<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

SHA-Rådgiver/Seniorrådgiver Statnett

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vi søker rådgiver innenfor fagområdet sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Som SHA-rådgiver skal du bistå prosjektledere i planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter i tråd med byggherreforskriften, innen områdene ledning, stasjon og kabel/marine operasjoner. 

I arbeidet inngår SHA-risikostyring, kvalifisering og evaluering av leverandører, utarbeidelse og oppfølging av SHA-plan, kontraktsoppfølging, HMS leverandørrevisjoner, avvikshåndtering, granskning, analyser og rapportering, beredskapsplanlegging og øvelser, bistand i spørsmål omkring el-sikkerhet, bygge sikkerhetskultur m.m. 

Arbeidsoppgaver
 • SHA-rådgiver for en portefølje av utbyggingsprosjekter
 • Bidra inn i prosjektene under planlegging, prosjektering, anskaffelse og utførelse 
 • være koordinator i plan- og prosjekteringsfasen (KP) og / eller koordinator i utførelsesfasen (KU)
 • Være ansvarlig for å sikre at prosjektene oppfyller krav gitt i byggherreforskriften, samt følge opp at arbeidsgiverne på bygge- og anleggsplassen ivaretar HMS-lovgivningen
 • Bistå prosjektledelsen i å etablere en sikkerhetskultur som støtter opp under Statnetts nullvisjon
 • Bidra til å videreutvikle og implementere beste praksis for å styre SHA i prosjekter  
 • Bidra til kompetanseutvikling innen SHA i organisasjonen 
Kvalifikasjoner

I denne stilling skal du kunne levere til flere prosjekter i ulike faser i samme periode.

 • Relevant utdanning på bachelor/master nivå. Lang relevant erfaring fra lignende roller kan kompensere for manglende høyere utdannelse.
 • 5-10 års operativ erfaring med å ivareta SHA i prosjekter, i flere av fasene planlegging, prosjektering, anskaffelse og utførelse
 • God kunnskap om HMS-lovgivningen, spesielt byggherreforskriften, internkontrollforskriften og regelverk knyttet til el-sikkerhet
 • God kunnskap og erfaring fra flere HMS fagområder slik som risikostyring, HMS-leverandørrevisjoner, kontraktsoppfølging, avvikshåndtering, granskning, beredskap, el-sikkerhet, teknisk sikkerhet og bygging av sikkerhetskultur
 • Ønskelig at du kan fasilitere møter og fagdiskusjoner på tvers av fagdisipliner
 • Ønskelig med erfaring i å utvikle kursmateriell og gjennomføre opplæring
 • Ønskelig med erfaring i å utvikle og implementere metodikk for utøvelse av byggherreansvar og oppfølging av arbeidsgivers HMS-ansvar
 • Det vil være en fordel med erfaring fra bygg og anleggsvirksomhet, kraftbransjen og/eller marine operasjoner
Personlige egenskaper
 • Være analytisk og strukturert
 • Være effektiv og handlekraftig
 • Ha gode samarbeidsevner
 • Være en god møteleder/fasilitator
 • Ha høy faglig og personlig autoritet
 • Ha god formidlingsevne både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • Være fleksibel og søke egen utvikling
Arbeidssted
 • Trondheim, Oslo eller Sandnes 
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi avdeling Høvik søker våken nattevakt til 69% stilling.
27.11.2020 Bærum
Stendi har ledig en fast helg- stilling ved avdeling Høvik, Bærum. Stillingen er på 29,58 %, bestående av arbeid hver
27.11.2020 Bærum
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter er et sykehjem med 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i
22.10.2020 Asker
Vi trenger 2 nattevakter i fast stilling, samt tilkallingsvikarer i langvakter (12 timer) og medlever vakter (døgn), hvor det er
26.11.2020 Ringsaker
Intility er i sterk vekst og søker flere dyktige medarbeidere til vår supportavdeling, Technical Services. Ønsker du å jobbe med
26.08.2020 Oslo
Vi er i sterk vekst og søker flere dyktige teknikere for å ivareta vår Device Management-plattform, som brukes av mer enn 35 000
08.09.2020 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
Systemutvikling og Porteføljer, Statnett Vil du legge til rette for en fullelektrisk framtid og bidra til at samfunnskritiske systemer alltid er
01.10.2020 Oslo
Vis alle 19.355 ledige stillinger

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

 Hvorfor velge å jobbe i Statnett:

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

 Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett

Stillingsbeskrivelse

Vi søker rådgiver innenfor fagområdet sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Som SHA-rådgiver skal du bistå prosjektledere i planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter i tråd med byggherreforskriften, innen områdene ledning, stasjon og kabel/marine operasjoner. 

I arbeidet inngår SHA-risikostyring, kvalifisering og evaluering av leverandører, utarbeidelse og oppfølging av SHA-plan, kontraktsoppfølging, HMS leverandørrevisjoner, avvikshåndtering, granskning, analyser og rapportering, beredskapsplanlegging og øvelser, bistand i spørsmål omkring el-sikkerhet, bygge sikkerhetskultur m.m. 

Arbeidsoppgaver
 • SHA-rådgiver for en portefølje av utbyggingsprosjekter
 • Bidra inn i prosjektene under planlegging, prosjektering, anskaffelse og utførelse 
 • være koordinator i plan- og prosjekteringsfasen (KP) og / eller koordinator i utførelsesfasen (KU)
 • Være ansvarlig for å sikre at prosjektene oppfyller krav gitt i byggherreforskriften, samt følge opp at arbeidsgiverne på bygge- og anleggsplassen ivaretar HMS-lovgivningen
 • Bistå prosjektledelsen i å etablere en sikkerhetskultur som støtter opp under Statnetts nullvisjon
 • Bidra til å videreutvikle og implementere beste praksis for å styre SHA i prosjekter  
 • Bidra til kompetanseutvikling innen SHA i organisasjonen 
Kvalifikasjoner

I denne stilling skal du kunne levere til flere prosjekter i ulike faser i samme periode.

 • Relevant utdanning på bachelor/master nivå. Lang relevant erfaring fra lignende roller kan kompensere for manglende høyere utdannelse.
 • 5-10 års operativ erfaring med å ivareta SHA i prosjekter, i flere av fasene planlegging, prosjektering, anskaffelse og utførelse
 • God kunnskap om HMS-lovgivningen, spesielt byggherreforskriften, internkontrollforskriften og regelverk knyttet til el-sikkerhet
 • God kunnskap og erfaring fra flere HMS fagområder slik som risikostyring, HMS-leverandørrevisjoner, kontraktsoppfølging, avvikshåndtering, granskning, beredskap, el-sikkerhet, teknisk sikkerhet og bygging av sikkerhetskultur
 • Ønskelig at du kan fasilitere møter og fagdiskusjoner på tvers av fagdisipliner
 • Ønskelig med erfaring i å utvikle kursmateriell og gjennomføre opplæring
 • Ønskelig med erfaring i å utvikle og implementere metodikk for utøvelse av byggherreansvar og oppfølging av arbeidsgivers HMS-ansvar
 • Det vil være en fordel med erfaring fra bygg og anleggsvirksomhet, kraftbransjen og/eller marine operasjoner
Personlige egenskaper
 • Være analytisk og strukturert
 • Være effektiv og handlekraftig
 • Ha gode samarbeidsevner
 • Være en god møteleder/fasilitator
 • Ha høy faglig og personlig autoritet
 • Ha god formidlingsevne både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • Være fleksibel og søke egen utvikling
Arbeidssted
 • Trondheim, Oslo eller Sandnes 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 29
  2020
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 02
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Facta om Statnett