<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Engasjert, nytenkende og erfaren revisor/økonom til Bergen Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Innsats, Skatteetaten

Divisjon Innsats er en av fire divisjoner i Skatteetaten som til sammen har ansvar for samfunnsoppdraget.

I Innsats har avdeling Fokusområder ansvar for prioriterte risikoområder og komplekse forhold på skatte- og avgiftsområdet. Avdelingen skal forvalte og utvikle effektive og treffsikre virkemidler for å håndtere og forebygge avvik i etterlevelsen.

Avdelingen består av tre seksjoner. Seksjon 3 består av åtte grupper på lokasjonene Bergen, Drammen, Kristiansand, Lillehammer, Molde, Moss og Oslo. Seksjonen er sammensatt av tverrfaglig kompetanse og skal ha spisskompetanse på mva og særavgift. 

Skatteetaten søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran.

Gruppen i Bergen har et særlig ansvar for å håndtere risikoer innen merverdiavgift og særavgift. Vi er i dag 16 medarbeidere, fordelt på 12 i Bergen og 4 i Stavanger. Du vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø som jobber tverrfaglig og vektlegger kunnskapsdeling og samhandling.

Skattekontoret i Bergen søker en revisor/økonom med god kompetanse innen merverdiavgift som ønsker å arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger. Arbeidet omfatter anvendelse av ulike virkemidler for å sikre økt etterlevelse. Risikoene vil endre seg i takt med samfunnsutviklingen og etatens overordnede risikovurdering.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.  

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • samarbeid og dialog med skattepliktige og sentrale aktører for å sikre riktig etterlevelse
 • bidra i arbeid knyttet til kontroll, saksbehandling, klager og rettssaker
 • bidra i utviklingen av fagområdet gjennom forbedringsarbeid som regelverksutvikling, digitalisering mv.
 • delta og eventuelt lede arbeidsgrupper og prosjekter
 • kunne ta et fagansvar innen prioriterte risikoer
 • ta initiativ til deling av kunnskap og kunne bidra i kurs og forelesninger
 • bidra i divisjonens øvrige oppgaver
Kvalifikasjoner
 • høyere utdanning innen økonomi eller revisjon på masternivå. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • ha god skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne
 • fordel med god erfaring innen arbeid med avgiftsrettslige problemstillinger
 • fordel med relevant erfaring fra privat næringsliv
 • fordel med kunnskap og/eller arbeidserfaring innen ett eller flere av områdene: Regnskap, IT, kommunikasjon eller utviklings- og forbedringsarbeid      
Personlige egenskaper
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  
 • engasjert og initiativrik   
 • kan jobbe selvstendig 
 • utviklingsorientert og nytenkende  
 • pågangsmot og gjennomføringsevne 
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid og betalt overtid  
 • trening i arbeidstiden 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 

Stillingen lønnes som 1224 spesialrevisor/1364 seniorrådgiver, fra kr 600 000 – 800 000, avhengig av kvalifikasjoner. 

De første 6 mnd regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.  

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
25.11.2020 Kvinnherad
Forretningsområdet Energi har tre hovedoppgaver: Å produsere elektrisk kraft på en effektiv og markedsoptimalisert måte; å hjelpe resten av det
25.11.2020 Tinn
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
09.01.2019 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Trondheim
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Bergen
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Stavanger
Hvem søker vi? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er krevende,
23.01.2020 Trondheim
Hvem søker vi? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er krevende,
23.01.2020 Stavanger
Vis alle 20.051 ledige stillinger

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Innsats, Skatteetaten

Divisjon Innsats er en av fire divisjoner i Skatteetaten som til sammen har ansvar for samfunnsoppdraget.

I Innsats har avdeling Fokusområder ansvar for prioriterte risikoområder og komplekse forhold på skatte- og avgiftsområdet. Avdelingen skal forvalte og utvikle effektive og treffsikre virkemidler for å håndtere og forebygge avvik i etterlevelsen.

Avdelingen består av tre seksjoner. Seksjon 3 består av åtte grupper på lokasjonene Bergen, Drammen, Kristiansand, Lillehammer, Molde, Moss og Oslo. Seksjonen er sammensatt av tverrfaglig kompetanse og skal ha spisskompetanse på mva og særavgift. 

Skatteetaten søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran.

Gruppen i Bergen har et særlig ansvar for å håndtere risikoer innen merverdiavgift og særavgift. Vi er i dag 16 medarbeidere, fordelt på 12 i Bergen og 4 i Stavanger. Du vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø som jobber tverrfaglig og vektlegger kunnskapsdeling og samhandling.

Skattekontoret i Bergen søker en revisor/økonom med god kompetanse innen merverdiavgift som ønsker å arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger. Arbeidet omfatter anvendelse av ulike virkemidler for å sikre økt etterlevelse. Risikoene vil endre seg i takt med samfunnsutviklingen og etatens overordnede risikovurdering.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.  

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • samarbeid og dialog med skattepliktige og sentrale aktører for å sikre riktig etterlevelse
 • bidra i arbeid knyttet til kontroll, saksbehandling, klager og rettssaker
 • bidra i utviklingen av fagområdet gjennom forbedringsarbeid som regelverksutvikling, digitalisering mv.
 • delta og eventuelt lede arbeidsgrupper og prosjekter
 • kunne ta et fagansvar innen prioriterte risikoer
 • ta initiativ til deling av kunnskap og kunne bidra i kurs og forelesninger
 • bidra i divisjonens øvrige oppgaver
Kvalifikasjoner
 • høyere utdanning innen økonomi eller revisjon på masternivå. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • ha god skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne
 • fordel med god erfaring innen arbeid med avgiftsrettslige problemstillinger
 • fordel med relevant erfaring fra privat næringsliv
 • fordel med kunnskap og/eller arbeidserfaring innen ett eller flere av områdene: Regnskap, IT, kommunikasjon eller utviklings- og forbedringsarbeid      
Personlige egenskaper
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  
 • engasjert og initiativrik   
 • kan jobbe selvstendig 
 • utviklingsorientert og nytenkende  
 • pågangsmot og gjennomføringsevne 
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid og betalt overtid  
 • trening i arbeidstiden 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 

Stillingen lønnes som 1224 spesialrevisor/1364 seniorrådgiver, fra kr 600 000 – 800 000, avhengig av kvalifikasjoner. 

De første 6 mnd regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.  

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 25
  2020
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST

Facta om Skatteetaten