<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Psykologspesialist/psykolog Psykiatrisk klinikk, Helse Førde

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon19 Presentasjon av stillingen:

Psykiatrisk klinikk har ledig 2x100% vikariat som psykologspesialist/psykolog ved Psykiatrisk klinikk, DPS dag i Førde. Den tilsette må kunne jobbe andre stadar ved behov.

Psykiatrisk klinikk gjev allmennpsykiatriske tenester til 12 kommunar i Sunnfjord/Ytre Sogn. Klinikken har også sentralsjukehusoppgåver med akuttpost med ØH plikt og tverrfagleg spesialisert ruseining. Avdelinga har om lag 185 årsverk.

DPS dag er ein poliklinikk med tilsette med ulik yrkesbakgrunn; psykologspesialist, psykolog, psykiater, lege, psykiatrisk sjukepleiar, jobbspesialistar, vernepleiar og sosionom. Det er og eit aktivt forskingsmiljø tilknytta Psykiatrisk klinikk, som har fleire pågåande doktorgradsprosjekt om psykisk helse og behandling. Vi har totalt 14 psykologspesialistar og psykologar tilsett ved avdelinga Psykiatrisk klinikk.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidet vil bestå av akutte vurderingar av pasientar som er i behov av rask psykisk helsehjelp, korte intervensjonar, behandling for ein allmenn pasientpopulasjon, samt rådgjeving og rettleiing til kommunane.
 • Viktige samarbeidspartar vil vere fastlege, legevakt og den kommunale psykiatritenesta. Den som blir tilsett vil vera med og utvikla tenestetilbodet.

Kvalifikasjonar

 • Psykologspesialist/psykolog med norsk autoriasjon i klinisk psykolog
 • Søkjar må kunne kommunisere godt både norsk skriftleg og munnleg og ha gode evner til å kommunisere, samarbeide og til å tenkje heilskapleg
 • Søkjarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg
 • Førerkort klasse B.

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlege eigenskapar

 • Strukturert
 • Trivst med å jobbe i eit tverrfagleg team
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Samarbeidsvillig
 • Sjølvstendig og ansvarsbevisst

Language

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Høgt fagleg nivå
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Veiledning og deltaking på kurs som ledd i spesialistutdanning for psykologar som er under utdanning til å bli psykologspesialist
 • Løn etter gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Kontaktinformasjon

Tor Christopher Fink, Seksjonsleiar DPS Dag, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Svanehaugvegen 2
6812 Førde

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Førde

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon19 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 04.01.2021 Sluttdato: 04.07.2021 Søknadsfrist: 16.11.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som deltar aktivt i omstillingen av samfunnet og industrien for
24.11.2020 Skien
På vegne av et av våre datterselskaper søker vi en faglig sterk og proaktiv anleggsleder som kan lede prosjekter innen stål og
24.11.2020 Oslo
Eiqon AS har ca. 140 betongarbeidere og ca. 300 håndverkere som jobber på ulike konstruksjoner og som samlet tilfører oss
24.11.2020 Hele Norge
Vi søker nå etter en person med forkjærlighet for HMS-faget til stillingen som HMS-koordinator for EIQON AS avd. Råbygg.    Vår råbyggsavdeling utfører
24.11.2020 Hele Norge
På vegne av et av våre datterselskaper søker vi en fremoverlent og dyktig prosjektleder som kan lede prosjekter eller en egen prosjektportefølje innen stål og betong.
24.11.2020 Oslo
Avdeling Bekkensten er en omsorgsbolig i regi av Stendi Heimta som yter heldøgns tjenester til 19 brukere med psykisk utviklingshemming.
24.11.2020 Oslo
Er du glad i faget ditt og ønsker en stilling i et stort og solid selskap? Da kan Bravida være
24.11.2020 Stavanger
I forbindelse med ambisjoner om videre vekst søker vi etter en Serviceleder til vår avdeling i Kristiansand. Avdelingen har 65
24.11.2020 Kristiansand
Vis alle 18.343 ledige stillinger

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på 2,8 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

Les mer om Psykiatrisk klinikk, Helse Førde

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon19 Presentasjon av stillingen:

Psykiatrisk klinikk har ledig 2x100% vikariat som psykologspesialist/psykolog ved Psykiatrisk klinikk, DPS dag i Førde. Den tilsette må kunne jobbe andre stadar ved behov.

Psykiatrisk klinikk gjev allmennpsykiatriske tenester til 12 kommunar i Sunnfjord/Ytre Sogn. Klinikken har også sentralsjukehusoppgåver med akuttpost med ØH plikt og tverrfagleg spesialisert ruseining. Avdelinga har om lag 185 årsverk.

DPS dag er ein poliklinikk med tilsette med ulik yrkesbakgrunn; psykologspesialist, psykolog, psykiater, lege, psykiatrisk sjukepleiar, jobbspesialistar, vernepleiar og sosionom. Det er og eit aktivt forskingsmiljø tilknytta Psykiatrisk klinikk, som har fleire pågåande doktorgradsprosjekt om psykisk helse og behandling. Vi har totalt 14 psykologspesialistar og psykologar tilsett ved avdelinga Psykiatrisk klinikk.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidet vil bestå av akutte vurderingar av pasientar som er i behov av rask psykisk helsehjelp, korte intervensjonar, behandling for ein allmenn pasientpopulasjon, samt rådgjeving og rettleiing til kommunane.
 • Viktige samarbeidspartar vil vere fastlege, legevakt og den kommunale psykiatritenesta. Den som blir tilsett vil vera med og utvikla tenestetilbodet.

Kvalifikasjonar

 • Psykologspesialist/psykolog med norsk autoriasjon i klinisk psykolog
 • Søkjar må kunne kommunisere godt både norsk skriftleg og munnleg og ha gode evner til å kommunisere, samarbeide og til å tenkje heilskapleg
 • Søkjarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg
 • Førerkort klasse B.

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlege eigenskapar

 • Strukturert
 • Trivst med å jobbe i eit tverrfagleg team
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Samarbeidsvillig
 • Sjølvstendig og ansvarsbevisst

Language

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Høgt fagleg nivå
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Veiledning og deltaking på kurs som ledd i spesialistutdanning for psykologar som er under utdanning til å bli psykologspesialist
 • Løn etter gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Kontaktinformasjon

Tor Christopher Fink, Seksjonsleiar DPS Dag, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Svanehaugvegen 2
6812 Førde

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Førde

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon19 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 04.01.2021 Sluttdato: 04.07.2021 Søknadsfrist: 16.11.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 29
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Facta om Psykiatrisk klinikk, Helse Førde