<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Psykisk helse og rusomsorg søkjer sjukepleiar/vernepleiar til fast stilling unnateke turnusarbeid! Osterøy kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Psykisk helse og rusomsorg i Osterøy kommune ønskjer ny medarbeidar i fast 100% stilling som sjukepleiar eller vernepleiar. Psykisk helse og rusomsorg held til i heilt nye, lyse lokaler i Lonevåg og yter tenester til heimebuande i heile kommunen. Stillinga er tiltenkt likt fordelt mellom psykiatrisk heimeteneste og rusomsorg. Stillinga er unnateke turnusarbeid og normal arbeidstid er dagtid.

Eininga psykisk helse og rusomsorg består av psykiatrisk heimeteneste, kommunepsykolog, Raus bufellesskap og tilbodet Kroken som gjer tenester til personar med rusproblem. Psykiatrisk heimeteneste, Kroken og kommunepsykolog utgjer saman 6 årsverk.

Psykiatrisk heimeteneste gjer hjelp til meistring på ulike livsområder til personer over 18 år som opplever funksjonstap grunna psykiske helseutfordringar. Tenesta har fokus på å finne styrker og ressursar hjå den einskilde på tross av psykiske helseutfordringar. Vårt hovudfokus er å bidra til å oppretthalde, samt utvikle den einskilde brukers potensiale med varig auka sjølvstende som resultat.

Psykisk helse og rusomsorg har fokus på fagleg utvikling, og det er ønskjeleg at den nytilsette deltek på KID-kurs. Kurset finn stad i desember i år, og går over ei veke på dagtid. Kurset vert finansiert av Osterøy kommune i sin heilheit. Deltaking skjer under forbehold om covid-19.

Vi ynskjer søkjarar med interesse for arbeidet i psykisk helse og rusomsorg og som ynskjer å bidra aktivt i utforming og utføring av tilbodet til våre brukarar.

Kjenner du at dette treff og engasjerar, er det DEG vi søkjer og som vi ynskjer velkomen til eining for psykisk helse og rusomsorg i Osterøy kommune!

Arbeidsoppgåver:

 • Følgje opp brukarar etter vedtak i tråd med deira behov og målsetting
 • Medikamenthandtering
 • Journalføring
 • Samarbeide og koordinere helsehjelp mellom samarbeidspartnarar som t.d. fastlege, distriktpsykiatriske sjukehus (DPS), forvalting og NAV.
 • Revudere vedtak
 • Bidra til struktur og føreseielegheit for brukarar gjennom utarbeiding av vekeplan, individuell plan og ansvarsgruppe

Din kompetanse:

 • Du er utdanna sjukepleiar eller vernepleiar. Anna relevant utdanning på bachelornivå kan vurderast.
 • Vidareutdanning innan psykisk helse eller rusarbeid er ønskjeleg
 • Du er trygg på eigen relasjonskompetanse
 • Du har førarkort klasse B
 • Du har gode norskkunnskaper

Personlege eigenskapar:

 • Du er påliteleg
 • Du trivst båe med sjølvstendig arbeid og arbeid i team
 • Du er fleksibel og liker ein kvardag der du i stor grad legg opp dagens gjøremål sjølv
 • Du er bevisst over eigne haldningar og verdiar, og du visar brukarar respekt
 • Du er lojal mot arbeidsstaden og overhalder fatta vedtak
 • Du møter utfordringar med humør og pågangsmot
 • Du kan inspirere dine samarbeidspartnarar til å arbeide mot felles mål for den einskilde brukar
 • Personlege eigeskaper vil bli vektlagd.

Vi kan tilby deg:

 • Eit godt arbeidsmiljø med høg, fagleg kompetanse
 • Ein variert arbeidskvardag
 • Ei avdeling som heldt til i nytt og triveleg bygg med eige kontor og ny bilpark
 • Ei av Noregs finaste øyar som arbeidsstad
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Osterøy kommune er ei IA-bedrift
 • Oppdaterte tekniske verktøy med m.a. bærbar PC knytt til stillinga
 • Ein arbeidsstad som gler seg til å få nettopp deg som ny kollega!

Anna informasjon:

Dersom du får tilbod om stillinga, må du leggje fram politiattest som ikkje er eldre enn 3mnd.

Kommunen har 6 månader prøvetid ved tilsetjing.

Tiltreding er ønskjeleg frå årsskiftet.
Adresse: Lonevåg

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter miljøterapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester
18.01.2021 Elverum
Aleris Agder i Lillesand holder til i moderne og funksjonelle lokaler, hvor pasientene skal føle seg i sentrum. Vi har
14.01.2021 Hele Agder
Aleris Agder i Lillesand holder til i moderne og funksjonelle lokaler, hvor pasientene skal føle seg i sentrum. Vi har
15.01.2021 Hele Agder
Ønsker du å bli en del av et fremoverlent og sosialt sterkt salgsmiljø, bør du lese videre!Hvem er vi:Falck Alarm
15.01.2021 Oslo
Ønsker du å bli en del av et fremoverlent og sosialt sterkt salgsmiljø, bør du lese videre!Hvem er vi:Falck Alarm
15.01.2021 Ålesund
Ønsker du å bli en del av et fremoverlent og sosialt sterkt salgsmiljø, bør du lese videre!Hvem er vi:Falck Alarm
15.01.2021 Bergen
Hvem er vi:Falck Alarm By Verisure tilbyr markedsledende alarmløsninger til privatbolig og bedrifter gjennom oppsøkende salg. Om du har salgserfaring
15.01.2021 Stavanger
Ønsker du å bli en del av et fremoverlent og sosialt sterkt salgsmiljø, bør du lese videre!Hvem er vi:Falck Alarm
15.01.2021 Trondheim
Vis alle 26.814 ledige stillinger

Nær byen, nær naturen. Osterøy, ei av dei største innlandsøyene i Nord-Europa, eit levande lokalsamfunn med allsidig næringsliv, godt utbygd servicetilbod og vakkert landskap. Folketalet er på ca 8 000 innbyggjarar. Bru-/ferjesamband til nabokommunen, Bergen. Frå Lonevåg sentrum tek det ca. 45 min kjøretur til Bergen sentrum, ca 30 min til Åsane og ca. 20 min til Arna

Les mer om Osterøy kommune

Stillingsbeskrivelse

Psykisk helse og rusomsorg i Osterøy kommune ønskjer ny medarbeidar i fast 100% stilling som sjukepleiar eller vernepleiar. Psykisk helse og rusomsorg held til i heilt nye, lyse lokaler i Lonevåg og yter tenester til heimebuande i heile kommunen. Stillinga er tiltenkt likt fordelt mellom psykiatrisk heimeteneste og rusomsorg. Stillinga er unnateke turnusarbeid og normal arbeidstid er dagtid.

Eininga psykisk helse og rusomsorg består av psykiatrisk heimeteneste, kommunepsykolog, Raus bufellesskap og tilbodet Kroken som gjer tenester til personar med rusproblem. Psykiatrisk heimeteneste, Kroken og kommunepsykolog utgjer saman 6 årsverk.

Psykiatrisk heimeteneste gjer hjelp til meistring på ulike livsområder til personer over 18 år som opplever funksjonstap grunna psykiske helseutfordringar. Tenesta har fokus på å finne styrker og ressursar hjå den einskilde på tross av psykiske helseutfordringar. Vårt hovudfokus er å bidra til å oppretthalde, samt utvikle den einskilde brukers potensiale med varig auka sjølvstende som resultat.

Psykisk helse og rusomsorg har fokus på fagleg utvikling, og det er ønskjeleg at den nytilsette deltek på KID-kurs. Kurset finn stad i desember i år, og går over ei veke på dagtid. Kurset vert finansiert av Osterøy kommune i sin heilheit. Deltaking skjer under forbehold om covid-19.

Vi ynskjer søkjarar med interesse for arbeidet i psykisk helse og rusomsorg og som ynskjer å bidra aktivt i utforming og utføring av tilbodet til våre brukarar.

Kjenner du at dette treff og engasjerar, er det DEG vi søkjer og som vi ynskjer velkomen til eining for psykisk helse og rusomsorg i Osterøy kommune!

Arbeidsoppgåver:

 • Følgje opp brukarar etter vedtak i tråd med deira behov og målsetting
 • Medikamenthandtering
 • Journalføring
 • Samarbeide og koordinere helsehjelp mellom samarbeidspartnarar som t.d. fastlege, distriktpsykiatriske sjukehus (DPS), forvalting og NAV.
 • Revudere vedtak
 • Bidra til struktur og føreseielegheit for brukarar gjennom utarbeiding av vekeplan, individuell plan og ansvarsgruppe

Din kompetanse:

 • Du er utdanna sjukepleiar eller vernepleiar. Anna relevant utdanning på bachelornivå kan vurderast.
 • Vidareutdanning innan psykisk helse eller rusarbeid er ønskjeleg
 • Du er trygg på eigen relasjonskompetanse
 • Du har førarkort klasse B
 • Du har gode norskkunnskaper

Personlege eigenskapar:

 • Du er påliteleg
 • Du trivst båe med sjølvstendig arbeid og arbeid i team
 • Du er fleksibel og liker ein kvardag der du i stor grad legg opp dagens gjøremål sjølv
 • Du er bevisst over eigne haldningar og verdiar, og du visar brukarar respekt
 • Du er lojal mot arbeidsstaden og overhalder fatta vedtak
 • Du møter utfordringar med humør og pågangsmot
 • Du kan inspirere dine samarbeidspartnarar til å arbeide mot felles mål for den einskilde brukar
 • Personlege eigeskaper vil bli vektlagd.

Vi kan tilby deg:

 • Eit godt arbeidsmiljø med høg, fagleg kompetanse
 • Ein variert arbeidskvardag
 • Ei avdeling som heldt til i nytt og triveleg bygg med eige kontor og ny bilpark
 • Ei av Noregs finaste øyar som arbeidsstad
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Osterøy kommune er ei IA-bedrift
 • Oppdaterte tekniske verktøy med m.a. bærbar PC knytt til stillinga
 • Ein arbeidsstad som gler seg til å få nettopp deg som ny kollega!

Anna informasjon:

Dersom du får tilbod om stillinga, må du leggje fram politiattest som ikkje er eldre enn 3mnd.

Kommunen har 6 månader prøvetid ved tilsetjing.

Tiltreding er ønskjeleg frå årsskiftet.
Adresse: Lonevåg

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JAN 24
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
8 ledige stillinger