<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

(Senior) Rådgiver ERP Statnett

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Adm-og forretningkritiske tjenester, Statnett

Kraftsystemet står ovenfor en betydelig endring hvor digitalisering og bruk av ny teknologi vil kunne påvirke alle deler av det norske, nordiske og europeiske kraftsystemet. Gode IT-løsninger spiller en stadig større rolle i Statnetts evne til digitalisering og i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem.

Statnetts IT-divisjon gjennomfører betydelige investeringer i IT-systemene som er sentrale for å drifte og vedlikeholde kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Det er fokus på utvikling av digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring.

Som rådgiver innen ERP vil du være sentral i arbeidet knyttet til prosessforbedring og effektivisering innenfor flere viktige områder. Du vil inngå i et team som har ansvaret for videreutvikling, drift og forvaltning av vår ERP-løsning IFS Applications. Løsningen er en viktig del av vårt digitale fundament, og en av de Statnetts viktigste datakilder. 

Arbeidsoppgaver
 • Drift og forvaltning av IFS Applications10 med tilhørende integrasjoner
 • Bidra i testing av leveranser
 • Utvikle og vedlikeholde konfigurasjoner innenfor IFS Applications10
 • Lage/utvikle grensesnitt mellom IFS Applications og tilstøtende systemer
 • Forvalte applikasjoner på mobile enheter
 • Bistå superbrukere ved feilsøking mm.
 • Delta i prosjekter og produktteam
Om deg
 • Du brenner for teknologi og ønsker å være i forkant av utviklingen
 • Du er analytisk og setter deg lett inn i komplekse problemstillinger
 • Du er ambisiøs og ønsker å bidra inn i et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø.
 • Du deler vår visjon om at kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen til suksess
 • Du bidrar til gode løsninger i grensesnittet mellom de funksjonelle og tekniske områdene
 • Du har evne til å se hvordan teknologiske muligheter kan bidra til effektivisering og automatisering av forretningsprosesser
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning innen informasjonsteknologi, minimum på bachelornivå. Lang, relevant erfaring fra større prosjekter eller bedrifter kan kompensere for manglende formalkompetanse 
 • Erfaring med drift, support og forvaltning av ERP-systemer, fortrinnsvis IFS. 
 • Fordel med erfaring innen utvikling av konfigurasjoner innenfor IFS Applications, eksempelvis Aurena, Lobby, Rapport, Egendefinerte objekter, Hendelser, Roller og Profiler, Migrering 
 • Fordel med relevant kompetanse/erfaring i forbindelse med integrasjoner (f.eks. OData baserte RESTful APIer, RESTful API , WEB Services, Java eller C# utviklingskompetanse, mikrotjenester i OpenShift) 
 • Erfaring med Oracle SQL/PL-SQL programmering og drifting av Oracle Weblogic server 
 • Fordel med kompetanse innenfor ett eller flere av følgende områder i IFS Applications: IFS Økonomi, IFS Vedlikehold/Vedlikeholdsplanlegging, IFS Dokumentadministrasjon, IFS Logistikk, IFS Prosjekt, IFS HR 
 • Fordel med kjennskap til mobile applikasjoner 
 • Fordel med erfaring med test-automatisering 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. 
 • Vi håndterer samfunnskritisk infrastruktur og det er et krav om at du må kunne sikkerhetsklareres

Du blir en del av en enhet som har et helhetlig ansvar for å levere drift og forvaltning av alle administrative og forretningskritiske tjenester i Statnett. Vi er ansvarlig for et bredt spekter av tjenester og en kompleks systemportefølje basert på ulike typer av teknologier. Vi har fokus på en sikker og effektiv drift med tilhørende områder som automatisering, sikkerhet og arkitektur. Vi har høy grad av serviceinnstilling og evne til å tenke nytt. Vi trives med et høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver. Du vil inngå i et svært kompetent team med høyt motiverte medarbeidere, og ha en variert og innholdsrik arbeidsdag. 

Om oss
 • Gode utviklingsmuligheter med interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et sterkt faglig og trivelig miljø.
 • Fleksibel arbeidstid, konkurransedyktige betingelser og gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Bedriftshelsetjeneste/bedriftshytter/bedriftsbarnehage/et bredt tilbud av bedriftsidrettslag
 • Spennende arbeidsoppgaver knyttet til automatisering
 • Godt arbeidsmiljø
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi avdeling Høvik søker våken nattevakt til 69% stilling.
27.11.2020 Bærum
Stendi har ledig en fast helg- stilling ved avdeling Høvik, Bærum. Stillingen er på 29,58 %, bestående av arbeid hver
27.11.2020 Bærum
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter er et sykehjem med 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i
22.10.2020 Asker
Vi trenger 2 nattevakter i fast stilling, samt tilkallingsvikarer i langvakter (12 timer) og medlever vakter (døgn), hvor det er
26.11.2020 Ringsaker
Intility er i sterk vekst og søker flere dyktige medarbeidere til vår supportavdeling, Technical Services. Ønsker du å jobbe med
26.08.2020 Oslo
Vi er i sterk vekst og søker flere dyktige teknikere for å ivareta vår Device Management-plattform, som brukes av mer enn 35 000
08.09.2020 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
Systemutvikling og Porteføljer, Statnett Vil du legge til rette for en fullelektrisk framtid og bidra til at samfunnskritiske systemer alltid er
01.10.2020 Oslo
Vis alle 19.355 ledige stillinger

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven, og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

 Hvorfor velge å jobbe i Statnett:

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

 Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett

Stillingsbeskrivelse

Adm-og forretningkritiske tjenester, Statnett

Kraftsystemet står ovenfor en betydelig endring hvor digitalisering og bruk av ny teknologi vil kunne påvirke alle deler av det norske, nordiske og europeiske kraftsystemet. Gode IT-løsninger spiller en stadig større rolle i Statnetts evne til digitalisering og i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem.

Statnetts IT-divisjon gjennomfører betydelige investeringer i IT-systemene som er sentrale for å drifte og vedlikeholde kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Det er fokus på utvikling av digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring.

Som rådgiver innen ERP vil du være sentral i arbeidet knyttet til prosessforbedring og effektivisering innenfor flere viktige områder. Du vil inngå i et team som har ansvaret for videreutvikling, drift og forvaltning av vår ERP-løsning IFS Applications. Løsningen er en viktig del av vårt digitale fundament, og en av de Statnetts viktigste datakilder. 

Arbeidsoppgaver
 • Drift og forvaltning av IFS Applications10 med tilhørende integrasjoner
 • Bidra i testing av leveranser
 • Utvikle og vedlikeholde konfigurasjoner innenfor IFS Applications10
 • Lage/utvikle grensesnitt mellom IFS Applications og tilstøtende systemer
 • Forvalte applikasjoner på mobile enheter
 • Bistå superbrukere ved feilsøking mm.
 • Delta i prosjekter og produktteam
Om deg
 • Du brenner for teknologi og ønsker å være i forkant av utviklingen
 • Du er analytisk og setter deg lett inn i komplekse problemstillinger
 • Du er ambisiøs og ønsker å bidra inn i et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø.
 • Du deler vår visjon om at kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen til suksess
 • Du bidrar til gode løsninger i grensesnittet mellom de funksjonelle og tekniske områdene
 • Du har evne til å se hvordan teknologiske muligheter kan bidra til effektivisering og automatisering av forretningsprosesser
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning innen informasjonsteknologi, minimum på bachelornivå. Lang, relevant erfaring fra større prosjekter eller bedrifter kan kompensere for manglende formalkompetanse 
 • Erfaring med drift, support og forvaltning av ERP-systemer, fortrinnsvis IFS. 
 • Fordel med erfaring innen utvikling av konfigurasjoner innenfor IFS Applications, eksempelvis Aurena, Lobby, Rapport, Egendefinerte objekter, Hendelser, Roller og Profiler, Migrering 
 • Fordel med relevant kompetanse/erfaring i forbindelse med integrasjoner (f.eks. OData baserte RESTful APIer, RESTful API , WEB Services, Java eller C# utviklingskompetanse, mikrotjenester i OpenShift) 
 • Erfaring med Oracle SQL/PL-SQL programmering og drifting av Oracle Weblogic server 
 • Fordel med kompetanse innenfor ett eller flere av følgende områder i IFS Applications: IFS Økonomi, IFS Vedlikehold/Vedlikeholdsplanlegging, IFS Dokumentadministrasjon, IFS Logistikk, IFS Prosjekt, IFS HR 
 • Fordel med kjennskap til mobile applikasjoner 
 • Fordel med erfaring med test-automatisering 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. 
 • Vi håndterer samfunnskritisk infrastruktur og det er et krav om at du må kunne sikkerhetsklareres

Du blir en del av en enhet som har et helhetlig ansvar for å levere drift og forvaltning av alle administrative og forretningskritiske tjenester i Statnett. Vi er ansvarlig for et bredt spekter av tjenester og en kompleks systemportefølje basert på ulike typer av teknologier. Vi har fokus på en sikker og effektiv drift med tilhørende områder som automatisering, sikkerhet og arkitektur. Vi har høy grad av serviceinnstilling og evne til å tenke nytt. Vi trives med et høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver. Du vil inngå i et svært kompetent team med høyt motiverte medarbeidere, og ha en variert og innholdsrik arbeidsdag. 

Om oss
 • Gode utviklingsmuligheter med interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et sterkt faglig og trivelig miljø.
 • Fleksibel arbeidstid, konkurransedyktige betingelser og gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Bedriftshelsetjeneste/bedriftshytter/bedriftsbarnehage/et bredt tilbud av bedriftsidrettslag
 • Spennende arbeidsoppgaver knyttet til automatisering
 • Godt arbeidsmiljø

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 29
  2020
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 02
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Facta om Statnett