<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Barnevernkonsulent Barneverntjenesten, Oslo kommune, Bydel Sagene

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon57 Presentasjon av stillingen:

Sagene barneverntjeneste har 50 stillingshjemler og er organisert etter en spesialistmodell. Vi holder til i nye lokaler i Thorvald Meyersgate 7.
Kontoret består av kontorfaglig team, mottaksteam, undersøkelsesteam, to tiltaksteam 0-23 år, omsorgsteam, og et familieteam som utfører hjemmebaserte oppgaver på bestilling fra de øvrige teamene. Alle team ledes av en seksjonsleder, og teamene som ivaretar saksbehandling har også fagkonsulent. Vi har også et bokollektiv for ungdom tilknyttet barnevernstjenesten.

Ved Sagene barneverntjeneste er det stort fokus på å ivareta barnets perspektiv, at barn og unge blir hørt, forstått, tatt på alvor og blir møtt på en god måte. Vi vektlegger tett samarbeid med øvrige lokale tjenester og tiltak. Det er fokus på fagutvikling og kompetanseheving, og alle ansatte deltar aktivt i dette. Vi har implementert Kvello sin metodikk som en del av vår faglige forankring, og våre rutiner gjenspeiler dette. I bydel Sagene er vi opptatt av tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid og samhandling. Vi har derfor gjennomført en kompetanseheving i de tjenester som jobber med barn, som skal sikre felles språk og felles kompetanse knyttet til viktige områder.

Det blir nå ledig en fast 100 % stilling som barnevernkonsulent i undersøkelsesteamet.

Bydelens arbeidsplasser skal preges av mangfold, og vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke.
Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.

For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester og ansvar for egne undersøkelser.
 • Møte som partsrepresentant i Fylkesnemnda og øvrige rettsinstanser.
 • Holde deg faglig oppdatert og tilegne deg ny faglig kunnskap. Delta i opplæring for nyansatte.

Kvalifikasjoner

 • Utdanningskrav : Sosionom eller barnevernspedagog. Forutsatt relevant erfaring, vil søkere med annen utdanningsbakgrunn kunne bli vurdert
 • Oppdatert erfaring fra barneverntjenestens førstelinje, herunder undersøkelsesarbeid er en fordel.
 • Erfaring fra bruk av Kvellos arbeidsmodell vil bli tillagt vekt.
 • Det kreves tydelig og nyansert muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Krav til godkjent politiattest.

Personlige egenskaper

 • Du liker å jobbe strukturert og systematisk
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter
 • Du er en medarbeider som liker å samarbeide med kollegaer og aktuelle samarbeidsparter. Du er samtidig selvstendig.
 • Du har mot til å være tydelig, til å fremme egne synspunkter og vurderinger.
 • Du er god til å prioritere og du tåler arbeidspress.
 • Du leverer i henhold til tidsfrister og kan tenke alternativt når utfordrende oppgaver skal løses.
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende og variert arbeidshverdag med krevende utfordringer og stort arbeidspress.
 • Engasjerte kollegaer, godt arbeidsmiljø, og et utviklingsorientert kontor preget av høy faglig standard.
 • Veiledning og tett oppfølging fra fagkonsulent og seksjonsleder.
 • Gode forsikrings, låne- og pensjonsordninger.
 • Avtale om bruk av fleksitid
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 33-42 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring

Kontaktinformasjon

Liv A. Diesen, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon Hilde Marie Myrvold, Barnevernsjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Thorvald Meyersgate 7
0555 Oslo

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon57 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 05.11.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som deltar aktivt i omstillingen av samfunnet og industrien for
24.11.2020 Skien
På vegne av et av våre datterselskaper søker vi en faglig sterk og proaktiv anleggsleder som kan lede prosjekter innen stål og
24.11.2020 Oslo
Eiqon AS har ca. 140 betongarbeidere og ca. 300 håndverkere som jobber på ulike konstruksjoner og som samlet tilfører oss
24.11.2020 Hele Norge
Vi søker nå etter en person med forkjærlighet for HMS-faget til stillingen som HMS-koordinator for EIQON AS avd. Råbygg.    Vår råbyggsavdeling utfører
24.11.2020 Hele Norge
På vegne av et av våre datterselskaper søker vi en fremoverlent og dyktig prosjektleder som kan lede prosjekter eller en egen prosjektportefølje innen stål og betong.
24.11.2020 Oslo
Avdeling Bekkensten er en omsorgsbolig i regi av Stendi Heimta som yter heldøgns tjenester til 19 brukere med psykisk utviklingshemming.
24.11.2020 Oslo
Er du glad i faget ditt og ønsker en stilling i et stort og solid selskap? Da kan Bravida være
24.11.2020 Stavanger
I forbindelse med ambisjoner om videre vekst søker vi etter en Serviceleder til vår avdeling i Kristiansand. Avdelingen har 65
24.11.2020 Kristiansand
Vis alle 18.343 ledige stillinger

Oslo kommune har 15 bydeler som samlet disponerer ca. 60 % av Oslos årlige drifts­budsjett til helse- og omsorgstjenester for befolkningen. Det gjelder tjenester til eldre og funksjons­hemmede, helsestasjoner, kommune- og skolehelsetjeneste, barnehager, ungdoms­arbeid, kvalifiseringstiltak, sosiale tjenester, barnevern, rustiltak og boligvirkemidler. Hver bydel ledes politisk av et bydelsutvalg og administrativt av en bydelsdirektør. Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, ved kommunaldirektøren, er bydelsdirektørenes arbeidsgiver.

Les mer om Barneverntjenesten, Oslo kommune, Bydel Sagene

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon57 Presentasjon av stillingen:

Sagene barneverntjeneste har 50 stillingshjemler og er organisert etter en spesialistmodell. Vi holder til i nye lokaler i Thorvald Meyersgate 7.
Kontoret består av kontorfaglig team, mottaksteam, undersøkelsesteam, to tiltaksteam 0-23 år, omsorgsteam, og et familieteam som utfører hjemmebaserte oppgaver på bestilling fra de øvrige teamene. Alle team ledes av en seksjonsleder, og teamene som ivaretar saksbehandling har også fagkonsulent. Vi har også et bokollektiv for ungdom tilknyttet barnevernstjenesten.

Ved Sagene barneverntjeneste er det stort fokus på å ivareta barnets perspektiv, at barn og unge blir hørt, forstått, tatt på alvor og blir møtt på en god måte. Vi vektlegger tett samarbeid med øvrige lokale tjenester og tiltak. Det er fokus på fagutvikling og kompetanseheving, og alle ansatte deltar aktivt i dette. Vi har implementert Kvello sin metodikk som en del av vår faglige forankring, og våre rutiner gjenspeiler dette. I bydel Sagene er vi opptatt av tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid og samhandling. Vi har derfor gjennomført en kompetanseheving i de tjenester som jobber med barn, som skal sikre felles språk og felles kompetanse knyttet til viktige områder.

Det blir nå ledig en fast 100 % stilling som barnevernkonsulent i undersøkelsesteamet.

Bydelens arbeidsplasser skal preges av mangfold, og vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke.
Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.

For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester og ansvar for egne undersøkelser.
 • Møte som partsrepresentant i Fylkesnemnda og øvrige rettsinstanser.
 • Holde deg faglig oppdatert og tilegne deg ny faglig kunnskap. Delta i opplæring for nyansatte.

Kvalifikasjoner

 • Utdanningskrav : Sosionom eller barnevernspedagog. Forutsatt relevant erfaring, vil søkere med annen utdanningsbakgrunn kunne bli vurdert
 • Oppdatert erfaring fra barneverntjenestens førstelinje, herunder undersøkelsesarbeid er en fordel.
 • Erfaring fra bruk av Kvellos arbeidsmodell vil bli tillagt vekt.
 • Det kreves tydelig og nyansert muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Krav til godkjent politiattest.

Personlige egenskaper

 • Du liker å jobbe strukturert og systematisk
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter
 • Du er en medarbeider som liker å samarbeide med kollegaer og aktuelle samarbeidsparter. Du er samtidig selvstendig.
 • Du har mot til å være tydelig, til å fremme egne synspunkter og vurderinger.
 • Du er god til å prioritere og du tåler arbeidspress.
 • Du leverer i henhold til tidsfrister og kan tenke alternativt når utfordrende oppgaver skal løses.
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende og variert arbeidshverdag med krevende utfordringer og stort arbeidspress.
 • Engasjerte kollegaer, godt arbeidsmiljø, og et utviklingsorientert kontor preget av høy faglig standard.
 • Veiledning og tett oppfølging fra fagkonsulent og seksjonsleder.
 • Gode forsikrings, låne- og pensjonsordninger.
 • Avtale om bruk av fleksitid
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 33-42 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring

Kontaktinformasjon

Liv A. Diesen, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon Hilde Marie Myrvold, Barnevernsjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Thorvald Meyersgate 7
0555 Oslo

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon57 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 05.11.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Facta om Barneverntjenesten, Oslo kommune, Bydel Sagene