<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Vikariat - Psykolog(spesialist). Barnevernspedagog, sosionom eller annen relevant utdanning med klinisk erfaring kan bli vurdert. Barnehuset, Politiet, Sør-Vest pd

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Det er ledig vikariat som psykolog (spesialist) ved statens barnehus Stavanger. Barnevernspedagog, sosionom eller annen relevant utdanning med klinisk erfaring kan bli vurdert. Vikariatet er ledig fom januar 2021 - januar 2022 med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta intensjonen om å sette barnet i sentrum av det arbeidet som gjøres i det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet
 • Vurdering av behov for behandling og videre hjelp, enten ved Statens barnehus Stavanger eller lokalt hjelpeapparat. Dette gjøres individuelt og i team
 • Tilrettelegge både før, under og i etterkant av avhør og/eller medisinske undersøkelser, samt fungere som kontaktperson for barnet og dets pårørende i det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet
 • Psykolog har særansvar for å kvalitetssikre behandling og oppfølging som gjennomføres på Sbs
 • Konsultasjon og rådgiving for privatpersoner og/eller offentlige instanser som jobber med personer i målgruppen
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid med relevante instanser i hele fylket
 • Kompetanseutvikling, undervisning og rådgiving overfor eksterne etater i enkeltsaker eller i opplæringsøyemed
 • Bidra til fagutvikling innen feltet

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Offentlig godkjent psykolog (spesialist)med norsk autorisasjon
 • Sosionom, barnevernspedagog eller annen relevant utdanning med klinisk erfaring
 • Relevant arbeidserfaring fra minst ett av fagfeltene Psykisk helsevern for barn og unge, Familievern, forebyggende helsearbeid blant barn og unge, barnevern
 • Erfaring med målgruppen, samt kompetanse på vold og seksuelle overgrep
 • Kjennskap og erfaring med flere behandlingstilnærminger
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevener på norsk og engelsk

Ønskelig :

 • Erfaring med kartlegging, oppfølging og behandling av førskolebarn
 • Erfaring med tverrfaglig arbeid

IKT:
Være istand til å lære og bruke de systemene det er bestemt at Sbs skal bruke.

Personlige egenskaper

 • Evne til å håndtere, romme og hjelpe mennesker i krisesituasjoner
 • God evne til å kommunisere med barn og deres omsorgspersoner
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig, løsningsorientert og fleksibel
 • Være istand til å jobbe strukturert, målrettet og etterrettelig
 • Evne og vilje til å bidra til fagutvikling innen feltet

Vi søker deg som motiveres av muligheten til å videreutvikle norsk politi til et kompetent og effektivt nærpoliti. Arbeidet skal utføres i tråd med samfunnsutviklingen, ved bruk av moderne verktøy og arbeidsmetoder. Politiet er en åpen og inkluderende etat. Vi skal speile utviklingen i samfunnet og ønsker mangfold blant våre ansatte.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som psykolog (spesialist)(SKO 1304), fra kr 615.900,- brutto pr. år. Eventuelt seniorrådgiver (SKO 1364), fra kr 586 500,- brutto pr år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
 • Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.
 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette

Kontaktinformasjon

Sissel Pedersen Meling, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Lagårdsveien 44
4010 Stavanger

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sør-Vest politidistrikt

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon45Stillingsprosent: 100%Søknadsfrist: 30.10.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som deltar aktivt i omstillingen av samfunnet og industrien for
24.11.2020 Skien
På vegne av et av våre datterselskaper søker vi en faglig sterk og proaktiv anleggsleder som kan lede prosjekter innen stål og
24.11.2020 Oslo
Eiqon AS har ca. 140 betongarbeidere og ca. 300 håndverkere som jobber på ulike konstruksjoner og som samlet tilfører oss
24.11.2020 Hele Norge
Vi søker nå etter en person med forkjærlighet for HMS-faget til stillingen som HMS-koordinator for EIQON AS avd. Råbygg.    Vår råbyggsavdeling utfører
24.11.2020 Hele Norge
På vegne av et av våre datterselskaper søker vi en fremoverlent og dyktig prosjektleder som kan lede prosjekter eller en egen prosjektportefølje innen stål og betong.
24.11.2020 Oslo
Avdeling Bekkensten er en omsorgsbolig i regi av Stendi Heimta som yter heldøgns tjenester til 19 brukere med psykisk utviklingshemming.
24.11.2020 Oslo
Er du glad i faget ditt og ønsker en stilling i et stort og solid selskap? Da kan Bravida være
24.11.2020 Stavanger
I forbindelse med ambisjoner om videre vekst søker vi etter en Serviceleder til vår avdeling i Kristiansand. Avdelingen har 65
24.11.2020 Kristiansand
Vis alle 18.343 ledige stillinger

Sør-Vest politidistrikt har ca. 520.000 innbyggere fordelt i 29 kommuner. 23 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i Vestland og 1 i Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i øst. Sør-Vest politidistrikt er et mangfoldig distrikt med byer, bygder og tettsteder i alle størrelser. Næringslivet er variert. Olje- og gassindustrien står sentralt sammen med jordbruk, fiske, sjøfart og industri av ulike slag. Politidistriktet preges av svært variert natur som gir gode muligheter for rekreasjon, både ved fjord og fjell. Distriktet har et rikt kulturliv.

Politidistriktet har ca. 1200 ansatte og har i tillegg til de ordinære politioppgavene, et særskilt ansvar for politioppgaver knyttet til kontinentalsokkelen og et spesielt ansvar for behandling av sjøfartssaker. Politimesteren er i tillegg leder for Hovedredningssentralen for Sør-Norge.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.

Hovedmålsettingen for distriktet er å møte publikums behov for trygghet, lov og orden.

Statens barnehus Stavanger er administrativt underlagt Sør-Vest politidistrikt, felles enhet for påtale og er etablert i sentrumsnære lokaler. Barnehuset er per i dag etablert med 14 årsverk og er et tverrfaglig kompetansehus for barn og unge hvor det er mistanke om at de er utsatt for eller vitne til vold eller seksuelle overgrep. Tilbudet er også for voksne som er særlig sårbare eller har en utviklingshemming. Statens barnehus Stavanger skal dekke behovet for tjenester i hele Sør-Vest politidistrikt. På Statens barnehus gjennomfører politiet tilrettelagte avhør av målgruppen. I forbindelse med gjennomføring av tilrettelagte avhør av barn under 16 år (enkelte saker under 18 år), og særlig sårbare voksne eller voksne med utviklingshemming, samarbeider barnehuset internt med politi- og påtalemyndighet. Det kan ellers gis tilbud om medisinsk undersøkelse, oppfølging og behandling. Barnehusets oppgave er å medvirke til at barns rettssikkerhet styrkes, samt å ivareta intensjonen om å sette barnet i sentrum i alle faser av det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet. Statens barnehus kan også tilby råd og veiledning til andre offentlige etater. Per i dag er det etablert til sammen 11 barnehus i Norge. For nærmere informasjon se www.statensbarnehus.no

Les mer om Barnehuset, Politiet, Sør-Vest pd

Stillingsbeskrivelse

Det er ledig vikariat som psykolog (spesialist) ved statens barnehus Stavanger. Barnevernspedagog, sosionom eller annen relevant utdanning med klinisk erfaring kan bli vurdert. Vikariatet er ledig fom januar 2021 - januar 2022 med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta intensjonen om å sette barnet i sentrum av det arbeidet som gjøres i det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet
 • Vurdering av behov for behandling og videre hjelp, enten ved Statens barnehus Stavanger eller lokalt hjelpeapparat. Dette gjøres individuelt og i team
 • Tilrettelegge både før, under og i etterkant av avhør og/eller medisinske undersøkelser, samt fungere som kontaktperson for barnet og dets pårørende i det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet
 • Psykolog har særansvar for å kvalitetssikre behandling og oppfølging som gjennomføres på Sbs
 • Konsultasjon og rådgiving for privatpersoner og/eller offentlige instanser som jobber med personer i målgruppen
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid med relevante instanser i hele fylket
 • Kompetanseutvikling, undervisning og rådgiving overfor eksterne etater i enkeltsaker eller i opplæringsøyemed
 • Bidra til fagutvikling innen feltet

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Offentlig godkjent psykolog (spesialist)med norsk autorisasjon
 • Sosionom, barnevernspedagog eller annen relevant utdanning med klinisk erfaring
 • Relevant arbeidserfaring fra minst ett av fagfeltene Psykisk helsevern for barn og unge, Familievern, forebyggende helsearbeid blant barn og unge, barnevern
 • Erfaring med målgruppen, samt kompetanse på vold og seksuelle overgrep
 • Kjennskap og erfaring med flere behandlingstilnærminger
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevener på norsk og engelsk

Ønskelig :

 • Erfaring med kartlegging, oppfølging og behandling av førskolebarn
 • Erfaring med tverrfaglig arbeid

IKT:
Være istand til å lære og bruke de systemene det er bestemt at Sbs skal bruke.

Personlige egenskaper

 • Evne til å håndtere, romme og hjelpe mennesker i krisesituasjoner
 • God evne til å kommunisere med barn og deres omsorgspersoner
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig, løsningsorientert og fleksibel
 • Være istand til å jobbe strukturert, målrettet og etterrettelig
 • Evne og vilje til å bidra til fagutvikling innen feltet

Vi søker deg som motiveres av muligheten til å videreutvikle norsk politi til et kompetent og effektivt nærpoliti. Arbeidet skal utføres i tråd med samfunnsutviklingen, ved bruk av moderne verktøy og arbeidsmetoder. Politiet er en åpen og inkluderende etat. Vi skal speile utviklingen i samfunnet og ønsker mangfold blant våre ansatte.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som psykolog (spesialist)(SKO 1304), fra kr 615.900,- brutto pr. år. Eventuelt seniorrådgiver (SKO 1364), fra kr 586 500,- brutto pr år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
 • Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.
 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette

Kontaktinformasjon

Sissel Pedersen Meling, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Lagårdsveien 44
4010 Stavanger

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sør-Vest politidistrikt

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon45Stillingsprosent: 100%Søknadsfrist: 30.10.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Facta om Barnehuset, Politiet, Sør-Vest pd