<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Psykologspesialist/psykolog Habilitering barn og ungdom Kristiansund, Helse Møre Romsdal

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon54 Presentasjon av stillingen:

Spennande jobb for psykologspesialist/ psykolog i tverrfagleg team ved Seksjon for habilitering barn og unge (HABU) Kristiansund

Lyst å arbeide med barn og unge med medfødte og tidleg erverva funksjonsnedsettingar som ein del av eit tverrfagleg team?
Drøymer du om å bo med kort avstand mellom hav, fjell og fjord med rikt høve til friluftsliv? Å ha tilgang på eit rikt og engasjert kulturmiljø i ein kystby med ambisjonar?

Då er dette sjansen for deg! Vi søkjer etter fagfolk med interesse for habilitering. Her kan du bli bedre kjent med Kristiansund og regionen vår:

https://www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/nordvest/kristiansund/

https://www.visitnorthwest.no/

Arbeidsplassen er i dag ved Kristiansund sjukehus, på sikt skal vi flytte inn i eit topp moderne sjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset.
Startdato snarest/ etter avtale

Arbeidsoppgåver

 • Utgreeing/diagnostisering
 • Samarbeid i tverrfagleg team knytt til både utredning og vegleiing
 • Vegleiing i tiltaksetablering
 • Pasientopplæring
 • Oppfølging av foreldre
 • Samarbeid med fagfolk i 1. linjetenesta, 2. linjetenesta og øvrige samarbeidspartnerar
 • Delta i fagutvikling og forskning.
 • Ambulant arbeid er ein viktig del oppgåvene våre. Søkjar må ha førarkort (klasse B) Vi har tenestebilar til disposisjon

Kvalifikasjonar

 • Psykologspesialist
 • Psykologar uten spesialisering er også velkomne til å søkje! Vi legg til rette for spesialistløp
 • Tidligare erfaring med, og kunnskap om, HABU sine målgrupper er ønskjeleg

Personlege eigenskapar

 • Ha heilskapsforståing
 • Vere fleksibel
 • Ha gode evner til samarbeid i eit tverrfagleg miljø
 • Evne til sjølvstendig planlegging
 • Ha glede av at andre lykkes
 • Ha sans for ein diskusjon og humor
 • Vi forutset at søkjar meistrar norsk/skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Personlege eigneskapar som er viktige ift stilllinga, vil bli lagt vekt på ved tilsetting

Vi tilbyr

 • Eit tverrfagleg miljø med engasjerte og kvalifiserte kollegaer
 • Arbeidsoppgåver både poliklinisk og ambulant
 • Vi tilrettelegg for spesialisering, gjennom å ordne praksis og vegleiing under spesialisering.
 • Vedlikehold av spesialisering
 • Lønn etter gjeldande overeinskomst
 • Rekrutteringstillegg
 • Fleksitid
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Ein arbeidsstad som er ei inkludrande verksemd
 • Spesialistar i fast tilsetting har rett til 4 månaders studiepermisjon etter 5 år i foretaket.

Kontaktinformasjon

Marit Johanne Lie, Ass.seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Herman Døhlens vei 1 6508 Krisiansund

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Møre og Romsdal HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon54 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 09.11.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi Heimta er en institusjon som retter seg mot miljøterapeutiske tiltak for mennesker med sammensatte utfordringer. Tiltakene er hjemlet i
30.11.2020 Lillehammer
Om utrykningstjenesten:  Stendi startet sin utrykningstjeneste i februar 2018, og har allerede ansvar for nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Nå
26.10.2020 Flere steder
Me har ledigÅrdal kommune har fått midlar til ei stilling som miljøterapeut som skal ha særleg fokus på førebyggande arbeid
29.11.2020 Årdal
Me har ledigÅrdal kommune har fått midlar til ei stilling som miljøvaktmeister knytta mot brukarar som av ulike grunnar har
29.11.2020 Årdal
Stendi avdeling Høvik søker våken nattevakt til 69% stilling.
27.11.2020 Bærum
Stendi har ledig en fast helg- stilling ved avdeling Høvik, Bærum. Stillingen er på 29,58 %, bestående av arbeid hver
27.11.2020 Bærum
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter er et sykehjem med 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i
22.10.2020 Asker
Vi trenger 2 nattevakter i fast stilling, samt tilkallingsvikarer i langvakter (12 timer) og medlever vakter (døgn), hvor det er
26.11.2020 Ringsaker
Vis alle 20.393 ledige stillinger

Helse Møre og Romsdal HF gir spesialisthelsetenester til innbyggjarane i fylket, og skal gjennom pasientverdiprosessen skape «pasientens helseteneste». Vår visjon er å vere ‘’På lag med deg for helsa di‘’. Føretaket er ein kunnskapsorganisasjon med om lag 6500 tilsette, fordelt på sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, samt behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. «Kontinuerleg forbetring» er valt til hovudstrategi for helseføretaket. Vi arbeider for å utvikle leiarskap og ein samlande kultur til beste for fagleg tilbod, kvalitet og ressursutnytting. Føretaksadministrasjon ligg i Ålesund.

Vi ønskjer kvalifiserte søkjarar uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, ber vi deg opplyse om dette i søknaden. Innhaldet i stillinga kan bli endra. Ved tilsetting i stillingar der det er krav om det, føreset vi at du leverer tilfredsstillande politiattest. Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste. Arbeidsgjevar vil vurdere ei slik oppmoding og ta kontakt med deg dersom oppmodinga ikkje vert tatt til fylgje (jf Offentlighetsloven § 25). Vi ønskjer ikkje kontakt med annonseseljarar.

For meir informasjon om helseforetaket, sjå Helse Møre og Romsdal

Les mer om Habilitering barn og ungdom Kristiansund, Helse Møre Romsdal

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon54 Presentasjon av stillingen:

Spennande jobb for psykologspesialist/ psykolog i tverrfagleg team ved Seksjon for habilitering barn og unge (HABU) Kristiansund

Lyst å arbeide med barn og unge med medfødte og tidleg erverva funksjonsnedsettingar som ein del av eit tverrfagleg team?
Drøymer du om å bo med kort avstand mellom hav, fjell og fjord med rikt høve til friluftsliv? Å ha tilgang på eit rikt og engasjert kulturmiljø i ein kystby med ambisjonar?

Då er dette sjansen for deg! Vi søkjer etter fagfolk med interesse for habilitering. Her kan du bli bedre kjent med Kristiansund og regionen vår:

https://www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/nordvest/kristiansund/

https://www.visitnorthwest.no/

Arbeidsplassen er i dag ved Kristiansund sjukehus, på sikt skal vi flytte inn i eit topp moderne sjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset.
Startdato snarest/ etter avtale

Arbeidsoppgåver

 • Utgreeing/diagnostisering
 • Samarbeid i tverrfagleg team knytt til både utredning og vegleiing
 • Vegleiing i tiltaksetablering
 • Pasientopplæring
 • Oppfølging av foreldre
 • Samarbeid med fagfolk i 1. linjetenesta, 2. linjetenesta og øvrige samarbeidspartnerar
 • Delta i fagutvikling og forskning.
 • Ambulant arbeid er ein viktig del oppgåvene våre. Søkjar må ha førarkort (klasse B) Vi har tenestebilar til disposisjon

Kvalifikasjonar

 • Psykologspesialist
 • Psykologar uten spesialisering er også velkomne til å søkje! Vi legg til rette for spesialistløp
 • Tidligare erfaring med, og kunnskap om, HABU sine målgrupper er ønskjeleg

Personlege eigenskapar

 • Ha heilskapsforståing
 • Vere fleksibel
 • Ha gode evner til samarbeid i eit tverrfagleg miljø
 • Evne til sjølvstendig planlegging
 • Ha glede av at andre lykkes
 • Ha sans for ein diskusjon og humor
 • Vi forutset at søkjar meistrar norsk/skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Personlege eigneskapar som er viktige ift stilllinga, vil bli lagt vekt på ved tilsetting

Vi tilbyr

 • Eit tverrfagleg miljø med engasjerte og kvalifiserte kollegaer
 • Arbeidsoppgåver både poliklinisk og ambulant
 • Vi tilrettelegg for spesialisering, gjennom å ordne praksis og vegleiing under spesialisering.
 • Vedlikehold av spesialisering
 • Lønn etter gjeldande overeinskomst
 • Rekrutteringstillegg
 • Fleksitid
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Ein arbeidsstad som er ei inkludrande verksemd
 • Spesialistar i fast tilsetting har rett til 4 månaders studiepermisjon etter 5 år i foretaket.

Kontaktinformasjon

Marit Johanne Lie, Ass.seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Herman Døhlens vei 1 6508 Krisiansund

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Møre og Romsdal HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon54 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 09.11.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Facta om Habilitering barn og ungdom Kristiansund, Helse Møre Romsdal