<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Vi søker Psykologspesialist til DPS Nedre Romerike - Seksjon for gruppeterapi Seksjon for gruppeterapi Nedre Romerike, Akershus universitetssykehus

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon5 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon37 Presentasjon av stillingen:

DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS. Vi har et aktivt fagmiljø med 180 årsverk fordelt på en døgnseksjon og fem polikliniske seksjoner. Foruten tilbudene til befolkningen i eget opptaksområde, har DPS-et ansvar for et OCD-team og en medisinfri døgnenhet som tilbyr tjenester til hele Ahus sitt opptaksområde. I tillegg har avdelingen en merkantil seksjon som samarbeider nært med de kliniske seksjonene.

DPSet har en sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 11 minutters togreise fra Oslo. Det er hyppige bussforbindelser fra Lillestrøm stasjon til Åråsen.
DPS Nedre Romerike samarbeider med 5 kommuner; Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Enebakk og Aurskog-Høland.

Seksjon forgruppeterapi består av 10 fagstillinger hvorav 1 psykiater, 4 psykologspesialister, 3 psykologer, 1 psykiatrisk sykepleier og 1 klinisk sosionom. Vi gir et kunnskapsbasert og differensiert tilbud til pasienter med personlighetsforstyrrelser. Den består i hovedsak av mentaliseringsbasert terapi hvor pasientene får ukentlig gruppe- og individualbehandling. Pasientene kan få behandling i inntil to år. Vi har også startet opp et tilbud med metakognitiv interpersonlig terapi for pasienter med unnvikende personlighetsforstyrrelse. Mye av behandlingen gjøres i gruppe, enten som ko-terapeut eller i fagteam. Seksjonen samarbeider med de andre gruppeseksjonene i A-hus

Seksjonen er i stadig endring og det er muligheter for påvirkning. A-hus skal i 2021 etablere et faglig nettverk for kjønnsinkongruens som vil få tilhørighet i vår seksjon. Søkere med formell kompetanse, erfaring eller interesse for å bidra i dette arbeidet, er ekstra velkomne til å søke.

Vi håper å høre fra deg!

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med psykologfaglig kompetanse
 • Bidra med spesialistkompetanse.
 • Veiledning av psykologer
 • Utrede pasienter, samt behandle pasienter både individuelt og i gruppe

Kvalifikasjoner

 • Bred klinisk erfaring er ønskelig.
 • Interesse for målgruppen.
 • Erfaring med MBT behandling enten i gruppe eller individuelt.
 • Kompetanse på personlighetsforstyrrelser og gruppeterapi

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
 • Profesjonsstudium

Personlige egenskaper

 • God relasjonell kompetanse.
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å jobbe teambasert.
 • Like utfordringer og utviklingsarbeid.
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet.
 • Et ønske om å utvikle seg.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Language

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Et engasjert faglig fellesskap i stadig utvikling
 • Mulighet til å være del av et team som bærer sine pasienter sammen.
 • Rammer for å drive psykoterapi (maks 2 års behandlingstid)
 • Deltagelse i Dagavdelingsnettverket, mulighet for å forske på seksjonens data.
 • Gode velferdstilbud i Ahus, hytteleie, bedriftsidrettslag, teaterbilletter mv.

Kontaktinformasjon

Hege Sandsengen, Seksjonleder/Psykologspesialist, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

C.J Hansensvei 25
2007 Kjeller

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Akershus universitetssykehus HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon37 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 15.11.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi Heimta er en institusjon som retter seg mot miljøterapeutiske tiltak for mennesker med sammensatte utfordringer. Tiltakene er hjemlet i
30.11.2020 Lillehammer
Om utrykningstjenesten:  Stendi startet sin utrykningstjeneste i februar 2018, og har allerede ansvar for nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Nå
26.10.2020 Flere steder
Me har ledigÅrdal kommune har fått midlar til ei stilling som miljøterapeut som skal ha særleg fokus på førebyggande arbeid
29.11.2020 Årdal
Me har ledigÅrdal kommune har fått midlar til ei stilling som miljøvaktmeister knytta mot brukarar som av ulike grunnar har
29.11.2020 Årdal
Stendi avdeling Høvik søker våken nattevakt til 69% stilling.
27.11.2020 Bærum
Stendi har ledig en fast helg- stilling ved avdeling Høvik, Bærum. Stillingen er på 29,58 %, bestående av arbeid hver
27.11.2020 Bærum
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter er et sykehjem med 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i
22.10.2020 Asker
Vi trenger 2 nattevakter i fast stilling, samt tilkallingsvikarer i langvakter (12 timer) og medlever vakter (døgn), hvor det er
26.11.2020 Ringsaker
Vis alle 20.393 ledige stillinger

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær -- faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Les mer om Seksjon for gruppeterapi Nedre Romerike, Akershus universitetssykehus

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon5 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon37 Presentasjon av stillingen:

DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS. Vi har et aktivt fagmiljø med 180 årsverk fordelt på en døgnseksjon og fem polikliniske seksjoner. Foruten tilbudene til befolkningen i eget opptaksområde, har DPS-et ansvar for et OCD-team og en medisinfri døgnenhet som tilbyr tjenester til hele Ahus sitt opptaksområde. I tillegg har avdelingen en merkantil seksjon som samarbeider nært med de kliniske seksjonene.

DPSet har en sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 11 minutters togreise fra Oslo. Det er hyppige bussforbindelser fra Lillestrøm stasjon til Åråsen.
DPS Nedre Romerike samarbeider med 5 kommuner; Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Enebakk og Aurskog-Høland.

Seksjon forgruppeterapi består av 10 fagstillinger hvorav 1 psykiater, 4 psykologspesialister, 3 psykologer, 1 psykiatrisk sykepleier og 1 klinisk sosionom. Vi gir et kunnskapsbasert og differensiert tilbud til pasienter med personlighetsforstyrrelser. Den består i hovedsak av mentaliseringsbasert terapi hvor pasientene får ukentlig gruppe- og individualbehandling. Pasientene kan få behandling i inntil to år. Vi har også startet opp et tilbud med metakognitiv interpersonlig terapi for pasienter med unnvikende personlighetsforstyrrelse. Mye av behandlingen gjøres i gruppe, enten som ko-terapeut eller i fagteam. Seksjonen samarbeider med de andre gruppeseksjonene i A-hus

Seksjonen er i stadig endring og det er muligheter for påvirkning. A-hus skal i 2021 etablere et faglig nettverk for kjønnsinkongruens som vil få tilhørighet i vår seksjon. Søkere med formell kompetanse, erfaring eller interesse for å bidra i dette arbeidet, er ekstra velkomne til å søke.

Vi håper å høre fra deg!

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med psykologfaglig kompetanse
 • Bidra med spesialistkompetanse.
 • Veiledning av psykologer
 • Utrede pasienter, samt behandle pasienter både individuelt og i gruppe

Kvalifikasjoner

 • Bred klinisk erfaring er ønskelig.
 • Interesse for målgruppen.
 • Erfaring med MBT behandling enten i gruppe eller individuelt.
 • Kompetanse på personlighetsforstyrrelser og gruppeterapi

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
 • Profesjonsstudium

Personlige egenskaper

 • God relasjonell kompetanse.
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å jobbe teambasert.
 • Like utfordringer og utviklingsarbeid.
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet.
 • Et ønske om å utvikle seg.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Language

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Et engasjert faglig fellesskap i stadig utvikling
 • Mulighet til å være del av et team som bærer sine pasienter sammen.
 • Rammer for å drive psykoterapi (maks 2 års behandlingstid)
 • Deltagelse i Dagavdelingsnettverket, mulighet for å forske på seksjonens data.
 • Gode velferdstilbud i Ahus, hytteleie, bedriftsidrettslag, teaterbilletter mv.

Kontaktinformasjon

Hege Sandsengen, Seksjonleder/Psykologspesialist, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

C.J Hansensvei 25
2007 Kjeller

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Akershus universitetssykehus HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon37 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 15.11.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Facta om Seksjon for gruppeterapi Nedre Romerike, Akershus universitetssykehus