<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Sikkerhetsansvarlig Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Innsats, Skatteetaten

Vil du være med på å videreutvikle sikkerhetsstyring, beredskap og krisehåndtering i  Skatteetaten? Er du motivert for å være en pådriver, koordinator og sentral rådgiver i sikkerhets- og beredskapsspørsmål?
 
Vi søker en dyktig sikkerhetsansvarlig til divisjon Innsats. Du vil ha et overordnet ansvar for divisjonens sikkerhetsstyring, krisehåndtering og divisjonens beredskap, herunder å bidra til øvelsesplanlegging og revisjon av krisehåndteringsplanverk.
 
Vi ser etter en sikkerhetsleder som kan bidra til at sikkerhetsstyringen integreres i virksomhetsstyringen og videreutvikling av sikkerhetskulturen i divisjonen.
 
Du vil også ha en utøvende rolle i å løfte divisjonens kompetanse på fagområdet gjennom opplæring og veiledning
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • ivareta fysisk sikkerhet og informasjonssikkerhet i divisjonen 
 • krisehåndteringsplaner og øvelser 
 • kontakt, oppfølging, rapportering og koordinering mot Sikkerhetsstaben i Skattedirektoratet 
 • gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser 
 • utarbeide og operasjonalisere mål og strategier for beredskapsarbeidet 
 • følge opp sikkerhetsstyring i divisjonen, herunder forberede ledelsens gjennomgang oppfølging av CIM (verktøy for krisehåndtering) i divisjonen
Kvalifikasjoner
 • høyere relevant sivil utdanning fortrinnsvis innen sikkerhets- og beredskapsfag eller fra politi eller forsvaret
 • særlig relevant erfaring i kombinasjon med personlig egnethet vil kunne kompensere for manglende høyere utdanning. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT 
 • meget god skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne både på norsk og engelsk 
 • god kompetanse innen forebyggende sikkerhet, risikostyring og beredskapsorganisering 
 • god kjennskap til regelverk, standarder og beste praksis innenfor sikkerhetsstyring 
 • god kjennskap til og erfaring fra beredskaps- og øvingsplanlegging 
 • minimum 3-5 års erfaring fra arbeid innen sikkerhet og beredskap 
 • erfaring fra utrednings- og analysearbeid, herunder evne til å gjennomføre evalueringer 
 • erfaring fra veiledning og opplæring innenfor fagområdet 
 • ønskelig med erfaring innen sikringsrisikoanalyser og styringssystem for sikkerhet
Personlige egenskaper
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • kan jobbe selvstendig og tar initiativ
 • strukturert og tar ansvar
 • løsnings- og resultatorientert 
 • evne å tenke helhetlig og strategisk 
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid og betalt overtid  
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 550 000 – kr 750 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneder prøvetid.  Noe reisevirksomhet må påregnes.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
25.11.2020 Kvinnherad
Forretningsområdet Energi har tre hovedoppgaver: Å produsere elektrisk kraft på en effektiv og markedsoptimalisert måte; å hjelpe resten av det
25.11.2020 Tinn
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
09.01.2019 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Trondheim
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Bergen
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Stavanger
Hvem søker vi? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er krevende,
23.01.2020 Trondheim
Hvem søker vi? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er krevende,
23.01.2020 Stavanger
Vis alle 20.051 ledige stillinger

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Innsats, Skatteetaten

Vil du være med på å videreutvikle sikkerhetsstyring, beredskap og krisehåndtering i  Skatteetaten? Er du motivert for å være en pådriver, koordinator og sentral rådgiver i sikkerhets- og beredskapsspørsmål?
 
Vi søker en dyktig sikkerhetsansvarlig til divisjon Innsats. Du vil ha et overordnet ansvar for divisjonens sikkerhetsstyring, krisehåndtering og divisjonens beredskap, herunder å bidra til øvelsesplanlegging og revisjon av krisehåndteringsplanverk.
 
Vi ser etter en sikkerhetsleder som kan bidra til at sikkerhetsstyringen integreres i virksomhetsstyringen og videreutvikling av sikkerhetskulturen i divisjonen.
 
Du vil også ha en utøvende rolle i å løfte divisjonens kompetanse på fagområdet gjennom opplæring og veiledning
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • ivareta fysisk sikkerhet og informasjonssikkerhet i divisjonen 
 • krisehåndteringsplaner og øvelser 
 • kontakt, oppfølging, rapportering og koordinering mot Sikkerhetsstaben i Skattedirektoratet 
 • gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser 
 • utarbeide og operasjonalisere mål og strategier for beredskapsarbeidet 
 • følge opp sikkerhetsstyring i divisjonen, herunder forberede ledelsens gjennomgang oppfølging av CIM (verktøy for krisehåndtering) i divisjonen
Kvalifikasjoner
 • høyere relevant sivil utdanning fortrinnsvis innen sikkerhets- og beredskapsfag eller fra politi eller forsvaret
 • særlig relevant erfaring i kombinasjon med personlig egnethet vil kunne kompensere for manglende høyere utdanning. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT 
 • meget god skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne både på norsk og engelsk 
 • god kompetanse innen forebyggende sikkerhet, risikostyring og beredskapsorganisering 
 • god kjennskap til regelverk, standarder og beste praksis innenfor sikkerhetsstyring 
 • god kjennskap til og erfaring fra beredskaps- og øvingsplanlegging 
 • minimum 3-5 års erfaring fra arbeid innen sikkerhet og beredskap 
 • erfaring fra utrednings- og analysearbeid, herunder evne til å gjennomføre evalueringer 
 • erfaring fra veiledning og opplæring innenfor fagområdet 
 • ønskelig med erfaring innen sikringsrisikoanalyser og styringssystem for sikkerhet
Personlige egenskaper
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • kan jobbe selvstendig og tar initiativ
 • strukturert og tar ansvar
 • løsnings- og resultatorientert 
 • evne å tenke helhetlig og strategisk 
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid og betalt overtid  
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 550 000 – kr 750 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneder prøvetid.  Noe reisevirksomhet må påregnes.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 25
  2020
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST

Facta om Skatteetaten