<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Psykologspesialistar og psykologar Kronstad distriktspsykiatriske senter/ Allmennpoliklinikk, Helse Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Helse Bergen Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon77 Presentasjon av stillingen:

Kronstad Distriktpsykiatrisk Senter (DPS) held til i nye moderne lokale sentralt på Danmarksplass. Kronstad DPS er delt inn i fleire seksjonar, deriblant to store allmennpoliklinikkar som har ansvar for bydelane Bergenhus, Årstad og Ytrebygda.

Vi har ledig følgjande stillingar ved Kronstad DPS:

 • 2 faste 100% stillingar som psykologspesialist ved allmennteam i Poliklinikk 1
 • 2 faste 100% stillingar som psykolog ved allmennteam i Poliklinikk 1
 • 2 faste 100% stillingar som psykolog ved allmennteam i Poliklinikk 2
 • 1 vikariat i 100% stilling i 1 år som psykolog ved allmennteam i Poliklinikk 2

Vi søkjer fagleg engasjerte medarbeidarar som ønskjer å vere med og vidareutvikle dei aktuelle tenestene i Kronstad DPS. Stillingane er ledige etter nærare avtale.

DPSane i psykisk helsevern er i utvikling, og den som vert tilsett må rekne med å vere delaktig i denne utviklinga. Vi er opptatt av å gje pasientar rett hjelp til rett tid, å differensiere mellom ulike typar av behandling, og å gje rett omfang av hjelp til den enkelte pasient, samstundes som ein syter for at alle som treng hjelp, får hjelp. Dette krev prioritering av ressursane klinikken styrer over. Spesialistar som er tilsett vil òg måtte ta i vare spesialistansvaret for pasientar der hovudbehandlar ikkje er spesialist. Som universitetsklinikk har vi jamleg studentar i praksis, og bidrar til å spesialisere psykologar og legar. Rettleiing av desse, er ein del av dei arbeidsoppgåvene spesialistane i seksjonen må pårekna.

Arbeidsoppgåver

 • Hovudoppgåver vil i poliklinikkane vere vurdering, utgreiing, diagnostisering og behandling av tilviste pasientar med eit breitt spekter av ulike psykiske lidingar
 • Samarbeid med andre delar av behandlingsapparatet både internt og eksternt vil vere viktige arbeidsoppgåver. Det same gjeld samarbeid med pårørande i enkelte tilfelle, og med instansar som NAV, skule og/eller arbeidsgjevar i nokre tilfelle

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Psykologspesialist/ psykolog
 • Klinisk erfaring innanfor ei respektivt allmennpsykiatrisk og/eller akuttpsykiatrisk teneste er eit føremon
 • Må meistre godt norsk, både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Motivasjon og interesse for arbeidsform og fagområde
 • Godt fagleg skjønn, og evne til å arbeide målretta og strukturert
 • Sjølvstendig i arbeidet, og fungere godt i team når det trengs. Dette vert vurdert som særs viktig
 • Vi jobbar tverrfagleg og den som vert tilsett må trivast med ein slik jobbkvardag
 • Vi ønskjer oss kollegaer som er engasjerte og fleksible, og som og kan vera tydeleg om det trengst
 • Evne til fleksibilitet og sjølvstende
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • Dei som vert tilsett må vere skikka ut frå ei samla vurdering

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Utfordrande og spennande arbeidsoppgåver
 • Eit godt arbeidsmiljø
 • Moglegheit for forsking og fagutvikling

Kontaktinformasjon

Helene Charlotte Sande Trønnes, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Fjøsangerveien 36
5054 Bergen

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon77 Stillingsprosent: 100% Anna Søknadsfrist: 08.11.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
09.01.2019 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Trondheim
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Bergen
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Stavanger
Hvem søker vi? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er krevende,
23.01.2020 Trondheim
Hvem søker vi? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er krevende,
23.01.2020 Stavanger
Karabin er ledende i Norge på forbedring. Hvert år dokumenterer vi en milliard kroner i resultater for våre oppdragsgivere.  
18.02.2020 Oslo
Karabin er blant landets mest spennende arbeidsplasser for konsulenter – og fagfolk som vil bli konsulent. Vi tilbyr spennende oppdrag,
18.02.2020 Oslo
Vis alle 20.037 ledige stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 13.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg helsehjelp til pasientane våre, og rett opplæring til pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 900.000 pasientar og bidreg i utdanninga av fleire tusen helsearbeidarar. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Les mer om Kronstad distriktspsykiatriske senter/ Allmennpoliklinikk, Helse Bergen

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Helse Bergen Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon77 Presentasjon av stillingen:

Kronstad Distriktpsykiatrisk Senter (DPS) held til i nye moderne lokale sentralt på Danmarksplass. Kronstad DPS er delt inn i fleire seksjonar, deriblant to store allmennpoliklinikkar som har ansvar for bydelane Bergenhus, Årstad og Ytrebygda.

Vi har ledig følgjande stillingar ved Kronstad DPS:

 • 2 faste 100% stillingar som psykologspesialist ved allmennteam i Poliklinikk 1
 • 2 faste 100% stillingar som psykolog ved allmennteam i Poliklinikk 1
 • 2 faste 100% stillingar som psykolog ved allmennteam i Poliklinikk 2
 • 1 vikariat i 100% stilling i 1 år som psykolog ved allmennteam i Poliklinikk 2

Vi søkjer fagleg engasjerte medarbeidarar som ønskjer å vere med og vidareutvikle dei aktuelle tenestene i Kronstad DPS. Stillingane er ledige etter nærare avtale.

DPSane i psykisk helsevern er i utvikling, og den som vert tilsett må rekne med å vere delaktig i denne utviklinga. Vi er opptatt av å gje pasientar rett hjelp til rett tid, å differensiere mellom ulike typar av behandling, og å gje rett omfang av hjelp til den enkelte pasient, samstundes som ein syter for at alle som treng hjelp, får hjelp. Dette krev prioritering av ressursane klinikken styrer over. Spesialistar som er tilsett vil òg måtte ta i vare spesialistansvaret for pasientar der hovudbehandlar ikkje er spesialist. Som universitetsklinikk har vi jamleg studentar i praksis, og bidrar til å spesialisere psykologar og legar. Rettleiing av desse, er ein del av dei arbeidsoppgåvene spesialistane i seksjonen må pårekna.

Arbeidsoppgåver

 • Hovudoppgåver vil i poliklinikkane vere vurdering, utgreiing, diagnostisering og behandling av tilviste pasientar med eit breitt spekter av ulike psykiske lidingar
 • Samarbeid med andre delar av behandlingsapparatet både internt og eksternt vil vere viktige arbeidsoppgåver. Det same gjeld samarbeid med pårørande i enkelte tilfelle, og med instansar som NAV, skule og/eller arbeidsgjevar i nokre tilfelle

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Psykologspesialist/ psykolog
 • Klinisk erfaring innanfor ei respektivt allmennpsykiatrisk og/eller akuttpsykiatrisk teneste er eit føremon
 • Må meistre godt norsk, både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Motivasjon og interesse for arbeidsform og fagområde
 • Godt fagleg skjønn, og evne til å arbeide målretta og strukturert
 • Sjølvstendig i arbeidet, og fungere godt i team når det trengs. Dette vert vurdert som særs viktig
 • Vi jobbar tverrfagleg og den som vert tilsett må trivast med ein slik jobbkvardag
 • Vi ønskjer oss kollegaer som er engasjerte og fleksible, og som og kan vera tydeleg om det trengst
 • Evne til fleksibilitet og sjølvstende
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • Dei som vert tilsett må vere skikka ut frå ei samla vurdering

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Utfordrande og spennande arbeidsoppgåver
 • Eit godt arbeidsmiljø
 • Moglegheit for forsking og fagutvikling

Kontaktinformasjon

Helene Charlotte Sande Trønnes, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Fjøsangerveien 36
5054 Bergen

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon77 Stillingsprosent: 100% Anna Søknadsfrist: 08.11.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Facta om Kronstad distriktspsykiatriske senter/ Allmennpoliklinikk, Helse Bergen