<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Psykologspesialist/psykolog/vernepleiar/ergoterapeut med master eller relevant viderautdanning Habilitering barn og ungdom Kristiansund, Helse Møre Romsdal

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon72 Presentasjon av stillingen:

Spennande jobb i tverrfaglig team ved Seksjon for habilitering barn og unge (HABU) Kristiansund

Lyst å arbeide med barn og unge med medfødte og tidleg erverva funksjonsnedsettingar som ein del av eit tverrfagleg team?

Drøymer du om å bo med kort avstand mellom hav, fjell og fjord med rikt høve til friluftsliv? Å ha tilgang på eit rikt og engasjert kulturmiljø i ein kystby med ambisjonar?

Då er dette sjansen for deg! Vi søkjer etter fagfolk med interesse for habilitering.

Her kan du bli bedre kjent med Kristiansund og regionen vår:

https://www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/nordvest/kristiansund/

https://www.visitnorthwest.no/

Arbeidsplassen er i dag ved Kristiansund sjukehus, på sikt skal vi flytte inn i eit topp moderne sjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset.

Startdato snarast/ etter avtale

Arbeidsoppgåver

 • Utgreeing/diagnostisering
 • Samarbeid i tverrfagleg team, knytt til både utredning og vegleiing
 • Vegleiing i tiltaksetablering
 • Pasientopplæring
 • Oppfølging av foreldre
 • Samarbeid med fagfolk i 1. linjetenesta, 2. linjetenesta og øvrige samarbeidspartnerar
 • Delta i fagutvikling og forskning
 • Ambulant arbeid er ein viktig del oppgåvene våre. Søkjar må ha førarkort (klasse B) Vi har tenestebilar til disposisjon.

Kvalifikasjonar

 • Psykologspesialist, psykolog , vernepleiar, ergoterapeut
 • Vi søker primært etter psykologspesialist. Psykolog utan spesialisering, vernepleiar og ergoterapeut med relevant videreutdanning og kompetanse vil også kunne bli vurdert som aktuell for stillinga.
 • Tidlegare erfaring med, og kunnskap om, HABU sine målgrupper er ønskjeleg

Personlege eigenskapar

 • Ha heilskapsforståing
 • Vere fleksibel
 • Ha gode evner til samarbeid i eit tverrfagleg miljø
 • Evne til sjølvstendig planlegging
 • Evne til å ha glede av at andre lykkast
 • Ha sans for ein diskusjon og humor
 • Vi forutset at søkjar meistrar norsk/skandinavisk språk både skriftleg og muntleg
 • Personlege eigneskapar som er viktige for stilllinga, vil bli lagt vekt på ved tilsetting

Vi tilbyr

 • Eit tverrfagleg miljø med engasjerte og kvalifiserte kollegaer
 • Arbeidsoppgåver både poliklinisk og ambulant
 • Vi tilrettelegg for spesialisering for psykolog, gjennom å ordne praksis og vegleiing under spesialisering.
 • Vedlikehold av spesialisering
 • Fleksitid
 • Lønn etter gjeldande overeinskomst
 • Rekrutteringstillegg for psykologspesialist/psykolog
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Ein arbeidsstad som er ei inkluderande bedrift
 • Psykologspesialist i fast tilsetting har rett til 4 månaders studiepermisjon etter 5 år i foretaket.

Kontaktinformasjon

Marit Johanne Lie, Konst. ass.seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Herman Døhlens vei 1
6508 Krisiansund

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Møre og Romsdal HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon72 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 09.11.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
09.01.2019 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Trondheim
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Bergen
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Stavanger
Hvem søker vi? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er krevende,
23.01.2020 Trondheim
Hvem søker vi? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er krevende,
23.01.2020 Stavanger
Karabin er ledende i Norge på forbedring. Hvert år dokumenterer vi en milliard kroner i resultater for våre oppdragsgivere.  
18.02.2020 Oslo
Karabin er blant landets mest spennende arbeidsplasser for konsulenter – og fagfolk som vil bli konsulent. Vi tilbyr spennende oppdrag,
18.02.2020 Oslo
Vis alle 20.037 ledige stillinger

Helse Møre og Romsdal HF gir spesialisthelsetenester til innbyggjarane i fylket, og skal gjennom pasientverdiprosessen skape «pasientens helseteneste». Vår visjon er å vere ‘’På lag med deg for helsa di‘’. Føretaket er ein kunnskapsorganisasjon med om lag 6500 tilsette, fordelt på sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, samt behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. «Kontinuerleg forbetring» er valt til hovudstrategi for helseføretaket. Vi arbeider for å utvikle leiarskap og ein samlande kultur til beste for fagleg tilbod, kvalitet og ressursutnytting. Føretaksadministrasjon ligg i Ålesund.

Vi ønskjer kvalifiserte søkjarar uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, ber vi deg opplyse om dette i søknaden. Innhaldet i stillinga kan bli endra. Ved tilsetting i stillingar der det er krav om det, føreset vi at du leverer tilfredsstillande politiattest. Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste. Arbeidsgjevar vil vurdere ei slik oppmoding og ta kontakt med deg dersom oppmodinga ikkje vert tatt til fylgje (jf Offentlighetsloven § 25). Vi ønskjer ikkje kontakt med annonseseljarar.

For meir informasjon om helseforetaket, sjå Helse Møre og Romsdal

Les mer om Habilitering barn og ungdom Kristiansund, Helse Møre Romsdal

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon72 Presentasjon av stillingen:

Spennande jobb i tverrfaglig team ved Seksjon for habilitering barn og unge (HABU) Kristiansund

Lyst å arbeide med barn og unge med medfødte og tidleg erverva funksjonsnedsettingar som ein del av eit tverrfagleg team?

Drøymer du om å bo med kort avstand mellom hav, fjell og fjord med rikt høve til friluftsliv? Å ha tilgang på eit rikt og engasjert kulturmiljø i ein kystby med ambisjonar?

Då er dette sjansen for deg! Vi søkjer etter fagfolk med interesse for habilitering.

Her kan du bli bedre kjent med Kristiansund og regionen vår:

https://www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/nordvest/kristiansund/

https://www.visitnorthwest.no/

Arbeidsplassen er i dag ved Kristiansund sjukehus, på sikt skal vi flytte inn i eit topp moderne sjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset.

Startdato snarast/ etter avtale

Arbeidsoppgåver

 • Utgreeing/diagnostisering
 • Samarbeid i tverrfagleg team, knytt til både utredning og vegleiing
 • Vegleiing i tiltaksetablering
 • Pasientopplæring
 • Oppfølging av foreldre
 • Samarbeid med fagfolk i 1. linjetenesta, 2. linjetenesta og øvrige samarbeidspartnerar
 • Delta i fagutvikling og forskning
 • Ambulant arbeid er ein viktig del oppgåvene våre. Søkjar må ha førarkort (klasse B) Vi har tenestebilar til disposisjon.

Kvalifikasjonar

 • Psykologspesialist, psykolog , vernepleiar, ergoterapeut
 • Vi søker primært etter psykologspesialist. Psykolog utan spesialisering, vernepleiar og ergoterapeut med relevant videreutdanning og kompetanse vil også kunne bli vurdert som aktuell for stillinga.
 • Tidlegare erfaring med, og kunnskap om, HABU sine målgrupper er ønskjeleg

Personlege eigenskapar

 • Ha heilskapsforståing
 • Vere fleksibel
 • Ha gode evner til samarbeid i eit tverrfagleg miljø
 • Evne til sjølvstendig planlegging
 • Evne til å ha glede av at andre lykkast
 • Ha sans for ein diskusjon og humor
 • Vi forutset at søkjar meistrar norsk/skandinavisk språk både skriftleg og muntleg
 • Personlege eigneskapar som er viktige for stilllinga, vil bli lagt vekt på ved tilsetting

Vi tilbyr

 • Eit tverrfagleg miljø med engasjerte og kvalifiserte kollegaer
 • Arbeidsoppgåver både poliklinisk og ambulant
 • Vi tilrettelegg for spesialisering for psykolog, gjennom å ordne praksis og vegleiing under spesialisering.
 • Vedlikehold av spesialisering
 • Fleksitid
 • Lønn etter gjeldande overeinskomst
 • Rekrutteringstillegg for psykologspesialist/psykolog
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Ein arbeidsstad som er ei inkluderande bedrift
 • Psykologspesialist i fast tilsetting har rett til 4 månaders studiepermisjon etter 5 år i foretaket.

Kontaktinformasjon

Marit Johanne Lie, Konst. ass.seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Herman Døhlens vei 1
6508 Krisiansund

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Møre og Romsdal HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon72 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 09.11.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Facta om Habilitering barn og ungdom Kristiansund, Helse Møre Romsdal