<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Fast stilling for psykolog/psykologspesialist Avdeling for rusmedisin, AFR Askøy, Helse Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

På seksjon Askøy i Avdeling for rusmedisin vil du som psykolog inngå i eit behandlarteam beståande av fire psykologar, to overlegar og LIS legar.

Den ledige stillinga er p.t knytta til Avrusingseininga der ein i tverrfaglege team mellom anna set i verk utgreiing og kartlegging av ruspasientar med samansette problem. Avdeling for rusmedisin består mellom anna av fem ulike døgnseksjonar og seksjon Askøy er ein av desse. Vi held til i moderne, flotte lokale kun ein halv times køyretid frå Bergen sentrum. Det er òg godt båt- og bussamband til Askøy.

Avdeling for rusmedisin har i tillegg ein seksjon for Forsking, ein LAR seksjon, ein ambulant seksjon og to poliklinikkar. I Avdeling for rusmedisin er vi opptatt av å leggje til rette for relevante spesialiseringsløp, i tillegg til annan kompetanseheving.

Seksjon Askøy har 12 senger for elektiv behandling av menn med rusproblem, der ein mellom anna jobbar med indivuell tilnærming og gruppeterapi. Her er det òg ein brukarstyrt seng. Seksjonen har òg ein Avrusingseining med 13 senger for pasientar som har eit ØH-behov for avrusing. Pasientane har ofte underliggjande psykiske, akuttpsykiatriske problemstillingar, kognitive og somatiske plager som ikkje har blitt diagnostisert tidlegare på grunn av rusbruk. Vi kartlegg og diagnostiserer desse plagene for å finne ut kor i ØH systemet pasientane vil få best hjelp. Målet er å leggje til rette for eit best mogleg og individuelt tilpassa behandlingsforløp for kvar pasient.

Tiltreding i stillinga vil skje etter nærare avtale.

Arbeidsoppgåver

 • Kartlegging, utgreiing og behandling av rusavhengige, dette er ofte ROP tilstandar
 • Samhandling og rettleiing av samarbeidspartnarar internt og eksternt mot kommunale tenester
 • Deltaking i internt utviklingsarbeid, rettleiing og undervising

Kvalifikasjonar

 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad
 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Erfaring med arbeid innan rusbehandling/psykisk helsevern og utgreiing/kartlegging vil vere ein føremon

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlege eigenskapar

 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du trivast med å arbeide i eit tverrfagleg miljø og meistrar høgt tempo
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Du arbeider målretta og toler å stå i krevjande situasjonar

Vi tilbyr

 • Høgt fagleg nivå
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tilrettelegging for relevant spesialiseringsløp
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Kontaktinformasjon

Vibeke Handeland, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon/ Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Haugane 8
5307 Ask

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon05Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 17.11.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
09.01.2019 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Trondheim
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Bergen
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Stavanger
Hvem søker vi? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er krevende,
23.01.2020 Trondheim
Hvem søker vi? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er krevende,
23.01.2020 Stavanger
Karabin er ledende i Norge på forbedring. Hvert år dokumenterer vi en milliard kroner i resultater for våre oppdragsgivere.  
18.02.2020 Oslo
Karabin er blant landets mest spennende arbeidsplasser for konsulenter – og fagfolk som vil bli konsulent. Vi tilbyr spennende oppdrag,
18.02.2020 Oslo
Vis alle 20.037 ledige stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Les mer om Avdeling for rusmedisin, AFR Askøy, Helse Bergen

Stillingsbeskrivelse

På seksjon Askøy i Avdeling for rusmedisin vil du som psykolog inngå i eit behandlarteam beståande av fire psykologar, to overlegar og LIS legar.

Den ledige stillinga er p.t knytta til Avrusingseininga der ein i tverrfaglege team mellom anna set i verk utgreiing og kartlegging av ruspasientar med samansette problem. Avdeling for rusmedisin består mellom anna av fem ulike døgnseksjonar og seksjon Askøy er ein av desse. Vi held til i moderne, flotte lokale kun ein halv times køyretid frå Bergen sentrum. Det er òg godt båt- og bussamband til Askøy.

Avdeling for rusmedisin har i tillegg ein seksjon for Forsking, ein LAR seksjon, ein ambulant seksjon og to poliklinikkar. I Avdeling for rusmedisin er vi opptatt av å leggje til rette for relevante spesialiseringsløp, i tillegg til annan kompetanseheving.

Seksjon Askøy har 12 senger for elektiv behandling av menn med rusproblem, der ein mellom anna jobbar med indivuell tilnærming og gruppeterapi. Her er det òg ein brukarstyrt seng. Seksjonen har òg ein Avrusingseining med 13 senger for pasientar som har eit ØH-behov for avrusing. Pasientane har ofte underliggjande psykiske, akuttpsykiatriske problemstillingar, kognitive og somatiske plager som ikkje har blitt diagnostisert tidlegare på grunn av rusbruk. Vi kartlegg og diagnostiserer desse plagene for å finne ut kor i ØH systemet pasientane vil få best hjelp. Målet er å leggje til rette for eit best mogleg og individuelt tilpassa behandlingsforløp for kvar pasient.

Tiltreding i stillinga vil skje etter nærare avtale.

Arbeidsoppgåver

 • Kartlegging, utgreiing og behandling av rusavhengige, dette er ofte ROP tilstandar
 • Samhandling og rettleiing av samarbeidspartnarar internt og eksternt mot kommunale tenester
 • Deltaking i internt utviklingsarbeid, rettleiing og undervising

Kvalifikasjonar

 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad
 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Erfaring med arbeid innan rusbehandling/psykisk helsevern og utgreiing/kartlegging vil vere ein føremon

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlege eigenskapar

 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du trivast med å arbeide i eit tverrfagleg miljø og meistrar høgt tempo
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Du arbeider målretta og toler å stå i krevjande situasjonar

Vi tilbyr

 • Høgt fagleg nivå
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tilrettelegging for relevant spesialiseringsløp
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Kontaktinformasjon

Vibeke Handeland, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon/ Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Haugane 8
5307 Ask

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon05Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 17.11.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Facta om Avdeling for rusmedisin, AFR Askøy, Helse Bergen