<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Psykologspesialist/psykolog ENHET FOR BUP POLIKLINIKK MOLDE, Helse Møre og Romsdal

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon31 Presentasjon av stillingen:

Psykisk helsevern for barn og unge er samansett av Poliklinikkar i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund (BUP) og ein døgnseksjon med einingar i Molde og Ålesund. Døgnseksjonen består av ein akutt-og utgreiingseining i Ålesund og ei familieeining i Molde.

Vi har ledig fast stilling som psykologspesialist/psykolog ved Poliklinikken BUP i Molde. Stillinga er ledig frå snarast, med oppstartsdato etter avtale med seksjonsleiar

Poliklinikken i Molde har ledig fast stilling som psykologspesialist/psykolog, fortrinnsvis for spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Psykologar som ikkje er ferdig eller ikkje har starta med si spesialisering, er velkomne til å søkje og vil få tilbod om rettleiing. Poliklinikken i Molde (BUP) er lokalisert saman med Familieeininga, og har eit breitt samansett og spennande fagmiljø som gir differensierte behandlingstilbod til barn og unge, og familiane deira. Våre tilsette på poliklinikken består av fleire yrkesgrupper og er organisert i tverrfaglege geografisk organiserte team. Vi har i tillegg eige småbarnsteam, akutt/ambulant team og spesialiserte behandlingsteam. Vi legg vekt på god kontakt og tett samarbeid med førstelinetenesta, noko som betyr at rettleiingsoppgåver for desse er forventa arbeidsoppgåve.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing og behandling av pasientar i alderen 0-18 år
 • Arbeid i team
 • Fagutvikling

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Fortrinnsvis spesialist i barne- og ungdomspsykologi
 • Erfaring frå psykisk helsevern
 • Terapikompetanse
 • Gode norskkunnskapar, både skriftleg og muntleg
 • Det er krav om framlegging av politiattest før tilsetting

Personlege eigenskapar

 • Evne og vilje til tverrfagleg samarbeid
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å strukturere eiga arbeidskvardag
 • Evne til å arbeide systematisk og målretta

Vi tilbyr

 • Ein spennande og hektisk arbeidskvardag
 • Eit stort og inkluderande fagmiljø
 • Lønn etter overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Ein arbeidsstad i ei inkluderande arbeidslivbedrift

Kontaktinformasjon

Hilde Sivertsen, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon / Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Knausensenteret
6416 Molde

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Møre og Romsdal HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon31 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 06.11.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Du har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg
12.11.2020 Oslo
Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som vesentlig forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter gjennom bruk
19.11.2020 Trondheim
CGI er et av verdens ledende selskaper innen IT- og forretningsutvikling. Med overkant av 77.000 ansatte på 400 lokasjoner i
08.07.2020 Bergen
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt
23.09.2020 Målselv
Stendi Region Nord satser på barnevern og ruster oss for fremtiden. Vi søker etter ytterligere en leder innen barnevern i regionen,
28.10.2020 Målselv
Vi søker etter ny avdelingssjef til vår prosjektavdeling innen rør i Bergen. Avdelingen er endel av et svært viktig satsningsområde på
03.11.2020 Bergen
Selskapet har gjennom et stort skogprosjekt utviklet nye metoder og rutiner for planlegging, bestilling og oppfølging av linjeryddingen.  I driftsorganisasjonen
10.11.2020 Kristiansand
The augmented reality (AR) has been around for more than a decade but it is only recently that has spread
18.11.2020 Oslo
Vis alle 18.282 ledige stillinger

Helse Møre og Romsdal HF gir spesialisthelsetenester til innbyggjarane i fylket, og skal gjennom pasientverdiprosessen skape «pasientens helseteneste». Vår visjon er å vere ‘’På lag med deg for helsa di‘’. Føretaket er ein kunnskapsorganisasjon med om lag 6500 tilsette, fordelt på sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, samt behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. «Kontinuerleg forbetring» er valt til hovudstrategi for helseføretaket. Vi arbeider for å utvikle leiarskap og ein samlande kultur til beste for fagleg tilbod, kvalitet og ressursutnytting. Føretaksadministrasjon ligg i Ålesund.

Vi ønskjer kvalifiserte søkjarar uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, ber vi deg opplyse om dette i søknaden. Innhaldet i stillinga kan bli endra. Ved tilsetting i stillingar der det er krav om det, føreset vi at du leverer tilfredsstillande politiattest. Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste. Arbeidsgjevar vil vurdere ei slik oppmoding og ta kontakt med deg dersom oppmodinga ikkje vert tatt til fylgje (jf Offentlighetsloven § 25). Vi ønskjer ikkje kontakt med annonseseljarar.

For meir informasjon om helseforetaket, sjå Helse Møre og Romsdal

Les mer om ENHET FOR BUP POLIKLINIKK MOLDE, Helse Møre og Romsdal

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon31 Presentasjon av stillingen:

Psykisk helsevern for barn og unge er samansett av Poliklinikkar i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund (BUP) og ein døgnseksjon med einingar i Molde og Ålesund. Døgnseksjonen består av ein akutt-og utgreiingseining i Ålesund og ei familieeining i Molde.

Vi har ledig fast stilling som psykologspesialist/psykolog ved Poliklinikken BUP i Molde. Stillinga er ledig frå snarast, med oppstartsdato etter avtale med seksjonsleiar

Poliklinikken i Molde har ledig fast stilling som psykologspesialist/psykolog, fortrinnsvis for spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Psykologar som ikkje er ferdig eller ikkje har starta med si spesialisering, er velkomne til å søkje og vil få tilbod om rettleiing. Poliklinikken i Molde (BUP) er lokalisert saman med Familieeininga, og har eit breitt samansett og spennande fagmiljø som gir differensierte behandlingstilbod til barn og unge, og familiane deira. Våre tilsette på poliklinikken består av fleire yrkesgrupper og er organisert i tverrfaglege geografisk organiserte team. Vi har i tillegg eige småbarnsteam, akutt/ambulant team og spesialiserte behandlingsteam. Vi legg vekt på god kontakt og tett samarbeid med førstelinetenesta, noko som betyr at rettleiingsoppgåver for desse er forventa arbeidsoppgåve.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing og behandling av pasientar i alderen 0-18 år
 • Arbeid i team
 • Fagutvikling

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Fortrinnsvis spesialist i barne- og ungdomspsykologi
 • Erfaring frå psykisk helsevern
 • Terapikompetanse
 • Gode norskkunnskapar, både skriftleg og muntleg
 • Det er krav om framlegging av politiattest før tilsetting

Personlege eigenskapar

 • Evne og vilje til tverrfagleg samarbeid
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å strukturere eiga arbeidskvardag
 • Evne til å arbeide systematisk og målretta

Vi tilbyr

 • Ein spennande og hektisk arbeidskvardag
 • Eit stort og inkluderande fagmiljø
 • Lønn etter overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Ein arbeidsstad i ei inkluderande arbeidslivbedrift

Kontaktinformasjon

Hilde Sivertsen, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon / Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Knausensenteret
6416 Molde

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Møre og Romsdal HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon31 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 06.11.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 29
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Facta om ENHET FOR BUP POLIKLINIKK MOLDE, Helse Møre og Romsdal