<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Psykologspesialist/psykolog - fengsel DPS Østre Agder

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon62 Presentasjon av stillingen:

Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus skal utvide, videreutvikle og styrke spesialisthelsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til de innsatte i fengslene på Agder. Det er en målsetning å skape et spesialisert og koordinert fagmiljø på tvers av klinikken for å sikre et likeverdig tjenestetilbud til de innsatte uavhengig av soningssted. Arbeidssted vil i stor grad være fengslet i Froland, men også i kvinnefengselet på Evje etter hvert. Stillingen(e) vil bli organisatorisk plassert i DPS Østre Agder og behandlingstilbudet er til personer som er dømt for seksuallovbrudd. Tilbudet til seksuallovbruddsdømte skal i henhold til nasjonale føringer styrkes på landsbasis.

I DPS Østre Agder har vi derfor nå 1 - 2 x 100 % faste psykologspesialist/psykolog stilling(er) ledige.

DPS Østre Agder har tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Tvedestrand og Grimstad, samt et team for gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team (AAT), et FACT team for behandling av psykoselidelser, og en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser. DPS Østre Agder har et stort fagmiljø med mange psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere og overleger/psykiatere. Avdelingen tilrettelegger for psykologers utdanningsløp fram til ferdig utdannet psykologspesialist og er et utdanningssted for leger i spesialisering. Medarbeiderne oppmuntres til fagutvikling, kompetanseheving og forskning.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Risikovurdering, utredning og behandling av personer dømt for seksuallovbrudd og som sitter i fengsel.
 • Fagutvikling innenfor behandling av seksuallovbruddsdømte i spesialisthelsetjenesten (BASIS).
 • Bidra med fagformidling og undervisning til interne og eksterne samarbeidsparter.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog.
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig. Må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2 nivå.
 • Plettfri vandel.
 • Evne til og interesse for å lære seg og tilpasse seg nye behandlingsmetoder.
 • Nødvendig med sertifikat og arbeidet i stor grad er ambulerende.
 • Kompetanse og erfaring med utredning og behandling av alvorlig personlighetspatologi er ønskelig.
 • Erfaring fra fengselspsykiatri og gjerne erfaring med behandling knyttet til skadelig seksuell atferd er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Robust med tåleevne til å jobbe i fengsel.
 • Evne til å samarbeide og jobbe i team vektlegges.
 • Evne til å jobbe godt tverrfaglig og på tvers av sektorer.
 • Motivere andre og bygge relasjoner.
 • Må kunne jobbe selvstendig og trives med bli gitt ansvar.
 • Være bevisst sin rolle/funksjon i arbeidet med pasientmålgruppen.

Vi tilbyr

 • Opplæring i aktuelle risiko- og utredningsverktøy, samt behandlingsmodell
 • Mulighet til å tilegne seg spesialkompetanse innenfor et fagfelt i vekst
 • Tilgang til internasjonale faglige nettverk
 • Et godt og faglig inspirerende arbeidsmiljø
 • Lønn etter gjeldende overenskomst for sykehuset
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring

Kontaktinformasjon

Joyce Pigao, Avdelingssjef DPS Østre Agder, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

Arbeidssted

Rykeneveien 106
4824 Bjorbekk

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sørlandet sykehus HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon62Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 10.11.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Du har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg
12.11.2020 Oslo
Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som vesentlig forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter gjennom bruk
19.11.2020 Trondheim
CGI er et av verdens ledende selskaper innen IT- og forretningsutvikling. Med overkant av 77.000 ansatte på 400 lokasjoner i
08.07.2020 Bergen
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt
23.09.2020 Målselv
Stendi Region Nord satser på barnevern og ruster oss for fremtiden. Vi søker etter ytterligere en leder innen barnevern i regionen,
28.10.2020 Målselv
Vi søker etter ny avdelingssjef til vår prosjektavdeling innen rør i Bergen. Avdelingen er endel av et svært viktig satsningsområde på
03.11.2020 Bergen
Selskapet har gjennom et stort skogprosjekt utviklet nye metoder og rutiner for planlegging, bestilling og oppfølging av linjeryddingen.  I driftsorganisasjonen
10.11.2020 Kristiansand
The augmented reality (AR) has been around for more than a decade but it is only recently that has spread
18.11.2020 Oslo
Vis alle 18.282 ledige stillinger
 • Trygghet når du trenger det mest
  Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Les mer om DPS Østre Agder

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon62 Presentasjon av stillingen:

Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus skal utvide, videreutvikle og styrke spesialisthelsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til de innsatte i fengslene på Agder. Det er en målsetning å skape et spesialisert og koordinert fagmiljø på tvers av klinikken for å sikre et likeverdig tjenestetilbud til de innsatte uavhengig av soningssted. Arbeidssted vil i stor grad være fengslet i Froland, men også i kvinnefengselet på Evje etter hvert. Stillingen(e) vil bli organisatorisk plassert i DPS Østre Agder og behandlingstilbudet er til personer som er dømt for seksuallovbrudd. Tilbudet til seksuallovbruddsdømte skal i henhold til nasjonale føringer styrkes på landsbasis.

I DPS Østre Agder har vi derfor nå 1 - 2 x 100 % faste psykologspesialist/psykolog stilling(er) ledige.

DPS Østre Agder har tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Tvedestrand og Grimstad, samt et team for gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team (AAT), et FACT team for behandling av psykoselidelser, og en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser. DPS Østre Agder har et stort fagmiljø med mange psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere og overleger/psykiatere. Avdelingen tilrettelegger for psykologers utdanningsløp fram til ferdig utdannet psykologspesialist og er et utdanningssted for leger i spesialisering. Medarbeiderne oppmuntres til fagutvikling, kompetanseheving og forskning.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Risikovurdering, utredning og behandling av personer dømt for seksuallovbrudd og som sitter i fengsel.
 • Fagutvikling innenfor behandling av seksuallovbruddsdømte i spesialisthelsetjenesten (BASIS).
 • Bidra med fagformidling og undervisning til interne og eksterne samarbeidsparter.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog.
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig. Må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2 nivå.
 • Plettfri vandel.
 • Evne til og interesse for å lære seg og tilpasse seg nye behandlingsmetoder.
 • Nødvendig med sertifikat og arbeidet i stor grad er ambulerende.
 • Kompetanse og erfaring med utredning og behandling av alvorlig personlighetspatologi er ønskelig.
 • Erfaring fra fengselspsykiatri og gjerne erfaring med behandling knyttet til skadelig seksuell atferd er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Robust med tåleevne til å jobbe i fengsel.
 • Evne til å samarbeide og jobbe i team vektlegges.
 • Evne til å jobbe godt tverrfaglig og på tvers av sektorer.
 • Motivere andre og bygge relasjoner.
 • Må kunne jobbe selvstendig og trives med bli gitt ansvar.
 • Være bevisst sin rolle/funksjon i arbeidet med pasientmålgruppen.

Vi tilbyr

 • Opplæring i aktuelle risiko- og utredningsverktøy, samt behandlingsmodell
 • Mulighet til å tilegne seg spesialkompetanse innenfor et fagfelt i vekst
 • Tilgang til internasjonale faglige nettverk
 • Et godt og faglig inspirerende arbeidsmiljø
 • Lønn etter gjeldende overenskomst for sykehuset
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring

Kontaktinformasjon

Joyce Pigao, Avdelingssjef DPS Østre Agder, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

Arbeidssted

Rykeneveien 106
4824 Bjorbekk

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sørlandet sykehus HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon62Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 10.11.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Facta om DPS Østre Agder