<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Vil du være med å påvirke utviklingen i LAR-behandlingen ved Helse Stavanger? Vi søker 100% psykologspesialist/psykolog LAR Helse Stavanger - poliklinikk 78

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon69 Presentasjon av stillingen:

Vi søker 100% fast stilling som psykologspesialist/psykolog som kan være med å bidra på å gi våre LAR-pasienter det beste tilbud. Stillingen er primært knyttet til klinisk arbeid, men vedkommende vil også sitte i enhetens ledergruppe.

LAR Helse Stavanger er organisert under klinikk for psykisk helse barn, unge og (PHBURA), avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA). LAR Helse Stavanger har to poliklinikker, LAR Øst og LAR78. Vår felles oppgave er å yte tverrfaglig spesialisert rusbehandling til pasienter under substitusjonsbehandling for opioidavhengighet i Helse Stavanger sitt foretaksområde. Poliklinikk LAR Øst har ansvar for utdeling av LAR-legemiddel og legemiddelassistert rehabilitering (LAR-behandling) til pasienter hjemmehørende i Stavanger kommune. Poliklinikk LAR 78 har ansvar for LAR-behandling til våre pasienter i de øvrige 14 kommuner i Helse Stavanger. Vi har tilsammen ansvar for ca. 575 pasienter. Utlyste stilling er ved LAR 78.

LAR Helse Stavanger har ansvar for utredning og behandling av rus- og avhengighetsproblematikk og psykiske lidelser. Videre har vi ansvar for foreskriving og koordinering av utdeling av LAR-legemiddel for å sikre medisinskfaglig forsvarlig foreskriving. Vi har tett samarbeid med primærhelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjeneste. Pakkeforløpet TSB gir rammene for vårt ansvarsområdet sammen med nasjonal retningslinje for LAR-behandling.

Pasientgruppen har varierte og sammensatte utfordringer. Vi har fokus på å videreutvikle vår kompetanse og ønsker å tilby våre pasienter både utredning og behandling for deres sammensatte lidelser. Vi ønsker å kunne gi våre pasienter et differensiert poliklinisk behandlingstilbud med individuell behandling, psykoeduksjon, kjønnet gruppetilbud innen MBT, traumestabilisering samt kunst- og uttrykksterapi. Vi planlegger også å utvide våre gruppetilbud. LAR er et fagfelt i utvikling, noe som gir gode påvirkningsmuligheter for den som ansettes. Poliklinikk LAR78 har 21 stillinger, et bredt tverrfaglig fokus og et spennende samarbeid på tvers av profesjoner.

Det vil være mulighet til utdanning innen MBT-gruppeterapi/andre gruppeterapiretninger, eller å knyttet 20 % av av stillingen til forskning via KORFOR - Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest dersom ønskelig.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i ledergruppen og deltakelse i videreutvikling av behandlingstilbudet i poliklinikken
 • Kollegaveiledning og internundervisning
 • Utredning og diagnostisering av avhengighet og psykiske lidelse
 • Individualterapi
 • Gruppeterapi kan også være aktuelt om ønskelig
 • Selvstendig behandlingsansvar i tverrfaglig team
 • Utstrakt samarbeid med ulike aktører innen primærhelsetjenesten og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Noe ambulant virksomhet kan påregnes

Kvalifikasjoner

 • Stillingskrav er autorisasjon som psykolog
 • Relevant spesialisering
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Førerkort

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en kollega med interesse for fagutvikling, samt integrert behandling av rus- og avhengighetsproblematikk og psykisk lidelse.
 • Du må trives med å jobbe både selvstendig og i team, være fleksibel og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
 • Personlig egenhet vektlegges
 • Det er viktig å kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Ansvarsfullt arbeid i et godt tverrfaglig miljø.
 • Samarbeid med andre psykologer ved andre enheter innen ARA.
 • Veiledning og spesialisering
 • Avlønning etter gjeldende tariffer
 • Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet med fordypningsgrupper innenfor flere fagområder
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon

Hanna M. Horpestad, Psykolog, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Bente Sikveland, Leder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Lagårdsveien 78, 6 etg.
4011 Stavanger

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Stavanger HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon69 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 23.11.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
09.01.2019 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Trondheim
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Bergen
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Stavanger
Hvem søker vi? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er krevende,
23.01.2020 Trondheim
Hvem søker vi? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er krevende,
23.01.2020 Stavanger
Karabin er ledende i Norge på forbedring. Hvert år dokumenterer vi en milliard kroner i resultater for våre oppdragsgivere.  
18.02.2020 Oslo
Karabin er blant landets mest spennende arbeidsplasser for konsulenter – og fagfolk som vil bli konsulent. Vi tilbyr spennende oppdrag,
18.02.2020 Oslo
Vis alle 20.095 ledige stillinger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Les mer om LAR Helse Stavanger - poliklinikk 78

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon69 Presentasjon av stillingen:

Vi søker 100% fast stilling som psykologspesialist/psykolog som kan være med å bidra på å gi våre LAR-pasienter det beste tilbud. Stillingen er primært knyttet til klinisk arbeid, men vedkommende vil også sitte i enhetens ledergruppe.

LAR Helse Stavanger er organisert under klinikk for psykisk helse barn, unge og (PHBURA), avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA). LAR Helse Stavanger har to poliklinikker, LAR Øst og LAR78. Vår felles oppgave er å yte tverrfaglig spesialisert rusbehandling til pasienter under substitusjonsbehandling for opioidavhengighet i Helse Stavanger sitt foretaksområde. Poliklinikk LAR Øst har ansvar for utdeling av LAR-legemiddel og legemiddelassistert rehabilitering (LAR-behandling) til pasienter hjemmehørende i Stavanger kommune. Poliklinikk LAR 78 har ansvar for LAR-behandling til våre pasienter i de øvrige 14 kommuner i Helse Stavanger. Vi har tilsammen ansvar for ca. 575 pasienter. Utlyste stilling er ved LAR 78.

LAR Helse Stavanger har ansvar for utredning og behandling av rus- og avhengighetsproblematikk og psykiske lidelser. Videre har vi ansvar for foreskriving og koordinering av utdeling av LAR-legemiddel for å sikre medisinskfaglig forsvarlig foreskriving. Vi har tett samarbeid med primærhelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjeneste. Pakkeforløpet TSB gir rammene for vårt ansvarsområdet sammen med nasjonal retningslinje for LAR-behandling.

Pasientgruppen har varierte og sammensatte utfordringer. Vi har fokus på å videreutvikle vår kompetanse og ønsker å tilby våre pasienter både utredning og behandling for deres sammensatte lidelser. Vi ønsker å kunne gi våre pasienter et differensiert poliklinisk behandlingstilbud med individuell behandling, psykoeduksjon, kjønnet gruppetilbud innen MBT, traumestabilisering samt kunst- og uttrykksterapi. Vi planlegger også å utvide våre gruppetilbud. LAR er et fagfelt i utvikling, noe som gir gode påvirkningsmuligheter for den som ansettes. Poliklinikk LAR78 har 21 stillinger, et bredt tverrfaglig fokus og et spennende samarbeid på tvers av profesjoner.

Det vil være mulighet til utdanning innen MBT-gruppeterapi/andre gruppeterapiretninger, eller å knyttet 20 % av av stillingen til forskning via KORFOR - Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest dersom ønskelig.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i ledergruppen og deltakelse i videreutvikling av behandlingstilbudet i poliklinikken
 • Kollegaveiledning og internundervisning
 • Utredning og diagnostisering av avhengighet og psykiske lidelse
 • Individualterapi
 • Gruppeterapi kan også være aktuelt om ønskelig
 • Selvstendig behandlingsansvar i tverrfaglig team
 • Utstrakt samarbeid med ulike aktører innen primærhelsetjenesten og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Noe ambulant virksomhet kan påregnes

Kvalifikasjoner

 • Stillingskrav er autorisasjon som psykolog
 • Relevant spesialisering
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Førerkort

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en kollega med interesse for fagutvikling, samt integrert behandling av rus- og avhengighetsproblematikk og psykisk lidelse.
 • Du må trives med å jobbe både selvstendig og i team, være fleksibel og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
 • Personlig egenhet vektlegges
 • Det er viktig å kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Ansvarsfullt arbeid i et godt tverrfaglig miljø.
 • Samarbeid med andre psykologer ved andre enheter innen ARA.
 • Veiledning og spesialisering
 • Avlønning etter gjeldende tariffer
 • Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet med fordypningsgrupper innenfor flere fagområder
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon

Hanna M. Horpestad, Psykolog, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Bente Sikveland, Leder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Lagårdsveien 78, 6 etg.
4011 Stavanger

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Stavanger HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon69 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 23.11.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Facta om LAR Helse Stavanger - poliklinikk 78