<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Psykologspesialist søkes til AFR Skuteviken Avdeling for rusmedisin, AFR Klinikken/ Skuteviken, Helse Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Avdeling for rusmedisin (AFR) har ca 570 medarbeidarar. Avdelinga har 2 poliklinikkar, ein ambulant seksjon og fleire døgnseksjonar for både akutt- og planlagd behandling.

Ved Avdeling for rusmedisin seksjon Skuteviken søkjer vi ein utviklingsorientert og engasjert psykologspesialist.

Døgnavdelinga held til i lokale nær Bergen Sentrum. Avdelinga er tverrfagleg samansett. Den tverrfaglege bemanninga består av psykiatrar, sosionomar, spesial-sjukepleiarar, vernepleiar og musikkterapi. Fleire er i ulike vidareutdanningar.

Det vil i dei neste åra gå føre seg spennande utvikling knytt til differensiering av tenester og forsking. Alle avdelingane er organisert i tverrfaglege team, og det er godt lagt til rette for samarbeid og drøftingar. Det er vekentlege fagmøte og i avdelinga er det faste fag- og forskingsdagar og avdelinga legg og til rette for individuell vidareutdanning, samt felles kompetanseheving. Døgnavdelinga gjev tilbod til pasientar med rusmiddelproblem frå 18 år og oppover. Avdelingane har fast samarbeid med "jobb først" (ips) konsulentar som knytt opp til AFR og til poliklinikken.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing og behandling av rusavhengige, dette ofte i kombinasjon med psykisk helsetilstandar
 • Samhandling og rettleiing av samarbeidspartnarar internt og eksternt mot kommunale tenester
 • Seksjonen er opptatt av å utvikle differensierte tenester, mellom anna har vi fleire tilbod om gruppetilbod (m.a grupper i traumestabiliserande og tilbakefalls-førebyggingar) og familie/nettverksorienterte metodar i t.d poliklinikk
 • Deltaking i internt utviklingsarbeid og rettleiing er forventa

Kvalifikasjonar

 • Bidrar til vidareutvikling av vårt fleksible døgn og polikliniske behandlingstilbod
 • Er fagleg oppdatert
 • Er god til å samarbeide, tenkjer helhetlig og motiverer andre
 • Skapar tryggleik mellom pasientar og kollegaer
 • Ser viktigheten av mangfold i helsevesenet
 • Arbeider strukturert og systematisk for å fremje god pasientbehandling og pasientsikkerheit
 • Stor interesse for brukargruppen
  Norsk autorisasjon
  Særs gode kunnskapar i norsk, både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljøDu trivast med å arbeide i eit tverrfagleg miljø og meistrar høgt tempoDu har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturertDu må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i teamDu arbeider målretta og toler å stå i krevjande situasjonar

Vi tilbyr

Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordningar
Triveleg arbeidsmiljøHøgt fagleg nivåFagleg og personleg utviklingEin arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)

Kontaktinformasjon

Wenche Haga, Psykologspesialist, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Mai-Elin Lillevik Hagenes, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Nye sandviksvei 84
5032 Bergen

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon35Stillingsprosent: 100%FastStartdato: 01.01.2021Søknadsfrist: 20.11.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som deltar aktivt i omstillingen av samfunnet og industrien for
24.11.2020 Skien
På vegne av et av våre datterselskaper søker vi en faglig sterk og proaktiv anleggsleder som kan lede prosjekter innen stål og
24.11.2020 Oslo
Eiqon AS har ca. 140 betongarbeidere og ca. 300 håndverkere som jobber på ulike konstruksjoner og som samlet tilfører oss
24.11.2020 Hele Norge
Vi søker nå etter en person med forkjærlighet for HMS-faget til stillingen som HMS-koordinator for EIQON AS avd. Råbygg.    Vår råbyggsavdeling utfører
24.11.2020 Hele Norge
På vegne av et av våre datterselskaper søker vi en fremoverlent og dyktig prosjektleder som kan lede prosjekter eller en egen prosjektportefølje innen stål og betong.
24.11.2020 Oslo
Avdeling Bekkensten er en omsorgsbolig i regi av Stendi Heimta som yter heldøgns tjenester til 19 brukere med psykisk utviklingshemming.
24.11.2020 Oslo
Er du glad i faget ditt og ønsker en stilling i et stort og solid selskap? Da kan Bravida være
24.11.2020 Stavanger
I forbindelse med ambisjoner om videre vekst søker vi etter en Serviceleder til vår avdeling i Kristiansand. Avdelingen har 65
24.11.2020 Kristiansand
Vis alle 18.343 ledige stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 13.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg helsehjelp til pasientane våre, og rett opplæring til pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 900.000 pasientar og bidreg i utdanninga av fleire tusen helsearbeidarar. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Les mer om Avdeling for rusmedisin, AFR Klinikken/ Skuteviken, Helse Bergen

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for rusmedisin (AFR) har ca 570 medarbeidarar. Avdelinga har 2 poliklinikkar, ein ambulant seksjon og fleire døgnseksjonar for både akutt- og planlagd behandling.

Ved Avdeling for rusmedisin seksjon Skuteviken søkjer vi ein utviklingsorientert og engasjert psykologspesialist.

Døgnavdelinga held til i lokale nær Bergen Sentrum. Avdelinga er tverrfagleg samansett. Den tverrfaglege bemanninga består av psykiatrar, sosionomar, spesial-sjukepleiarar, vernepleiar og musikkterapi. Fleire er i ulike vidareutdanningar.

Det vil i dei neste åra gå føre seg spennande utvikling knytt til differensiering av tenester og forsking. Alle avdelingane er organisert i tverrfaglege team, og det er godt lagt til rette for samarbeid og drøftingar. Det er vekentlege fagmøte og i avdelinga er det faste fag- og forskingsdagar og avdelinga legg og til rette for individuell vidareutdanning, samt felles kompetanseheving. Døgnavdelinga gjev tilbod til pasientar med rusmiddelproblem frå 18 år og oppover. Avdelingane har fast samarbeid med "jobb først" (ips) konsulentar som knytt opp til AFR og til poliklinikken.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing og behandling av rusavhengige, dette ofte i kombinasjon med psykisk helsetilstandar
 • Samhandling og rettleiing av samarbeidspartnarar internt og eksternt mot kommunale tenester
 • Seksjonen er opptatt av å utvikle differensierte tenester, mellom anna har vi fleire tilbod om gruppetilbod (m.a grupper i traumestabiliserande og tilbakefalls-førebyggingar) og familie/nettverksorienterte metodar i t.d poliklinikk
 • Deltaking i internt utviklingsarbeid og rettleiing er forventa

Kvalifikasjonar

 • Bidrar til vidareutvikling av vårt fleksible døgn og polikliniske behandlingstilbod
 • Er fagleg oppdatert
 • Er god til å samarbeide, tenkjer helhetlig og motiverer andre
 • Skapar tryggleik mellom pasientar og kollegaer
 • Ser viktigheten av mangfold i helsevesenet
 • Arbeider strukturert og systematisk for å fremje god pasientbehandling og pasientsikkerheit
 • Stor interesse for brukargruppen
  Norsk autorisasjon
  Særs gode kunnskapar i norsk, både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljøDu trivast med å arbeide i eit tverrfagleg miljø og meistrar høgt tempoDu har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturertDu må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i teamDu arbeider målretta og toler å stå i krevjande situasjonar

Vi tilbyr

Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordningar
Triveleg arbeidsmiljøHøgt fagleg nivåFagleg og personleg utviklingEin arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)

Kontaktinformasjon

Wenche Haga, Psykologspesialist, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Mai-Elin Lillevik Hagenes, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Nye sandviksvei 84
5032 Bergen

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon35Stillingsprosent: 100%FastStartdato: 01.01.2021Søknadsfrist: 20.11.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Facta om Avdeling for rusmedisin, AFR Klinikken/ Skuteviken, Helse Bergen