<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Rådgiver/Seniorrådgiver Stavanger Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Innsats, Skatteetaten

Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte- og avgiftskriminalitet samt arbeidslivskriminalitet. Avdelingen har rundt 600 ansatte og består av 4 seksjoner. Seksjon 1 og 2 i avdelingen har et landsdekkende hovedansvar for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet.
 
Til seksjon 2, gruppe 6 i Stavanger søker vi etter rådgiver/seniorrådgiver som skal ha som hovedoppgave å videreutvikle avdelingens innsats for å sette utenlandske arbeidstakere istand til å ivareta sine rettigheter og plikter. Alle divisjoner i etaten bidrar inn i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Du vil koordinere en arbeidsgruppe sammensatt på tvers av divisjoner og rapportere til ledelsen. Arbeidet vil også bestå i kontrollarbeid og andre tiltak i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet.    
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video inntil videre.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • strategisk og målrettet innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet med et særlig ansvar for og fokus på utenlandske arbeidstakere
 • koordinering og ledelse av en arbeidsgruppe sammensatt på tvers av divisjoner og seksjoner med rapportering til nærmeste leder og lederteam
 • delta i og koordinere/ lede arbeid som gir oss innsikt i skattyters behov og atferd og utvikle metoder og tiltak som bedrer etterlevelsen på området
 • planlegging og gjennomføring av målrettet kommunikasjons- og veiledningsarbeid
 • planlegging og gjennomføring av kontroller og andre tiltak sammen med kolleger i tverrfaglige team
 • samarbeid med ulike fagpersoner internt i Skatteetaten og i andre offentlige etater /organisasjoner  
 • delta aktivt i forbedring og utvikling av oppgaveløsning og arbeidsprosesser
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning innen økonomi/revisjon, relevant utdanning på master eller bachelornivå, f eks. innen juss, organisasjonsvitenskap eller sosiologi.
 • Lengre relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • erfaring med prosess, produkt eller prosjektledelse
 • meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • god kompetanse og interesse for bruk av digitale verktøy og kanaler
 • fordel med kunnskap om analysearbeid i større organisasjoner og eventuell ledelse av analyseprosjekter
 • fordel med tilleggsutdanning/erfaring også innen andre fagfelt som kan være relevante for oppgaveløsning i Skatteetaten 

Personlige egenskaper
 • du er engasjert og nysgjerrig på ny kunnskap
 • gode analytiske ferdigheter
 • arbeider effektivt, strukturert og selvstendig
 • stor gjennomføringsevne og har fokus på leveranser
 • fleksibel og har stor arbeidskapasitet
 • gode evner til samarbeid, samspill og kommunikasjon du kan lede en arbeidsgruppe
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse


Stillingen lønnes som skatterevisor (kode 1223) eventuelt rådgiver (kode 1434) fra kr 500 000 - kr 650 000 eller spesialrevisor (kode 1224) eventuelt seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 600 000 - 800 000 avhengig av kvalifikasjoner.
 
For stilling som revisor kreves karakteren C eller bedre i fagene revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi Heimta er en institusjon som retter seg mot miljøterapeutiske tiltak for mennesker med sammensatte utfordringer. Tiltakene er hjemlet i
30.11.2020 Lillehammer
Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som vesentlig forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter gjennom bruk
30.11.2020 Trondheim
Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som vesentlig forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter gjennom bruk
30.11.2020 Trondheim
Om utrykningstjenesten:  Stendi startet sin utrykningstjeneste i februar 2018, og har allerede ansvar for nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Nå
26.10.2020 Flere steder
Me har ledigÅrdal kommune har fått midlar til ei stilling som miljøterapeut som skal ha særleg fokus på førebyggande arbeid
29.11.2020 Årdal
Me har ledigÅrdal kommune har fått midlar til ei stilling som miljøvaktmeister knytta mot brukarar som av ulike grunnar har
29.11.2020 Årdal
Stendi avdeling Høvik søker våken nattevakt til 69% stilling.
27.11.2020 Bærum
Stendi har ledig en fast helg- stilling ved avdeling Høvik, Bærum. Stillingen er på 29,58 %, bestående av arbeid hver
27.11.2020 Bærum
Vis alle 19.581 ledige stillinger

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Innsats, Skatteetaten

Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte- og avgiftskriminalitet samt arbeidslivskriminalitet. Avdelingen har rundt 600 ansatte og består av 4 seksjoner. Seksjon 1 og 2 i avdelingen har et landsdekkende hovedansvar for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet.
 
Til seksjon 2, gruppe 6 i Stavanger søker vi etter rådgiver/seniorrådgiver som skal ha som hovedoppgave å videreutvikle avdelingens innsats for å sette utenlandske arbeidstakere istand til å ivareta sine rettigheter og plikter. Alle divisjoner i etaten bidrar inn i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Du vil koordinere en arbeidsgruppe sammensatt på tvers av divisjoner og rapportere til ledelsen. Arbeidet vil også bestå i kontrollarbeid og andre tiltak i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet.    
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video inntil videre.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • strategisk og målrettet innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet med et særlig ansvar for og fokus på utenlandske arbeidstakere
 • koordinering og ledelse av en arbeidsgruppe sammensatt på tvers av divisjoner og seksjoner med rapportering til nærmeste leder og lederteam
 • delta i og koordinere/ lede arbeid som gir oss innsikt i skattyters behov og atferd og utvikle metoder og tiltak som bedrer etterlevelsen på området
 • planlegging og gjennomføring av målrettet kommunikasjons- og veiledningsarbeid
 • planlegging og gjennomføring av kontroller og andre tiltak sammen med kolleger i tverrfaglige team
 • samarbeid med ulike fagpersoner internt i Skatteetaten og i andre offentlige etater /organisasjoner  
 • delta aktivt i forbedring og utvikling av oppgaveløsning og arbeidsprosesser
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning innen økonomi/revisjon, relevant utdanning på master eller bachelornivå, f eks. innen juss, organisasjonsvitenskap eller sosiologi.
 • Lengre relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • erfaring med prosess, produkt eller prosjektledelse
 • meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • god kompetanse og interesse for bruk av digitale verktøy og kanaler
 • fordel med kunnskap om analysearbeid i større organisasjoner og eventuell ledelse av analyseprosjekter
 • fordel med tilleggsutdanning/erfaring også innen andre fagfelt som kan være relevante for oppgaveløsning i Skatteetaten 

Personlige egenskaper
 • du er engasjert og nysgjerrig på ny kunnskap
 • gode analytiske ferdigheter
 • arbeider effektivt, strukturert og selvstendig
 • stor gjennomføringsevne og har fokus på leveranser
 • fleksibel og har stor arbeidskapasitet
 • gode evner til samarbeid, samspill og kommunikasjon du kan lede en arbeidsgruppe
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse


Stillingen lønnes som skatterevisor (kode 1223) eventuelt rådgiver (kode 1434) fra kr 500 000 - kr 650 000 eller spesialrevisor (kode 1224) eventuelt seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 600 000 - 800 000 avhengig av kvalifikasjoner.
 
For stilling som revisor kreves karakteren C eller bedre i fagene revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 01
  2020
  5 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 02
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 06
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 08
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Facta om Skatteetaten