbod med vidaregåande skule, eit breitt og aktivt idretts- og kulturliv og eit framgangsrikt næringsliv. Bygda og kommuneorganisasjonen set fokus på å vere opne, innovative og venlege i all framferd og planlegging, med ei solid forankring i bygda si rike historie og gode tradisjonar. Skaparglede er bygda sin visjon.

Les mer om Barn og familie, Sykkylven kommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon12 Presentasjon av stillingen:

Vi har ledig 100 % fast stilling som kommunepsykolog for barn og unge (0-18 år) frå medio november 2020. Kommunen har hatt psykologtilbod sidan 2011, og tenesta er godt innarbeid i organisasjonen.

Arbeidsstad
Stillinga er organisert under barne- og familietenestene saman med helsestasjon, barnevernteneste, ppt, ergo-og fysioterapiteneste, flyktningteneste og frivilligsentral, og er samlokalisert med ppt.

Søknad
Sykkylven kommune nyttar elektronisk søknadsbehandling og ber difor om at du nyttar elektronisk søknad. Har du behov for hjelp til utfylling av søknaden, så ta gjerne kontakt med Servicetorget, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Vitnemål og attestar må leggast fram ved evt. intervju.

Ved tilsetting må det leggast fram politiattest av ny dato jf. helse- og omsorgstenestelova.

Arbeidsoppgåver

 • Lavterskel/korttidstilbod, individuelle konsultasjonar retta mot barn, ungdom og føresette
 • Systemarbeid og førebyggande verksemd/undervisning i skule og barnehage
 • Tverrfagleg samarbeid med andre kommunale tenester, samt spesialisthelseteneste
 • Veiledning til personale, samarbeidspartar, føresette

Kvalifikasjonar

 • Godkjent norsk autorisasjon som psykolog
 • Andre med aktuell kompetanse på master/spesialistnivå kan bli vurdert som aktuelle kandidatar
 • Det er ønskjeleg med erfaring frå arbeid med barn og unge
 • Må beherske norsk, både skriftleg og munnleg
 • Må ha førarkort og kunne disponere bil i tenesta

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og godt humør
 • Gode kommunikasjonsevner og engasjement for barn og unge
 • Evne til tverrfagleg samarbeid, til å vere løysingsorientert og kunne arbeide sjølvsendig og systematisk
 • Evne til å beherske tidvis høgt arbeidspress og kunne stå i krevjande situasjonar

Vi tilbyr

 • Veiledning og høve til kompetanseheving
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidarar
 • Tilsetting i samsvar med offentleg avtaleverk
 • Løn etter avtale/tariff
 • Obligatorisk tenestepensjonsordning
 • Gunstige låneordningar
 • Gode forsikringsordningar

Kontaktinformasjon

Linda Hovland, Einingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Barne- og familietenestene 6230 Sykkylven

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Sykkylven kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon12 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 08.11.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Facta om Barn og familie, Sykkylven kommune