<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Psykologspesialist/psykolog Stavanger DPS / Ettervernspoliklinikk, Helse

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon61 Presentasjon av stillingen:

Det er ledig 100% stilling som psykologspesialist/psykolog i Ettervernspoliklinikken (EVP) ved Stavanger DPS. EVP tar i mot pasienter med sammensatt og alvorlig psykisk lidelse, ofte med rusproblematikk. En stor andel av pasientene er underlagt tvunget psykisk helsevern. EVP er et satsingsområde ved Stavanger DPS. Det er ambisjoner om å etablere FACT-team, samt starte IMR-gruppe. IMR er et standardisert kunnskapsbasert behandlingsprogram som skal hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser til å utvikle personlige strategier for å mestre eget liv. Utenom denne stillingen er det ansatt leder og 3 psykiatriske sykepleiere i tilsammen 2,85 stilling. Avdelingsoverlegen ved Stavanger DPS jobber 50% klinisk i EVP. I tillegg vil det lyses ut nyopprettet overlegestilling knyttet til EVP.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Behandlingsansvar for pasienter med sammensatt og alvorlig psykisk lidelse.
 • Arbeide tett med interne og kommunale aktører for å få et godt tilbud til den enkelte pasient.
 • Dokumentasjon og registrering i Pakkeforløp.
 • Bidra til å nå målet om å forebygge tilbakefall og opprettholde god fungering ved å kunne motta adekvat behandling, forebygge unødige innleggelser og jobbe målrettet med å redusere bruken av tvungent psykisk helsevern.
 • Være med å utvikle tjenestetilbudet i EVP.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog med godkjent spesialistkompetanse innenfor klinisk voksenpsykologi.

 • Spesialister med annen godkjenning og psykologer som er i siste del av spesialiseringen kan også søke!

 • Det forutsettes at søkeren har vedtakskompetanse og kvalitetssikrer bruken av tvungent psykisk helsevern. Hvis søker ikke har vedtakskompetanse vil det legges til rette for at dette kan opparbeides.

 • Erfaring med behandling av pasienter med alvorlig psykisk lidelse og rus.

 • Erfaring med å følge opp pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold.

 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstest eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket, kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2 nivå.

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet. Liker å samarbeide med pasientgruppen.
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt miljø.
 • Faglig oppdatert.
 • God faglig vurderingsevne og evne til å arbeide målrettet og strukturert.
 • Handlekraftig og ansvarsbevisst, fleksibel og løsnings orientert.

Vi tilbyr

 • Interessant arbeid i engasjert fagmiljø med mulighet for fagutvikling og forskning.
 • Et arbeidsmiljø som er preget av humor og åpne kontordører.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Tillegg for vedtakskompetanse iht gjeldende overenskomst.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger som bl a turgruppe og bedriftsidrettslag.

Kontaktinformasjon

Steinar Apeland, Leder/Fagleder/Psykologspesialist, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Kirsti Hansen, Avdelingsoverlege, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Adjunkt Hauglandsgt 34
4022 Stavanger

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Stavanger HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon61 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 11.11.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
09.01.2019 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Trondheim
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Bergen
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Stavanger
Hvem søker vi? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er krevende,
23.01.2020 Trondheim
Hvem søker vi? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er krevende,
23.01.2020 Stavanger
Karabin er ledende i Norge på forbedring. Hvert år dokumenterer vi en milliard kroner i resultater for våre oppdragsgivere.  
18.02.2020 Oslo
Karabin er blant landets mest spennende arbeidsplasser for konsulenter – og fagfolk som vil bli konsulent. Vi tilbyr spennende oppdrag,
18.02.2020 Oslo
Vis alle 20.037 ledige stillinger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Les mer om Stavanger DPS / Ettervernspoliklinikk, Helse

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon61 Presentasjon av stillingen:

Det er ledig 100% stilling som psykologspesialist/psykolog i Ettervernspoliklinikken (EVP) ved Stavanger DPS. EVP tar i mot pasienter med sammensatt og alvorlig psykisk lidelse, ofte med rusproblematikk. En stor andel av pasientene er underlagt tvunget psykisk helsevern. EVP er et satsingsområde ved Stavanger DPS. Det er ambisjoner om å etablere FACT-team, samt starte IMR-gruppe. IMR er et standardisert kunnskapsbasert behandlingsprogram som skal hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser til å utvikle personlige strategier for å mestre eget liv. Utenom denne stillingen er det ansatt leder og 3 psykiatriske sykepleiere i tilsammen 2,85 stilling. Avdelingsoverlegen ved Stavanger DPS jobber 50% klinisk i EVP. I tillegg vil det lyses ut nyopprettet overlegestilling knyttet til EVP.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Behandlingsansvar for pasienter med sammensatt og alvorlig psykisk lidelse.
 • Arbeide tett med interne og kommunale aktører for å få et godt tilbud til den enkelte pasient.
 • Dokumentasjon og registrering i Pakkeforløp.
 • Bidra til å nå målet om å forebygge tilbakefall og opprettholde god fungering ved å kunne motta adekvat behandling, forebygge unødige innleggelser og jobbe målrettet med å redusere bruken av tvungent psykisk helsevern.
 • Være med å utvikle tjenestetilbudet i EVP.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog med godkjent spesialistkompetanse innenfor klinisk voksenpsykologi.

 • Spesialister med annen godkjenning og psykologer som er i siste del av spesialiseringen kan også søke!

 • Det forutsettes at søkeren har vedtakskompetanse og kvalitetssikrer bruken av tvungent psykisk helsevern. Hvis søker ikke har vedtakskompetanse vil det legges til rette for at dette kan opparbeides.

 • Erfaring med behandling av pasienter med alvorlig psykisk lidelse og rus.

 • Erfaring med å følge opp pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold.

 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstest eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket, kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2 nivå.

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet. Liker å samarbeide med pasientgruppen.
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt miljø.
 • Faglig oppdatert.
 • God faglig vurderingsevne og evne til å arbeide målrettet og strukturert.
 • Handlekraftig og ansvarsbevisst, fleksibel og løsnings orientert.

Vi tilbyr

 • Interessant arbeid i engasjert fagmiljø med mulighet for fagutvikling og forskning.
 • Et arbeidsmiljø som er preget av humor og åpne kontordører.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Tillegg for vedtakskompetanse iht gjeldende overenskomst.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger som bl a turgruppe og bedriftsidrettslag.

Kontaktinformasjon

Steinar Apeland, Leder/Fagleder/Psykologspesialist, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Kirsti Hansen, Avdelingsoverlege, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Adjunkt Hauglandsgt 34
4022 Stavanger

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Stavanger HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon61 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 11.11.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Facta om Stavanger DPS / Ettervernspoliklinikk, Helse