<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Driftsmedarbeidere - teknisk ansvarlig Tolletaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

«Ops i DevOps» – drift og videreutvikling av etatens applikasjons- og utviklingsplattform

Tolletaten er inne i en omfattende digitalisering og fornyelse der IT er et strategisk virkemiddel i endringen. Vår samfunnskritiske rolle for å sikre etterlevelse av lover og regler for all import og eksport av alle typer varer, blir stadig mer synlig. I dette ligger også å bidra til næringslivets konkurranseevne.
For å forbedre utføringen av samfunnsoppdraget vil tolletaten ta i bruk ny teknologi, arbeide på nye måter og bedre utnytte informasjon om varestrømmer over grensen og aktørene som er involvert i dette.

Tolletaten har igangsatt flere store digitaliseringsprosjekter og et digitaliseringsprogram for store deler av etatens kjernevirksomhet der nye løsninger nå er under utvikling. Både egenutvikling og samarbeid med eksterne leverandører inngår i arbeidet.

IT-utviklingen i etaten skjer gjennom en smidig gjennomføringsmodell med kontinuerlige leveranser i tverrfaglige leveranseteam. Teamene består av utviklere, arkitekter, driftere, produkteiere og andre domeneeksperter. Etatens applikasjon- og utviklingsplattform understøtter disse leveranseteamene. 

Etatens applikasjon- og utviklingsplattform utnytter i dag teknologier og produkter som Linux servere, PostgreSQL, Red Hat OpenShift (Linux containere og Kubernetes), Ansible, InfluxDB, Grafana og Icinga. Plattformen er i stadig utvikling og nye produkter, teknologier og plattformer, som eksempelvis skytjenester, vurderes og tas i bruk fortløpende.

Vi søker etter deg som kan drifte og videreutvikle etatens applikasjon- og utviklingsplattform, på en slik måte at plattformen mest mulig effektivt understøtter den smidige gjennomføringsmodellen. Det vurderes å ansette inntil to nye medarbeidere.

 

Hos oss vil du:

 • inngå i et team som drifter og forvalter etatens applikasjon- og utviklingsplattform
 • utføre daglig drift og vedlikehold av plattformen
 • effektivisere driften ved bruk av infrastruktur som kode (IaC), automatisering og selvbetjening  
 • delta aktivt i videreutvikling av plattformen – fra idé til innføring
 • ha mulighet til å påvirke fremtidige teknologivalg og arkitektur
 • utvikle, dokumentere og sette i produksjon ny funksjonalitet 

 

Kvalifikasjoner:

 • fortrinnsvis høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå, bachelor- eller mastergradsnivå. Manglende formell utdanning kan delvis kompenseres ved lang erfaring med kompleks teknologiarkitektur, fortrinnsvis i større organisasjoner 
 • praktisk erfaring med drift av infrastruktur og databaser
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

 

Du må ha erfaring innenfor ett eller flere av disse områdene:

 • administrasjon av Linux servere 
 • Red Hat OpenShift, Linux containere eller Kubernetes
 • PostgreSQL, MongoDB, Sybase, Oracle eller MSSQL
 • Kafka, Elastic stack, Netscaler, API gateway
 • infrastruktur som Kode (IaC) med verktøy som eksempelvis Ansible eller Terraform
 • programmering i ett eller flere relevante programmeringsspråk
 • skyplattform som eksempelvis Microsoft Azure, Amazon AWS eller Google GCP

 

Personlige egenskaper vi ser etter:

 • trives med å jobbe både i team og selvstendig 
 • brukerorientering med god forretningsforståelse 
 • helhetsforståelse innen IT-infrastruktur  
 • kunne formidle krevende temaer enkelt og med faglig tyngde
 • resultatorientert 
 • god gjennomføringsevne  
 • tenke langsiktig midt i en operativ hverdag  
 • evnen til å se en problemstilling fra flere perspektiver 
 • tillitsvekkende og kunne fungere som rådgiver i møte med brukere og andre divisjoner

 

Vi tilbyr: 

 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver etter statens regulativ (ltr 70- 77) kr 643.000 – 744.600 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  
 • mulighet til faglig utvikling og jobbe med spennende teknologi 
 • utfordrende oppgaver i et innovativt fagmiljø 
 • gode kollegaer og et sosialt miljø 
 • sentral beliggenhet rett ved Oslo S 
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden 

 

Inkludering og mangfold
I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

 

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Det kan bli nødvendig å måtte sikkerhetsklareres.

 

Søknad skal leveres på norsk.

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte underdirektør for plattformseksjonen, Terje Tvete tlf 918 21 563 eller seniorrådgiver, Mathias Gradin tlf 414 86 267.

For ytterligere informasjon om å jobbe hos oss, se: toll.no/jobb.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi avdeling Høvik søker våken nattevakt til 69% stilling.
27.11.2020 Bærum
Stendi har ledig en fast helg- stilling ved avdeling Høvik, Bærum. Stillingen er på 29,58 %, bestående av arbeid hver
27.11.2020 Bærum
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter er et sykehjem med 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i
22.10.2020 Asker
Vi trenger 2 nattevakter i fast stilling, samt tilkallingsvikarer i langvakter (12 timer) og medlever vakter (døgn), hvor det er
26.11.2020 Ringsaker
Intility er i sterk vekst og søker flere dyktige medarbeidere til vår supportavdeling, Technical Services. Ønsker du å jobbe med
26.08.2020 Oslo
Vi er i sterk vekst og søker flere dyktige teknikere for å ivareta vår Device Management-plattform, som brukes av mer enn 35 000
08.09.2020 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
Systemutvikling og Porteføljer, Statnett Vil du legge til rette for en fullelektrisk framtid og bidra til at samfunnskritiske systemer alltid er
01.10.2020 Oslo
Vis alle 19.355 ledige stillinger
Les mer om Tolletaten

Stillingsbeskrivelse

«Ops i DevOps» – drift og videreutvikling av etatens applikasjons- og utviklingsplattform

Tolletaten er inne i en omfattende digitalisering og fornyelse der IT er et strategisk virkemiddel i endringen. Vår samfunnskritiske rolle for å sikre etterlevelse av lover og regler for all import og eksport av alle typer varer, blir stadig mer synlig. I dette ligger også å bidra til næringslivets konkurranseevne.
For å forbedre utføringen av samfunnsoppdraget vil tolletaten ta i bruk ny teknologi, arbeide på nye måter og bedre utnytte informasjon om varestrømmer over grensen og aktørene som er involvert i dette.

Tolletaten har igangsatt flere store digitaliseringsprosjekter og et digitaliseringsprogram for store deler av etatens kjernevirksomhet der nye løsninger nå er under utvikling. Både egenutvikling og samarbeid med eksterne leverandører inngår i arbeidet.

IT-utviklingen i etaten skjer gjennom en smidig gjennomføringsmodell med kontinuerlige leveranser i tverrfaglige leveranseteam. Teamene består av utviklere, arkitekter, driftere, produkteiere og andre domeneeksperter. Etatens applikasjon- og utviklingsplattform understøtter disse leveranseteamene. 

Etatens applikasjon- og utviklingsplattform utnytter i dag teknologier og produkter som Linux servere, PostgreSQL, Red Hat OpenShift (Linux containere og Kubernetes), Ansible, InfluxDB, Grafana og Icinga. Plattformen er i stadig utvikling og nye produkter, teknologier og plattformer, som eksempelvis skytjenester, vurderes og tas i bruk fortløpende.

Vi søker etter deg som kan drifte og videreutvikle etatens applikasjon- og utviklingsplattform, på en slik måte at plattformen mest mulig effektivt understøtter den smidige gjennomføringsmodellen. Det vurderes å ansette inntil to nye medarbeidere.

 

Hos oss vil du:

 • inngå i et team som drifter og forvalter etatens applikasjon- og utviklingsplattform
 • utføre daglig drift og vedlikehold av plattformen
 • effektivisere driften ved bruk av infrastruktur som kode (IaC), automatisering og selvbetjening  
 • delta aktivt i videreutvikling av plattformen – fra idé til innføring
 • ha mulighet til å påvirke fremtidige teknologivalg og arkitektur
 • utvikle, dokumentere og sette i produksjon ny funksjonalitet 

 

Kvalifikasjoner:

 • fortrinnsvis høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå, bachelor- eller mastergradsnivå. Manglende formell utdanning kan delvis kompenseres ved lang erfaring med kompleks teknologiarkitektur, fortrinnsvis i større organisasjoner 
 • praktisk erfaring med drift av infrastruktur og databaser
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

 

Du må ha erfaring innenfor ett eller flere av disse områdene:

 • administrasjon av Linux servere 
 • Red Hat OpenShift, Linux containere eller Kubernetes
 • PostgreSQL, MongoDB, Sybase, Oracle eller MSSQL
 • Kafka, Elastic stack, Netscaler, API gateway
 • infrastruktur som Kode (IaC) med verktøy som eksempelvis Ansible eller Terraform
 • programmering i ett eller flere relevante programmeringsspråk
 • skyplattform som eksempelvis Microsoft Azure, Amazon AWS eller Google GCP

 

Personlige egenskaper vi ser etter:

 • trives med å jobbe både i team og selvstendig 
 • brukerorientering med god forretningsforståelse 
 • helhetsforståelse innen IT-infrastruktur  
 • kunne formidle krevende temaer enkelt og med faglig tyngde
 • resultatorientert 
 • god gjennomføringsevne  
 • tenke langsiktig midt i en operativ hverdag  
 • evnen til å se en problemstilling fra flere perspektiver 
 • tillitsvekkende og kunne fungere som rådgiver i møte med brukere og andre divisjoner

 

Vi tilbyr: 

 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver etter statens regulativ (ltr 70- 77) kr 643.000 – 744.600 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  
 • mulighet til faglig utvikling og jobbe med spennende teknologi 
 • utfordrende oppgaver i et innovativt fagmiljø 
 • gode kollegaer og et sosialt miljø 
 • sentral beliggenhet rett ved Oslo S 
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden 

 

Inkludering og mangfold
I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

 

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Det kan bli nødvendig å måtte sikkerhetsklareres.

 

Søknad skal leveres på norsk.

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte underdirektør for plattformseksjonen, Terje Tvete tlf 918 21 563 eller seniorrådgiver, Mathias Gradin tlf 414 86 267.

For ytterligere informasjon om å jobbe hos oss, se: toll.no/jobb.

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 30
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 04
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Facta om Tolletaten