<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

To jurister til juridisk seksjon i vareførselsdivisjonen i Bergen Tolletaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. 1. oktober 2020 ferdigstilte tolletaten en fullstendig omorganisering, og etablerte vareførselsdivisjonen med hovedkontor i Bergen. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Vareførselsdivisjonen skal legge til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer for både næringslivet og privatpersoner. Divisjonen skal jobbe både med forebygging og kontroll for å sikre en optimal etterlevelse. Vareførselsdivisjonen er organisert skal organiseres ut ifra fagområder, hvor alle enheter skal ha et nasjonalt ansvar innenfor sine respektive områder. Om lag 300 av etatens medarbeidere arbeider i vareførselsdivisjonen. Divisjonsdirektør med tilhørende stab er plassert i Bergen.

Juridisk seksjon i regelavdelingen skal være vareførselsdivisjonens nasjonale enhet for regelverks- og prosedyreutvikling. Dersom du har erfaring og interesse for toll-/forvaltningsrett eller regelverksarbeid kan dette være en spennende mulighet til å bidra inn i flere viktige satsingsområder i en etat som er under utvikling.


Sentrale arbeidsoppgaver:

 • juridisk rådgivning og bistand i prosjekter og enkeltsaker innenfor hele divisjonens ansvarsområde
 • oppfølging av samarbeidende aktører
 • informasjon og undervisning/opplæring internt ifm innføring av nye lover etc.
 • utforming, implementering og vedlikehold av interne prosedyrer og styrende dokumenter innenfor divisjonens ansvarsområde
 • delta i prosjektarbeid på tvers i organisasjonene
 • behandle og besvare regelverksavklaringer 

 

Kvalifikasjoner:

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • relevant arbeidserfaring etter endt studium
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Som jurist hos oss må du:

 • ha evne til å løse oppgaver og oppnå resultater både selvstendig og sammen med andre
 • arbeide strukturert og i henhold til planer og frister
 • være positiv og løsningsorientert 
 • ta initiativ og jobbe proaktivt

 
 
Hva kan vi tilby deg?

 • varierte oppgaver og gode muligheter for å påvirke en organisasjon i sterk utvikling
 • muligheter for faglig utvikling
 • et faglig miljø med høy kompetanse og engasjerte kollegaer
 • en fleksibel arbeidstidsordning
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver kr. 480 000 - 600 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold
I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.


For mer informasjon om stillingene kan du kontakte seksjonssjef June Nesse på mob.nr. 477 97 831.

For mer informasjon om jobb i tolletaten, se toll.no/jobb.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi avdeling Høvik søker våken nattevakt til 69% stilling.
27.11.2020 Bærum
Stendi har ledig en fast helg- stilling ved avdeling Høvik, Bærum. Stillingen er på 29,58 %, bestående av arbeid hver
27.11.2020 Bærum
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter er et sykehjem med 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i
22.10.2020 Asker
Vi trenger 2 nattevakter i fast stilling, samt tilkallingsvikarer i langvakter (12 timer) og medlever vakter (døgn), hvor det er
26.11.2020 Ringsaker
Intility er i sterk vekst og søker flere dyktige medarbeidere til vår supportavdeling, Technical Services. Ønsker du å jobbe med
26.08.2020 Oslo
Vi er i sterk vekst og søker flere dyktige teknikere for å ivareta vår Device Management-plattform, som brukes av mer enn 35 000
08.09.2020 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
Systemutvikling og Porteføljer, Statnett Vil du legge til rette for en fullelektrisk framtid og bidra til at samfunnskritiske systemer alltid er
01.10.2020 Oslo
Vis alle 19.355 ledige stillinger
Les mer om Tolletaten

Stillingsbeskrivelse

Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. 1. oktober 2020 ferdigstilte tolletaten en fullstendig omorganisering, og etablerte vareførselsdivisjonen med hovedkontor i Bergen. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Vareførselsdivisjonen skal legge til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer for både næringslivet og privatpersoner. Divisjonen skal jobbe både med forebygging og kontroll for å sikre en optimal etterlevelse. Vareførselsdivisjonen er organisert skal organiseres ut ifra fagområder, hvor alle enheter skal ha et nasjonalt ansvar innenfor sine respektive områder. Om lag 300 av etatens medarbeidere arbeider i vareførselsdivisjonen. Divisjonsdirektør med tilhørende stab er plassert i Bergen.

Juridisk seksjon i regelavdelingen skal være vareførselsdivisjonens nasjonale enhet for regelverks- og prosedyreutvikling. Dersom du har erfaring og interesse for toll-/forvaltningsrett eller regelverksarbeid kan dette være en spennende mulighet til å bidra inn i flere viktige satsingsområder i en etat som er under utvikling.


Sentrale arbeidsoppgaver:

 • juridisk rådgivning og bistand i prosjekter og enkeltsaker innenfor hele divisjonens ansvarsområde
 • oppfølging av samarbeidende aktører
 • informasjon og undervisning/opplæring internt ifm innføring av nye lover etc.
 • utforming, implementering og vedlikehold av interne prosedyrer og styrende dokumenter innenfor divisjonens ansvarsområde
 • delta i prosjektarbeid på tvers i organisasjonene
 • behandle og besvare regelverksavklaringer 

 

Kvalifikasjoner:

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • relevant arbeidserfaring etter endt studium
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Som jurist hos oss må du:

 • ha evne til å løse oppgaver og oppnå resultater både selvstendig og sammen med andre
 • arbeide strukturert og i henhold til planer og frister
 • være positiv og løsningsorientert 
 • ta initiativ og jobbe proaktivt

 
 
Hva kan vi tilby deg?

 • varierte oppgaver og gode muligheter for å påvirke en organisasjon i sterk utvikling
 • muligheter for faglig utvikling
 • et faglig miljø med høy kompetanse og engasjerte kollegaer
 • en fleksibel arbeidstidsordning
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver kr. 480 000 - 600 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold
I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.


For mer informasjon om stillingene kan du kontakte seksjonssjef June Nesse på mob.nr. 477 97 831.

For mer informasjon om jobb i tolletaten, se toll.no/jobb.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Jus

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 30
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 04
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Facta om Tolletaten