<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Spesial sykepleier/klinisk sosionom/vernepleier med videreutdanning Sola DPS poliklinikk

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon41 Presentasjon av stillingen:

Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av fem DPS, avdeling akutt- og intensivpsykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdeling affektiv og psykose og avdeling sikkerhet.

Sola DPS holder til i flotte lokaler på Sola. Vi har ansvar for at innbyggerne i Hinna, Hillevåg, Rennesøy, Finnøy- bydeler i Stavanger kommune i tillegg til Sola kommune, Kvitsøy kommune og Randaberg kommune.

Sola DPS består av 3 sengeposter med totalt 30 senger, 2 allmennpsykiatriske poliklinikker, eMeistring, Helse og Arbeid, ambulante akutteam og ettervernspoliklinikker.

Stillingen er ved allmennpsykiatrisk poliklinikk på Sola med 14 behandlere. Stillingen er på dagtid.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendig behandleransvar for egne pasienter under veiledning av spesialist
 • Utredning, diagnostisering og behandling i samarbeid/under veiledning av spesialist
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.
 • Deltakelse i undervisning og veiledning.
 • Drive kurs/gruppebehandling
 • Oppfølging av pakkeforløp med særlig fokus på somatisk og psykisk helse.
 • Pårørendearbeid inkludert barn som pårørende
 • Deltar og bidrar i poliklinikkens internundervisning, teammøter og andre aktuelle fora

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.
 • Klinisk sosionom
 • Relevant videreutdanning/mastergrad innenfor psykisk helse, rus og kognitiv terapi.
 • Erfaring fra psykisk helsevern, poliklinisk arbeid og psykoterapi vil bli vektlagt
 • Gruppeutdanning og/eller erfaring med å drive grupper/kurs
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i tverrfaglige team.
 • Du innehar evnen til å være en god veileder og kunnskapsformilder.
 • Du er opptatt av å videreutvikle deg som terapeut og evner å se på ditt eget bidrag i terapisettingen.
 • Du er raus og respektfull i møte med kollegaer, pasienter og andre samarbeidsparter.
 • Du evner å verdsette kollegaers kompetanse og erfaring og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner.
 • Du er initiativrik og kan se muligheter utenfor egne ansvarsområder.

Vi tilbyr

 • Avlønning etter gjeldende tariffer.
 • Godt arbeidsmiljø med gode muligheter for læring og kompetanseutvikling.
 • Spennende faglige oppgaver og rom for refleksjoner.
 • Undervisning og veiledning
 • Lyse og trivelige lokaler
 • Gode dusj- og garderobeforhold for syklende.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Varierte velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag

Kontaktinformasjon

Jørn André Kårstad Idsal, Leder/fagleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Anne Berit Eie Torbjørnsen, oversykepleier, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

sandevegen 1A
4050 Sola

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Stavanger HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon41 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.12.2020 Søknadsfrist: 08.11.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Du har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg
12.11.2020 Oslo
Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som vesentlig forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter gjennom bruk
19.11.2020 Trondheim
CGI er et av verdens ledende selskaper innen IT- og forretningsutvikling. Med overkant av 77.000 ansatte på 400 lokasjoner i
08.07.2020 Bergen
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt
23.09.2020 Målselv
Stendi Region Nord satser på barnevern og ruster oss for fremtiden. Vi søker etter ytterligere en leder innen barnevern i regionen,
28.10.2020 Målselv
Vi søker etter ny avdelingssjef til vår prosjektavdeling innen rør i Bergen. Avdelingen er endel av et svært viktig satsningsområde på
03.11.2020 Bergen
Selskapet har gjennom et stort skogprosjekt utviklet nye metoder og rutiner for planlegging, bestilling og oppfølging av linjeryddingen.  I driftsorganisasjonen
10.11.2020 Kristiansand
The augmented reality (AR) has been around for more than a decade but it is only recently that has spread
18.11.2020 Oslo
Vis alle 18.282 ledige stillinger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Les mer om Sola DPS poliklinikk

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon41 Presentasjon av stillingen:

Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av fem DPS, avdeling akutt- og intensivpsykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdeling affektiv og psykose og avdeling sikkerhet.

Sola DPS holder til i flotte lokaler på Sola. Vi har ansvar for at innbyggerne i Hinna, Hillevåg, Rennesøy, Finnøy- bydeler i Stavanger kommune i tillegg til Sola kommune, Kvitsøy kommune og Randaberg kommune.

Sola DPS består av 3 sengeposter med totalt 30 senger, 2 allmennpsykiatriske poliklinikker, eMeistring, Helse og Arbeid, ambulante akutteam og ettervernspoliklinikker.

Stillingen er ved allmennpsykiatrisk poliklinikk på Sola med 14 behandlere. Stillingen er på dagtid.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendig behandleransvar for egne pasienter under veiledning av spesialist
 • Utredning, diagnostisering og behandling i samarbeid/under veiledning av spesialist
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.
 • Deltakelse i undervisning og veiledning.
 • Drive kurs/gruppebehandling
 • Oppfølging av pakkeforløp med særlig fokus på somatisk og psykisk helse.
 • Pårørendearbeid inkludert barn som pårørende
 • Deltar og bidrar i poliklinikkens internundervisning, teammøter og andre aktuelle fora

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.
 • Klinisk sosionom
 • Relevant videreutdanning/mastergrad innenfor psykisk helse, rus og kognitiv terapi.
 • Erfaring fra psykisk helsevern, poliklinisk arbeid og psykoterapi vil bli vektlagt
 • Gruppeutdanning og/eller erfaring med å drive grupper/kurs
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i tverrfaglige team.
 • Du innehar evnen til å være en god veileder og kunnskapsformilder.
 • Du er opptatt av å videreutvikle deg som terapeut og evner å se på ditt eget bidrag i terapisettingen.
 • Du er raus og respektfull i møte med kollegaer, pasienter og andre samarbeidsparter.
 • Du evner å verdsette kollegaers kompetanse og erfaring og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner.
 • Du er initiativrik og kan se muligheter utenfor egne ansvarsområder.

Vi tilbyr

 • Avlønning etter gjeldende tariffer.
 • Godt arbeidsmiljø med gode muligheter for læring og kompetanseutvikling.
 • Spennende faglige oppgaver og rom for refleksjoner.
 • Undervisning og veiledning
 • Lyse og trivelige lokaler
 • Gode dusj- og garderobeforhold for syklende.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Varierte velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag

Kontaktinformasjon

Jørn André Kårstad Idsal, Leder/fagleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Anne Berit Eie Torbjørnsen, oversykepleier, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

sandevegen 1A
4050 Sola

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Stavanger HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon41 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.12.2020 Søknadsfrist: 08.11.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Facta om Sola DPS poliklinikk