<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Barnevernskonsulent Tiltak 2, Barnevernet, Oslo kommune, Bydel Sagene

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon09 Presentasjon av stillingen:

Sagene barneverntjeneste har i dag 50 stillinger, og er organisert etter en spesialistmodell. Vi holder til i lokaler i Thorvald Meyersgate 7.

Kontoret består av kontorfaglig team, mottaksteam, undersøkelsesteam, to tiltaksteam 0-23 år, omsorgsteam, samt et familieteam som utfører hjemmebaserte oppgaver på bestilling fra de øvrige teamene. Alle team ledes av en seksjonsleder, og teamene som ivaretar saksbehandling har fagkonsulent. Til barneverntjenesten hører det også et bokollektiv for ungdom.

Ved Sagene barneverntjeneste er det stort fokus på å ivareta barneperspektivet, at barn og unge skal medvirke aktivt i egen sak, og at dette skal dokumenteres godt. Rutinene for vårt arbeid skal utvikles innenfor rammene av oppdatert kunnskap og rettspraksis. Vi er svært opptatt av å ha tett samarbeid med øvrige lokale tjenester og tiltak. Det er fokus på fagutvikling og kompetanseheving, og alle ansatte deltar aktivt i dette. Barneverntjenesten har implementert Kvellos metode for kartlegging og oppfølging av barn i risiko som en del av kontorets faglige forankring. Våre rutiner gjenspeiler dette. I bydel Sagene er vi opptatt av tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid og samhandling. Vi har derfor gjennomført kompetanseheving i de tjenester som jobber med barn, noe som skal sikre felles språk og felles kompetanse knyttet til viktige områder.

Det er ledig to vikariater ifm foreldrepermisjon på tiltaksteam, med relativt lik oppstart og sluttdato. Det kan være mulighet for noe forlengelse av vikariatene.

Arbeidsoppgaver

Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester. Hovedoppgavene er knyttet til arbeid med hjelpetiltak; herunder bl.a oppfølging av familier, samtaler med barn, koordinere samarbeidsmøter, utarbeide planer, gjennomføre evalueringer og utføre noe veiledning. Bistå i andre faser av barneverntjenestens arbeid.
Møte som partsrepresentant i Fylkesnemnda og øvrige rettsinstanser.
Holde deg faglig oppdatert og tilegne deg ny faglig kunnskap.

Kvalifikasjoner

Utdanningskrav: Sosionom eller barnevernspedagog. Forutsatt relevant erfaring, vil søkere med annen utdanningsbakgrunn kunne bli vurdert. Vi krever erfaring fra arbeid med barneverntjenestens målgruppe, fortrinnsvis erfaring fra barneverntjenestens førstelinje. Erfaring fra bruk av Kvellos arbeidsmodell vil bli tillagt vekt. Vi krever tydelig og nyansert muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Vi krever at du er opptatt av kompetanse- og fagutvikling, og således vil bidra til utvikling av tjenesten. Krav til godkjent politiattest

Personlige egenskaper

Du liker å jobbe strukturert og systematisk, men har samtidig evnen og viljen til å være fleksibel.
Du har gode relasjonelle ferdigheter, og du har også gode kommunikative ferdigheter
Du er en medarbeider som liker å samarbeide med kollegaer- og aktuelle instanser. Du er samtidig selvstendig og kan stå alene i relasjoner og situasjoner. Du har mot til å være tydelig, og til å fremme egne synspunkter og vurderinger. Du er god til å prioritere, og du tåler arbeidspress. Du leverer i henhold til tidsfrister, og kan tenke alternativt og når utfordrende oppgaver skal løses. Personlige egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

En spennende og variert arbeidshverdag med krevende utfordringer.
Engasjerte kollegaer, godt arbeidsmiljø, og et utviklingsorientert kontor preget av høy faglig standard.
Veiledning og tett oppfølging fra fagkonsulent og seksjonsleder. Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring. Avtale om bruk av fleksitid. Lønnsplassering i lønnstrinn 33 til 42 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet

Kontaktinformasjon

Vibeke Schiøtz Gulliksen, seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Thorvald Meyersgate 9
0555 Oslo

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon09 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 03.02.2021 Sluttdato: 09.11.2021 Søknadsfrist: 04.11.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Du har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg
12.11.2020 Oslo
Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som vesentlig forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter gjennom bruk
19.11.2020 Trondheim
CGI er et av verdens ledende selskaper innen IT- og forretningsutvikling. Med overkant av 77.000 ansatte på 400 lokasjoner i
08.07.2020 Bergen
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt
23.09.2020 Målselv
Stendi Region Nord satser på barnevern og ruster oss for fremtiden. Vi søker etter ytterligere en leder innen barnevern i regionen,
28.10.2020 Målselv
Vi søker etter ny avdelingssjef til vår prosjektavdeling innen rør i Bergen. Avdelingen er endel av et svært viktig satsningsområde på
03.11.2020 Bergen
Selskapet har gjennom et stort skogprosjekt utviklet nye metoder og rutiner for planlegging, bestilling og oppfølging av linjeryddingen.  I driftsorganisasjonen
10.11.2020 Kristiansand
The augmented reality (AR) has been around for more than a decade but it is only recently that has spread
18.11.2020 Oslo
Vis alle 18.282 ledige stillinger

I Bydel Sagene satser vi på helhetlige og gode tjenester, og er opptatt av brukermedvirkning og samhandling med innbyggerne. I bydelen ligger Iladalen, Sagene, Bjølsen, Sandaker og Torshov, og det bor rundt 44 000 innbyggere her. Vi ønsker å skape et trygt og godt lokalsamfunn med gode levekår for alle.
Bydel Sagene kjennetegnes av gammel historie, et rikt kulturliv, en rekke parker og mange fine bomiljøer.

Våre ledere og ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Les mer om Tiltak 2, Barnevernet, Oslo kommune, Bydel Sagene

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon09 Presentasjon av stillingen:

Sagene barneverntjeneste har i dag 50 stillinger, og er organisert etter en spesialistmodell. Vi holder til i lokaler i Thorvald Meyersgate 7.

Kontoret består av kontorfaglig team, mottaksteam, undersøkelsesteam, to tiltaksteam 0-23 år, omsorgsteam, samt et familieteam som utfører hjemmebaserte oppgaver på bestilling fra de øvrige teamene. Alle team ledes av en seksjonsleder, og teamene som ivaretar saksbehandling har fagkonsulent. Til barneverntjenesten hører det også et bokollektiv for ungdom.

Ved Sagene barneverntjeneste er det stort fokus på å ivareta barneperspektivet, at barn og unge skal medvirke aktivt i egen sak, og at dette skal dokumenteres godt. Rutinene for vårt arbeid skal utvikles innenfor rammene av oppdatert kunnskap og rettspraksis. Vi er svært opptatt av å ha tett samarbeid med øvrige lokale tjenester og tiltak. Det er fokus på fagutvikling og kompetanseheving, og alle ansatte deltar aktivt i dette. Barneverntjenesten har implementert Kvellos metode for kartlegging og oppfølging av barn i risiko som en del av kontorets faglige forankring. Våre rutiner gjenspeiler dette. I bydel Sagene er vi opptatt av tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid og samhandling. Vi har derfor gjennomført kompetanseheving i de tjenester som jobber med barn, noe som skal sikre felles språk og felles kompetanse knyttet til viktige områder.

Det er ledig to vikariater ifm foreldrepermisjon på tiltaksteam, med relativt lik oppstart og sluttdato. Det kan være mulighet for noe forlengelse av vikariatene.

Arbeidsoppgaver

Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester. Hovedoppgavene er knyttet til arbeid med hjelpetiltak; herunder bl.a oppfølging av familier, samtaler med barn, koordinere samarbeidsmøter, utarbeide planer, gjennomføre evalueringer og utføre noe veiledning. Bistå i andre faser av barneverntjenestens arbeid.
Møte som partsrepresentant i Fylkesnemnda og øvrige rettsinstanser.
Holde deg faglig oppdatert og tilegne deg ny faglig kunnskap.

Kvalifikasjoner

Utdanningskrav: Sosionom eller barnevernspedagog. Forutsatt relevant erfaring, vil søkere med annen utdanningsbakgrunn kunne bli vurdert. Vi krever erfaring fra arbeid med barneverntjenestens målgruppe, fortrinnsvis erfaring fra barneverntjenestens førstelinje. Erfaring fra bruk av Kvellos arbeidsmodell vil bli tillagt vekt. Vi krever tydelig og nyansert muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Vi krever at du er opptatt av kompetanse- og fagutvikling, og således vil bidra til utvikling av tjenesten. Krav til godkjent politiattest

Personlige egenskaper

Du liker å jobbe strukturert og systematisk, men har samtidig evnen og viljen til å være fleksibel.
Du har gode relasjonelle ferdigheter, og du har også gode kommunikative ferdigheter
Du er en medarbeider som liker å samarbeide med kollegaer- og aktuelle instanser. Du er samtidig selvstendig og kan stå alene i relasjoner og situasjoner. Du har mot til å være tydelig, og til å fremme egne synspunkter og vurderinger. Du er god til å prioritere, og du tåler arbeidspress. Du leverer i henhold til tidsfrister, og kan tenke alternativt og når utfordrende oppgaver skal løses. Personlige egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

En spennende og variert arbeidshverdag med krevende utfordringer.
Engasjerte kollegaer, godt arbeidsmiljø, og et utviklingsorientert kontor preget av høy faglig standard.
Veiledning og tett oppfølging fra fagkonsulent og seksjonsleder. Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring. Avtale om bruk av fleksitid. Lønnsplassering i lønnstrinn 33 til 42 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet

Kontaktinformasjon

Vibeke Schiøtz Gulliksen, seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Thorvald Meyersgate 9
0555 Oslo

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon09 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 03.02.2021 Sluttdato: 09.11.2021 Søknadsfrist: 04.11.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Facta om Tiltak 2, Barnevernet, Oslo kommune, Bydel Sagene