<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Psykolog/ psykologspesialist (0296-2020-05) NAV Øst-Viken Arbeid og helse

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon56 Presentasjon av stillingen:

NAV Øst-Viken Arbeidsrådgivning er en rådgivende spesialenhet ovenfor NAV-kontorene som gir tilbud om veiledning, kartlegging, utredning og endringsrettet bistand til personer med helsemessige og andre utfordringer knyttet til arbeid, samt vurdering av bistandsbehov for å komme i arbeid. Det skal være et særlig fokus på personer med psykiske og sammensatte vansker. Det gis også muligheter for å bidra med undervisning, veiledning og fagutvikling innen feltet arbeid og helse.

På NAV Arbeidsrådgivning legges det vekt på en ressursfokusert tilnærming for å finne løsninger og mestringsstrategier tilpasset den enkeltes behov. Arbeidssted er for tiden i Fredrikstad, Jens Wilhelmsensgate 3, 1671 Kråkerøy. Det er planlagt flytting av enheten til Moss i løpet av 2021.

Arbeidsrådgivningskontoret i Sør (pt. Fredrikstad) er underlagt avdelingen Arbeid og helse i Øst-Viken. Dette innebærer felles faglig samarbeid med rådgivende legetjeneste, Arbeidsrådgivningskontoret i Nord, Senter for jobbmestring (team nord og sør), Ressurssenter for IPS og SE (R*IPS) og Utviklingsenhet. Vi tilbyr et tverrfaglig miljø med hovedvekt på psykologi og spesialpedagogikk.

Vi har nå ledig 2 faste stillinger, Psykolog/Psykologspesialist

Arbeidsoppgaver

 • Endringsfokusert veiledning -- utvikling av arbeidshåp og muligheter for den enkelte, i lys av personens fungering og helse
 • Kartlegging og utredning, for å vurdere personers funksjonsevne og arbeidsmuligheter
 • Utvidet yrkesvalgrådgivning av personer med sammensatte utfordringer
 • Vurdere grad av behov for bistand- og tilrettelegging, i lys av personens fungering og helseproblematikk
 • Systembistand gjennom rådgivning/kompetanseutvikling, til ansatte på NAV kontor
 • Bistå NAV-kontorene med veiledning/rådgivning i sammensatte brukersaker
 • Bistå med opplæring / kompetanseheving
 • Bidra med fagutvikling innen områder som arbeidspsykologi, spesialpedagogikk og jobbmestrende kartleggings- og veiledningsmetodikk

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Profesjonsutdanning som psykolog/psykologspesialist (med gyldig autorisasjon)
 • Meget god evne til samarbeid og teambygging
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Meget god kompetanse/erfaring innenfor veiledning

Bør-krav:

 • Kompetanse på ressurskartlegging av psykiske og sammensatte helse/-utfordringer og arbeidsfunksjon
 • Kompetanse på endrings- og utredningsarbeid, som kan bidra til å belyse og øke arbeidshåp, funksjonsevne og arbeidsmuligheter
 • Erfaring og kompetanse innen undervisning som kan bidra til kunnskapsutvikling i egen etat og ovenfor samarbeidspartnere

Personlige egenskaper

 • Relasjonelle ferdigheter
 • Analytisk og reflektert
 • Selvstendig, effektiv, ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • Motiverende, engasjert og fleksibel

Vi tilbyr

 • Spennende, utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Deltakelse i utviklingsprosjekter med store muligheter for faglig innvirkning og påvirkning i arbeidet
 • Spennende og utviklende fagmiljø
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
 • Stillingskode 0795 psykolog/spesialpsykolog /1304 psykologspesialist
 • Lønnstrinn 60-70 (årslønn 532.300-640.200), for særs kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Kontaktinformasjon

Gro Lise Syversen, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Jens Wilhelmsens gate 3
1671 Kråkerøy

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:NAV

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon56 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 15.11.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi Heimta er en institusjon som retter seg mot miljøterapeutiske tiltak for mennesker med sammensatte utfordringer. Tiltakene er hjemlet i
30.11.2020 Lillehammer
Om utrykningstjenesten:  Stendi startet sin utrykningstjeneste i februar 2018, og har allerede ansvar for nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Nå
26.10.2020 Flere steder
Me har ledigÅrdal kommune har fått midlar til ei stilling som miljøterapeut som skal ha særleg fokus på førebyggande arbeid
29.11.2020 Årdal
Me har ledigÅrdal kommune har fått midlar til ei stilling som miljøvaktmeister knytta mot brukarar som av ulike grunnar har
29.11.2020 Årdal
Stendi avdeling Høvik søker våken nattevakt til 69% stilling.
27.11.2020 Bærum
Stendi har ledig en fast helg- stilling ved avdeling Høvik, Bærum. Stillingen er på 29,58 %, bestående av arbeid hver
27.11.2020 Bærum
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter er et sykehjem med 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i
22.10.2020 Asker
Vi trenger 2 nattevakter i fast stilling, samt tilkallingsvikarer i langvakter (12 timer) og medlever vakter (døgn), hvor det er
26.11.2020 Ringsaker
Vis alle 20.393 ledige stillinger

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller "hull i CV" om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

NAVstilling

Les mer om NAV Øst-Viken Arbeid og helse

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon56 Presentasjon av stillingen:

NAV Øst-Viken Arbeidsrådgivning er en rådgivende spesialenhet ovenfor NAV-kontorene som gir tilbud om veiledning, kartlegging, utredning og endringsrettet bistand til personer med helsemessige og andre utfordringer knyttet til arbeid, samt vurdering av bistandsbehov for å komme i arbeid. Det skal være et særlig fokus på personer med psykiske og sammensatte vansker. Det gis også muligheter for å bidra med undervisning, veiledning og fagutvikling innen feltet arbeid og helse.

På NAV Arbeidsrådgivning legges det vekt på en ressursfokusert tilnærming for å finne løsninger og mestringsstrategier tilpasset den enkeltes behov. Arbeidssted er for tiden i Fredrikstad, Jens Wilhelmsensgate 3, 1671 Kråkerøy. Det er planlagt flytting av enheten til Moss i løpet av 2021.

Arbeidsrådgivningskontoret i Sør (pt. Fredrikstad) er underlagt avdelingen Arbeid og helse i Øst-Viken. Dette innebærer felles faglig samarbeid med rådgivende legetjeneste, Arbeidsrådgivningskontoret i Nord, Senter for jobbmestring (team nord og sør), Ressurssenter for IPS og SE (R*IPS) og Utviklingsenhet. Vi tilbyr et tverrfaglig miljø med hovedvekt på psykologi og spesialpedagogikk.

Vi har nå ledig 2 faste stillinger, Psykolog/Psykologspesialist

Arbeidsoppgaver

 • Endringsfokusert veiledning -- utvikling av arbeidshåp og muligheter for den enkelte, i lys av personens fungering og helse
 • Kartlegging og utredning, for å vurdere personers funksjonsevne og arbeidsmuligheter
 • Utvidet yrkesvalgrådgivning av personer med sammensatte utfordringer
 • Vurdere grad av behov for bistand- og tilrettelegging, i lys av personens fungering og helseproblematikk
 • Systembistand gjennom rådgivning/kompetanseutvikling, til ansatte på NAV kontor
 • Bistå NAV-kontorene med veiledning/rådgivning i sammensatte brukersaker
 • Bistå med opplæring / kompetanseheving
 • Bidra med fagutvikling innen områder som arbeidspsykologi, spesialpedagogikk og jobbmestrende kartleggings- og veiledningsmetodikk

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Profesjonsutdanning som psykolog/psykologspesialist (med gyldig autorisasjon)
 • Meget god evne til samarbeid og teambygging
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Meget god kompetanse/erfaring innenfor veiledning

Bør-krav:

 • Kompetanse på ressurskartlegging av psykiske og sammensatte helse/-utfordringer og arbeidsfunksjon
 • Kompetanse på endrings- og utredningsarbeid, som kan bidra til å belyse og øke arbeidshåp, funksjonsevne og arbeidsmuligheter
 • Erfaring og kompetanse innen undervisning som kan bidra til kunnskapsutvikling i egen etat og ovenfor samarbeidspartnere

Personlige egenskaper

 • Relasjonelle ferdigheter
 • Analytisk og reflektert
 • Selvstendig, effektiv, ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • Motiverende, engasjert og fleksibel

Vi tilbyr

 • Spennende, utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Deltakelse i utviklingsprosjekter med store muligheter for faglig innvirkning og påvirkning i arbeidet
 • Spennende og utviklende fagmiljø
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
 • Stillingskode 0795 psykolog/spesialpsykolog /1304 psykologspesialist
 • Lønnstrinn 60-70 (årslønn 532.300-640.200), for særs kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Kontaktinformasjon

Gro Lise Syversen, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Jens Wilhelmsens gate 3
1671 Kråkerøy

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:NAV

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon56 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 15.11.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Facta om NAV Øst-Viken Arbeid og helse